15.12M

Wdro enie pracownika R&D. Szkolenie produktowe

1.

SZKOLENIE PRODUKTOWE
Wiedza. Technologia. Światło.
May 2018

2.

Rynek
Dlaczego przemysł?
Główną wartością dla Klienta w procesie modernizacji oświetlenia jest
oszczędność. Im wyższe nakłady na energię elektryczną i koszty związane z
oświetleniem tym większa potrzeba modernizacji i szybszy zwrot z inwestycji.
W początkowym okresie oświetlenie LED było opłacalne praktycznie tylko w
aplikacjach przemysłowych, to byli pierwsi Klienci LUXON.
Przez 10 lat funkcjonowania i rozwijania organizacji - lepiej poznajemy potrzeby
i wymagania Klienta tego segmentu, możemy pochwalić się też największą
ilością realizacji.
2

3.

Rynek
Wartość dla Klienta?
DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ
(LED, ZASILACZ)
OSZCZĘDNOŚĆ,
ZWROT Z INWESTYCJI
WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ
(mniejszy pobór mocy)
3

4.

Rodzaj montażu
OPRAWA OŚWIETLENIOWA
Zasilacz
Obudowa
Dyfuzor
Źródło światła
LED
Optyka
4

5.

Rodziny produktów
HIGHBAY:LE
D
ULTIMA:LED
od 7 m do 30 - 40 m montażu
INDUSTRIAL:LED
Niskie hale - 6-7 metrów, bez
wymagań jeżeli chodzi o temperatury
pracy
Hale 8 - 12 m. przede wszystkim
magazyny - ze zględu na alejki i
liniowy format
5

6.

Rynek - przemysł
6

7.

Rodziny produktów
EDGE:LED
DOWNLIGHT:LED TRACKLIGHT:LED
LUMINLINE:LED
7

8.

Rynek - biuro
Rynek - handel
8

9.

Rodziny produktów
CORDOBA:LED
TOLEDO:LED
SKYLIGHT:LED
9

10.

Rynek - oświetlenie uliczne
10

11.

Szkolenie produktowe - główne terminy / jednostki i konsekwencje
Termin
Jednostka
miary
Definicja
Konsekwencje/ zależności
Strumień
świetlny
lm
całkowitą moc światła
emitowanego z danego źródła,
przechodzącego przez wybraną
powierzchnię
Im więcej lumenów tym więcej światła
emitowanego przez oprawę
Całkowita moc
oprawy
W
Moc oprawy wyrażona w Wattach
informuje o poziomie konsumpcji
energii elektrycznej
Im wyższa moc oprawy tym większy
pobór prądu
Efektywność/
sprawność
oprawy
lm/W
Jest to zmierzona początkowa
wartość strumienia świetlnego,
podzielona przez zmierzoną
początkową moc wejściową danej
oprawy LED
Im wyższa efektywność oprawy tym
większa sprawność, większa
oszczędność
Uwagi
11

12.

Szkolenie produktowe - główne terminy / jednostki i konsekwencje
Termin
Jednostka
miary
Definicja
Konsekwencje/ zależności
Żywotność
diody
h
Kluczowy jest parametr L-80, czyli czas
pracy, w którym dioda osiąga 80%
swojej nominalnej jasności. w diodach
występuje powolna degradacja
strumienia świetlnego.
Markowe diody mają żywotność
m-y 50 a 100K godzin
Stopień
ochrony
IP
Stopień ochrony zapewnianej przez
obudowę urządzenia elektrycznego
przed:
Im wyższy stopień ochrony tym
szerszy zakres aplikacji
Uwagi
wnikaniem obcych ciał stałych,
szkodliwymi skutkami wnikania wody.
Odporność
IK
Stopień ochrony, jaką zapewnia
obudowa urządzenia przed
zewnętrznymi udarami mechanicznymi.
Im wyższa wartość liczbowa
parametru IK, tym większa
wytrzymałość mechaniczna
12

13.

