Для досягнення мети було поставлено і вирішено такі завдання:
Процес ГІС-забезпечення (за Карпик А.П)
Поточний стан обєдннання територіальних громад
Вихідні картографічні матеріали
Етапи формування ГІС проекту громад:
Процес створення перспективного плану в ГІС середовищі передбачає:
Пошук сільрад відповідно методиці
Районування
Створення та наповнення ГБД окремої територіальної громади
ВИСНОВКИ
3.15M
Категория: ГеографияГеография

ГІС-забезпечення землеустрою і формування територій громад

1.

ГІС-забезпечення землеустрою
і формування територій громад
(на прикладі території Тернопільської області)
студент 628-м групи
Козак М. І.
науковий керівник
доц. Скрипник Я. П.

2.

Об’єкт
дослідження
Предмет
дослідження
Мета
• процес формування територіальних громад, як
елемент землеустрою
• геоінформаційне забезпечення процесу
формування громад.
• формування геоінформаційного забезпечення
землеустрою на новоутворених адміністративних
одиницях на базі окремого ГІС-продукту та
наявних просторово-атрибутивних матеріалів
2

3. Для досягнення мети було поставлено і вирішено такі завдання:

Проаналізовано аспекти європейського досвіду з формування та устрою територіальних громад
З’ясовано причини, принципи і організацію територіальних громад в Україні
Визначено місце і роль ГІС-забезпчення в процесі формування та функціонування громад
Проаналізовано методичні та технологічні аспекти застосування ГІС в процесі формування
та діяльності територіальних громад
Освоєно особливості ГІС-картографування та ГІС-аналізу в ArcGIS 10.1.
Розроблено перспективний план межування територіальних громад Тернопільщини засобами ГІС
Сформовано ГІС-забезпечення окремої територіальної громади (на прикладі Нагірянської громади).
Окреслено перспективи застосування ГІС в процесі формування територіальних громад
та землеустрої
3

4. Процес ГІС-забезпечення (за Карпик А.П)

4

5. Поточний стан обєдннання територіальних громад

До реформи:
Загальна кількість
рад - 615, з них:
міських - 18
селищних - 17
сільських - 580
Поточний стан:
Сформовано громад 26 (станом на
1.01.2016р.)
5

6. Вихідні картографічні матеріали

6

7. Етапи формування ГІС проекту громад:

визначення центру спроможної
територіальної громади (місто,
районний, обласний центр)
визначення зони доступності
населених пунктів до
адміністративного центру (20
км)
визначення адміністративного
центру з населених пунктів, які
розташовані за межами зони
доступності
уточнення меж нових
територіальних громад
створення цілісного
картографічного зображення та
паспортів окремих громад
7

8. Процес створення перспективного плану в ГІС середовищі передбачає:

збір та прив’язку всіх наявних
картографічних матеріалів у
єдиній системі координат;
побудову векторної основи
території у розрізі сільських
рад;
наповнення ГБД інформацією,
яка є одним із факторів поділу
території;
проведення аналітичних
операцій (пошук
перспективних центрів,
створення буферів, об’єднання
сільських рад у громаду та ін.);
формування цілісного
картографічного зображення.
8

9. Пошук сільрад відповідно методиці

9

10. Районування

10

11. Створення та наповнення ГБД окремої територіальної громади

11

12. ВИСНОВКИ

Використання ГІС передбачає ряд переваг:
автоматизація створення картографічної продукції;
багатошарова будова і можливості подання інформації;
візуалізація даних;
варіативність під час роботи з картографічним матеріалом;
багатосередовищність (поєднання різних елементів в одному об’єкті);
можливість використання ГІС як пошукової та аналітичної системи;
створення нових карт як результату аналізу
Специфічне призначення програми і її модулів дає змогу вводити, аналізувати та візуалізувати
різнопланову геопросторову інформацію про стан землекористувань, дешифрувати аеро- і
космознімки з метою вивчення структури землекористуваннь, аналізувати статистичні дані за
формою «6-зем», управляти геопросторовими даними та структурою баз геоданих,
здійснювати підготовку остаточного варіанту макету карти для друку чи експорту в інший
графічний формат.
Аналітичні можливості АrcGIS дозволяють вирішити основні проблеми які виникають в
процесі формування та функціонування територіальних громад.
Створено проектний план територіальних громад Тернопільщини на основі нормативноправової та статистичної інформації. Сформовано геопросторову базу даних територіальної
громади. Розроблено проект окремої територіальної громади для вирішення практичних задач
раціонального управління територією.
12

13.

13
English     Русский Правила