ВИПУСКНА РОБОТА на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з економіки підприємства На тему: «Розробка та обґрунтування бізне
Аналіз структури оборотних коштів
Оцінка ефективності використання трудового потенціалу підприємства і його вплив на обсяг продукції
Показники ліквідності підприємства
Цілі та завдання бізнес-плану розвитку ТОВ «Миколаївенергосервіс»:
Планова собівартість 100 пог. метрів кабелю ААБл 3х25 мм
Прогноз основних показників роботи підприємства за 3 роки
Точка беззбитковості
501.04K
Категории: ЭкономикаЭкономика ФинансыФинансы

Розробка та обґрунтування бізнес-плану розвитку пыдприэмства

1. ВИПУСКНА РОБОТА на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з економіки підприємства На тему: «Розробка та обґрунтування бізне

Науковий керівник
д.е.н., доцент, Єфімова Ганна Вікторівна
Студент
Макаров Олексій Васильович
1

2.

2

3. Аналіз структури оборотних коштів

Сума,
тис. грн.
% до
підсумку
Сума,
тис. грн.
% до
початку
року
Відхилення
% до
підсумку
2016 рік
Сума,
тис. грн.
2015рік
1,6
1
0,6
-
-1
-63
-
-
41,6
18
41,6
18
299,1
94
156,7
62
-142,4
-48
0,4
-
0,7
-
0,3
75
15,8
5
47,1
19
31,3
198
в іноземній валюті
-
-
-
-
-
-
Інші оборотні активи
-
-
4,4
1
4,4
1
316,9
100
251,1
100
-65,8
-21
Показник
Запаси:
виробничі запаси
незавершене виробництво
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи та послуги:
Інша
поточна
дебіторська
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти:
у національній валюті
Разом
3

4. Оцінка ефективності використання трудового потенціалу підприємства і його вплив на обсяг продукції

Показники
2015 р.
2016 р.
2398,1
Відхилення
Темп
абс.
відн.
зміни
1896,5
-501,6
-21
79
34
35
1
2
102
31
32
1
3
103
91,2
91,4
0,2
1
101
55112
52320
-2792
-6
94
7309,14
8771,77
1462,63
20
120
11720,9
14192,1
2471,2
21
121
0,04
0,03
-0,01
-25
75
Обсяг випуску продукції у
порівняльних цінах, тис. грн.
Середньооблікова чисельність
працівників, осіб
у тому числі робітників
Питома вага робітників у
чисельності працівників, %
Відпрацьовано людино-годин
працівниками
Середньорічний виробіток
працівника, грн. (ряд.1 : ряд.2)
Середньорічний виробіток
робітника, грн. (ряд.1 : ряд.2а)
Середньогодинний виробіток
працівника, грн. (ряд.1 : ряд.4)
4

5. Показники ліквідності підприємства


Показники
1
2
1
Значення показників
2015 рік
2016 рік
3
4
0,05
0,1
1,1
0,56
0,05
0,1
1,1
0,38
28,9
-190,7
Коефіцієнт готівкової ліквідності =
= Грошові кошти та їх еквіваленти у національній та іноземній
валюті: поточні зобовязання
2
Коефіцієнт поточної ліквідності =
= Сума оборотних активів: поточні зобовязання
3
Коефіцієнт абсолютної ліквідності =
= (Поточні фінансові інвестиції + Грошові кошти та їх еквіваленти у
національній валюті + Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній
валюті): поточні зобовязання
4
Коефіцієнт швидкої ліквідності =
= (Сума оборотних активів – виробничі запаси – тварини на
вирощуванні та відгодівлі – незавершене виробництво – готова
продукція – товари): поточні зобовязання
5
Чистий оборотний капітал =
= Сума оборотних активів – поточні зобовязання
5

6. Цілі та завдання бізнес-плану розвитку ТОВ «Миколаївенергосервіс»:

створення нової "ніші" на існуючому сегменті
ринку електромонтажних робіт в м. Миколаєві;
отримання доходу на вкладені кошти;
створення нових робочих місць.
6

7. Планова собівартість 100 пог. метрів кабелю ААБл 3х25 мм

Показники
Прокладення кабелю в траншеї,
тис. грн.
материали
21,9
основна з/п
1,1
експлуатація машин
1,9
кошти на покриття адміністративних витрат
0,1
загальновиробничі витрати
1,1
собівартість
26,1
7

8. Прогноз основних показників роботи підприємства за 3 роки

Зміна,
Зміна,
Зміна,
Показники
2016р.
2017р.
Виручка, тис.грн.
1896,5
2124,1
12
2421,5
14
2784,7
15
1655,2
1853,8
12
2113,3
14
2430,3
15
Прибуток
241,3
270,3
12
308,2
14
354,4
15
Рентабельність, %
14,6
14,6
0
14,6
0
14,6
0
Собівартість ЕМР,
тис.грн.
%
2018р.
%
2019р.
%
8

9. Точка беззбитковості

Виручка,
витрати
тис.грн
400
300
250
200
150
|
|
|
|
100
50
21
0
100
200
300
400
500
600
700
800 Обсяг ЕМР, пог.м.
9
English     Русский Правила