Комп’ютерні мережі та їх призначення
Ти дізнаєшся:
Комп'ютерна мережа
Комп'ютерна мережа
Комп'ютерна мережа
Комп'ютерна мережа
Комп'ютерна мережа
Комп'ютерна мережа
Локальна мережа
Глобальна мережа
Internet
Комп'ютерна мережа
Мережна взаємодія
Комп'ютерна мережа
Сервер
Клієнт
Комп'ютерна мережа
Права доступу
Доступ
Сеанс роботи користувача
Обліковий запис користувача
Сеанс користувача
Повторюємо
Робота в зошиті
Розгадайте кросворд
Домашнє завдання
Працюємо за комп’ютером
7.04M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Комп’ютерні мережі та їх призначення. (6 клас. Урок 26)

1. Комп’ютерні мережі та їх призначення

Урок 26
6
Комп’ютерні
мережі та їх
призначення
За новою програмою

2. Ти дізнаєшся:

Розділ 5
§ 5.1
Ти дізнаєшся:
6

3. Комп'ютерна мережа

Розділ 5
§ 5.1
Комп'ютерна мережа
6
Коли
виникає
потреба
передати
повідомлення або деякі файли з одного
комп'ютера на інший, то це можна зробити з
використанням різних носіїв даних — флешки,
оптичного диска тощо. Ще одним засобом
передавання даних є комп'ютерні мережі.

4. Комп'ютерна мережа

Розділ 5
§ 5.1
Комп'ютерна мережа
6
Комп'ютерна мережа — сукупність
комп'ютерів
та
інших
пристроїв,
з'єднаних
між собою
для обміну
даними
і
спільного
використання
пристроїв, програмних засобів і даних

5. Комп'ютерна мережа

Розділ 5
§ 5.1
Комп'ютерна мережа
6

6. Комп'ютерна мережа

Розділ 5
§ 5.1
Комп'ютерна мережа
Одну з перших комп'ютерних мереж
створено й використано в 1960-х роках у
військовими.
6
було
США,

7. Комп'ютерна мережа

Розділ 5
§ 5.1
Комп'ютерна мережа
6
У комп'ютерних мережах, як і в телефонних,
для передавання даних використовують:
Кабельні
Бездротові
канали

8. Комп'ютерна мережа

Розділ 5
§ 5.1
Комп'ютерна мережа
6
Залежно від кількості комп'ютерів у мережі
та площі, на якій вони розміщені, розрізняють:
Локальну
Глобальну

9. Локальна мережа

Розділ 5
§ 5.1
Локальна мережа
6
Локальна мережа — де комп'ютерна
мережа, що об'єднує комп'ютери та
інші пристрої, розміщені на порівняно
невеликій відстані один від одного.

10. Глобальна мережа

Розділ 5
§ 5.1
Глобальна мережа
6
Глобальна мережа — мережа, що
об’єднує комп'ютерні мережі та окремі
комп'ютери,
розміщені
в
різних
частинах світу.
Найвідомішою глобальною мережею є Інтернет

11. Internet

Розділ 5
§ 5.1
Internet
InterNet
inter
inter –
– "між"
"між"
6
net,
net, network
network –
– "мережа"
"мережа"
Назва Інтернет в перекладі означає
мережа мереж

12. Комп'ютерна мережа

Розділ 5
§ 5.1
Комп'ютерна мережа
6
Істотною відмінністю локальних і глобальних
мереж, крім площі на якій розміщено комп'ютери, є
використання різних форм подання даних під час їх
передавання, У локальних мережах дані передаються
так, як вони зберігаються й опрацьовуються в
комп’ютері. Для роботи в глобальній мережі потрібен
певний пристрій, що буде здійснювати перетворення
даних на вході й на виході комп’ютера. Одним із таких
пристроїв є модем.

13. Мережна взаємодія

Розділ 5
§ 5.1
Мережна взаємодія
6
Мережна взаємодія — обмін
повідомленнями між пристроями
мережі.
Усі пристрої, доступ до яких можна отримати
в мережі, складають апаратні ресурси, а
програми та документи - інформаційні ресурси
мережі.

