11.94M
Категория: ПравоПраво
Похожие презентации:

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для юридичних осіб

1.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для юридичних осіб
Зміст
I.
Пояснювальна записка
II. Додатки до пояснювальної записки
III. Графічні матеріали
IV. Правовстановлюючі документи юридичної особи
V.
Правовстановлюючі документи на раніше відведену земельну ділянку
VI. Правовстановлюючі документи на будівлі
VII. Матеріали по перенесенню меж земельної ділянки в натуру (на місцевість)
VIII. Матеріали вирахування площ
IX. Додаткові матеріали
X. Матеріали погодження проекту землеустрою

2.

І. Пояснювальна записка
1.1. Інформаційна довідка про земельну ділянку
1.2. Земельно-кадастрова інформація
II. Додатки до пояснювальної записки
2.1. Рішення Київської міської ради від 28.02.2013 № 65/9122
2.2. Клопотання підприємства громадського харчування у формі товариства з обмеженою
відповідальністю „ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ”
2.3. Завдання на виконання робіт

3.

IIІ. Графічні матеріали
3.1. План відведення земельної ділянки;
3.2. Кадастровий план земельної ділянки;
3.3 Черговий кадастровий план
3.4. План зонування земель
3.5. Розташування земельної ділянки в межах економіко - планувальних зон
3.6. Довідка про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки
3.7. Фрагмент аеро/супутникової фотозйомки
3.8. Топоплан масштабу 1:500
3.9. Фотофіксація земельної ділянки

4.

IV. Правовстановлюючі документи юридичної особи
4.1.Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
4.2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
4.3. Статут підприємства громадського харчування у формі товариства з
обмеженою відповідальністю „ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ”
V. Правовстановлюючі документи на раніше відведену
земельну ділянку
5.1. Рішення Київської міської ради народних депутатів від 14.12.1993 № 44
5.2. Державний акт на право постійного користування землею від 15.02.1994 №000002

5.

VI. Правовстановлюючі документи на будівлі
6.1. Реєстраційне посвідчення Київського міського бюро технічної
інвентаризації на нежилу споруду (павільйон) від 12.07.2001
6.2. Свідоцтво про право власності на нежилу споруду від 10.07.2001
6.3. Довідка про майно Київського міського бюро технічної інвентаризації та
реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна від 20.03.2013 № 6942
(И-2013)

6.

VII. Матеріали по перенесенню меж земельної ділянки в натуру
(на місцевість)
7.1. План земельної ділянки
7.2..Каталог координат точок зовнішніх меж земельної ділянки
7.3. Схема планової геодезичної основи
7.4. Каталог координат точок планової геодезичної основи
7.5. Матеріали математичної обробки польових геодезичних вимірювань
7.6. Акт перевірки та прийомки топографо-геодезичних робіт
7.7. Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки
7.8.Сертифікат програмного продукту „CREDO”
7.9. Польовий абрис
7.10. Акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання
7.11. Абрис земельної ділянки
7.12. Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж зон санітарної

7.

VIII. Матеріали вирахування площ
IX. Додаткові матеріали
9.1. Висновок Головного управління містобудування та архітектури від
12.10.2012 № 13476/0/12-2/19-12
9.2. Лист ПАТ АК „Акціонерна компанія „КИЇВВОДОКАНАЛ”
від 04.04.2013 № 818/42
9.3. Ліцензія на проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт № 583328
9.4. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок серія АК № 1081 від 28.05.2011
9.5. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника № 000178
9.6. Дозвіл на видачу інформації (обмінного файлу)

8.

X. Матеріали погодження проекту землеустрою
10.1. Висновок Департаменту містобудування та архітектури
10.2. Висновок Головного управління Держземагентства в м. Києві
10.3. Лист підприємства громадського харчування у формі товариства з
обмеженою відповідальністю „ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ”
10.4. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

9.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання робіт
Виконувана робота:
розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».
Підставою для виконання роботи є:
рішення Київської міської ради від 12.07.2012 № 772/8109 „Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) «Київське інвестиційне агентство» по вул.________, ___ у _______ районі м. Києва для
будівництва об’єкта .....
Характеристика об’єкта:
Місце розташування:
м. Київ,
р-н, вул.
Форма власності на землю: державна.
Цільове призначення:
для будівництва об’єкта дорожнього сервісу.
Вихідні дані:
Матеріали погодження місця розташування об’єкта:
.
Розмір земельної ділянки: 0,00 га.
Викопіювання (фрагмент) з планово-картографічних матеріалів (генеральний план будівництва об’єкта,
затверджена містобудівна документація, проект землеустрою, тощо), державні будівельні норми, що
обґрунтовують розмір земельної ділянки:

.
Наявні обмеження:

.
Земельні сервітути:

.
Умови надання земельної ділянки:
постійне користування.
Інші матеріали: - планово-картографічний матеріал масштабів 1:500, 1:2000;
- правовстановлюючі документи юридичної особи.

10.

Основні етапи роботи:
слайд №1
Підготовчий етап:
сканування графічних матеріалів масштабу 1:500, 1:2000;
трансформація та прив’язка растрових картографічних зображень до математичних координат
рамок трапецій;
створення єдиного поля картографічної інформації по існуючих матеріалах різних масштабів;
обстеження земельної ділянки на місцевості;
визначення цільового використання земельної ділянки.
Проектний етап:
вирахування загальної площі земельної ділянки;
складання експлікації у відповідності до форми 6-зем;
виготовлення плану земельної ділянки та креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру;
написання пояснювальної записки.
Код цільового призначення землі:
відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель (КВЦПЗ), затвердженої наказом
Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 № 548 „Про затвердження
Класифікації видів цільового призначення земель” – 12.08 (для розміщення та експлуатації
будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій).

11.

Слайд № 2
Порядок погодження: відповідно до Земельного кодексу України.
Порядок здачі-приймання та термін виконання роботи: обумовлено договором.
Особливі умови:сканування носіїв картографічної інформації здійснюється технічними засобами КП
„Київський інститут земельних відносин”, плановий матеріал замовника використовується тільки на
період сканування.
Зобов’язання сторін:
замовник зобов’язаний:
- забезпечити працівникам КП „Київський інститут земельних відносин” умови для обстеження
земельної ділянки;
- подати розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розгляд Комісії з
розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
виконавець зобов’язаний:
- виконати роботу в строк, зазначений у договорі;
- своєчасно інформувати замовника щодо матеріалів, необхідних для подальшого виконання робіт.
Документи і матеріали, що повинні бути представлені за результатами виконаних робіт:
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне
агентство» для будівництва об’єкта дорожнього сервісу по вул. Сортувальній, 24 у Дарницькому
районі м. Києва, який виготовляється в одному оригінальному примірнику та по одній копії для
замовника і Державного фонду документації із землеустрою.
Виконавець: ________________________ П.І.П.
Замовник: _______________________ ПІП
English     Русский Правила