1.25M
Категория: БЖДБЖД

ПДД. Тест 1001-1103

1.

Вопрос № 1001
Что означают три включённых оранжевых фонаря, расположенных горизонтально на
крыше кабины грузового автомобиля?
1. Грузовой автомобиль движется с опасным грузом;
2. Грузовой автомобиль движется в организованной транспортной колонне;
3. Грузовой автомобиль движется с прицепами (полуприцепами). *
Жүк көлігінің кабинасының үстінде көлденең орналасқан үш қосылған сарғылт
шамдар нені білдіреді?
1. Жүк автомобилі қауіпті жүкпен қозғалады;
2. Жүк көлігі ұйымдасқан көлік колоннасында қозғалады;
3. Жүк автомобилі тіркемелер (жартылай тіркемелер). *
What do the three switched orange lanterns placed horizontally on a heavy goods vehicle
roof mean?
1. Heavy goods vehicle is moving with dangerous cargo;
2. Heavy goods vehicle is moving in organized traffic convoy;
3. Heavy goods vehicle is moving with trailers (semi-trailers). *

2.

Вопрос № 1002
Что означают такие опознавательные знаки, установленные сзади грузового
автомобиля?
1. Грузовой автомобиль перевозит опасный груз;
2. Грузовой автомобиль движется в организованной транспортной колонне;
3. Грузовой автомобиль движется с прицепом;
4. Грузовой автомобиль движется с прицепом длиной более 20 метров. *
Жүк машинасының артында осындай тану белгілері нені білдіреді?
1. Жүк көлігі қауіпті жүкті тасымалдайды;
2. Жүк көлігі ұйымдасқан көлік колоннасында қозғалады;
3. Жүк автомобилі тіркемемен қозғалады;
4. Жүк автомобилі ұзындығы 20 метрден асатын тіркемемен қозғалады. *
What do such identification marks installed on the rare of a heavy goods vehicle mean?
1. Heavy goods vehicle is carrying dangerous goods;
2. Heavy goods vehicle is moving in organized traffic convoy;
3. Heavy goods vehicle is moving with trailer;
4. Heavy goods vehicle is moving with a trailer over 20 meters long. *

3.

Вопрос № 1003
На каком транспортном средстве должен быть установлен такой опознавательный
знак?
1. На учебном транспортном средстве; *
2. На автомобиле, управляемом водителем с водительским стажем менее
одного года;
3. В обоих перечисленных случаях.
Қандай көлік құралында мұндай тану белгісі орнатылуы керек?
1. Оқу көлік құралында; *
2. Автомобильде басқарылатын жүргізуші шәкірттерінің өтілі бір жылдан кем;
3. Аталған екі жағдайда да.
On which vehicle should the identification mark be installed?
1. On a driving-training vehicle; *
2. On a car with a driver who's driving experience is less than one year;
3. In both listed cases.

4.

Вопрос № 1004
К перевозке пассажиров в кузове грузового автомобиля более 8 человек, включая
пассажиров в кабине, допускаются лица:
1. Двадцатипятилетнего возраста, имеющие водительское удостоверение на
право управления транспортными средствами категории «C» и «D» и стаж
управления транспортными средствами категории «C» более пяти лет; *
2. Двадцатипятилетнего возраста, имеющие водительское удостоверение на
право управления транспортными средствами категории «C» и стаж управления
транспортными средствами данной категории три года;
3. Двадцатитрёхлетнего возраста, имеющие водительское удостоверение на
право управления транспортными средствами категории «C» и стаж управления
транспортными средствами данной категории более двух лет.
Жүк автомобилінің шанағында 8 адамнан астам жолаушыларды, соның ішінде
кабинаның жолаушыларын тасымалдауға рұқсат етіледі:
1. С және "Д" санатындағы көлік құралдарын басқару құқығына арналған
Жүргізуші куәлігі және "С" санатындағы көлік құралдарын басқару өтілі бес жылдан
астам бар жиырма бес жасқа толған; *
2. С санатындағы көлік құралдарын басқару құқығына арналған Жүргізуші
куәлігі және осы санаттағы көлік құралдарын басқару өтілі үш жыл жиырма бес жасқа
толған;
3. С санатындағы көлік құралдарын басқару құқығына жүргізуші куәлігі және
осы санаттағы көлік құралдарын басқару өтілі екі жылдан астам болған жиырма үш
жасқа толған.
The following persons are allowed to transport passengers in the truck body of more than 8
people, including passengers in the cabin:
1. Twenty-five years old, with the driving license for vehicles of category "C" and
"D" and experience of driving vehicles of category "C" for more than five years; *
2. Twenty-five years old, with the driving license for vehicles of category "C" and
experience of driving vehicles of this category for three years;
3. Twenty-three years old, with the driving license for the vehicles of category "C"
and experience in driving vehicles of this category for more than two years.

5.

Вопрос № 1005
К перевозкам пассажиров автомобилями, имеющими более восьми, но не более
шестнадцати сидячих мест, помимо сидения водителя (подкатегории «D1»),
допускаются лица:
1. Двадцатиоднолетнего возраста, имеющие стаж работы водителем не менее
трёх лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к
подкатегории «D1» не менее двух лет;
2. Двадцатиоднолетнего возраста, имеющие стаж работы не менее трёх лет, в
том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к
подкатегории «D1» не менее одного года;
3. Двадцатиоднолетнего возраста, имеющие стаж работы водителем не менее
трёх лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к
категории «С1» не менее одного года. *
Жолаушыларды сегізден артық, бірақ он алты орыннан аспайтын жүргізушінің («D1»
кіші категориясы ) орындығынан басқа көліктерде тасымалдауға, келесі тұлғалар
жіберіледі:
1. Жиырма бес жасқа толған, кемінде үш жыл жүргізуші жұмыс өтілі бар, оның
ішінде "Д1" кіші санатына жататын көлік құралдарын жүргізу өтілі кемінде екі жыл;
2. Жиырма бес жасқа толған, кемінде үш жыл жұмыс өтілі бар, оның ішінде
"Д1" кіші санатына жататын көлік құралдарын жүргізу өтілі кемінде бір жыл;
3. Жиырма бес жасқа толған, кемінде үш жыл жүргізуші жұмыс өтілі бар, оның
ішінде "С1" санатына жататын көлік құралдарын жүргізу өтілі кемінде бір жыл. *
The following persons are allowed to transport passengers in motor passenger vehicle,
having more than eight, but not more than sixteen seats, in addition to the driver's seat (D1
subcategory):
1. Twenty-one years old, having worked as a driver for at least three years, including
experience in driving vehicles of the subcategory "D1" for at least two years;
2. Twenty-one years old, having worked as a driver for at least three years, including
experience in driving vehicles of the subcategory "D1" for at least one year;
3. Twenty-one years old, having worked as a driver for at least three years, including
experience in driving vehicles of the subcategory "С1" for at least three years. *

6.

