Завдання: Визначити падіння річки Тетерів
Завдання: Визначити похил річки Тетерів.
2. Робота річок
Каньйон р. Смотрич (поблизу м. Кам’янець – Подільський)
Каньйон річки Дністер
Буцький каньйон на р. Гірський Тикич
3. Характер течії річок
РІВНИННА РІЧКА
ГІРСЬКА РІЧКА
Джуринський водоспад вважається найбільшим рівнинним водоспадом на території Україні (його висота 16 метрів). Тернопільська область, непод
VІ. Характеристика повноводності річок
7.32M
Категория: ГеографияГеография

Поверхневі води: основні характеристики річки

1.

Поверхневі води:
Основні
характеристики річки

2.

І. Гідросфера
Внутрішні води – 3,5%
Світовий океан – 96,5%
1. Океани
Підземні
Поверхневі
2. Моря
1. Ґрунтові
1. Річки
3. Затоки
2. Міжпластові 2. Озера
4. Протоки
3. Болота
4. Льодовики
5. Штучні
водойми
Науки:
Гідрологія. Гідрографія

3.

ІІ. Річки – 63-73 тис.
Річка – природний водний потік, що протікає у
зниженнях рельєфу, створених її рухом.
1. Класифікація річок за
довжиною:
Струмки (до 10 км)
Малі (10-100 км)
Середні (100-500 км) – >100
Великі (понад 500 км) - 8
2. Річкова мережа
Середня густота (Г)
річкової мережі в
Україні становить
0,39 км/км2.
Г=L:S (235,4 тис. км :
603,7 тис.км2)
Від чого залежить кількість
річок та густота річкової
мережі?
max
Зх., Пн.
min
Пд., Пд-Сх.
Річки – це дзеркало клімату

4.

На к/к стр. 11
позначити 8
найбільших річок
України + Західний
Буг, Ворскла, Прут,
Прип'ять, Тиса,
Дунай, Салгир.

5.

3. Горизонтальна будова річки
1. Витік – початок річки: джерело,
озеро, болото, льодовик в горах.
2. Гирло - це місце куди впадає
річка: інша річка, море,озеро, океан,
затока.
Річкова система – це річка з
притоками. Притоки – ліві та праві.
Розрізняють притоки 1,2,3 і т.д.
порядку. Їх нумерація починається
від приток, які впадають у головну
річку.
Річковий басейн – це територія, з якої річка
збирає свої води (площа водозбору).
Найбільший річковий басейн має Амазонка
– 7 млн. км2
4. Вододіл – це межа (будь-яка припіднята
форма рельєфу), яка розділяє сусідні річкові
басейни

6.

7.

4. Поперечна будова річки: річкова долина.
Річкова долина – це звивисте заглиблення земної
поверхні, по якому тече річка
Річище – частина річкової долини, по якому постійно
тече вода.
Заплава – частина річкової долини, що заливається
водою в період повені.
Тераси – уступи, що піднімаються над новою
заплавою (давні заплави).
Рівнинна річка
Гірська річка
Тераси
Запл
ава
Річище

8.

ІІІ. Характер течії річок
1. Кількісні показники характеру течії
• Похил річки (По) - це відношення
падіння до її довжини на певній
ділянці, або ж на усій довжині річки.
Вимірюється у м/км, або см/км і
розраховується.
По = П/L
П - падіння річки; L – довжина річки
Від чого залежить величина падіння
та похилу річок?
Від рельєфу!!!

9. Завдання: Визначити падіння річки Тетерів

hв – висота витоку річки Тетерів
дорівнює – 314м
hг – висота гирла річки Тетерів
дорівнює – 150м
П = 314м – 150м =
164м
Відповідь: падіння річки Тетерів
дорівнює 164 м.

10. Завдання: Визначити похил річки Тетерів.

Падіння річки Тетерів дорівнює 164м.
Довжина річки Тетерів дорівнює – 385
км.
Похил річки Тетерів = 164м:385км =
16400см: 385км = 42,6см/км
Відповідь: похил річки Тетерів
дорівнює 42,6см/км.

11.

2. Робота річок
Річки – могутні зовнішні сили Землі.
Руйнування
• Річкова ерозія (річка розмиває,
розширює й поглиблює річкову долину)
Перенесення
• По всій течії відбувається перенесення
піску, дрібних уламків гірських порід.
(транспортування)
Відкладання
(накопичення)
• Уламки порід відкладаються утворюючи
мілководдя.
• На деяких річках у гирлі через значні
наноси формується дельта (Амазонка)

12. 2. Робота річок

Меандри і стариці
Меандр р.Дністер
Біля с. Заліщики
Вигляд дельти р.
Дунай з космосу
Острів Хортиця на
Дніпрі

13.

