ЕЛЕКТИВНИЙ КУРС (курс за вибором) “ Сучасні проблеми молекулярної біології ” Лекцію підготував – к.б.н. доцент Павліченко Віктор Іванович
Лекція № 4 Структура геномів
I. Геноміка та медицина
Напрями геноміки
Схема будови гена 1---2---3+++++++4---5 1-промотор 2-місце ініц. транскр. 3-кодуюча область 4-термінатор 5-регулятор
Схема будови гена 1---2---3+++++++4---5 1-промотор (95%- поруш. РЕГ) 2-місце ініц. транскр. 3-кодуюча область (5% - дефекти генів) 4-термінатор 5-регулятор
Порівняння геномів
II. Геноми вірусів
Особливості геному вірусів
Геном бактеріофага Х-174
Взаємодія вірусу з клітиною
Типи геномів вірусів
Вірус Ебола
Вірус ВІЛ
Вірус грипу
Мутації вірусу грипу
III. Геном прокаріот
Геном E. coli
«Острівці патогенності»
Що можна дізнатися по геному бактерії:
Класифікація плазмід
3. Геном Homo sapiens
Розподіл функцій 26 383 генів людини
Мононуклеотидний поліморфізм
Ділянки генома
Патанатомія хромосоми 3
Кругова карта геному
Хромосоми людини
Статеві хромосоми
4.Мітохондріальна ДНК людини
25-а хромосома людини
МХ – геном людини
МХ – хвороби людини
Аналіз МХ-ДНК дозволяє встановити
2.24M
Категория: БиологияБиология

Структура геномів. (Лекція 4)

1.

2. ЕЛЕКТИВНИЙ КУРС (курс за вибором) “ Сучасні проблеми молекулярної біології ” Лекцію підготував – к.б.н. доцент Павліченко Віктор Іванович

ЕЛЕКТИВНИЙ КУРС
(курс за вибором)
“ Сучасні проблеми молекулярної
біології ”
Лекцію підготував – к.б.н.
доцент Павліченко
Віктор Іванович
[email protected]
Запоріжжя
2015

3. Лекція № 4 Структура геномів

План
1.Геноміка - наука та практика
2.Геноми вірусів та прокаріотів
3.Геном Homo sapiens
4. 25-а хромосома людини

4. I. Геноміка та медицина

5.

Первинна структура ДНК послідовність нуклеотидів одного
ланцюга

6.

7. Напрями геноміки

1.
2.
3.
4.
Структурна геноміка
Функціональна геноміка
Медична геноміка
Фармакогеноміка та інші

8. Схема будови гена 1---2---3+++++++4---5 1-промотор 2-місце ініц. транскр. 3-кодуюча область 4-термінатор 5-регулятор

9. Схема будови гена 1---2---3+++++++4---5 1-промотор (95%- поруш. РЕГ) 2-місце ініц. транскр. 3-кодуюча область (5% - дефекти генів) 4-термінатор 5-регулятор

Схема будови гена
1---2---3+++++++4---5
1-промотор (95%- поруш. РЕГ)
2-місце ініц. транскр.
3-кодуюча область (5% дефекти генів)
4-термінатор
5-регулятор

10. Порівняння геномів

11.

12. II. Геноми вірусів

13. Особливості геному вірусів

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Заміна цитозину на оксиметилцитозин
Приєднання глюкози до ОМЦ
Х174 - А-25%, Т-33%, Г-24%, Ц-18%
Перекривання генів
Наявність інтронів
Наявність зворотньої транскриптази

14. Геном бактеріофага Х-174

15.

16. Взаємодія вірусу з клітиною

17. Типи геномів вірусів

1.
2.
3.
4.
5.
Одноланцюгова ДНК (парвовіруси)
Дволанцюгова ДНК (віспа, герпес)
Одноланцюгова РНК (ВТМ, сказ)
Дволанцюгова РНК (грип)
Геном з ревертазою (ВІЛ, онковіруси)

18. Вірус Ебола

19. Вірус ВІЛ

20. Вірус грипу

21. Мутації вірусу грипу

22. III. Геном прокаріот

23.

24. Геном E. coli

25. «Острівці патогенності»

1.
2.
3.
4.
5.
Гени адгезинів
Гени інвазинів
Гени поринів
Гени токсинів
Гени гемолізинів

26. Що можна дізнатися по геному бактерії:

• А)- склад генів;
• Б) -функції генів;
• В) -мінімальний набір генів живої
клітини;
• Г)- «острівці патогенності»

27. Класифікація плазмід

Категорії
F - плазміди
R - плазміди
Властивості
Донорні функції
Стійкість до ліків
Сol - плазміди
Ent - плазміди
Hly - плазміди
Биодеградативні
плазміди
Синтез коліцинів
Синтез ентеротоксинів
Синтез гемолізинів
Руйнування орг. та неорган.
сполук
Кріптичні плазміди
Невідомі

28. 3. Геном Homo sapiens

29.

30. Розподіл функцій 26 383 генів людини

31.

32. Мононуклеотидний поліморфізм

Індивид
Послідовність
1
2
AG-A-GTT-C-TGC-T-CG
AG-G-GTT-A-TGC-G-CG
1
2
CGTT-C-GG-G-AATC-C
CGTT-A-GG-A-AATC-T
1
2
TCTT-T-GA-C-GACTC
TCTT-A-GA-G-GACTC

33.

34.

35. Ділянки генома

36.

37. Патанатомія хромосоми 3

38. Кругова карта геному

39. Хромосоми людини

40. Статеві хромосоми

41. 4.Мітохондріальна ДНК людини

42. 25-а хромосома людини

43.

44. МХ – геном людини

1. Кільцева ДНК, 16569 н.п.
2. Обидва ланцюги кодуючі, код
відрізняється 4 кодонами
3. Нема інтронів та гістонів
4. Нема репарації та рекомбінації
5. Мутації виникають в 10 разів частіше
6. Успадковуються по материнській лінії

45. МХ – хвороби людини

1.
2.
3.
4.
5.
Хвороба Паркінсона
Нейроофтальмопатія Лебера
Энцефалопатія
Напади судом
Пігментний ретиніт та ін.

46. Аналіз МХ-ДНК дозволяє встановити

• Родинність людей
• Належність до однієї популяції
Бажаю
успіху!
• Належність
до однієї
національності
• Материнську лінію

47.

Бажаю успіху!
English     Русский Правила