Вопрос № 1006
К перевозкам пассажиров автомобилями, предназначенными для перевозки
пассажиров и имеющими более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя
(категории «D»), допускаются лица:
1. Достигшие двадцатипятилетнего возраста, имеющие стаж работы водителем
менее пяти лет, в том числе стаж управления транспортными средствами,
относящимся к подкатегории «D1» не менее двух лет;
2. Достигшие двадцатипятилетнего возраста, имеющие стаж работы водителем
не менее пяти лет, в том числе стаж управления транспортными средствами,
относящимся к подкатегории «D1» не менее трёх лет; *
3. Достигшие двадцатипятилетнего возраста, имеющие стаж работы водителем
более пяти лет, в том числе стаж управления транспортными средствами,
относящимся к подкатегории «D1» не менее одного года.
Жолаушыларды тасымалдауға арналған және сегізден астам отыратын орны бар,
жүргізушінің
орындығынан
басқа
("Д"
категориясы)
автомобильдермен
жолаушыларды тасымалдауға адамдар жіберіледі:
1. Жиырма бес жасқа толған, жүргізуші бес жылдан кем жұмыс өтілі, оның
ішінде "Д1" кіші санатына жататын көлік құралдарын жүргізу кемінде екі жыл өтілі
бар;
2. Жиырма бес жасқа толған, жүргізушінің кемінде бес жыл жұмыс өтілі, оның
ішінде "Д1" кіші санатына жататын көлік құралдарын жүргізу кемінде үш жыл өтілі
бар; *
3. Жиырма бес жасқа толған, жүргізуші бес жылдан астам жұмыс өтілі, оның
ішінде "Д1" кіші санатына жататын көлік құралдарын жүргізу кемінде бір жыл өтілі
бар.
The following persons are allowed to transport passengers in cars intended for it, having
more than eight seats, in addition to the driver's seat (D category):
1. Twenty-five years old, having worked as a driver for at least five years, including
experience in driving vehicles of the subcategory "D1" for at least two years;
2. Twenty-five years old, having worked as a driver for at least five years, including
experience in driving vehicles of the subcategory "D1" for at least three years; *
3. Twenty-five years old, having worked as a driver for at least five years, including
experience in driving vehicles of the subcategory "D1" for at least one year.

7.

Вопрос № 1007
В каком из указанных случаев разрешается перевозка пассажиров?
1. В кузове фургона; *
2. В прицепе-даче;
3. В обоих случаях разрешается;
4. В обоих случаях запрещается.
Осы жағдайлардың қайсысы жолаушыларды тасымалдауға рұқсат етеді?
1. Фургон шанақта; *
2. Тіркеме-де;
3. Екі жағдайда да рұқсат етіледі;
4. Екі жағдайда да тыйым салынады.
In which of these cases is the passengers transportation allowed?
1. In the body of the van; *
2. In the home-trailer;
3. Allowed in both cases;
4. Prohibited in both cases.

8.

Вопрос № 1008
Разрешается ли перевозка пассажиров в кузове грузового мотоцикла?
1. Разрешается;
2. Разрешается, если кузов оборудован для перевозки пассажиров;
3. Разрешается, если пассажир является лицом, сопровождающим перевозку
груза в кузове мотоцикла, а также при условии, что он обеспечен местом для сиденья,
расположенным ниже уровня бортов;
4. Запрещается. *
Жолаушыларды мотоциклдің шанағында тасымалдауға рұқсат етіледі ме?
1. Рұқсат етіледі;
2. Егер шанақ жолаушыларды тасымалдау үшін жабдықталған болса, рұқсат
етіледі;
3. Егер жолаушы мотоцикл шанағында жүкті тасымалдауға ілесіп жүретін адам
болып табылса, сондай-ақ ол борт деңгейінен төмен орналасқан орындыққа арналған
орындықпен қамтамасыз етілген жағдайда рұқсат етіледі;
4. Тыйым салынады. *
Is the passengers transportation allowed in the body of a cargo-carrying motorcycle?
1. Allowed;
2. Allowed if the body is equipped for passengers transportation;
3. Allowed if the passenger is a person accompanying the cargo in the motorcycle
body, and also provided that he is provided with a seating place located below the sides
level;
4. Prohibited. *

9.

Вопрос № 1009
В каком из перечисленных мест Вам разрешается перевозить детей до 12-летнего
возраста?
1. На заднем сидении мотоцикла;
2. На заднем сидении велосипеда;
3. В кузове-фургоне грузового автомобиля на коленях у пассажира;
4. На переднем сиденье легкового автомобиля при наличии специального
детского удерживающего устройства; *
5. Во всех перечисленных местах.
Көрсетілген орындардың қайсысында Сізге 12 жасқа дейінгі балаларды тасымалдауға
рұқсат етіледі?
1. Мотоциклдің артқы орындығында;
2. Велосипедтің артқы орындығында;
3. Жолаушының тізедегі жүк автомобилінің шанақ - фургонында;
4. Арнайы балаларды ұстап тұратын құрылғы болған жағдайда жеңіл
автомобильдің алдыңғы орындығында; *
5. Барлық аталған орындарда.
In which of the following places are you allowed to transport children under 12 years of
age?
1. In the motorcycle backseat;
2. In the bicycle backseat;
3. In the van body of the heavy goods vehicle on the passenger's lap;
4. In the motor-car front seat with a special child restraint; *
5. In all listed places.

10.

Вопрос № 1010
С какого возраста Вам разрешается, согласно Правилам дорожного движения,
перевозить ребёнка на переднем сиденье легкового автомобиля при отсутствии
специального детского удерживающего устройства (сиденья)?
1. с 10 летнего;
2. с 11 летнего;
3. с 12 летнего. *
Арнайы балаларды ұстап тұратын құрылғы (орындықтар) болмаған жағдайда, Жол
жүрісі қағидаларына сәйкес, Сізге қандай жастан бастап баланы жеңіл автомобильдің
алдыңғы орындығына тасымалдауға рұқсат етіледі ?
1. 10 жастан бастап;
2. 11 жастан бастап;
3. 12 жастан бастап. *
From what age are you allowed, according to the Rules of the Road, to transport a child in
the front seat of a car in the absence of a special child restraint (seat)?
1. from 10 years old;
2. from 11 year old;
3. from 12 years old. *

11.

Вопрос № 1011
Разрешается ли Вам осуществлять перевозку пассажиров на грузовом прицепе?
1. Разрешается;
2. Разрешается, если прицеп оборудован для перевозки пассажиров;
3. Запрещается. *
Сізге жүк тіркемесінде жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыруға рұқсат етіледі
ме?
1. Рұқсат етіледі;
2. Егер тіркеме жолаушыларды тасымалдау үшін жабдықталған болса, рұқсат
етіледі;
3. Тыйым салынады. *
Are you allowed to transport passengers on a cargo trailer?
1. Allowed;
2. Allowed, if the trailer is equipped for passengers transportation;
3. Prohibited. *

12.

