Основні поняття
Під час виникнення аварій на хімічно небезпечних об'єктах можливі:
4.89M
Похожие презентации:

Аварії з викидом хімічних небезпечних речовин та їх класифікація

1.

Основні джерела
хімічного зараження
Захист населення і території
Тема 9: Характеристика хімічно небезпечних об’єктів
та класифікація аварій на них
Тема Лекції:
“Аварії з викидом хімічних
небезпечних речовин та їх
класифікація ”
Доповідач: к.в.н. доцент Варакута В. П.

2.

2
МЕТА ЗАНЯТТЯ
Ознайомити з основними термінами під час
аварії на ХНО.
ЛІТЕРАТУРА
ЛІТЕРАТУРА
1. І.Ю. Чернявський. Військова дозиметрія Частина 2. Аналітичні засоби радіаційної розвідки та
контролю.
Х 2007.
1.
Стеблюк
М.І. ХІТВ,
Цивільна
оборона та цивільний захист: Підручник.-2-ге вид., – К.: Знання, 2010. -487 с.
2. І.Ю. Чернявський, В.Г. Ерёменко, С.І. Петров. Аналітичні засоби радіаційної розвідки та
2.
Мозаренко
Д.И.
и др.ХГражданская
защита области. Том 1-4: Учебник. – Х.: НМЦ ХНТУСХ, 2007 г.
контролю.
ХІТВ,
2005.
2. Основы дозиметрии и войсковые дозиметрические приборы. Воениздат, МО СССР, М., 1970.
3.
Аварії на радіаційно, хімічно та біологічно небезпечних об’єктах: Довідник / Грек А.М., Сакун О.В.,
3. В.Г.Єременко.
средства
Григор’єв О.М.Технические
та інш. -Х.: ФВП
НТУрадиационной
«ХПІ», 2010. -разведки
173 с.4. и контроля. ХВУ, Харьков, 1990.
4. Технічна документація на прилад ИМД-12.
6. Довідник офіцера військ РХБ захисту: Довідник. За загальною редакцією А.І. Баталова. –Харків:
ХІТВ, 2005р.
ВВссттуупп. .
11 навчальне
навчальне питання
питання
Загальні поняття та
характеристика хімічної
небезпеки
на території України
2 навчальне питання
Класифікація аварій на
хімічно небезпечних
підприємствах
Закінчення.
навчальне питання
питання
32 навчальне
Склад та будова вимірювача
потужності дози ДП-5В

3.

Шляхи розповсюдження
Space Industry 2003
Просте
розповсюдження (розлив)
Хімічна
реакція
Вибух
3

4.

4 ЖОВТНЯ 2010
КОЛОНТАР, УГОРЩИНА
В результаті руйнування греблі
відстійника, куди зливалися відходи
заводу з виробництва глинозему,
стався витік. З резервуара з червоним
шламом витекло приблизно 1.000.000
кубометрів цієї речовини. Відходи
затопили два містечка поруч з
Айкою. Місцями рівень речовини на
вулицях сягає двох метрів.
За медичною допомогою звернулися
близько 120 осіб. Більшість
постраждалих отримали опіки шкіри
та очей.
• Хімічна аварія
• Вилив 1.000.000 м³
кислоти Боксит-бруду
• Аварія призвела до
природних катастроф
• Жертви:
- 4 загиблих
- близько сотні людей
потребували лікування

5.

АВАРІЯ НА ХІМІЧНОМУ ЗАВОДІ АМЕРИКАНСЬКОЇ
КОМПАНІЇ UNION CARBIDE В МІСТІ БХОПАЛ ІНДІЯ
Аварія виникла в ніч з 2 на 3
грудня 1984 року. Завод виробляв
препарати для знищення комах, до
складу яких входив метілізоціанат –
токсична хімічна сполука,
практично будь-який контакт з якою
призводить до серйозних наслідків
для здоров'я людини.
Отруйна хмара поширилась на
кілька кілометрів. У зоні
забруднення опинилися житлові
райони Бхопала, кілька лікарень та
залізничний вокзал. За офіційними
даними, в перші дні після аварії в
околицях бхопальского заводу
загинули майже 4 тисячі чоловік.

6.

