Повторення
І. Внутрішня будова Землі.
ІІ. Тектонічні структури та їх будова
1. Платформа – стійка, малорухлива, вирівняна ділянка літосферної плити.
2. Рухомі (складчасті, геосинклінальні) пояси
ІІІ. Тектонічна будова території України 1)Східноєвропейська (давня докембрійська) платформа; 2)Скіфська молода платформа; 3) Західноєвропе
1. Східноєвропейська давня докембрійська платформа
3. Середземноморський рухомий пояс
Завдання. Зіставте тектонічну карту з фізичною та знайдіть відповідність між тектонічними структурами і формами рельєфу. Заповніть табли
Висновок:
Зона сучасної сейсмічної активності
Запам’ятайте
Запитання і завдання для закріплення знань
Д/З:
3.21M
Категория: ГеографияГеография

Тектонічна будова території України

1.

Тектонічна
будова території
України

2. Повторення

1. Що називають рельєфом? Які основні форми
рельєфу ви знаєте?
2. Яка внутрішня будова нашої планети?
3. Назвіть основні типи земної кори. Які їх
особливості?
4. Астеносфера – ?
5. Літосфера –
тверда, кам'яна оболонка Землі, яка включає в
себе земну кору та частину верхньої мантії до
астеносфери.

3. І. Внутрішня будова Землі.

Типи земної кори
1. Материкова
ІІІ
ІІ
1) 3 шари гірських порід
І
осадові породи
граніт
базальт
Верхня
2) потужність: 30 –80 км.
2. Океанічна
Нижня
1) 2 шари гірських порід
осадові породи
зовнішнє
І, ІІ, ІІІ –
літосферні
плити
внутрішнє
базальт
2) потужність: 5 –10 км.
Астеносфера – в'язкий, пластичний
шар у верхній мантії, по якому
рухаються літосферні плити

4. ІІ. Тектонічні структури та їх будова

Тектонічні структури – це великі
ділянки земної кори, що обмежені
глибинними розломами.
Будову й рухи земної кори вивчає
геологічна наука тектоніка.
Тектонічна карта (атлас стр.17)
Найбільшими тектонічними структурами
є платформи і рухомі (складчасті,
геосинклінальні) пояси

5. 1. Платформа – стійка, малорухлива, вирівняна ділянка літосферної плити.

Внутрішня (вертикальна)
будова платформи

6.

Горизонтальна будова платформи
(за потужністю осадового чохла):
Западина
Плита
--------- - - - - + + + +
+ + + +
+ + + +
- - - - - - -----
Щит
- -- + +
- - - + +
+ +
-+ +
+ +
+ +
+ +
частина платформи
перекрита потужнім
осадовим
чохлом
ввігнута частина
платформи заповнена
потужним
шаром осадових порід
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+
частина платформи,
де кристалічний
фундамент виходить
на поверхню
(товщина осадового
чохла не більше 500 м)

7. 2. Рухомі (складчасті, геосинклінальні) пояси

це видовжені ділянки
між літосферними
плитами, у межах яких
проявляються інтенсивні
горизонтальні та
вертикальні рухи.
У межа рухомих
поясів виділяють
складчасті споруди (1),
крайові (передгірні - (2)
та міжгірні прогини (3)
1
---- -2- -
+
+
+
3
+
+
+
+
+
+

8. ІІІ. Тектонічна будова території України 1)Східноєвропейська (давня докембрійська) платформа; 2)Скіфська молода платформа; 3) Західноєвропе

ІІІ. Тектонічна будова території України
1)Східноєвропейська (давня докембрійська) платформа;
2)Скіфська молода платформа; 3) Західноєвропейська пл-ма;
4) Складчаста область Карпат і Криму (частина
Середземноморського складчастого поясу Євразії)

9. 1. Східноєвропейська давня докембрійська платформа

2) Блоки платформи складені
1) Блоки платформи
осадовими породами
складені
Волино-Подільська плита (ВПП)
магматичними
породами
Галицько-Волинську (Львівська)
Український
кристалічний щит
(УКЩ)
Воронезький
кристалічний масив
(ВКМ)
западину (ЛЗ)
Припятський прогин (ПрП)
Причорноморська западина (ПЧЗ)
Дніпровсько-Донецька западина
(ДДЗ)
Донецька складчаста споруда
(ДСС)
2. Молоді палеозойські платформи (плити):
Скіфська та Західноєвропейська