Вопрос № 1012
Разрешается ли Вам перевозить пассажиров в кузове грузового автомобиля
(разрешённая максимальная масса менее 3,5 тонн) с бортовой платформой, не
оборудованной для перевозки пассажиров?
1. Разрешается только лиц, сопровождающих груз или направляющихся за ним
при условии, что они обеспечены местом для сидения, расположенным ниже уровня
бортов; *
2. Разрешается только лиц, сопровождающих груз или направляющихся за ним
при условии, что они обеспечены местом для сидения, расположенным выше уровня
бортов;
3. Разрешается только лиц, сопровождающих груз или направляющихся за ним
при условии, что они обеспечены местом для сидения, расположенным на уровне
бортов;
4. Разрешается во всех случаях.
Сізге борттық платформасы жолаушыларды тасымалдау үшін жабдықталмаған жүк
автомобилінің (рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 тоннадан кем) шанағында
жолаушыларды тасымалдауға рұқсат етіледі ма?
1. Тек жүкті алып жүретін немесе борт деңгейінен төмен орналасқан отыруға
арналған орынмен қамтамасыз етілген жағдайда оның артынан жіберілетін адамдарға
ғана рұқсат етіледі; *
2. Тек жүкті алып жүретін немесе борт деңгейінен жоғары орналасқан отыруға
арналған орынмен қамтамасыз етілген жағдайда оның артына жіберілетін адамдарға
ғана рұқсат етіледі;
3. Тек жүкті алып жүретін немесе борт деңгейінде орналасқан отыруға
арналған орынмен қамтамасыз етілген жағдайда оның артына жіберілетін адамдарға
ғана рұқсат етіледі;
4. Барлық жағдайларда рұқсат етіледі.
Are you allowed to carry passengers in a truck (permissible maximum weight of less than
3.5 tons) with an onboard platform not equipped to carry passengers?
1. Allowed, only for persons accompanying the cargo or heading for it, ensuring that
they are provided with a seating place located below the sides level; *
2. Allowed, only for persons accompanying the cargo or heading for it, ensuring that
they are provided with a seating place located above the sides level;
3. Allowed, only for persons accompanying the cargo or heading for it, ensuring that
they are provided with a seating place located at the sides level;
4. Allowed in all cases.

13.

Вопрос № 1013
Разрешается ли находиться пассажирам в механическом транспортном средстве при
индивидуальном обучении вождению?
1. Разрешается;
2. Запрещается; *
3. Правила это не регламентируют.
Көлік жүргізуге жеке үйрету кезінде жолаушыларға механикалық көлік құралында
болуға рұқсат етіледі ме?
1. Рұқсат етіледі;
2. Тыйым салынады; *
3. Ереже емес реттейді.
Is it allowed for passengers to be in a motorized vehicle intended for individual driving
training?
1. Allowed;
2. Prohibited; *
3. The rules do not regulate it.

14.

Вопрос № 1014
На какой высоте от пола должны быть закреплены сиденья грузового автомобиля с
бортовой платформой для перевозки пассажиров?
1. 0,2 – 0,4 м;
2. 0,3 – 0,5 м; *
3. 0,3 – 0,4 м.
Жолаушыларды тасымалдауға арналған борттық платформасы бар жүк автомобилінің
орындықтары еденнен қандай биіктікте бекітілуі тиіс?
1. 0,2-0,4 м;
2. 0,3-0,5 м; *
3. 0,3-0,4 м.
At what height from the floor should be fixed the seats of a heavy goods vehicle with a float
body for passengers transportation?
1. 0,2 – 0,4 m;
2. 0,3 – 0,5 m; *
3. 0,3 – 0,4 m.

15.

Вопрос № 1015
Какой минимальной высоты от уровня пола должны быть борта платформы грузового
автомобиля при перевозке групп детей?
1. не менее 0,7 м от уровня пола;
2. не менее 0,8 м от уровня пола; *
3. не менее 1,0 м от уровня пола.
Балалар тобын тасымалдау кезінде жүк автомобилінің платформасының борттары
еден деңгейінен қандай ең төменгі биіктікте болуы тиіс?
1. еден деңгейінен 0,7 м кем емес;
2. еден деңгейінен 0,8 м кем емес; *
3. еден деңгейінен 1,0 м кем емес.
What is the minimum height from the floor should be the sides of the truck platform when
transporting groups of children?
1. not less than 0.7 m from the floor level;
2. not less than 0.8 m from the floor level; *
3. not less than 1.0 m from the floor level.

16.

Вопрос № 1016
В каком из перечисленных случаев разрешается посадка и высадка пассажиров со
стороны проезжей части?
1. Разрешаются, если это невозможно сделать со стороны тротуара или
обочины при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам
движения; *
2. Разрешаются, только при перевозке пассажиров в кузове грузового
автомобиля;
3. Запрещаются.
Аталған жағдайларда жүру бөлігі жағынан жолаушыларды отырғызуға және түсіруге
рұқсат етіледі?
1. Рұқсат етіледі, егер тротуар немесе жол жиегі жағынан мүмкін болмаса, бұл
қауіпсіз болған және қозғалысқа басқа да қатысушыларға кедергі жасамаған
жағдайда; *
2. Рұқсат етіледі, жүк автомобилінің шанағында жолаушыларды тасымалдау
кезінде ғана;
3. Тыйым салынады.
In which of the above cases is it allowed to embark and disembark passengers from the
carriageway?
1. Allowed if this cannot be done from the sidewalk or curb provided that it is safe
and does not interfere with other road users; *
2. Allowed, only when passengers are transported in a heavy goods vehicle body;
3. Prohibited.

17.

Вопрос № 1017
Разрешается ли пассажирам стоять во время поездки на грузовом автомобиле с
бортовой платформой?
1. Разрешается при высоте бортов более 1,0 метра;
2. Разрешается при движении автомобиля со скоростью менее 40 км/час;
3. Запрещается. *
Жолаушыларға жүк көлігі жүрген кезде шанақ ішінде тұруға рұқсат етіледі ме?
1. Борттардың биіктігі 1,0 метрден астам болғанда рұқсат етіледі;
2. 40 км / сағаттан кем жылдамдықпен автомобиль қозғалысы кезінде рұқсат
етіледі;
3. Тыйым салынады. *
Are passengers allowed to stand in a heavy goods vehicle body while driving?
1. Allowed with a side height of more than 1.0 meters;
2. Allowed when driving at a speed of less than 40 km/h;
3. Prohibited. *

18.