Водно – ерозійний (флювіальний) рельєф утворився завдяки дії
текучих вод
Дністровський каньйон,
довжина 250 км, глибина
100-120м
Річкова долина р. Аузун – Узень в
Криму. Довжина ущелини 3 км,
глибина до 320м

14. Каньйон р. Смотрич (поблизу м. Кам’янець – Подільський)

15. Каньйон річки Дністер

16. Буцький каньйон на р. Гірський Тикич

17. 3. Характер течії річок

За швидкістю течії і режимом стоку ріки
поділяються на:
1) гірські (швидкоплинні, з порогами і
водоспадами, неширокі),
2) рівнинні (з повільною, спокійною
течією),
3) гірсько-рівнинні.
Наведіть приклади!!!

18. РІВНИННА РІЧКА

19. ГІРСЬКА РІЧКА

20.

4. Пороги та водоспади
Іноді в руслі річки чергуються смуги твердих і м'яких
гірських порід. Ріка поступово розмиває м'якші породи,
а виходи твердих порід, що не розмиваються,
утворюють пороги.
Пороги – виходи твердих гірських порід, що
перетинають шлях річки.
Пороги

21.

На порожистих ділянках
рівнинні річки схожі на
гірські.
Пороги бувають дуже
красиві, але сильно
заважають
судноплавству.
Колись пороги були у
середній течії Дніпра
(між Дніпропетровськом
та Запоріжжям). Але
після побудови
Дніпрогесу, вони були
затоплені водами
Дніпровського
водосховища.

22.

В основному водоспади
утворюються в тих випадках,
коли русло річки пролягає
спершу по твердих породах, а
потім по м'якших. Ріка
розмиває м'яку породу
швидше, ніж тверду, в
результаті виходить уступ.
Поступово цей уступ
поглиблюється,
перетворюючись на обрив, і
тоді річка починає нестримно
падати вниз через його край,
утворюючи водоспад. Анхель,
Ніагарський та ін.
Водоспад – великий
виступ, складений твердими
породами, що зустрічається
на шляху річки.

23.

Учан-Су - найвищий водоспад України! Складно описати, яке видовище
створює потік води, що падає з висоти 95 метрів. З кримськотатарської
мови назва водоспаду перекладається, як "вода, що летить".
Учан-Су, розташований на південному схилі гори Ай-Петрі в 6 км на північ
від Ялти. Влітку водоспад практично повністю пересихає.

24.

Джур-Джур - найповноводніший водоспад в Україні й ніколи не пересихає.
Знаходиться водоспад у вузькій, глибокій ущелині під назвою Хапхал,
що в 15 км від Алушти.

25. Джуринський водоспад вважається найбільшим рівнинним водоспадом на території Україні (його висота 16 метрів). Тернопільська область, непод

Джуринський водоспад вважається найбільшим рівнинним
водоспадом на території Україні (його висота 16 метрів).
Тернопільська область, неподалік від селища Нирків).

26.

ІV. Живлення річок
Дощове
Льодовикове
Мішане
Підземними
водами
Річки України мають
змішаний тип живлення:
снігове - 60%,
підземне — 30 %,
дощове — 10 %.
Снігове

27.

V. Режим річок
1.
Повінь
Коливання
рівня води
Межень
2. Льодостав та льодохід
Паводок

28.

Повінь – це тривале, щорічне підвищення
рівня води в річці.
Паводок – короткочасне підвищення рівня
води у річці після дощу чи танення снігу.
Межінь – різке зменшення в річці рівня води.
?Від чого залежить режим річки?
?Коли на річках України буває повінь, паводки,
межінь, льодостав і льодохід?
Запам'ятай!
Для рівнинних річок – характерний повеневий режим;
для річок Карпат і Кримських гір – паводковий.

29. VІ. Характеристика повноводності річок

1. Витрати води у річці – це об’єм води, що
протікає за поперечний перетин річки за
одиницю часу. Вимірюється у м3/сек.
Q= S . V
Q – Об’єм води;
S – Поперечний перетин річки;
V – Швидкість течії.
2. Річний стік річки – це витрати води за рік,
вимірюється у км3/рік
Дунай - найповноводніша річка України!

30.

3. Басейни стоку річок України
English     Русский Правила