Suomen kielen kahdeskymmenesyhdes 21. oppitunti
Imperfekti
Imperfekti
-Huomio! Opetelkaa!
Вторая группа глаголов. Окончание –da/-dä. II verbiryhmä. Sen pääte on –da/-dä. Первая гласная выпадает, образуется новый
III verbiryhmä
IV verbiryhmä
Malli: Puhua – Hän puhui
Kerrataan:
Impefekti ja monikko
Monikko ja imperfekti
Malli: Kirjoittaa – minä kirjoitin. Syödä – minä söin. Olla – minä olin. Tavata – minä tapasin. Muista astevaihtelut ja
184.00K
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Suomen kielen kahdeskymmenesyhdes 21. Oppitunti

1. Suomen kielen kahdeskymmenesyhdes 21. oppitunti

Tatjana Islamaeva
28. huhtikuuta 2019

2. Imperfekti

a+i=i
Kalastaa – kalasta + i – kalasti-. Kesällä kalastin Kalevalan piirissä.
Kiinnostaa – kiinnosta + i – kiinnosti-. Kiinnostiko sinua ennen tämä
kirja?
u,y,o,ö + i = ui,yi, oi, öi
Mahtua – mahtu + i – mahtui-. Autoon mahtui paljon tavaraa.
Taipua – taipu + i – taipui-. Ennen verbi taipui toisin.
Puhua – puhu + i – puhui-. Lapsuudessaan tämä mies puhui vain
suomea.
е+i=i
Kulkea – kulke + i – kulki-. Tie kulki pitkin peltoja.
Lukea – luke + i – luki-. Kesämökillä luin vain kaunokirjallisuutta.
Hakea – hake + i – haki-. Viime kerralla hain apurahaa eräältä
säätiöltä-

3. Imperfekti

ä+i=i
Päättää – päättä + i – päätti-. He päättivät matkustaa Karjalaan.
Metsästää – metsästä + i – metsästi-. Syksyllä Seppo metsästi
hirviä. (охотиться)
Välttää – vaälttä + i – vältti-. Hän vältti katsettani. (избегать)
i+i=i
Tutkia – tutki + i – tutki-. Hannu tutki ensin kartan.
Pyrkiä – pyrki + i –pyrki-. Kesällä pyrin yliopistoon. (стремиться)
Poimia – poimi + i –poimi-. Viime kesällä he poimivat mansikkaa
Suonenjoella. (собирать)
a+ i =oi (правило двух -а-)
Maksaa – maksa + i – maksoi-. Minä maksoin kaikki laskut.
Vaihtaa – vaihta + i – vaihtoi-. Hän vaihtoi vaatteet.

4. -Huomio! Opetelkaa!

Ymmärtää – ymmärsi-. Minä ymmärsin. (понял)
Tietää – tiesi- . Minä tiesin. (знал)
Siirtää – siirsi-. Minä siirsin. (перенёс, сдвинул)
Lentää – lensi- . Minä lensin. (полетел)
Kääntää – käänsi-. Minä käänsin. (перевёл)
Pyytää – pyysi- . Minä pyysin (попросил).
Tuntea – tunsi- . Minä tunsin (Я знал)

5. Вторая группа глаголов. Окончание –da/-dä. II verbiryhmä. Sen pääte on –da/-dä. Первая гласная выпадает, образуется новый

дифтонг на –i.
Ensimmäinen vokaali katoaa, muodostuu uusi i-loppuinen diftongi.
Tuoda – tuo + i – toi-. Lapset toivat autotallista polkupyörän.
Myydä – myy + i – myi-. Hän myi talonsa pari vuotta sitten.
Tehdä – tee + i – tei-. Minä tein ihanan kakun. Hän teki harjoituksen.
Syödä – syö+i –söi-. Sinä söit aterian ja lähdit pois.
Juoda – jou + i – joi-. Kuka joi kahvin?
Viedä – vie + i – vei-. Riitta vei eväskorin autoon.
Voida – voi + i – voi-. Matkalla he voivat hyvin.
Käydä – käy + i – kävi-. Kävin heillä viime torstaina.