Вопрос № 1018
При отсутствии посадочных площадок ожидать маршрутное транспортное средство
разрешается:
1. На тротуаре;
2. На обочине;
3. На тротуаре или обочине. *
Отырғызу алаңдары болмаған кезде, маршруттың көлік құралдарын күтуге рұқсат
етіледі:
1. Тротуарда;
2. Жол жиегінде;
3. Тротуарда немесе жол жиегінде. *
In the absence of loading sites, it is allowed to wait a route vehicle:
1. On sidewalk;
2. On shoulder;
3. On sidewalk or shoulder. *

19.

Вопрос № 1019
Разрешается ли перевозка пассажиров в тракторном прицепе?
1. Разрешается;
2. Разрешается, если прицеп оборудован для перевозки пассажиров;
3. Запрещается. *
Жолаушларды трактор тіркемесінде тасымалдауға рұқсат етіледі ме?
1. Рұқсат етіледі;
2. Егер тіркеме жолаушыларды тасымалдау үшін жабдықталған болса, рұқсат
етіледі;
3. Тыйым салынады. *
Is the transportation of passengers allowed in a tractor trailer?
1. Allowed;
2. Allowed, if the trailer is equipped for passengers transportation;
3. Prohibited. *

20.

Вопрос № 1020
Являются ли обочины, тротуары и разделительные полосы частью дороги?
1. Являются; *
2. Являются только разделительные полосы;
3. Не являются.
Жолдың жиегі, жаяужолдар және бөлу жолақтары жолдың бөлігі болып саналады ма?
1. Болып табылады; *
2. Тек бөлу жолақтары;
3. Емес.
Are the shoulders, sidewalks and road medians considered as the part of the road?
1. Yes, they are; *
2. Road medians only;
3. No, they aren't.

21.

Вопрос № 1021
Какой из указанных ответов не относится к термину «маневрирование»?
1. Начало движения;
2. Движение задним ходом;
3. Обгон;
4. Опережение в пределах одной полосы движения; *
5. Съезд с проезжей части дороги;
6. Относятся все перечисленные действия.
Көрсетілген жауаптардың қайсысы "маневр жасау" терминіне сәйкес келмейді?
1. Қозғалыстың басталуы;
2. Артқы жүріспен қозғалыс;
3. Басып озу;
4. Бір қозғалыс жолағы шегінде озу; *
5. Жолдың жүру бөлігінен шығу;
6. Барлық аталған әрекеттер жатады.
Which of these answers does not correspond to the term "maneuvering"?
1. Driving start;
2. Driving in reverse;
3. Overtaking;
4. Passing within the limits of one stripe of motion; *
5. Exit from the carriageway;
6. All of the listed actions are applied.

22.

Вопрос № 1022
Тротуар - это элемент дороги, предназначенный для движения:
1. Только пешеходов; *
2. Только велосипедистов;
3. Только мопедов;
4. Разрешается всем перечисленным.
Жаяужол- қозғалысқа арналған жол элементі:
1. Тек жаяу жүргіншілер; *
2. Тек велосипедшілер;
3. Тек мопедтер;
4. Барлық аталғандарға рұқсат.
The sidewalk - is an element of the road, intended for movement of:
1. For pedestrians only; *
2. For bicycle drivers only;
3. For moped drivers only;
4. Permitted for all listed.

23.

Вопрос № 1023
Что означает термин «ограниченная видимость» дороги?
1. Видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, снегопада, пыли и т
п., а также в сумерки;
2. Видимость дороги менее 100 метров в направлении движения, ограниченная
рельефом местности, растительностью, строениями, сооружениями, геометрическими
параметрами дороги, в том числе транспортными средствами; *
3. Видимость дороги менее 100 метров в ночное время суток.
Жолдың «шектеулі көрінуі» термині нені білдіреді?
1. Тұман, қар жауу, шаң және т. б. жағдайларында, сондай-ақ ымырт кезінде
жолдың көрінуі 300 метрден кем;
2. Жердің рельефімен, өсімдіктермен, құрылыстармен, құрылыстармен, жолдың
геометриялық параметрлерімен, оның ішінде көлік құралдарымен шектелген
қозғалыс бағытындағы жолдың көрінуі 100 метрден кем; *
3. Тәуліктің түнгі уақытында жолдың көрінуі 100 метрден кем.
What does the term "limited visibility" of the road mean?
1. Visibility of the road is less than 300 meters in conditions of fog, snowfall, dust,
etc., as well as at nightfall;
2. Visibility of the road is less than 100 meters in the direction of traffic, limited by
the terrain, vegetation, buildings, facilities, geometrical parameters of the road, including
vehicles; *
3. Visibility of the road is less than 100 meters at night time.

24.

Вопрос № 1024
Кто из перечисленных лиц не является участником дорожного движения?
1. Пешеход;
2. Водитель;
3. Пассажир;
4. Регулировщик. *
Келесі тұлғалардың қайсысы жол қозғалысының қатысушысы болып табылмайды?
1. Жаяу;
2. Жүргізуші;
3. Жолаушы;
4. Реттеуші. *
Which of the following persons is not a road user?
1. Pedestrian;
2. Driver;
3. Passenger;
4. Traffic controller. *

25.

Вопрос № 1025
В каком случае водитель совершит вынужденную остановку?
1. Остановится на проезжей части из-за технической неисправности
транспортного средства; *
2. Остановится перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов;
3. Остановится на запрещающий сигнал светофора;
4. Остановится на запрещающий сигнал регулировщика.
Қандай жағдайда жүргізуші мәжбүрлі аялдаманы жасайды?
1. Көлік құралының техникалық ақаулығына байланысты жүру бөлігінде
тоқтау; *
2. Жаяу жүргіншілерді жіберу үшін жаяу жүргіншілер жолының алдында
тоқтау;
3. Бағдаршамның тыйым салатын сигналына тоқтау;
4. Реттеушінің тыйым салатын сигналына тоқтау.
In which case the driver will make a forced stop?
1. Stop on the carriageway due to technical malfunction of the vehicle; *
2. Stop before the pedestrian crossing to give way to pedestrians;
3. Stop at the prohibitory signal of the traffic light;
4. Stop at the prohibitory signal of the traffic controller.

26.

Вопрос № 1026
Какой из приведённых составов транспортных средств соответствует термину
«Автопоезд»?
1. Седельный тягач, буксирующий полуприцеп;
2. Грузовой автомобиль, буксирующий прицеп-роспуск;
3. Соответствуют все перечисленные. *
Көлік құралдарының келтірілген құрамының қайсысы "Автопойыз" терминіне сәйкес
келеді?
1. Ершікті тартқыш, сүйрейтін жартылай тіркеме;
2. Тіркемені тіркеп тұратын жүк автомобилі-тарату;
3. Барлық аталғандар сәйкес келеді. *
Which of the following combinations of vehicles corresponds to the term "Roadtrain"?
1. Semi-tractor towing a semi-trailer;
2. Heavy goods vehicle towing a bolster trailer;
3. All listed matches. *

27.

