847.04K
Категория: ЛитератураЛитература

І мертвим, і живим, і

1.

«І мертвим, і живим, і
ненарожденним…»
Продовження теми
«землячків» у посланні.
Викриття конформізму
значної частини української
еліти. Засудження комплексу
меншовартості, національного
безпам’ятства та байдужості
до рідної мови

2.

ПОСЛАННЯ – це віршований або прозовий
твір, написаний у формі листа чи звернення
до однієї чи декількох осіб.

3.

Алегоричність назви твору
1
«І мертвим, і живим, і ненарожденним…»
українські
поміщикикріпосники
2
інтелігенція
простий народ,
поневолений,
політично
пасивний
«І мертвим, і живим, і ненарожденним…»
Минулі покоління
Теперішні
покоління
ВІЧНІСТЬ
Майбутні
покоління

4.

Уперше поет прочитав послання своїм
знайомим і друзям на літературному
вечорі у В. В. Тарновського-старшого.
М. М. Білозерський згадував: «Василь
Васильович Тарновський-батько
розповідав мені, що у нього в
сорокових роках у Києві були
літературні вечори, які навідували
М. І. Костомаров, Василь Михайлович
Білозерський та інші друзі й знайомі
Тарновського, і в їх числі Шевченко.
Якось прийшов він і прочитав тількино написане їм відоме «Посланіє до
земляків». Загальний зміст цього твору,
і особливо ті місця, де говориться про
козацьких гетьманів, яких Шевченко
перший зрозумів і показав у їх
істинному вигляді, справило на всіх
присутніх шалене враження…»

5.

ДАТА НАПИСАННЯ
РІД
Повна назва: «І мертвим, і
живим, і ненарожденним
землякам моїм в Украйні і не в
Украйні моє дружнєє посланіє.»
ВИД ЛІРИКИ
ТЕМА
ЖАНР
ІДЕЯ
Епіграф

6.

ДАТА НАПИСАННЯ:
15 грудня 1845 року
РІД: лірика
Повна назва: «І мертвим, і
живим, і ненарожденним
землякам моїм в Украйні і не в
Украйні моє дружнєє посланіє.»
ВИД ЛІРИКИ: громадянська
ТЕМА: зображення
прагнення поета змусити
земляків чесно оцінити себе
й усвідомити своє
національне, соціальне й
культурне призначення як
справді української еліти,
зобов’язаної дбати про добро
всієї нації.
ЖАНР: послання (поемапослання)
ІДЕЯ: критика української
еліти, байдужої до свого народу;
заклик до соціального
примирення заради
відродження нації.
Епіграф: «Коли хто говорить: люблю Бога, а брата свого
ненавидить – лжа оце» (Біблія)

7.

Мотиви твору
повернення українського свідомого (і не дуже
свідомого люду) до інтересів Батьківщини,
служіння їй, її народу («В своїй хаті своя й правда,
і сила, і воля»).
інтелектуальний рівень національної еліти
(«Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би
була своя»);
єднання всіх національно свідомих сил
України(«Обніміться ж, брати мої. Молю вас,
благаю»).

8.

КОМПОЗИЦІЯ ТВОРУ
Послання складається з 5 частин:
епіграф;
вступ (заклик до інтелігенції полюбити народ);
критика української еліти;
узагальнення;
заклик до інтелігенції повести народ праведним
шляхом.

9.

Опорні слова та речення
«люд потомлений і все спочиває»;
«тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу
на розпуттях велелюдних…»;
«Оглухли, не чують; Кайданами міняються,
Правдою торгують. І Господа зневажають,
Людей запрягають В тяжкі ярма. Орють
лихо, Лихом засівають…»;
«полюбіте щирим серцем велику руїну»;
«в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля».

10.

ліричний герой
німець
Герої твору
слов’яни
Коллар
Шафарик
Ганк
матір
брати

11.

ХУДОЖНІ ОБРАЗИ
«День Божий»
слава
воля
«розпуття велелюдні»
кайдани
«срамотня давняя година» ярма
слава України
«своя хата»
«своя правда, і сила, і воля»
море
суд
могили
лани
гори

12.

ЛІРИЧНИЙ ГЕРОЙ
образ генетично пов’язаний із біблійними
старозавітними пророками;
перебуває в стані скорботи;
свідомий власної місії, апелює до совісті
сучасників;
обурений незнанням і небажанням
співвітчизників досліджувати національну
історію;
засуджує соціальні верхи за їх глухість до
проблем народу.

13.

Проаналізуйте настроєві інтонації поеми,
заповнивши комірки таблиці
НАСТРОЄВІ
ІНТОНАЦІЇ ТВОРУ
ГНІВ
ОСУД
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ЗАКЛИК
СТАВЛЕННЯ ДО
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕЛІТИ
ЦИТАТИ З ТЕКСТУ
КОМЕНТАРІ

14.

