Тема: Зона лісостепу. Географічне положення, межі, розміри.
Мета:
1. ФГП, кордони та розміри зони лісостепу
Тектонічні структури
КЛІМАТ
ВНУТРІШНІ ВОДИ
ҐРУНТИ
РОСЛИННІСТЬ
ТВАРИННИЙ СВІТ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВІНЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ
ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ
ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ
ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ
ПЕРЕВІР СЕБЕ
Я МОЖУ ВІДПОВІСТИ НА ЦІ ПИТАННЯ !
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
4.12M
Категория: ГеографияГеография

Тема: Зона лісостепу. Географічне положення, межі, розміри

1. Тема: Зона лісостепу. Географічне положення, межі, розміри.

Вчитель вищої категорії
СЗШ № 9
м. Київ
Кондратенко Наталія Григорівна

2. Мета:

- сформувати систему знань про географічне
положення, кордони та розміри, характерні
особливості природних зон України;
- вдосконалювати практичні навички та вміння
учнів характеризувати взаємозв'язки між
компонентами природи в зоні лісостепу,
формувати вміння порівнювати зональні
особливості лісостепу з особливостями інших зон;
- сприяти формуванню екологічної компетентності
учнів.

3. 1. ФГП, кордони та розміри зони лісостепу

S = 35 % від S України
Займає центральне
положення
Протяжність із заходу на
схід (від Передкарпаття
до Середньоруської
височини) складає
приблизно 1100 км.
Південна межа
проходить по лінії:
Котовськ – Первомайськ
– Кіровоград –
Красноград - Вовчанськ

4.

Лісостеп

5. Тектонічні структури

1. Галицько-Волинська западина (синекліза)
2. Волинсько-Подільська плита
3. Український щит
4. Дніпровсько-Донецький авлакоген
5. Схили Воронезької антеклізи
Рельєф
Корисні копалини
1. Волинська височина
Кам'яне вугілля (Львісько-Волинський
басейн)
2. Подільська височина
Буре вугілля (Дніпровський басейн)
3. Придніпровська височина
Залізна руда (кременчуцький басейн)
4. Придніпровська низовина
Нафта та природний газ (Карпатська та
Дніпровсько-Донецька нафтогазоносні
області)
5. Середньоруська височина
Графіт, поліметалеві руди

6. КЛІМАТ

-Розміщена в південній частині
атлантико-континентальній
кліматичній області помірного
поясу
-Середньосічневі температури
змінюються з заходу на схід
від – 5 до - 8 0 С
-Середньолипневі температури від +18 до +220 С
-Річна кількість опадів:
750 мм – на заході,
450 мм. – на сході
-Зволоження – достатнє
-Сніговий покрив буває з листопада
до березня

7. ВНУТРІШНІ ВОДИ

-Основна водна артерія –
р. Дніпро з її притоками
-Густота річкової системи
зменшується з заходу на
схід
- Канівське,
Кременчуцьке
водосховища
- Низинні болота
-Волино-Подільський та
Дніпровсько-Донецький
артезіанські басейни

8. ҐРУНТИ

-Сірі лісові (переважно на
заході)
-Чорноземи опідзолені та
вилуговані (здебільшого
під лісовими ділянками)
-Чорноземи типові (під
степовими масивами)
-Всі ґрунти зони родючі
-Ґрунти нейтральні за
хімічною реакцією

9. РОСЛИННІСТЬ

-Ліси 11 %
Переважають широколистяні
породи дерев: на заході – бук, в
центрі і на сході – дуб, граб,
клен, липа, явір.
Соснові ліси зустрічаються на
терасах річкових долин.
- Степи 89 %
Типові представники степової
флори і багате різнотрав'я:
ковила, шавлія, конюшина.

10. ТВАРИННИЙ СВІТ

- Характерне
поєднання
представників Полісся
(дикий кабан,
борсук,козуля, вовк,
куниця, білка) і степу
(заєць-русак,лисиця,
ховрах, хом'як, миші,
перепілка)

11.

ТВАРИННИЙ СВІТ ЛІСОСТЕПУ

12. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВІНЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ

Провінція
Річна кількість
опадів, мм
Температури
січня та червня,

Рослинність
Рельєф
Західноукраїнська
700-755,
найвологіша в
лісостепу
-4… -6;
+18 … +18,5
Букові, буково-дубові,
дубові ліси
Височини:
Розточчя, західна
частина
Подільської, кряж
Товтри
ДністровськоДніпровська
540 – 450
-5… -6,5;
+19…+21
Дубові, дубово-грабові,
кленово-липово-дубові
ліси
Придніпровська
височина
ЛівобережноДніпровська
525 – 450
-6…-7;
+19…+21
Лукові степи, грабоводубові, кленово-липоводубові ліси
Придніпровська
низовина
Середньоруська
550 – 500
-7…-8;
+19…+21
Кленово-липово-дубові
ліси, лукові степи
Середньоруська
височина

13. ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ

Заповідники
Канівський
Михайлівська
Цілина
Медобори
Розточчя

14. ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ

Природні національні парки
Подільські Товтри
Яворівський

15. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Порівняйте рослинний та тваринний світ
Лісостепу та зони мішаних лісів.
Заповніть таблицю
Зона мішаних лісів
Лісостеп
Спільні риси
Відмінні риси

16. ПЕРЕВІР СЕБЕ

Зона мішаних лісів
Лісостеп
Спільні риси
Широколистяні породи дерев: бук та дуб. Тварини: дикий кабан, борсук, вовк, козуля,
куниця, білка
Відмінні риси
Соснові бори, дубово-соснові субори,
вільхово-березові ліси, горобина, ліщина,
ялівець звичайний, рододендрон жовтий
Ліси: кленові, липові, різнотрав'я
степової зони: ковила, шавлія.
Лось, рись, куниця лісова, ондатра,
тетерук, глухар, рябчик, видра
Заєць-русак, лисиця, ховрах, хом'як,,
перепілка, кулики

17. Я МОЖУ ВІДПОВІСТИ НА ЦІ ПИТАННЯ !

Визначте загальні риси клімату зони
Лісостепу?
Які ґрунти, рослини та тварини характерні
для Лісостепу?
На основі яких чинників виділяють
провінції Лісостепу?
Назвіть і покажіть на карті
природоохоронні території зони
Лісостепу.

18. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати параграф 30 (Булава Л. М.
Фізична географія України. 8 клас: Підручник
для загальноосвіт. навч. закл. – Х.: АН ГРО
плюс, 2008. – 224 с.: іл.)
2. На контурній карті України позначити: а)
кордони зони лісостепу; б) фізико-географічні
провінції зони; в) найбільші природоохоронні
території.
3. Підготувати презентацію на тему
“ Зона степу ”(окремій групі учнів)
English     Русский Правила