14. Комп'ютерна мережа

Розділ 5
§ 5.1
Комп'ютерна мережа
6
При об’єднанні комп’ютерів у мережі всі
об’єкти можуть бути рівноправними учасниками
мережної взаємодії. Існує також інший спосіб
створення
мережі,
при
якому
окремі
комп'ютери
використовуюсь
для
обслуговування
інших.
Такі
спеціальні
комп'ютери називають серверами

15. Сервер

Розділ 5
§ 5.1
Сервер
6
Сервер — це комп'ютер, що надає
послуги або ресурси за відповідними
запитами іншим комп'ютерам.
Сервер

16. Клієнт

Розділ 5
§ 5.1
Клієнт
6
Комп'ютери, що використовують ресурси
сервера, називають клієнтськими, або просто
клієнтами. Ресурси мережі — це апаратні,
програмні й інформаційні об'єкти мережі.
Клієнт — це комп'ютер у мережі,
що використовує ресурси сервера.
Клієнт

17. Комп'ютерна мережа

Розділ 5
§ 5.1
Комп'ютерна мережа
6
Як правило, на сервері розміщують програми,
інформаційні дані, документи. До сервера можуть
бути приєднані різні пристрої, наприклад, принтер
або сканер. Вони можуть бути доступними для
використання з інших комп’ютерів.

18. Права доступу

Розділ 5
§ 5.1
Права доступу
6
Для
різних
користувачів
можуть
бути
визначені різні права доступу до ресурсів
комп'ютера та комп'ютерної мережі. Наприклад,
якщо
вчитель
веде
облік
успішності
в
електронному
журналі,
що
розміщений
в
Інтернеті, то лише він має право вносити зміни до
цього журналу, а учням та їх батькам дозволено
лише переглядати оцінки учня.
Доступ

це
право
на
використання деякого ресурсу.

19. Доступ

Розділ 5
§ 5.1
Доступ
Розрізняють такі рівні доступу:
Обмежений
Частково
обмежений
Повний
6

20. Сеанс роботи користувача

Розділ 5
§ 5.1
Сеанс роботи користувача
6
Коли ви вмикаєте комп'ютер, то можете
побачити імена та значки облікових записів
користувачів, що створені на цьому комп'ютері.
Для того щоб розпочати роботу, потрібно вибрати
ім'я облікового запису користувача та ввести
пароль, якщо він установлений в обліковому
записі. Із цього починається сеанс роботи
користувача з комп'ютером.

21. Обліковий запис користувача

Розділ 5
§ 5.1
Обліковий запис користувача
6
Обліковий
запис
користувача

сукупність відомостей про користувач а
та його права при роботі з об’ектами
операційної системи й мережі.

22. Сеанс користувача

Розділ 5
§ 5.1
Сеанс користувача
6
Сеанс користувача — це робота за
комп’ютером
з
обліковим
записом
користувача.

23. Повторюємо

Розділ 5
§ 5.1
Повторюємо
6
Комп’ютерна мережа
Локальна мережа
Клієнт
Глобальна мережа
Сервер

24. Робота в зошиті

Розділ 5
§ 5.1
Робота в зошиті
www.teach-inf.at.ua
6
Урок 26
Сторінка 87

25. Розгадайте кросворд

Розділ 5
§ 5.1
Розгадайте кросворд
2
6
4 5
Р
М
3
П
О
е
1
е
К
р
б
с
р
о
а
м
у
С
е
р
в
е
р
е
ж
и
а
ж
с
а
а
с
е
и
н
т
н
с
у
і
6
3.
що
працюєта
з
1.
6.
Пристрої,
Робота
звідрізнятися
комп'ютером
програми
2.
5.
Сукупність
Права
користувача,
комп’ютерів
4. Людина,
Можуть
комп’ютером
з
документи,
доступ
записом
до яких
та
який
інших
має пристроїв,
доступ
лише
до
в обліковим
користувачів,
які
користувача
можна
отримати
в мережі
з’єднання
частини
ресурсів
каналами
працюють
за одним
і тим
передавання
комп’ютера
таданих
мережі
самим комп’ютером
з
різними обліковими
записами
в
а
ч
Далі

26. Домашнє завдання

Розділ 5
§ 5.1
Домашнє завдання
Проаналізувати
§ 5.1, ст. 160-166
Виконати
Урок 26,
6

27. Працюємо за комп’ютером

Розділ 5
§ 5.1
Працюємо за комп’ютером
Виконати
ст. 164
6

28.

Урок 26
6
Дякую за увагу!
За новою програмою
English     Русский Правила