Альтернативні джерела енергії
Вступ
Класичні види джерел енергії
Альтернативні джерела енергії
Сонячна енергія
Гідроенергія
Вітрова енергія
Геотермальна енергія
Біопаливо
Висновок
4.86M
Категория: ФизикаФизика

Альтернативні джерела енергії

1. Альтернативні джерела енергії

Підготували учні 9-А класу
Бондаренко Н.,Хабенко М.

2.

Які джерела енергії людина
може використовувати, не
наносячи негативного впливу
природі?

3. Вступ

Сучасна людина як енергетичний
ресурс найбільш часто використовує
паливо.
Паливні ресурси відносять до
вичерпних,і за розрахунками, при
теперішньому темпу використання вони
закінчаться через 200 років.
Паливні джерела енергії забруднюють
навколишнє середовище.

4. Класичні види джерел енергії

Па́ливо— горючі
природні або
штучні речовини,
при горінні яких
виділяється велика
кількість тепла.

5. Альтернативні джерела енергії

Використання паливних видів
енергії недоцільно та шкідливо для
природи
Більш раціональним є
використання невичерпних,
альтернативних джерел енергії.

6.

Альтернативні
джерела енергії
Сонячна
енергія
Гідроенергія
Енергія
вітру
Геотермальна
енергія
Біопаливо

7. Сонячна енергія

Сонячна енергія —
енергія від Сонця в
формі радіації та світла.
Найбільше СЕС
розташовано у Криму.

8.

Сонячні батареї встановлюють на дахам для
автономного забезпечення енергіею.

9. Гідроенергія

Гідроенергія-енергія,
отримувана з водних
ресурсів.
З метою
максимального
використання
гідроенергії річок на
них споруджують не
окремі ГЕС, а каскаді
таких станцій.
Україна використовує
лише 20% свого
гідроресурсного
потенціалу.

10. Вітрова енергія

Вітрова енергетика-це
використання
кінетичної енергії вітру.
Найсприятливішими
регіонами для
спорудження ВЕС є
Карпати і Крим.

11. Геотермальна енергія

Геотермальна
енергія це енергія
термальних
підземних вод.
Геотермальні
електростанції
розташовані на
гейзерах. Потік води
рухає турбіну,що
з’єднана з
електричним
генератором.

12. Біопаливо

Біопа́ливо органічні
матеріали,що
використовуються для
виробництва енергії.
Офіційне визначення
біопалива — будь-яке
паливо мінімум з 80 %
вмістом матеріалів,
отриманих від живих
організмів, зібраних в
межах десяти років
перед виробництвом.
Біопаливопоновлюване джерело
енергії.

13. Висновок

Отже,людина може використовувати
альтернативні джерела енергії, які не
шкідливі для навколишнього
середовища, однак в наш час цей метод
не дуже поширений, внаслідок низької
ефективності в порівнянні з паливом.
English     Русский Правила