10. 3. Середземноморський рухомий пояс

1) Карпатська
складчаста система:
Карпатська
покривно-складчаста
споруда (КПСС)
Передкарпатський
Прогин (ПКП)
Закарпатська
западина (ЗКЗ)
2) Кримська
складчаста система
Складчасто-брилова
споруда Гірського
Криму
Індоло-Кубанський
прогин
Чорноморська
западина

11. Завдання. Зіставте тектонічну карту з фізичною та знайдіть відповідність між тектонічними структурами і формами рельєфу. Заповніть табли

Завдання. Зіставте тектонічну карту з фізичною та знайдіть відповідність між
тектонічними структурами і формами рельєфу. Заповніть таблицю та зробіть
висновок про виявлені закономірності
І. Східноєвропейська платформа:
Східноєвропейська рівнина
1. ДДЗ
2. ПЧЗ
3. ПрП
4. УКЩ
5. ВКМ
6. ВПП (виняток)
7. ЛЗ
Частини Подільської та Волинської,
Хотинська височини
(виняток)
8. ДСС
ІІ. Скіфська платформа
ІІІ. Карпатська складчаста
система:
1. КПСС
2. ПКП
3. ЗКЗ
ІV. Кримська складчаста система
Карпатські гори

12. Висновок:

Між тектонічною будовою та розташуванням форм _______
на території України існує тісний зв'язок.
1) Платформам в рельєфі відповідають _________ а
складчастим областям _________ .
2) На щитах та кристалічних масивах платформи
розміщуються (низовини чи височини)_______.
3) У межах плит, западин та прогинів платформ
розміщуються (низовини чи височини)_______.
4) Покривно-складчастим спорудам у рельєфі відповідають
_________ або коли вони сильно зруйновані - ______.
В деяких частинах нашої країни (та всією планети) ці
закономірності порушуються.
1) Так __________ западині, частині ____________________ плити відповідають неузгоджені з ними
форми рельєфу - _________.
2) Як правило молоді гори високі. Карпати та Кримські гори
утворилися в ____________ епоху горотворення, за
висотою, відповідно, середні та низькі. Вони складані
переважно зім’ятими у складки ____________ гірськими
породами, які швидко руйнуються під дією __________
процесів.

13. Зона сучасної сейсмічної активності

Зона сучасної сейсмічної активності
пов'язана із Середземноморським рухомим
поясом. У Карпатах і КримськоЧорноморському регіоні можливі
землетруси силою 6 – 8 балів за 12бальною міжнародною шкалою. Останні
руйнівні землетруси на території України
були в 1927 p. Їх епіцентри знаходилися в
акваторії Чорного моря на невеликій
відстані від південного узбережжя Криму. У
Карпатах епіцентри землетрусів 1977 і
1986 pоків знаходилися на території
Румунії. Тоді коливання земної кори
відчувалося на значній частині

14. Запам’ятайте

Найбільшими тектонічними структурами у межах України є:
давня (докембрійська) Східноєвропейська платформа і
Середземноморський рухомий пояс.
На Східноєвропейській платформі розрізняють Український
щит, Волино-Подільську плиту, Галицько-Волинську,
Дніпровсько-Донецьку та Причорноморську западини,
Воронезький кристалічний масив, Донецька складчаста споруда
(герцинська складчастість)
На території України також розташовані молоді (палеозойські)
Скіфська й Західноєвропейська платформи.
Основними структурами в Середземноморському рухомому
поясі є Карпатська та Кримська складчасті системи, які
сформувалися в альпійську епоху горотворення.
Середземноморський рухомий пояс є зоною сучасної
сейсмічної активності.
Тектонічна карта – це тематична карта, на якій показано межі
тектонічних структур та зазначено складчастості, під час яких
вони сформувалися.

15. Запитання і завдання для закріплення знань

1. Що відображає тектонічна карта?
2. Яку будову має платформа? Що називають щитом та
плитою? Які плити та щит утворилися в межах України?
3. Які структури розрізняють в межах Східноєвропейської
платформи?
4. Що називають рухомим поясом? Який пояс поширений
в межах України?
5. У чому полягають особливості складчасто-брилової
споруди Гірського Криму?
6. Які складчастості найбільше проявилися в геологічній
історії України?
7. Де в Україні знаходяться сейсмічно активні зони?

16. Д/З:

§ 16 = С/Р
Виконати завдання 1, 2 на к/к стр. 8
Дайте відповіді на запитання § 16
Заповнити таблицю
English     Русский Правила