Вопрос № 1027
Какой из приведённых ответов соответствует термину «дорожно-транспортное
происшествие» (ДТП)?
1. Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства
и с его участием повлекшее причинение смерти человека;
2. Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства
и с его участием повлекшее причинение вреда здоровью человека;
3. Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства
и с его участием повлекшее причинение вреда здоровью, смерть человека,
повреждение транспортных средств, сооружений, грузов, либо иной материальный
ущерб. *
Келтірілген жауаптардың қайсысы «жол-көлік оқиғасы» (ЖКО) терминіне сәйкес
келеді?
1. Көлік құралының жолда жүру процесінде және оның қатысуымен туындаған
адам өліміне әкеп соққан оқиға;
2. Көлік құралының жолда жүру процесінде және оның қатысуымен адамның
денсаулығына зиян келтіруге әкеп соққан оқиға;
3. Көлік құралының жолда жүру процесінде және оның қатысуымен туындаған
адамның денсаулығына зиян келтіруге, адам өліміне, көлік құралдарының,
құрылыстардың, жүктердің бүлінуіне не өзге де материалдық залал келтіруге әкеп
соққан оқиға. *
Which of the above answers correspond to the term "traffic accident"?
1. Event that occurred in the process of vehicle movement along the road and caused
death of a person;
2. Event that occurred in the process of vehicle movement along the road and caused
personal injury of a person;
3. Event that occurred during the process of a vehicle movement along the road and
caused personal injury, death, damage to vehicles, facilities, cargo, or other material
damage. *

28.

Вопрос № 1028
Какие из перечисленных транспортных
«механическое транспортное средство»?
1. Мотоцикл;
2. Троллейбус;
3. Трамвай;
4. Мопед;
5. Указанные только в п. п. 1 и 2;
6. Указанные только в п. п. 3 и 4. *
средств
не
относятся
к
термину
Мынадай көлік құралдарының қайсысы «механикалық көлік құралы» терминіне
жатады?
1. Мотоцикл;
2. Троллейбус;
3. Трамвай;
4. Мопед;
5. Тек 1 және 2-тармақтарда көрсетілген;
6. Тек 3 және 4-тармақтарда көрсетілген. *
Which of the following vehicles does not refer to the term "motorized vehicle"?
1. Motorcycle;
2. Trolley bus;
3. Tram;
4. Moped;
5. Specified only in cl. 1 and 2;
6. Specified only in cl. 3 and 4. *

29.

Вопрос № 1029
Какое транспортное средство соответствует термину «мотоцикл»?
1. Двухколёсное или трёхколёсное транспортное средство, снабжённое
двигателем внутреннего сгорания с объёмом цилиндра, не превышающим 50 куб см;
2. Любое двухколёсное транспортное средство, приводимое в движение
двигателем с объёмом цилиндра менее 50 куб см;
3. Двухколёсное механическое транспортное средство с боковым прицепом или
без него, имеющее двигатель с рабочим объёмом цилиндра более 50 куб см. *
«Мотоцикл» терминіне қандай көлік құралы сәйкес келеді?
1. Цилиндрінің көлемі 50 куб. см аспайтын іштен жану қозғалтқышымен
жабдықталған екі доңғалақты немесе үш доңғалақты көлік құралы;
2. Цилиндрінің көлемі 50 куб. см кем қозғалтқышпен қозғалысқа келтірілетін
кез келген екі дөңгелекті көлік құралы;
3. Цилиндрінің жұмыс көлемі 50 куб. см астам қозғалтқышы бар бүйірлі
тіркемесі бар немесе онсыз екі дөңгелекті механикалық көлік құралы. *
Which vehicle corresponds to the term "motorcycle"?
1. Two-wheeled or three-wheeled vehicle equipped with the Internal Combustion
Engine with a cylinder capacity not exceeding 50 cc;
2. Any two-wheeled vehicle driven by an engine with a cylinder capacity of less than
50 cc;
3. Two-wheeled motor vehicle with or without a side trailer, having an engine with a
cylinder capacity of more than 50 cc. *

30.

Вопрос № 1030
Что понимается под термином «организованная транспортная колонна»?
1. Группа из трёх и более механических транспортных средств, следующих
непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения с постоянно
включёнными фарами;
2. Группа из трёх и более механических транспортных средств, следующих
непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения с постоянно
включёнными фарами в сопровождении головного транспортного средства с
включённым проблесковым маячком синего цвета или маячками синего и красного
цветов. *
«Ұйымдастырылған көлік колоннасы» термині дегеніміз не?
1. Фаралары тұрақты қосылған бір қозғалыс жолағынан тікелей бір-бірінен
кейін үш және одан да көп механикалық көлік құралдарынан тұратын топ;
2. Көк түсті жарқылдауық маягі немесе көк және қызыл түсті маяктары
қосылған Бас көлік құралының ілесіп жүруімен үнемі қосылған фаралары бар бір
жолақтан тікелей бір-бірінен кейін келетін үш және одан да көп механикалық көлік
құралдарынан тұратын топ. *
What is meant by the term "organized transport column"?
1. A group of three or more motor vehicles directly following each other in the same
lane with headlights permanently on;
2. A group of three or more motor vehicles directly following one another in the
same lane with headlights permanently on accompanied by a head vehicle with a blue siren
light or blue and red siren lights turned on. *

31.

Вопрос № 1031
Что называется «разрешённой максимальной массой транспортного средства»?
1. Максимально допустимая для перевозки масса груза, установленная
предприятием-изготовителем;
2. Масса снаряжённого транспортного средства с грузом, водителем и
пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально
допустимой; *
3. Масса снаряжённого транспортного средства без учёта массы груза, водителя
и пассажиров, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально
допустимой.
«Жол жүрісін ұйымдастыру» термині дегеніміз не?
1. Дайындаушы кәсіпорын белгілеген тасымалдау үшін ең жоғарғы рұқсат
етілетін жүк массасы;
2. Жүкпен, жүргізушімен және жолаушылармен жарақталған көлік құралының
дайындаушы-кәсіпорын ең жоғары рұқсат етілетін ретінде белгілеген массасы; *
3. Жүк массасы, жүргізуші және жолаушылар есепке алынбаған, дайындаушы
кәсіпорын ең жоғары рұқсат етілетін ретінде белгілеген жарақталған көлік құралының
массасы.
What is called the "permitted maximum vehicle weight"?
1. The maximum permissible weight for the cargo transportation established by the
manufacturer;
2. Curb weight of the vehicle with cargo, driver and passengers, set by the
manufacturer as the maximum allowable; *
3. Curb weight of the vehicle without taking into account the mass of cargo, driver
and passengers, set by the manufacturer as the maximum allowable.

32.