6. III verbiryhmä

е + i= i
Näiden verbien vartalo päättyy -i:hin. е + i= i
Työskennellä – työskentele + i – työskenteli-.
Ennen Hannu työskenteli opistossa.
Suunnitella – suunnittele + i – suunnitteli-.
Viime talvena minä suunnittelin matkan etelään.
Opetella – opettele + i – opetteli-.
Joskus opettelin kymmeniä sanoja päivässä.
Mennä – mene + i – meni-. Matka meni hyvin.
Surra – sure + i – suri-. Hän suri kauan.
Päästä – pääse + i – pääsi-. He pääsivät rajalle nopeasti.

7. IV verbiryhmä

Tämän ryhmän imperfektin tunnus on –si-, joka liitetään aina verbin vahvaan
vartaloon. В четвёртой группе показатель простого прошедшего времени –si,
который присоединяется к сильной основе.
Tavata – tapa(a) + i – tapasi-. Matkalla he tapasivat sukulaisensa.
Kerrata – kerta(a) + i – kertasi-. Viime oppitunnilla me kertasimme
objektimuodot.
Pelätä – pelkä(ä) + i – pelkäsi-. Lapsena hän pelkäsi koiria.
Vastata – vasta(a) + i – vastasi-. Vastasitko kirjeeseen?
Mutta!
Tarvita – tarvitse + i – tarvitsi-.
Hän tarvitsi sen kirjan.
Mainita – mainitse+ i –mainitsi-.
Puheessaan Pekka mainitsi nämäkin asiat.

8. Malli: Puhua – Hän puhui

Hyväksyä (одобрить, принять) ____________________________________
Tuoksua (пахнуть) _______________________________________________
Käydä_________________________________________________
Harrastaa_________________________________________________
Kutsua___________________________________________________
Saattaa___________________________________________________
Sakottaa (штрафовать) ______________________________________________
Syödä___________________________________________________________
Juoda____________________________________________________________
Myydä____________________________________________________________
Saada_____________________________________________________________
Luulla_____________________________________________________________
Oleskella___________________________________________________________
Ajatella___________________________________________________________
Panna____________________________________________________________
Purra_____________________________________________________________
Juosta_____________________________________________________________
Julkaista (публиковать) _______________________________________________
Ratkaista__________________________________________________________
Levätä____________________________________________________________
Luvata____________________________________________________________

9. Kerrataan:

I) odottaa – minä odotin, hän odotti; päättää – minä päätin; hän
päätti; toivottaa – minä toivotin, hän toivotti;
(II) tuoda – minä toin, hän toi; myydä – minä myin, hän myi; tehdä –
minä tein, hän teki; nähdä – minä näin, hän näki;
(III) suunnitella – minä suunnittelin, hän suunnitteli; sinutella – minä
sinuttelin, hän sinutteli; suudella – minä suutelin, hän suuteli;
julkaista – minä julkaisin, hän julkaisi; päästä – minä pääsin, hän
pääsi;
(IV) luvata – minä lupasin, hän lupasi; kaivata – minä kaipasin, hän
kaipasi; lakata – minä lakkasin, hän lakkasi; pelätä – minä pelkäsin,
hän pelkäsi.

10. Impefekti ja monikko

O + I = OI toivo – toivoista; kertoa – kertoi.
Hän kertoi omista toivoistaan.
Ö + I = ÖI hölmö – hölmöillä.
Hölmöillä on aina paljon ideoita.
U + I = UI luku – luvuista; puhua – puhui.
Minä puhuin roomalaisista luvuista.
Y + I =YI tyyny – tyynyillä; syntyä – syntyi.
Kissat syntyivät pehmeillä tyynyillä.
Ä + I = I seinä – seiniin; kiinnittää – kiinnitti.
Minä kiinnitin ilmoitukset seiniin.
A + I = I koira – koirille; ottaa – otti.
Lapsi otti leipää pöydältä ja vei pihan koirille.
E+I=I
ihminen – (ihmise-) ihmisille;
suunnitella – suunnitteli.

