Тертуліан “Credo quia absurdum est”
Северин Боецій (480-524 р.р.)
Відродження
Пантеїзм
2.22M
Категория: ФилософияФилософия

Філософія середньовіччя IV-XIV ст

1.

ФІЛОСОФІЯ
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
IV-XIV ст.
Доц.
Спиця Н.В.

2.

СЕРЕДНЬОВІЧНА
ФІЛОСОФІЯ:
- монополія християнської
релігії, розвивається тільки в
лоні релігії
- “служниця теології”
-Теоцентризм
- Креаціонізм
- Провіденціалізм
- Ревеляціонізм
- Пізнання через одкровення

3.

Виникнення Середньовічної
філософії
(як синтез двох традицій)
АНТИЧНА
ФІЛОСОФІЯ
(вчення Платона та
Арістотеля)
+
ХРИСТИЯНСТВО

4.

ПАТРИСТИКА
II-VII ст.
Неоплатонізм
СХОЛАСТИК
А
VIII-XVст.
Арістотелізм

5.

Віра первинна
Ніхто не здатен знайти істину, якщо він не знає, де її
шукати, тільки віруюча людина знає напрямок
Апостол Павло: “Мудрість цього світу є
безумством перед Богом”
БОГ – незмінне, неподільне, єдине
ПРИРОДА – змінне, множинне, подільне

6. Тертуліан “Credo quia absurdum est”

ТЕРТУЛІАН
“CREDO QUIA
ABSURDUM EST”
“Вірую, тому
що абсурдно”
Чим більше
таємниці, тим
більше місця для
віри
Диво, з точки
зору розсудку є
абсурдом, але
диво – доказ віри

7.

“Вчителі Церкви” Л. Синьйореллі

8.

Августин Аврелій
(354-430рр.)
філософ раннього
Середньовіччя,
визнаний католицькою
Церквою святим
--
ідея гріховності людства,
зіпсованості людської
природи;
-- “доктрина
передвизначення”;
-- віра – джерело пізнання;
- концепція філософії історії

9. Северин Боецій (480-524 р.р.)

СЕВЕРИН БОЕЦІЙ
(480-524 Р.Р.)
“Розрада філософією”
Терміни: “Субстанція, дефініція, есенція,
персона, формальне..”
Випадок, Фортуна – хибна цінність
Головне – Розум, як аксіома
Філософія дає впевненість і знання про загальні
основи сущого, робить людину цілеспрямованою
“божественних речей треба торкатися розумом”

10.

Тома Аквінський
(1225-1274 рр.)
-томізм римська церква офіційно визнала
єдиною істинною філософією.
-Ґрунтувався на вченні Аристотеля;
- розум
і
віра
не
суперечать,
а
доповнюють
процес
пізнання,
але
пріоритет за вірою, бо розум не здатен
на істинне пізнання без божественного
одкровення

11.

Проблема універсалій
(загальних понять)
Реалізм
(лат.realis,
дійсний) –
універсалії існують
реально та
незалежно від
речей і людей, які
про них мислять.
Universalia sunt realia.
Універсалії –
реальні сутності.
Номіналізм
(лат.nomen, ім’я) –
реальні
лише
одиничні речі, а
універсалії самі по
собі
(поза
мисленням
і
мовою) не існують.
Universalia sunt nomina.
Універсалії –
це імена (слова).

12.

Уільям Оккам (1290-1349 рр.)
“лезо Оккама”.
- Не слід множити
сутності без потреби.
- Марна річ робити з
більшим те, що можна
зробити з меншим

13.

Проблема теодицеї
Теодицея
(θεός, бог, δίκη, справедливість)
- виправдання Бога.)
Релігійно-філософські доктрини, які намагаються
узгодити ідею благого божественного
управління світом з наявністю світового зла

14. Відродження

ВІДРОДЖЕННЯ
Миколай Кузанський
Джордано Бруно

15. Пантеїзм

ПАНТЕЇЗМ
БОГ
максимум
ПРИРОДА
мінімум
Світ безкінечний, тому
центр всюди і ніде

16.

Доц. Спиця Н.В.
English     Русский Правила