Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор
Запитання
Таблиці. Електронні таблиці
Таблиці. Електронні таблиці
Таблиці. Електронні таблиці
Таблиці. Електронні таблиці
Таблиці. Електронні таблиці
Таблиці. Електронні таблиці
Таблиці. Електронні таблиці
Таблиці. Електронні таблиці
У клітинках електронної таблиці можуть зберігатись
Табличний процесор і його призначення
Табличний процесор і його призначення
Табличний процесор і його призначення
Табличний процесор і його призначення
Табличний процесор і його призначення
Табличний процесор і його призначення
Табличний процесор і його призначення
Табличний процесор і його призначення
Чи знаєте ви, що...
Чи знаєте ви, що...
Табличний процесор і його призначення
Запуск програми Excel
Запуск програми Excel
Запуск програми Excel
Вікно програми Excel
Вікно табличного процесора Excel
Об'єкти табличного процесора Excel та їх властивості
Об'єкти табличного процесора Excel та їх властивості
Об'єкти табличного процесора Excel та їх властивості
Об'єкти табличного процесора Excel та їх властивості
Об'єкти табличного процесора Excel та їх властивості
Об'єкти табличного процесора Excel та їх властивості
Об'єкти табличного процесора Excel та їх властивості
Об'єкти табличного процесора Excel та їх властивості
Відкривання, перегляд і збереження електронної книги
Відкривання, перегляд і збереження електронної книги
Як переміщуватись по електронній таблиці?
Як переміщуватись по електронній таблиці?
Повторюємо
Домашнє завдання
Фізкультхвилинка
Працюємо за комп’ютером
5.22M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Таблиці. Електронні таблиці. Табличний процесор. (Урок 17. 7 клас)

1. Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор

Урок 17
7
Таблиці,
електронні
таблиці.
Табличний
процесор
За новою програмою

2. Запитання

Розділ 4
§ 4.1
Запитання
7
1. Де вам траплялися дані, що подані у вигляді
таблиці? Наведіть приклади таблиць.
2. Які ви знаєте об'єкти вікна текстового
процесора
Word?
Поясніть
призначення
кожного з них.
3. Які засоби використовуються для навігації в
текстовому процесорі Word?
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

3. Таблиці. Електронні таблиці

Розділ 4
§ 4.1
Таблиці.
Електронні таблиці
7
У своїй діяльності та повсякденному житті люди
часто
використовують
таблиці
з
метою
впорядкування та наочного подання різноманітних
даних. Наприклад, розклад уроків за днями тижня,
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

4. Таблиці. Електронні таблиці

Розділ 4
§ 4.1
Таблиці.
Електронні таблиці
7
Розклад руху пасажирських потягів
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

5. Таблиці. Електронні таблиці

Розділ 4
§ 4.1
Таблиці.
Електронні таблиці
Нарахування заробітної платні
співробітникам
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
7

6. Таблиці. Електронні таблиці

Розділ 4
§ 4.1
Таблиці.
Електронні таблиці
7
Як ви бачите на прикладах, у таблицях
відображаються відомості про деякі об'єкти та
значення їх властивостей.
Таблиця (лат. tabula - дошка) структурована
сукупність
даних,
розміщених по рядках і стовпцях.
Складається
таблиця
зі
стовпців і рядків, на перетині
яких містяться клітинки. Кожний
рядок - це опис одного з об'єктів
за всіма властивостями.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

7. Таблиці. Електронні таблиці

Розділ 4
§ 4.1
Таблиці.
Електронні таблиці
7
Створити
таблиці
можна
в
різних
електронних
документах:
у
текстовому
документі, у мультимедійній презентації, у
графічному зображенні тощо. Для цього у
відповідних програмах існують
спеціальні
засоби.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

8. Таблиці. Електронні таблиці

Розділ 4
§ 4.1
Таблиці.
Електронні таблиці
7
Однак дуже часто виникає потреба не тільки
компактно і впорядковано розмістити відомості
про якісь об'єкти, а й виконати певні
обчислення
за
даними
цих
таблиць.
Наприклад, розрахувати час перебування
потягу в дорозі, визначити середній бал
успішності учня, обчислити заробітну платню
робітників за рік тощо.
Тобто
в
таблицю
потрібно
внести не тільки дані, а й формули
для розрахунків. І таких формул в
одній таблиці може бути багато.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