ВИЛИВ ХЛОРУ, МЕКСИКА 1991 РІК
В серпні1991 року в Мексиці в
наслідок катастрофи на залізниці
зійшли з рейок 32 цистерни з
рідким хлором. В результаті чого
стався витік біля 300 тон хлору В
зоні забруднення отримали
ураження різного ступеню важкості
біля 500 чоловік, з них 17 загинули
на місці. З найближчих населених
пунктів були евакуйовані більше
1000 чоловік.

7.

Аварія на залізничному перегоні Ожидів – Красне у Буському районі Львівської
області сталася о 16 годині 55 хвилини 16 липня 2007 року. Внаслідок аварії зійшли з
колії 15 цистерн з жовтим фосфором, Через розгерметизацію ємностей при контакті
фосфору з повітрям загорілося 6 цистерн. У зону впливу аварії потрапило 97 населених
пунктів з населенням 43114 осіб та територія близько 193,5 . Із зони можливого ураження
евакуйовано 3422 особи, у т.ч. 2186 дітей. Ліквідація надзвичайної ситуації тривала 10
діб.

8.

1983 рік Державне гірничо-хімічне підприємство
“Полімінерал” Львівська область
14 вересня 1983 р. після сильного дощу відбувся прорив ґрунтової дамби
хвостосховища .
Величезна маса висококонцентрованої ропи та твердих відходів (мулу) ринула у
басейн р. Солониці, а з неї — у р. Тисменицю, й далі, у Дністер та Чорне море.
Сумарна маса цього викиду становила понад 5 млн т, це був селевий потік з
потужним гідравлічним напором.
Це завдало величезної шкоди флорі й фауні району, а також річкам Солониця,
Тисмениця, Дністер та Чорному морю.

9.

6 СЕРПНЯ 2013 М. ГОРЛІВКА ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ
В результаті розгерметизації аміакопроводу на підприємстві “Стірол” 6
осіб загинуло
26 постраждало

10.

Загальні поняття та характеристика
хімічної небезпеки на території України
Захист населення і території
Згідно з Міжнародним Регістром, у світі використовується у промисловості,
сільському господарстві і для побутових потреб близько 6 млн. токсичних речовин, 60
тис. з яких виробляється у великих кількостях, в тому числі більше 500 речовин, які
належать до групи небезпечних хімічних речовин (НХР) – найбільш токсичних для
людей.
Хімічні небезпечні речовини – це такі отруйні речовини або сполуки, які за певної
кількості, що перебільшує гранично припустимі величини концентрації, проявляють
шкідливу дію на людей, тварин, рослини і викликають у них ураження різного
ступеня важкості. Об’єкти господарства, на яких використовуються НХР, є
потенційними джерелами техногенної небезпеки – це так звані хімічно-небезпечні
об’єкти (ХНО).
Хімічно небезпечний об’єкт (ХНО) – промисловий об’єкт (підприємство або його
структурні підрозділи), на якому знаходяться в обігу (виробляються, переробляються,
завантажуються або розвантажуються, використовуються у виробництві,
розміщуються або складуються постійно або тимчасово, знищуються тощо) одне або
декілька СДОР, під час аварій або зруйнування яких можуть статись техногенні
небезпеки з масовим ураженням людей, навколишнього середовища сильно діючими
отруйними речовинами.

11.

Захист населення і території
Хімічна аварія (аварія зі НХР) – небезпечна подія техногенного характеру,
причинами якої стали виробничі, конструктивні, технологічні або
експлуатаційні чинники, випадкові зовнішні впливи, що призвела до
пошкодження технічного обладнання, пристроїв, споруд, транспортних
засобів з виливанням (викидом) НХР в атмосферу і реально загрожує життю,
здоров’ю людей.
Гранично допустима концентрація
(ГДК)
небезпечної
речовини

максимальна
кількість
небезпечних
речовин у ґрунті, повітряному або
водному середовищі, продовольстві,
харчовій сировині, що вимірюється в
одиницях об’єму або маси, які при
постійному контакті з людиною або під
час дії на нього за певний термін часу
практично не впливає на здоров’я людей
і не викликає несприятливих наслідків.

12.