Вопрос № 1032
Что понимается под термином «недостаточная видимость»?
1. Видимость дороги в направлении движения менее 300 метров в тёмное время
суток;
2. Видимость дороги в направлении движения менее 300 метров вблизи крутых
поворотов и переломов продольного профиля дороги;
3. Видимость дороги в направлении движения менее 300 метров в условиях
тумана, дождя, пыли, снегопада и т. п., а также в сумерки. *
«Жеткіліксіз көру» термині дегеніміз не?
1. Тәуліктің қараңғы уақытында қозғалыс бағытындағы жолдың көрінуі 300
метрден кем;
2. Қозғалыс бағытындағы жолдың тік бұрылыстар мен жолдың бойлық
бейіндегі сынықтардың жанында 300 метрден кем көрінуі;
3. Қозғалыс бағытындағы жолдың тұман, жаңбыр, шаң, қар жауу және т. б.
жағдайларында, сондай-ақ ымырт кезінде көрінуі 300 метрден кем. *
What is meant by the term "insufficient visibility"?
1. Visibility of the road in the direction of traffic is less than 300 meters in the night
time;
2. Visibility of the road in the direction of traffic is less than 300 meters near sharp
turns and break-in grade of road;
3. Visibility of the road in the direction of traffic is less than 300 meters in conditions
of fog, rain, dust, snow, etc., as well as at nightfall. *

33.

Вопрос № 1033
Что понимается под термином «тёмное время суток»?
1. Промежуток времени, который начинается через 60 минут после вечерних
сумерек и заканчивается с началом утренних сумерек;
2. Промежуток времени, который начинается через 60 минут до вечерних
сумерек и заканчивается до начала утренних сумерек;
3. Промежуток времени, который начинается от конца вечерних сумерек до
начала утренних сумерек. *
«Тәуліктің қараңғы уақытында» термині дегеніміз не?
1. Кешкі түстен кейін 60 минуттан кейін басталатын уақыт аралығы таңертең
түстің басталуымен аяқталады;
2. Кешкі түнге дейін 60 минуттан кейін басталатын уақыт аралығы таңғы түнге
дейін аяқталады;
3. Кешкі түннің соңынан бастап таңертеңгі түннің басына дейін басталатын
уақыт аралығы. *
What is meant by the term "hours of darkness"?
1. The time interval that starts 60 minutes after the evening twilight and ends with the
beginning of the morning twilight;
2. The time interval that starts 60 minutes before evening twilight and ends before the
early morning twilight;
3. The time interval that starts from the end of evening twilight to the beginning of
morning twilight. *

34.

Вопрос № 1034
Могут ли водители прибыть в ближайшее подразделение органов внутренних дел для
оформления ДТП (дорожно-транспортного происшествия), если нет пострадавших?
1. Да;
2. Да, при взаимном согласии водителей в оценке обстоятельств случившегося,
предварительно составив схему происшествия и подписав её; *
3. Нет, так как водители обязаны не оставлять место ДТП и ожидать прибытия
сотрудников органов внутренних дел.
Егер зардап шеккендер болмаса, жүргізушілер жол - көлік оқиғасын( жол-көлік
оқиғасын) ресімдеу үшін ішкі істер органдарының жақын бөлімшелеріне келе ала ма?
1. Иә;
2. Иә, болған оқиғаның мән-жайларын бағалауда жүргізушілердің өзара
келісімі болған жағдайда, алдын ала оқиғаның схемасын жасап, оған қол қою
арқылы;*
3. Жоқ, себебі жүргізушілер ЖКО орнын қалдырмауға және ішкі істер
органдары қызметкерлерінің келуін күтуге міндетті.
Can the drivers arrive at the nearest internal affairs office to register a traffic accident, if
there are no casualties?
1. Yes;
2. Yes, with the mutual consent of the drivers in assessing the circumstances of the
incident, having preliminarily draw a scheme of the incident and signed it; *
3. No, as drivers are obliged not to leave the place of an incident and wait for the
arrival of police officers.

35.

Вопрос № 1035
Что понимается под термином «маневрирование»?
1. Смена занимаемой транспортным средством полосы движения с
сохранением первоначального направления движения;
2. Начало движения от остановки (стоянки), остановка, поворот (разворот),
перестроение, торможение и движение транспортного средства задним ходом; *
3. Ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой
продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создаёт угрозу
возникновения дорожно-транспортного происшествия.
«Маневр жасау» термині дегеніміз не?
1. Қозғалыстың бастапқы бағытын сақтай отырып, көлік құралы алып отырған
қозғалыс жолағын ауыстыру;
2. Тоқтаудан(тұрақтан) қозғалысты бастау, тоқтау, бұрылу (бұрылу), қайта
ауыстырылуы, көлік құралының артқы жүріспен тежелуі және қозғалысы; *
3. Жол қозғалысы процесінде туындаған жағдай, ол кезде қозғалысты сол
бағытта және сол жылдамдықпен жалғастыру жол-көлік оқиғасының пайда болуына
қауіп төндіреді.
What is meant by the term "maneuvering"?
1. Change of the lane occupied by the vehicle while maintaining the original
direction of movement;
2. Starting driving from stop (parking), stopping, turning (U-turning), Lane-change,
braking and driving in reverse; *
3. A situation that has arisen in the process of road traffic, in which the continuation
of driving in the same direction and with the same speed creates the risk of a traffic
accident.

36.

Вопрос № 1036
Что понимается под термином «тротуар»?
1. Часть дороги, предназначенная для движения пешеходов, примыкающая к
проезжей части дороги или отделённая от неё газоном; *
2. Вне населённых пунктов грунтовая или укреплённая покрытием полоса
между бровкой (или бордюрным камнем) и краем проезжей части дороги на одном с
ней уровне, по которой запрещается движение транспортных средств;
3. Перечисленные в п. п. 1,2.
«Тротуар» термині дегеніміз не?
1. Жолдың жүру бөлігіне жанасатын немесе одан көгалмен бөлінген жаяу
жүргіншілердің жүруіне арналған жолдың бөлігі; *
2. Елді мекендерден тыс жерлерде жолдың жүру бөлігінің жиегі(немесе жиек
тасы) мен жиегі арасындағы топырақ немесе жабынмен нығайтылған жолақ, ол
бойынша көлік құралдарының жүруіне тыйым салынады;
3. 1,2-тармақта аталғандар.
What is meant by the term "sidewalk"?
1. Part of the road intended for the pedestrians movement, adjacent to the
carriageway or separated from it by a lawn; *
2. Outside the populated areas, a dirt or paved lane between the curb (or curbstone)
and the edge of the carriageway at the same level, along which traffic is prohibited;
3. Listed in cl. 1.2.

37.