Проаналізуйте настроєві інтонації поеми,
заповнивши комірки таблиці
НАСТРОЄВІ
ІНТОНАЦІЇ
ТВОРУ
ЦИТАТИ З ТЕКСТУ
КОМЕНТАРІ
гнів
«А ви претеся на
чужину…»;
«Не дуріте дітей ваших,
Що вони на світі На те
тілько, щоб панувать...»
Поет гнівно звертається до
української національної
еліти, яка здобувала освіту
за кордоном, приносила
звідти передові революційні
ідеї й водночас володіла
кріпаками, продовжувала
вести спосіб життя
поміщиків-експлуататорів.

15.

Проаналізуйте настроєві інтонації поеми,
заповнивши комірки таблиці
НАСТРОЄВІ
ІНТОНАЦІЇ
ТВОРУ
ЦИТАТИ З ТЕКСТУ
КОМЕНТАРІ
осуд
«І в Україну принесли
великих слов велику
силу…»
«І хилитесь, як і
хилились! І знову шкуру
дерете. З братів
незрящих, гречкосіїв…»
«Дідами крадене добро»
Пустослів’я, лицемірство в
проголошенні
демократичних ідей.
Схиляння голови перед
російським царизмом.
Володіння маєтками,
здобутими експлуатацією
народу, грабунками.

16.

Проаналізуйте настроєві інтонації поеми,
заповнивши комірки таблиці
НАСТРОЄВІ
ІНТОНАЦІЇ
ТВОРУ
ЦИТАТИ З ТЕКСТУ
КОМЕНТАРІ
осуд
«Нехай скаже німець.
Ми не знаєм…»
«І в слав’янофіли так і
претесь…»
Небажання глибоко вивчати
власну історію; западенство
та слов’янофільство.
«Що добре ходите в
ярмі,
Ще лучче, як батьки
ходили…»

17.

Проаналізуйте настроєві інтонації поеми,
заповнивши комірки таблиці
НАСТРОЄВІ
ІНТОНАЦІЇ
ТВОРУ
ЦИТАТИ З ТЕКСТУ
застереження
«Розкуються незабаром Пророкування
Заковані люде…»
революційних подій як
страшного суду.
«І потече сторінками
Кров у синє море…»
«Одцурається брат
брата
І дитини мати…»
«І дим хмарою
заступить
Сонце перед вами…»
КОМЕНТАРІ

18.

Проаналізуйте настроєві інтонації поеми,
заповнивши комірки таблиці
НАСТРОЄВІ
ІНТОНАЦІЇ
ТВОРУ
ЦИТАТИ З ТЕКСТУ
КОМЕНТАРІ
заклик
«Полюбіте щирим серцем
Велику руїну …»
Вивчати власну історію, її темні й
світлі сторони, щоб не повторити
помилок і злочинів предків.
«Розкуйтеся, братайтеся…»
«Прочитайте
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова…»
«…та й спитайте.
Тойді себе: що ми?.. Чиї
сини? яких батьків? Ким? за
що закуті?..»
«Обніміте ж, брати мої,
Найменшого брата…»
«Обніміться ж, брати мої…»
Об’єднатися в боротьбі за
визволення народу.

19.

Проаналізуйте настроєві інтонації поеми,
заповнивши комірки таблиці
НАСТРОЄВІ
ІНТОНАЦІЇ
ТВОРУ
ЦИТАТИ З ТЕКСТУ
Ставлення
до
національн
ої еліти
«Моє дружнєє посланіє…»
КОМЕНТАРІ
Поет послання називає дружнім,
однак не шкодує образливих
«Схаменіться, недолюди,
звертань до своїх сучасників, які
Діти юродиві!..»
мають сколихнути свідомість
«Ох, якби те сталось, щоб ви суспільства. Не відділяє й себе від
не вертались,
національної еліти, щиро
Щоб там і здихали, де ви
молиться й благає її перейнятися
поросли!…»
інтересами України, щоб
«Сини сердешної Украйни..» уникнути трагедії в майбутньому.
«гірше ляха свої діти
Її розпинають…»
«…брати мої…»

20.

Прокоментуйте подану схему
УКРАЇНА
НАЦІОНАЛЬНА
ЕЛІТА
ПРОСТИЙ
НАРОД
УКРАЇНА
ПРОСТИЙ
НАРОД
НАЦІОНАЛЬНА
ЕЛІТА

21.

«Що ми? Чиї сини? Яких батьків?
Ким? За що закуті?»
Що ми? (Хто ми?)- українці, а не малороси.
Чиї сини? – «славних прадідів великих».
Яких батьків? –вільних козаків.
Ким закуті? – російським самодержавством,
іншими країнами.
ЗА ЩО ЗАКУТІ???
English     Русский Правила