Szkolenie produktowe - główne terminy / jednostki i konsekwencje
Termin
Jednostka
miary
Definicja
Konsekwencje/ zależności
Uwagi
Temperatura
barwowa
światła
K
Temperatura barwowa modułu LED
wytwarzającego światło białe jest
określana poprzez porównanie
światła emitowanego przez moduł
LED ze światłem emitowanym przez
ciało doskonale czarne w danej
temperaturze. Jest wyrażana w
kelwinach.
im niższa wartość temperatury
tym światło ma bardziej ciepłą
barwę.
WW - 3000 K
NW - 4000 K
DW - 5000 K
CW - 5700 K
wskaźnik oddawania barw,
charakteryzujący źródło światła.
Wyrażony jest liczbą, Określa, jak
dobrze postrzegane są barwy
oświetlonych przedmiotów.
Im wartość bliższa 100 - tym
wierniejsze oddawanie
rzeczywistych barw
przedmiotów
Wskaźnik
oddawania
barw
Ra
Im wyższa wartość temperatury
tym światło ma barwę zimną.
13

14.

Szkolenie produktowe - główne terminy / jednostki i konsekwencje
Termin
Jednostka
miary
Kąt rozsyłu
światła
Stopień
Power factor
Definicja
Konsekwencje/ zależności
stosunek mocy czynnej do mocy
pozornej, czyli stosunek mocy
użytecznej do iloczynu napięcia i
prądu (od -1 do 1)
Im wartość Power Factor jest
bliższa 1 tym mniejsze straty na
mocy biernej
Uwagi
14

15.

Sprawność oprawy
Źródło światła
lm/W
świeczka
0,3
żarówka zwykła
8 - 20
lampa rtęciowo-żarowa
17 - 25
żarówka halogenowa
20 - 30
rtęciówka zwykła
30 - 65
świetlówka
40 - 90
rtęciówka halogenowa
75 - 100
sodówka wysokoprężna
90 - 120
sodówka niskoprężna
80 - 200
LED
40 - 220
15

16.

Stopień ochrony
PIERWSZA CYFRA
ZNACZENIE
IP1X
ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej
IP2X
ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej
IP3X
ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej
IP4X
ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
IP5X
ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona przed pyłem
IP6X
ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona pyłoszczelna
16

17.

Stopień ochrony
DRUGA CYFRA
ZNACZENIE
IPX1
ochrona przed padającymi kroplami wody
IPX2
ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu
w każdą stronę
IPX3
ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony
IPX4
ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
IPX5
ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
IPX6
ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
IPX7
ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m
powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)
IPX8
ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w
warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry
7)
IPX9
Ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem (80-100 bar i temp. +80°C) zgodnie z
17
normą DIN 40050

18.

Odporność mechaniczna
Poziom IK
Odporność na energię uderzenia
Równowartość uderzenia
IK01
0,15 J
upadek obiektu 200 g z wysokości 7,5 cm
IK02
0,20 J
upadek obiektu 200 g z wysokości 10 cm
IK03
0,35 J
upadek obiektu 200 g z wysokości 17,5 cm
IK04
0,50 J
upadek obiektu 200 g z wysokości 25 cm
IK05
0,70 J
upadek obiektu 200 g z wysokości 35 cm
IK06
1J
upadek obiektu 500 g z wysokości 20 cm
IK07
2J
upadek obiektu 500 g z wysokości 40 cm
IK08
5J
upadek obiektu 1700 g z wysokości 29,5 cm
IK09
10 J
upadek obiektu 5000 g z wysokości 20 cm
IK10
20 J
upadek obiektu 5000 g z wysokości 40 cm
18

19.

Temperatura barwowa światła
ULT2-III-SS-WW-DT-50°
WW - 3K
ULT2-III-SF-NW-DT-50°
NW - 4K
ULT2-II-SS-DW-DT-50°
DW - 5K
CD2-IV-R60-CW-DG-PD-10KV
CW - 57K
19

20.

Szkolenie produktowe - oferta produkty LUXON:LED
Rodzina
Oferta
LUXON:LED
Zastosowanie
Główne wymogi rynku
Oświetlenie
uliczne
CORDOBA:LED
TOLEDO:LED
SKYLIGHT:LED
ulice;
przejścia drogowe;
tunele;
parkingi;
wymogi przetargowe
wysoka odporność na czynnik atmosferyczne
możliwość zastosowania sterowania
Oświetlenie
przemysłowe
INDUSTRIAL:LED
HIGHBAY:LED
ULTIMA:LED
SMART:LED
BALTIC:LED
hale produkcyjne;
magazyn;
linie produkcyjne;
wysoka sprawność oprawy
elastyczność i dopasowanie do wymogów
klienta
szybki zwrot z inwestycji
Oświetlenie do
biur i handlu
EDGE:LED
DOWNLIGHT:LED RC
TRACKLIGHT:LED
ARES:LED
LUMILINE
biura;
przestrzenie sklepowe;
pomieszczenia sanitarne;
klatki schodowe;
niski UGR
dopasowane temperatury barwowe
estetyka
20

21.