9. Таблиці. Електронні таблиці

Розділ 4
§ 4.1
Таблиці.
Електронні таблиці
7
Для створення таких таблиць призначені
спеціальні програми - табличні процесори, а
документи,
створені
в
цих
програмах,
називають електронні таблиці.
Особливістю
електронних
таблиць
та
їх
основною
перевагою є те, що у формулах
для
виконання
розрахунків
можна використовувати дані з
різних клітинок таблиці. Якщо
змінити дані в клітинках, то за
формулами
автоматично
виконаються
обчислення
з
новими даними і результат буде
змінено.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

10. Таблиці. Електронні таблиці

Розділ 4
§ 4.1
Таблиці.
Електронні таблиці
7
Електронна
таблиця
(від
англ.
spreadsheet)

це
комп'ютерний
варіант
звичайної
таблиці.
Вона
складається з рядків і стовпців, на
перетині
яких
розташовуються
клітинки.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

11. У клітинках електронної таблиці можуть зберігатись

Розділ 4
§ 4.1
У клітинках електронної
таблиці можуть зберігатись
Текстові дані
Інші
мультимедійні
об’єкти
Числові дані
Клітинка
електронної
таблиці
Зображення
© Вивчаємо інформатику
7
teach-inf.at.ua
Формули

12. Табличний процесор і його призначення

Розділ 4
§ 4.1
Табличний процесор
і його призначення
7
Табличний процесор - це прикладна
програма,
яка
призначена
для
опрацювання
даних,
поданих
в
електронних таблицях.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

13. Табличний процесор і його призначення

Розділ 4
§ 4.1
Табличний процесор
і його призначення
7
Основні можливості табличного процесора:
уведення даних у клітинки електронних таблиць,
їх редагування та форматування;
обчислення за формулами та з використанням
вбудованих функцій;
побудова діаграм і графіків за даними, що
містяться в клітинках електронних таблиць;
друкування електронних таблиць, діаграм і
графіків
робота з файлами (відкриття, збереження,
перегляд тощо)
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

14. Табличний процесор і його призначення

Розділ 4
§ 4.1
Табличний процесор
і його призначення
7
У наш час табличні процесори є одним з
ефективних засобів опрацювання числових
даних.
Наприклад,
з
їх
використанням
бухгалтер може швидко нарахувати заробітну
платню, інженер-проектувальник - розрахувати
міцність конструкції.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

15. Табличний процесор і його призначення

Розділ 4
§ 4.1
Табличний процесор
і його призначення
7
Фізик може опрацювати дані експерименту,
менеджер - вести облік товарів у магазині.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

16. Табличний процесор і його призначення

Розділ 4
§ 4.1
Табличний процесор
і його призначення
7
Учитель може вести облік успішності учнів в
електронному журналі тощо. Для життєвих
потреб табличні процесори є корисними в ході
ведення обліку сімейних доходів і витрат,
проведення
розрахунків
за
комунальні
послуги, кредити та інше.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

17. Табличний процесор і його призначення

Розділ 4
§ 4.1
Табличний процесор
і його призначення
7
Можна використовувати табличні процесори і
в навчальній діяльності: для розв'язування
математичних задач, опрацювання результатів
досліджень,
практичних
і
лабораторних
робіт з хімії та
фізики тощо.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

18. Табличний процесор і його призначення

Розділ 4
§ 4.1
Табличний процесор
і його призначення
7
Серед сучасних табличних процесорів можна
назвати такі:
Microsoft
Excel
OpenOffice
Calc
LibreOffice
Calc
Quattro
Pro
та інші. Кожна програма має подібні функції та
відповідний значок.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

19. Табличний процесор і його призначення

Розділ 4
§ 4.1
Табличний процесор
і його призначення
7
Ми
з
вами
вивчатимемо
один
з
найпопулярніших
табличних
процесорів
Microsoft Office Excel (англ. excel - переважати,
перевершувати).
Надалі
програму
будемо
називати скорочено - Excel.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

20. Чи знаєте ви, що...