11. Monikko ja imperfekti

I + I = I (verbeillä) tutkia – minä tutkin, hän tutki;
voida – minä voin, hän voi.
I + I = I järvi- järvissä, pieni- pienissä, lapsilla
järvi – (järve-) järvissä
I + I = EI (nomineilla) teatteri – teattereissa, lasi – laseissa,
(иностранные заимствования)
AA + I = AI maa – maista; saada – sai.
Hän sai kirjeitä eri maista.
ÄÄ + I = ÄI jää – jäillä; jäädä – jäi.
Hän jäi baariin ja joi vettä jäillä.
EE + I = EI huone – (huonee-) - huoneissa.
Huoneissa oli kylmä.
YY + I = YI kyy – kyitä; myydä – myi.
Mies myi torilla kyitä.
UU + I = UI luu – luita; puu – puita.
Metsässä kasvaa erilaisia puita.

12.

Malli: kokko – kokoissa, lupa – luvissa, vene – veneissä.
Muistakaa astevaihtelut ja vartalot! Не забудьте про чередования!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Talo, salo, valo, ontelo, ompelimo, kampaamo, kirjasto, laivasto, saaristo,
nautinto, koivikko.
Pöllö, tyttö, kömpelö, männistö, vähemmistö, enemmistö, perintö, hölmö.
Tupa, koira, poika, kamala, matala, kavala, kauhea, korkea, makea, sokea,
Seinä, setä, pesä, pöytä, hämärä, pehmeä, leveä, ärtyisä, viihtyisä.
Hullu, luku, suku, puku, opiskelu, lasku, piippu, lippu, lappu.
Hylly, kyky, pyry, tyyny, sänky.
Huone, perhe, koe, aie, tavoite, tiede, sade, taide, parveke, kastike.
Nainen, ihminen, valkoinen, sininen, punainen, keltainen, suomalainen.
Vastaus, kokous, kysymys, tilaus, varaus, tarjous, alennus, korvaus.
Ominaisuus, nähtävyys, tulevaisuus, mahdollisuus, onnettomuus.
Tehdas, saapas, rakas, rikas, voimakas, tarmokas, värikäs.
Järvi (järve-), joki, mäki, lohi, hiiri, saari, pieni, suuri, tuli, tuuli.
Baari, teatteri, instituutti, peili, rivi, lasi, piiri, traktori, lääkäri, insinööri.
Pää, sää, puu, kuu, luu, muu, syy, pyy, kyy, maa, tee.
Suo, nuo, tie, yö, vyö, työ.
Mies.

13. Malli: Kirjoittaa – minä kirjoitin. Syödä – minä söin. Olla – minä olin. Tavata – minä tapasin. Muista astevaihtelut ja

vartalot.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
(I) Ottaa, saavuttaa, toivottaa, sakottaa, kannattaa, ostaa,
peruuttaa, perustaa.
(I) Menettää, päättää, päästää, väistää, piristää, virkistää, selvittää.
(I) Lukea, pukea, tukea, hakea, kulkea, sulkea, särkeä, itkeä.
(I) Tutkiä, periä, leikkiä.
(II) Saada, myydä, jäädä.
(II) Tuoda, viedä, syödä, juoda, luoda, lyödä, suoda, käydä.
(II) Uida, voida, tupakoida, metelöidä, privatisoida, konkretisoida.
(II) Tehdä, nähdä.
(III) Olla, luulla, opiskella, sinutella, teititellä, riidellä, suudella,
suunnitella.
(III) Mennä, panna.
(III) Julkaista, ratkaista, pestä, päästä, juosta.
(IV) Tavata, luvata, kaivata, levätä, lakata, hakata, pakata, pelätä,
pelata, haluta.
English     Русский Правила