4.36M
Категория: ГеографияГеография

Табиғи ресурстар

1.

Тақырыбы:
Табиғи ресурстар

2.

Адамзаттың әлеуметтікэкономикалық прогрестің шыңына
шығуы оның табиғаттың әртүрлі
сыйлықтарын – табиғи
ресурстарды пайдаланумен тығыз
байланысты.

3.

Табиғи ресурстар
Минералдық
Биологиялық
Энергетикалық

4.

Биологиялық ресурстар – биосфераның
бүкіл тірі компоненттері.
Продуценттер
Редуценттер
Консументтер

5.

6.

7.

8.

Минералды ресурстар шаруашылықта минералдық шикізат
ретінде қолданылса, отын түріндегі
шикізаттар деп аталады. Оған
жататындар:
Газ
Көмір
Мұнай

9.

Энергетикалық
р есурстар – күннің
және космостың
энергияларының
жиынтығы.

10.

Табиғи ресурстар сарқылуына байланысты
2-ге бөлінеді:
Сарқылатын
Сарқылмайтын
Пайдалы қазбалар
Сарқылатын ресурстар
– табиғатты пайдалану
барысында саны мен
сапасы өзгеретін
табиғи физикалық
құбылыстар мен
денелер.
Биологиялық ресурстар
Минералды ресурстар

11.

Сарқылмайтын
ресурстарға күн
энергиясы

12.

Жел энергиясы жатад

13.

Табиғи ресустар
өндірісте қолдануына
байланысты
Қазіргі заманғы әлемдік
өнеркәсіпте орасан көп
мөлшердегі шикізат
қолданылды.
Оның құны өнеркәсіп
өнімін өндіруге жұмсалған
жинақтама шығында
шамамен 75% болады.
Сондықтан көптеген
табиғи ресурстар (ең
алдымен көмір, мұнай, газ)
біртіндеп азайып келеді.

14.

Адамның ретсіз ісәрекетінің нәтижесінде
кейбір биологиялық
маңызды жануарлар мен
өсімдіктердің саны
қысқарып кетті.
Олар:

15.

Тасбақа

16.

Каспий итбалығы

17.

Жолбарыс

18.

Женьшень

19.

Жусан

20.

Табиғи ресустарды ұтымды
пайдалану дегеніміз – адам мен
биологиялық түрлердің өмір
сүруіне қажетті қоршаған отаның
параметрлерін сақтай отырып,
ресурстардың энергетикалық
және шикізат қорлары қалпына
келетіндей етіп жүргізу.

21.

Ресустарды тиімді пайдаланудың
мақ саты - табиғ аттың
алуантүрлілігін сақ тай отырып,
халық ты қ ажеттіліктермен
қ амтамасыз ету.

22.

Қ орытынды:
:
Кез-келген
табиғи ресурсты
қолдану кезінде , оның тұтас
экожүйелер мен жеке табиғи
ресурстарға әсерін ескеру қажет.

23.

Назар
салғандарыңызға
рахмет!!!

24.

Жасаған:
Ерназарова Қымбат
СҮЛЕЙМАН ДЕМИРЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТІ
English     Русский