Розділ 4
§ 4.1
Чи знаєте ви, що...
7
Перший табличний процесор, який одержав
назву VisiCalc (англ. Visible Calculator - наочний
калькулятор), створили 1979 року
студент Гарвардського
університету (США) Ден
Бріклін і його товариш програміст
Боб
Френкстон. Його було
розроблено
для
комп'ютера Apple II.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

21. Чи знаєте ви, що...

Розділ 4
§ 4.1
Чи знаєте ви, що...
7
Перша версія табличного процесора Excel
з'явилася 1985 року для комп'ютера Apple. Його
розробники - американські програмісти Дуг
Кландер і Філій Флоренце.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

22. Табличний процесор і його призначення

Розділ 4
§ 4.1
Табличний процесор
і його призначення
7
Сучасні
табличні
процесори
можна
використовувати не лише на стаціонарних
комп'ютерах, а й на планшетах та мобільних
телефонах.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

23. Запуск програми Excel

Розділ 4
§ 4.1
Запуск програми Excel
Пуск
7
Усі
програми
3
2
4
1
Запустити табличний
процесор
можна
різними способами:
© Вивчаємо інформатику
Microsoft
Office
Excel
Microsoft
Office
teach-inf.at.ua
00

24. Запуск програми Excel

Розділ 4
§ 4.1
Запуск програми Excel
7
Якщо на Робочому столі є значок програми
Microsoft Excel,
Або
то для запуску програми можна навести
вказівник на значок і двічі клацнути ліву кнопку
миші.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

25. Запуск програми Excel

Розділ 4
§ 4.1
Запуск програми Excel
7
Відкривши документ, що має один із значків:
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

26. Вікно програми Excel

Розділ 4
§ 4.1
Вікно програми Excel
Заголовок стовпця
7
Рядок заголовка
Панель швидкого доступу
Поле імені
Рядок формул
Стрічка
Виділена клітинка
Назва аркуша
Заголовок рядка
© Вивчаємо інформатику
Смуги прокручування
teach-inf.at.ua

27. Вікно табличного процесора Excel

Розділ 4
§ 4.1
Вікно табличного
процесора Excel
Кнопка Виділити все
7
Рядок
заголовків стовпців
Стовпець номерів рядків
Поточна клітинка
Кнопка створення
нового аркуша
Рядок ярликів аркушів
Кнопки прокручування ярликів аркушів
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

28. Об'єкти табличного процесора Excel та їх властивості

Розділ 4
§ 4.1
Об'єкти табличного процесора
Excel та їх властивості
7
Основним об'єктом опрацювання табличного
процесора
є
електронна
книга,
яка
за
замовчуванням має ім'я Книга1. Користувач
може змінити ім'я книги під час її збереження у
файлі. Книга складається з аркушів,
за
замовчуванням
ім’я першого Аркуш1,
яке
вказується на
ярлику
аркуша.
© Вивчаємо інформатику
Ім’я електронної книги
Ім’я Аркуша
teach-inf.at.ua

29. Об'єкти табличного процесора Excel та їх властивості

Розділ 4
§ 4.1
Об'єкти табличного процесора
Excel та їх властивості
7
На кожному аркуші електронної книги
розміщено електронну таблицю. Електронна
таблиця складається зі стовпців і рядків, на
перетині яких утворюються клітинки.
Стовпець
Рядок
© Вивчаємо інформатику
Клітинка
teach-inf.at.ua

30. Об'єкти табличного процесора Excel та їх властивості

Розділ 4
§ 4.1
Об'єкти табличного процесора
Excel та їх властивості
7
Заголовки стовпців
позначаються латинськими літерами А, В, С…
Кнопка Виділити все
Заголовки рядків
позначаються цифрами 1,2,3...
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

31. Об'єкти табличного процесора Excel та їх властивості

Розділ 4
§ 4.1
Об'єкти табличного процесора
Excel та їх властивості
7
Кожна клітинка електронної таблиці має
адресу. Адреса клітинки складається з номера
стовпця та номера рядка, на перетині яких
вона розташована, наприклад А1, СЗ, D17,
АА26. Завжди одна з клітинок електронної
таблиці є поточною. ЇЇ адреса відображається в
полі Ім'я.
Адреса клітинки
Поточна клітинка
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

