БАЗОВІ АЛГОРИТМІЧНІ СТРУКТУРИ. ТИПИ ДАНИХ В МОВІ PASCAL. ПРІОРИТЕТ ОПЕРАЦІЙ В МОВІ PASCAL
Базові алгоритмічні структури
Лінійна структура
Розгалуження
Цикли
Типи даних в мові Pascal
Правила використання виразів в мові Pascal
Мова Pascal

Базові алгоритмічні структури. Типи даних в мові Pascal. Пріоритет операцій в мові Pascal. (11 клас)

1. БАЗОВІ АЛГОРИТМІЧНІ СТРУКТУРИ. ТИПИ ДАНИХ В МОВІ PASCAL. ПРІОРИТЕТ ОПЕРАЦІЙ В МОВІ PASCAL

2. Базові алгоритмічні структури

лінійні
(слідування)
розгалуження
(умова)
цикли
(повторення)

3. Лінійна структура

Задача 1. Обчислити значення виразу (а-b)*(c-d).
ПОЧАТОК
Уведіть
значення а,b,
c, d
x:=a-b
y:=c-d
z:=x*y
Виведіть
значення
змінної z
КІНЕЦЬ
Лінійна структура – передбачає, що тіло
алгоритму являє собою послідовність команд,
що виконуються одна за одною

4. Розгалуження

Задача 2. Обчислити значення виразу (а-b)/(c-d).
ПОЧАТОК
Розгалуження – забезпечує
виконання або не виконання
групи команд залежно від
заданих умов
Уведіть
значення а,b,
c, d
x:=с-d
Ні
х=0?
Так
у:=a-b
Вивести:
“Вираз
значення
немає”
z:=y/х
Вивести
значення z
КІНЕЦЬ

5. Цикли

Задача 3. Є порожня діжка і відро. Використовуючи відро,
наповнити діжку водою з колодязя.
ПОЧАТОК
Цикл – вид базової структури, що
дозволяє багаторазово
повторювати задану послідовність
команд
Наповнити
відро водою
Вилити воду з
відра в діжку
Ні
Діжка
повна?
КІНЕЦЬ
Так

6. Типи даних в мові Pascal

Тип даних
Цілі числа
Позначення
Опис
Приклади
Integer
Цілі числа в інтервалі
[-32767;32767]
457, -568,-7, 0
Значення з плаваючою
крапкою, що містять
експоненту (степінь числа
10) в інтервалі [10 -38;1038]
0.4 -1.8
-0.172E+2
37E-44
Рядок символів довжиною
не більше 255 символів
String [25]
Дійсні числа
Real
Рядковий тип
даних
String

7. Правила використання виразів в мові Pascal

• Вирази записуються в один рядок.
• У виразах використовуються тільки круглі дужки,
причому кількість дужок що відкривається повинна
дорівнювати кількості дужок, що закриваються.
• Не можна записувати підряд два знаки арифметичних
операцій.
• Обчислення виконуються зліва направо відповідно
пріоритету операцій:
а) операції обчислення функцій;
б) дії в дужках;
в) операції *, /, mod, div;
г) операції +, -.

8. Мова Pascal

Задача 1. Скласти програму мовою Pascal для обчислення
арифметичного виразу:
program Sum;
| 3,2 x y 3 |
a
var a,x,y,z:real;
| 4,1z 2 2 x | 4 xyz2
begin
writeln (‘Введіть значення змінної х’);
readln (x);
writeln (‘Введіть значення змінної y’);
readln (y);
writeln (‘Введіть значення змінної z’);
readln (z);
a:=(sqrt(abs(3.2*x-sqr(y)*y)))/(abs(4.1*(sqr(z)+2*x)-4*x*y*z));
writeln (‘a=’ , a:4:2);
readln;
end.
English     Русский Правила