Вопрос № 1037
Что понимается под термином «обгон»?
1. Опережение движущегося впереди транспортного средства или состава
транспортных средств, связанное с выездом из занимаемой полосы и последующим
возвращением на ранее занимаемую полосу; *
2. Опережение движущегося впереди на минимальной безопасной дистанции
транспортного средства или состава транспортных средств, связанное с выездом из
занимаемой полосы;
3. Опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств,
связанное с выездом из занимаемой полосы.
«Басып озу» термині дегеніміз не?
1. Алда келе жатқан көлік құралының немесе көлік құралдары құрамының алып
отырған жолақтан шығуына және кейіннен бұрын алып отырған жолаққа қайтып
оралуына байланысты озуы; *
2. Алда келе жатқан көлік құралының немесе көлік құралдарының құрамының
ең аз қауіпсіз қашықтығында жүріп келе жатқан жолақтан шығумен байланысты
озуы;
3. Алып отырған жолақтан шығумен байланысты қозғалып келе жатқан бір
немесе бірнеше көлік құралдарынан озу.
What is meant by the term "overtaking"?
1. Passing of a front vehicle or a combination of vehicles associated with the exit
from the occupied lane and then returning to the previously occupied lane; *
2. Passing of a vehicle moving ahead at the minimum safe distance or composition of
vehicles associated with the exit from the occupied lane;
3. Passing of one or more moving vehicles associated with the exit from the occupied
lane.

38.

Вопрос № 1038
Что понимается под термином «обочина»?
1. Часть дороги, используемая для движения транспортного средства;
2. Элемент дороги, примыкающий к проезжей части дороги;
3. Элемент дороги, примыкающий к проезжей части дороги и предназначенный
для обеспечения устойчивости земляного полотна, организации движения пешеходов
и велосипедистов, повышения безопасности дорожного движения, а также
использования при чрезвычайных ситуациях. *
«Жол жиегі» термині дегеніміз не?
1. Көлік құралының қозғалысы үшін пайдаланылатын жолдың бөлігі;
2. Жолдың жүру бөлігіне жанасып жатқан жол бөлігі;
3. Жолдың жүру бөлігіне жанасып жатқан және жер төсемінің тұрақтылығын
қамтамасыз етуге , жаяу жүргіншілер мен велосипедшілердің қозғалысын
ұйымдастыруға, жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға, сондай-ақ төтенше
жағдайлар кезінде пайдалануға арналған жол бөлігі. *
What is meant by the term "shoulder"?
1. Road part used to drive a vehicle;
2. Road element of the road adjacent to the carriageway;
3. Road element adjacent to the carriageway and designed to ensure the stability of
the subgrade, the organization of movement of pedestrians and cyclists, the improvement of
road safety, as well as emergency use. *

39.

Вопрос № 1039
Что понимается под термином «остановка»?
1. Преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до
5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки
пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства; *
2. Любое преднамеренное прекращение движения транспортного средства;
3. Необходимость прекращения движения транспортного средства,
обусловленная организацией дорожного движения.
«Тоқтап тұру» термині дегеніміз не?
1. Көлік құралының қозғалысын 5 минутқа дейінгі уақытқа, сондай-ақ егер бұл
жолаушыларды отырғызу немесе түсіру не көлік құралын тиеу немесе түсіру үшін
қажет болса, одан да көп уақытқа әдейі тоқтату; *
2. Көлік құралының қозғалысын кез келген әдейі тоқтату.;
3. Жол қозғалысын ұйымдастыруға байланысты көлік құралының қозғалысын
тоқтату қажеттілігі.
What is meant by the term "stop"?
1. Intentional cessation of vehicle movement for a period of up to 5 minutes, as well
as more, if it is required for passengers pick up or drop off, or loading or unloading a
vehicle; *
2. Any intentional cessation of vehicle movement;
3. The need to stop the vehicle movement due to the organization of road traffic.

40.

Вопрос № 1040
Согласно Правилам дорожного движения «пешеход»- это:
1. Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге;
2. Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее
на ней работы. *
«Жаяу жүргінші» Ережесіне сәйкес бұл:
1. Жолда көлік құралынан тыс жүрген адам;
2. Жол қозғалысын ұйымдастыруға байланысты көлік құралының қозғалысын
тоқтату қажеттілігі. *
According to the Rules "pedestrian" is:
1. Person outside the vehicle on the road;
2. Person outside the vehicle on the road and does not perform work on it. *

41.

Вопрос № 1041
Что понимается под термином «разделительная полоса»?
1. Любая из продольных полос проезжей части дороги, обозначенная разметкой
и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд;
2. Участок земли с искусственным травяным покровом, являющийся фоном для
посадок растений и парковых сооружений;
3. Конструктивно выделенный элемент дороги, разделяющий смежные
проезжие части дороги и не предназначенный для движения или остановки
безрельсовых транспортных средств и пешеходов, за исключением вынужденной
остановки пешеходов при пересечении дороги вне населённого пункта. *
«Бөлу жолағы» термині дегеніміз не?
1. Жолда көлік құралынан тыс жүрген адам;
2. Жолда көлік құралынан тыс жүрген және онда жұмыс жүргізбейтін адам;
3. Елді мекеннен тыс жолды кесіп өту кезінде жаяу жүргіншілердің мәжбүрлі
тоқтауын қоспағанда, жолдың аралас жүру бөліктерін бөлетін және рельссіз Көлік
құралдарын және жаяу жүргіншілерді жүруге немесе тоқтатуға арналмаған жолдың
конструкциялық бөлінген элементі. *
What is meant by the term "road median"?
1. Any of the longitudinal lanes of the carriageway, with markings and width
sufficient for driving cars in one row;
2. Land plot with artificial grass cover, which is the background for planting plants
and park facilities;
3. Structurally selected element of the road separating adjacent carriageways and not
intended for movement or stopping of trackless vehicles and pedestrians, with the exception
of the forced stop of pedestrians when crossing the road outside the populated area. *

42.

Вопрос № 1042
Что понимается под термином «препятствие для движения»?
1. Ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой
продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создаёт угрозу
возникновения дорожно-транспортного происшествия/;
2. Неподвижный объект на полосе движения, не позволяющий продолжить
движение по этой полосе. Не является препятствием затор или транспортное
средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями
Правил дорожного движения; *
3. Любой материальный объект, нахождение на дороге которого вынуждает
водителя снизить скорость вплоть до полной остановки транспортного средства.
«Қозғалысқа кедергі» термині дегеніміз не?
1. Жол қозғалысы процесінде туындаған жағдай, ол кезде қозғалысты сол
бағытта және сол жылдамдықпен жалғастыру жол-көлік оқиғасының пайда болуына
қауіп төндіреді;
2. Осы жолақпен қозғалысты жалғастыруға мүмкіндік бермейтін қозғалыс
жолағындағы қозғалмайтын объект. Жол жүрісі қағидаларының талаптарына сәйкес
осы қозғалыс жолағында тоқтаған кептелу немесе көлік құралы кедергі болып
табылмайды; *
3. Жолда болуы жүргізушіні көлік құралының толық тоқтауына дейін
жылдамдықты төмендетуге мәжбүр ететін кез келген материалдық объект.
What is meant by the term "obstacle for movement"?
1. A situation that has arisen in the process of road traffic, in which the continuation
of movement in the same direction and with the same speed creates the risk of a traffic
accident;
2. A stationary object in a lane that does not allow you to continue moving in that
lane. A traffic jam or a vehicle stopping in this lane in accordance with the requirements of
the Rules of the Road is not an obstacle; *
3. Any material object whose presence on the road forces the driver to slow down to
a full stop.