До хімічно небезпечних об’єктів (підприємств) належать:
Захист населення і території
– заводи і комбінати хімічних галузей промисловості, а також окремі
установки та агрегати, що виробляють (використовують) НХР;
– заводи (їхні комплекси) з переробки нафтопродуктів;
– технології і виробництва інших галузей промисловості, що використовують
НХР;
– підприємства, що мають на оснащенні холодильні установки, водонапірні
станції та очисні споруди, що використовують хлор або аміак;
– залізничні станції і порти, де концентрується продукція хімічних
виробництв, термінали і склади на кінцевих пунктах переміщення НХР;
– транспортні засоби, контейнера і наливні потяги, автоцистерни, річкові і
морські танкери, що перевозять хімічні продукти;
– склади і бази, на яких зберігаються запаси речовин для дезінфекції,
дератизації сховищ для зерна і продуктів його переробки;
– склади і бази із запасами отрутохімікатів для сільського господарства;
– трубопровідний транспорт.

13.

Під час зберігання великих об’ємів НХР (від 100 тонн до 50 тис. тонн)
на сучасних підприємствах використовуються наступні
основні способи зберігання:
Захист населення і території
– під високим тиском (до 100 атм.);
– під тиском близьким до атмосферного (так званий ізотермічний спосіб
збереження);
– у закритих ємностях з атмосферним тиском і температурою навколишнього
середовища.
К осл
e d
B
Наземні резервуари для збереження НХР можуть розташовуватися групами чи стояти
окремо. Для кожної групи чи резервуарів окремих великих сховищ по периметру
обладнується захисне обвалування або обладнуються піддони. Вони дозволяють
стримувати НХР після розливу на меншій ділянці місцевості, та зменшити площу
випаровування.

14.

Для тимчасового збереження НХР перед відправленням на базові
видаткові склади ХНО використовуються залізничні склади,
розташовані в тупиках, на відстані не ближче, ніж 300 метрів від
житлових і суспільних будинків.
Захист населення і території
Збереження НХР на залізничних складах здійснюється, як правило, у спеціальних
цистернах. Термін збереження їх не повинен перевищувати 2-3 доби. Однак гранично
припустимі кількості НХР, що зберігаються на таких складах, не встановлюються, що
призводить до безконтрольного скупчування цистерн, які використовуються як
тимчасові сховища.
Значні запаси НХР зосереджуються в портах і на залізничному транспорті на об’єктах
нового класу – терміналах. Наприклад, у районі м. Одеса є припортовий склад рідкого
аміаку, що складається з чотирьох сховищ по 30 тис. тонн. Розміри великих терміналів
– до 100 га, загальні обсяги збереження у середньому складають 20-100 тис. тонн
нафтохімічних продуктів, багато з яких належать до НХР.

15.

Залізничний транспорт є основним способом перевезення НХР. Крім цистерн
місткістю від 40 до 60 т, для транспортування НХР використовуються різні
контейнера ємністю від 0,1 до 0,8 м3 і балони ємкістю від 0,016 до 0,05 м3.
Захист населення і території

16.

Симптоми отруєння хімічними речовинами
Space Industry 2003
Запаморочення
Нудота
Слабкість
Втрата свідомості
Судоми
Зупинка дихання
16

17.

НО, на яких виробляється, зберігається чи
икористовується більше, ніж 283 тис. тонн НХР,
тому числі 9,8 тисяч тонн хлору, 178 тис. тонн
міаку. На кожному ХНО знаходяться в
ередньому 3-15 добовий запас НХР.
Хлор-100т
Шостка
Аміак-500т
Суми
Аміакопровід
Тольятті - Одеса
Хлор-370т
Рубіжне
Київ
Аміак-1200т
Н-Розділ
Черкаси
Аміак-7910т
Аміак-10000т
Северодонецьк
Аміак-15456т
Хлор-2000т
Калуш
собливе занепокоєння викликає експлуатація
міакопроводу Тольяті – Одеса, виробничого
б’єднання «Трансаміак», довжина якого
кладає на території України 1022 км. Робочим
иском в трубопроводі
0 кг/см2 кожен кілометр труби вміщує до 56
онн аміаку. У зоні можливого ураження у
ипадку аварії може опинитися від 200 до 15000
оловік. Установлений фірмою-виготовлювачем
0-ти річний термін експлуатації аміакопроводу
авершився в серпні 1997 року.
Аміак-22000т
Дніпропетровськ
Горлівка
Хлор-766т
Хлор-250т
Запоріжжя
Нікополь
Хлор-114т
Аміак-180т
Мелітополь
Аміак-80000т
Одеса
Маріуполь
Аміак1230т
Армянск
Севастополь
Хлор-93т

18.

