3.67M
Категория: ИсторияИстория

Галицько – Волинське князівство. Тема 3

1.

Тема 3 : Галицько – Волинське
князівство
Мета заняття : Дослідити джерельну базу та головні етапи
наукового вивчення історії Галицько – Волинського князівства.
Політичну історію князівства. Характерні риси організації та
функціонування політичної влади.
Методи : лекція, бесіда.
Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби,
ТЗН: Карта, роздатковий матеріал.

2.

План
Утворення Галицько-Волинського князівства.
Піднесення держави за правління Данила
Галицького (1205-1264).
Галицько-Волинська держава в останній третині ХІІІ
– першій половині ХІV ст.
Підведення підсумків

3.

Утворення Галицько – Волинського
князівства

4.

Галицько-Волинське князівство спиралося на міцну
економічну основу. На його території, не
спустошеній зовнішніми ворогами, інтенсивно
розвивалося господарське життя.
Роман Мстиславович( 1152- 1205рр.).
Літописці називали його «Великим
князем», «Самодержавцем усієї Русі»
та «Царем у Руській землі»

5.

Роман Мстиславович
(1152 – 1205)
Великий князь Київський
(1204 – 1205), князь
новгородський (1168 – 1170),
володимирський (1170 – 1187),
галицький (1188, з 1199) з
династії Рюриковичів.
Засновник Галицько-Волинського
Князівства і патріарх тамтешнього
правлячого роду Романовичів.
Літописці називали його «великим
князем», «самодержавцем усієї Русі».
Загинув під час війни з Польщею
У 1205 р.

6.

Передумови об’єднання
Галицького та Волинського
князівств

7.

8.

Роман Мстиславович

9.

Піднесення держави за правління
Данила Галицького (1205-1264).

10.

Данило
Галицький
Данило Романович,також
Король Данило І або
Данило Галицький,
(давньорус. Данило
Романовичъ; 1201 – 1264) руський великий князь та
король з династії Романовичів,
правитель
Галицько-Волинського
князівства, якого вважають
національним героєм України.

11.

Коронація Данила Галицького
папою римським Інокентієм ІV-им.

12.

Внутрішня та зовнішня політика Данила
Романовича Галицького
(1238 – 1264рр.)
-
-
Внутрішня політика
Зовнішня політика
Зміцнив владу та придушив
- Намагався захистити державу
опір бояр.
від монголо-татар.
Приділяв увагу будівництву
- Встановив дружні відносини з
міст, оборонних споруд,
Польщею, Угорщиною та
церков.
Литвою.
Ввів у селах посаду урядника. - Закликав країни Західної
Європи до боротьби з
Формував військові загони з
монголо-татарами.
селян.

13.

Уривок з Галицького літопису.
Сей же король Данило був князем добрим, хоробрим і
мудрим, який спорудив городи многі і церкви поставив,
оздобив їх різноманітними прикрасами, і
багатолюбством він світився із
братом своїм Васильком.
Сей же Данило
був другим по Соломоні.

14.

З Іпатіївського літопису
«Цей же Данило був другим після Соломона»

15.

16.

Василько Романович
(1203 – 1269)
Після смерті Данила (1264)
Василько Романович
формально називався
великим князем, але
фактично княжив у
Володимирі і володів лише
частиною Волинської землі.
В останні роки життя він
зосередився на справах свого
невеликого князівства,
уникав війн із сусідами, миром
залагоджуючи конфлікти з
Польщею, Литвою і ятвягами.

17.

Серед Даниловичів найенергійнішим
правителем виявився Лев (1264 – 1301 рр.)
Лев І правив з 1264 по 1301 рік
і намагався продовжувати
політику батька щодо
зменшення залежності від
Золотої Орди та нарощення
могутності відносно західних
Польщі та Угорщини.

18.

Наступник Лева Даниловича — його син Юрій І
(1301—1308 (1315)) виступає вже як одноосібний
правитель з королівським титулом.

19.

Юрій I Львович
Роки правління – 1301 – 1308 рр.
Об'єднав усі землі Галицько –
Волинського князівства під
своєю владою.
Переніс столицю до
Володимира – Волинського.
Утворив Галицьку митрополію.
Прийняв титул короля.

20.

Причини занепаду князівства
Серед причин занепаду Галицько-Волинської
держави були:
Монголо-татарське іго.
Деструктивна політика боярської олігархії.
Припинення княжої династії.
Агресія з боку Польщі, Угорщини та Литви.

21.

Мапа монголо-татарської навали на
українські землі

22.

Після занепаду Галицько – Волинського князівства від
середини XIV ст. Наші землі поступово потрапляли під владу
сусідніх держав – Польщі та Литви. Галичина разом з
Холмщиною відійшли до Польщі, а першим надбанням Литви
на українських землях стала Волинь.
Послабленням країни
скористалися сусідні
держави, Польща
Литва, Угорщина,
Молдавське та
Московське князівства.
Вони почали відшматову –
вати собі землі, міста та села.

23.

Історичне значення ГалицькоВолинського князівства
Друга велика держава після Русі-Україна.
Своїми зв'язками з Центральною та Західною Європою
сприяла долученню до західної культури українських
земель, одночасно зберігала власну українську
традицію.
Стала новим після занепаду Русі-Україна центром
політичного та економічного життя.
English     Русский Правила