32. Об'єкти табличного процесора Excel та їх властивості

Розділ 4
§ 4.1
Об'єкти табличного процесора
Excel та їх властивості
7
Сукупність клітинок аркуша електронної
таблиці утворює діапазон клітинок. Діапазон
клітинок, як і окрема клітинка, має адресу.
Адреса діапазону клітинок задається адресами
двох клітинок, розміщених у його протилежних
кутах, що розділені двокрапкою.
Діапазон
A1:D4
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

33. Об'єкти табличного процесора Excel та їх властивості

Розділ 4
§ 4.1
Об'єкти табличного процесора
Excel та їх властивості
7
Наприклад, на рисунку зафарбовано такі
діапазони клітинок АЗ:А7 (синій колір), В11:Е11
(червоний колір), C2:G9 (зелений колір).
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

34. Об'єкти табличного процесора Excel та їх властивості

Розділ 4
§ 4.1
Об'єкти табличного процесора
Excel та їх властивості
7
Рядок і стовпець також є діапазонами.
Наприклад, адресою діапазону клітинок, до
якого входять усі клітинки десятого рядка, є
10:10, а адресою діапазону клітинок, до якого
входять усі клітинки стовпця В, є В:В.
Відповідно 6:8 - адреса діапазону клітинок, шо
включає всі клітинки рядків з номерами 6, 7,
8, a H:L - адреса діапазону клітинок, до якого
входять усі клітинки стовпців Н, І, J, К, L.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

35. Об'єкти табличного процесора Excel та їх властивості

Розділ 4
§ 4.1
Об'єкти табличного процесора
Excel та їх властивості
7
Об'єкти табличного процесора та
їх властивості
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

36. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги

Розділ 4
§ 4.1
Відкривання, перегляд і
збереження електронної книги
7
Операції створення нової книги, відкриття
раніше створеної книги, збереження книги
здійснюються в Excel аналогічно до цих самих
операцій у програмах Word і PowerPoint.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

37. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги

Розділ 4
§ 4.1
Відкривання, перегляд і
збереження електронної книги
7
Стандартним типом файлу в Excel є тип Книга
Excel, а стандартним розширенням імені файлу є:
.xlsx
.xls
Або
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

38. Як переміщуватись по електронній таблиці?

Розділ 4
§ 4.1
Як переміщуватись по
електронній таблиці?
7
Для переміщення в межах електронної
таблиці
можна
використовувати
клавіші
управління курсором чи виділяти потрібну
клітинку клацанням миші.
Якщо в робочому полі
вікна
табличного
процесора
не
відображається
потрібна
клітинка чи інший об'єкт,
переглянути їх можна за
допомогою горизонтальної
або
вертикальної
смуг
прокручування.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Смуги прокручування

39. Як переміщуватись по електронній таблиці?

Розділ 4
§ 4.1
Як переміщуватись по
електронній таблиці?
7
У нижній частині робочого поля розміщені
вкладки з назвами аркушів, за допомогою яких
можна переходити від одного аркуша до
іншого, та кнопки:
за допомогою яких можна відображати вкладки
аркушів, якщо не всі вони можуть розміститись
у відведеній області для відображення на
екрані.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

40. Повторюємо

Розділ 4
§ 4.1
Повторюємо
7
Розглянь схему та
вказаними поняттями:
поясни
зв'язок
Клітинка
між
Переміщення
Рядок
Табличний
процесор
Електронна
таблиця
Стовпець
Виділення
Аркуш
Відкриття
© Вивчаємо інформатику
Файл .xlsx
Діаграма
Перегляд
Збереження
teach-inf.at.ua
Визначення
властивостей

41. Домашнє завдання

Розділ 4
§ 4.1
Домашнє завдання
7
Проаналізувати
§ 4.1, ст. 96-105
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

42. Фізкультхвилинка

Розділ 4
§ 4.1
Фізкультхвилинка
© Вивчаємо інформатику
7
teach-inf.at.ua

43. Працюємо за комп’ютером

Розділ 4
§ 4.1
Працюємо за комп’ютером
7
Виконати
ст. 103
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

44.

Урок 17
7
За новою програмою
English     Русский Правила