Класифікація можливих аварій на
хімічно небезпечних підприємствах
Захист населення і території
Ступінь хімічної
небезпеки аварій
Аварії 1-го ступеня
хімічної небезпеки,
пов’язані з
можливістю
масового ураження
виробничого
персоналу
і населення
прилеглих районів
Найменування
НХР
Хлор, водень ціаністий,
акрилонітрил, фосген
Водень фтористий, диметиламін,
метиламін, окисли азоту
Ознаки ступеня небезпеки
Для підприємств
Для підприємств Для підприємств
1-го класу за
2-го класу за
3-го класу за
санітарною
санітарною
санітарною
класифікацією
класифікацією
класифікацією
(санітарна
(санітарна захисна(санітарна захисна
захисна зона 1000
зона 500 м)
зона 300 м)
м)
≥1
≥ 0,5
≥ 0,5
≥5
≥1
≥1
Сірководень, етилмеркаптан
≥5
≥5
≥1
Аміак, сірчистий ангідрид,
епіхлоргідрин, етиленхлоргідрин
≥ 10
≥5
≥5
Водень хлористий, метил хлористий,
окис етилену, тетраетилсвинець
≥ 25
≥ 10
≥5
Сірковуглець
≥ 50
≥ 25
≥ 10
Стирол
≥ 150
≥ 50
≥ 25
Анілін, фурфурол, вініл хлористий,
дивініл, нітробензол
≥ 500
≥ 150
≥ 100

19.

Ознаки ступеня небезпеки
Ступінь хімічної
небезпеки аварій
Найменування
НХР
Аварії 2-го ступеня Хлор, водень ціаністий, акрилонітрил,
хімічної небезпеки, фосген
пов’язані
Водень фтористий, диметиламін,
з можливістю
метиламін, окисли азоту
масового ураження Сірководень, етилмеркаптан
виробничого
персоналу хімічно Аміак, сірчистий ангідрид,
небезпечних
етихлоргідрин, етиленхлоргідрин
підприємств
Водень хлористий, метил хлористий,
окис етилену, тетраетилсвинець
Аварії хімічно
безпечні
Для підприємств Для підприємств Для підприємств
1-го класу за
2-го класу за
3-го класу за
санітарною
санітарною
санітарною
класифікацією
класифікацією
класифікацією
(санітарна
(санітарна
(санітарна
захисна зона
захисна зона
захисна зона
1000 м)
500 м)
300 м)
<1
< 0,5
< 0,5
<5
<1
<1
<5
<5
<5
< 10
<5
<5
< 25
< 10
<5
Сірковуглець
< 50
< 25
< 10
Стирол
< 150
< 50
< 25
Анілін, нітробензол, фурфурол, вініл
< 500
< 150
< 100
хлористий, дивініл
Усі аварії, під час яких утворюються локальні вогнища ураження НХР, що не становлять
небезпеки для виробничого персоналу хімічно небезпечних підприємств і населення

20. Основні поняття

Space Industry 2003
• Хімічна розвідка та контроль, є одним із
головних заходів, що здійснюються в ході
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
пов’язаної із небезпечною ХР.
• Враховуючи швидкоплинність попадання
НХР в навколишнє природне середовище
при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах
часовий фактор в організації і проведенні
хімічної розвідки та контролю має
першочергове значення.
20

21. Під час виникнення аварій на хімічно небезпечних об'єктах можливі:

Space Industry 2003
• залпові викиди небезпечних хімічних речовин
у довкілля;
• пожежі з виділенням токсичних речовин;
• забруднення об'єктів і місцевості в осередках
аварії в наслідок розповсюдження хмари;
• великі зони задимлення в сполуці з токсичними
продуктами.
21

22.

Space Industry 2003
22
English     Русский Правила