Szkolenie produktowe - sterowanie
21

22.

Szkolenie produktowe - sterowanie
1.
2.
3.
4.
OPCJA BEZ STEROWANIA
STEROWANIE ON / OFF - czujki ruchu
STEROWANIE W WYBRANEJ APLIKACJI
KOMPLEKSOWY SYSTEM STEROWANIA CAŁĄ INWESTYCJĄ
22

23.

Szkolenie produktowe - konkurencja
Rodzina
LUXON:LED
Oświetlenie
uliczne
CORDOBA:LED
TOLEDO:LED
Oświetlenie
przemysłowe
INDUSTRIAL:LED
HIGHBAY:LED
ULTIMA:LED
SKYLIGHT:LED
SMART:LED
BALTIC:LED
Oświetlenie do
biur i handlu
EDGE:LED
DOWNLIGHT:LED RC
DOWNLIGHT:LED RCA
TRACKLIGHT:LED
ARES:LED
Oferta xx
Oferta yy
Oferta ZZ
23

24.

Szkolenie produktowe - konkurencja
Rodzina
Oświetlenie
przemysłowe
Oferta xx
Oferta yy
Oferta ZZ
INDUSTRIAL:LED
HIGHBAY:LED
ULTIMA:LED
BALTIC:LED
24

25.

Szkolenie produktowe - konkurencja
Rodzina
Oświetlenie uliczne
CORDOBA:LED
TOLEDO:LED
SKYLIGHT:LED
LINK
LINK
25

26.

Szkolenie produktowe - konkurencja
26

27.

Szkolenie produktowe - konkurencja
27

28.

Szkolenie produktowe - konkurencja
28

29.

Szkolenie produktowe - konkurencja
29

30.

Szkolenie produktowe - konkurencja
30

31.

Szkolenie produktowe - CECHA / ZALETA / KORZYŚĆ
Opisuje produkt
POTRZEBA
CECHA
POTRZEBA
Właściwości, cechy techniczne
Wygląd, Przeznaczenie
POTRZEBA
ZALETA
POTRZEBA
KORZYŚĆ
Pozytywne odróżnienie od innych
produktów dostępnych na rynku - atrybut
POTRZEBA
Zysk z zakupu, co zyskamy dzięki
zakupowi, co klient z tego będzie miał
POTRZEBA
31

32.

TCM - Temperatura
Czas
Moc
Korzyści dla Luxon:
- Określenie czasu życia oprawy.
Korzyści dla klienta:
- Laas,
- gwarancja wyrażona w godzinach,
- zdalny serwis
- monitoring,
- przewidywany czas konserwacji.
INTERFACE

33.

TCM - Temperatura
Czas
Moc

34.

Assets Tracking
Jak to działa?
-
Do przedmiotu zamontowany jest
nadajnik (beacon),
-
Beacon wysyła sygnał - BLE,
-
Na podstawie sygnału odbieranego
przez odbiornik jest określana
pozycja.
Funkcjonalność / zastosowanie:
-
Śledzenie wózków widłowych i palet
po ID,
-
Śledzenie szyb w Glass Factory,
-
Określenie pozycji przedmiotów w
sklepie, w szpitalu,
-
Pomoc w identyfikacji przedmiotu,
-
Takim nadajnikiem też jest telefon
komórkowy BLE,

35.

wilgotność
Czujniki środowiskowe
temperatura
CO2, PM2.5
ciśnienie
-
optymalizacja warunków pracy,
-
zagrożenia środowiskowe
(biura spożywka, farmacja)

36.

Platforma IoT Luxon
Plan działań:
-
Integracja systemów IoT różnych dostawców,
Przysłuchiwanie się potrzebom rynku/klienta,
Własna analityka danych,
Prezentacja wartości klientowi.

37.

Architektura Platformy Luxon IoT
English     Русский Правила