43.

Вопрос № 1043
Согласно Правилам дорожного движения «водитель»- это:
1. Лицо, управляющее механическим транспортным средством;
2. Лицо, управляющее транспортным средством, к водителю приравнивается
погонщик, ведущий по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых
животных, а также обучающий вождению;
3. Лицо, управляющее транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге
скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных. *
Жол жүрісі қағидаларына сәйкес «Жүргізуші» дегеніміз бұл:
1. Механикалық көлік құралын басқаратын адам;
2. Көлік құралын жүргізуші адам жүргізушіге жолда мал, табын, жүк артылған,
жегілген немесе мініс малдарын жүргізетін, сондай-ақ көлік жүргізуге үйрететін
айдаушы теңестіріледі.;
3. Көлік құралын жүргізуші адам, жол бойында мал, табын, жүк артылған,
жегілген немесе мініс малдарын жүргізетін айдаушы. *
According to the Rules of the road, the “driver” is:
1. A person driving a motor vehicle;
2. A person driving a vehicle, trail crew moving along the road with cattle, herd,
pack, draft or riding animals, as well as driving instructor are considered to be a driver;
3. A person driving a vehicle, trail crew moving along the road with cattle, herd,
pack, draft or riding animals. *

44.

Вопрос № 1044
Какие внешние световые приборы в обязательном порядке должны быть включены на
транспортном средстве при остановке и стоянке в тёмное время суток на
неосвещённых участках дорог?
1. Габаритные огни; *
2. Только фары ближнего света;
3. Только фары дальнего света;
4. Габаритные огни с противотуманными фарами.
Жолдың жарықтандырылмаған учаскелерінде тәуліктің қараңғы уақытында тоқтаған
және тұрған кезде көлік құралында көрсетілген қандай сыртқы жарық құралдары
қосылуы тиіс?
1. Габариттік шамдар; *
2. Тек жақын жарық фаралары;
3. Тек алыс жарық фаралары;
4. Тұманға қарсы фаралары бар габариттік оттар.
Which of the listed external lighting devices should be switched on when stopping and
parking at night on unlighted road sections?
1. Parking lights; *
2. Dipped-beam headlamps only;
3. High-beam headlamps only;
4. Parking lights with fog lights.

45.

Вопрос № 1045
Какие внешние световые приборы из перечисленных могут быть включены на
транспортном средстве при остановке и стоянке в условиях недостаточной видимости
дополнительно к габаритным огням?
1. Противотуманные фары;
2. Фары ближнего света;
3. Задние противотуманные фонари;
4. Все перечисленные. *
Көрсетілгендерден қандай сыртқы жарық құралдарына жеткіліксіз көріну жағдайында
тоқтау және тұру кезінде көлік құралында, габариттік оттарға қосымша қосылуы
мүмкін?
1. Тұманға қарсы фаралар;
2. Жақын жарық фаралары;
3. Артқы тұманға қарсы шамдар;
4. Барлық аталғандар. *
Which of the following external lighting fixtures can be switched on when the vehicle is
stopped and parked in conditions of insufficient visibility in addition to the side lights?
1. Fog lights;
2. Dipped-beam headlamps;
3. Rear fog lights;
4. All listed. *

46.

Вопрос № 1046
При движении в условиях недостаточной видимости дополнитеьльно к габаритным
огням могут быть включены:
1. Только фары ближнего или дальнего света;
2. Только фары ближнего света, противотуманные фары и задние
противотуманные фонари; *
3. Только противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
Жеткіліксіз көріну жағдайларында қозғалыс кезінде габариттік оттарға қосымша
қосылуы мүмкін:
1. Тек жақын немесе алыс жарық фаралары;
2. Тек жақын жарық фаралары, тұманға қарсы фаралар және тұманға қарсы
артқы фонарлар; *
3. Тек тұманға қарсы фаралар және тұманға қарсы артқы фонарлар.
When driving in conditions of insufficient visibility, in addition to the parking lights, the
following may be turned on:
1. Dipped-beam or high-beam headlamps only;
2. Only dipped-beam headlamps, fog lamps and rear fog lamps; *
3. Only fog lights and rear fog lights.

47.

Вопрос № 1047
При каких условиях могут применяться задние противотуманные фонари?
1. Только в тёмное время суток;
2. Только при недостаточной видимости; *
3. При обоих условиях.
Тұманға қарсы артқы фонарлар қандай жағдайларда қолданылуы мүмкін?
1. Тек қараңғы уақытта;
2. Көріну жеткіліксіз болғанда ғана; *
3. Кезде екі жағдайда.
Under what conditions can the rear fog lights be used?
1. Only in the dark;
2. Only with insufficient visibility; *
3. Under both conditions.

48.

Вопрос № 1048
Какие сигналы могут применяться для предупреждения других водителей
транспортных средств о намерении произвести обгон в светлое время суток?
1. Периодическое включение и выключение света фар; *
2. Звуковой сигнал;
3. Могут применяться все перечисленные сигналы.
Көліктердің басқа жүргізушілерін қараңғыда басып озатындығы т туралы ескерту
үшін қандай сигналдарды қолдануға болады?
1. Фар жарығын мерзімді қосу және өшіру; *
2. Дыбыстық сигнал;
3. Барлық аталған сигналдар қолданылуы мүмкін.
What signals can be used to warn other vehicle drivers about the intention to overtake
during daylight hours?
1. Periodic on and off headlamps; *
2. Sound signal;
3. All of the listed signals can be used.

49.

Вопрос № 1049
Какие сигналы могут применяться для предупреждения других водителей
транспортных средств о намерении произвести обгон в тёмное время суток?
1. Неоднократное переключение фар с ближнего на дальний свет; *
2. Звуковой сигнал;
3. Могут применяться все перечисленные сигналы.
Көліктердің басқа жүргізушілерін қараңғыда басып озу ниеті туралы ескерту үшін
қандай сигналдарды қолдануға болады?
1. Фараларды жақыннан алыс жарыққа бірнеше рет ауыстырып қосу; *
2. Дыбыстық сигнал;
3. Барлық аталған сигналдар қолданылуы мүмкін.
What signals can be used to warn other vehicle drivers about the intention to overtake, in the
dark?
1. Repeated switching of headlamps from dipped-beam to high-beam; *
2. Sound signal;
3. All of the listed signals can be used.

50.

Вопрос № 1050
В каком из перечисленных случаев переключение дальнего света на ближний
обязательно для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и
попутных транспортных средств?
1. В населённом пункте, если дорога освещена;
2. При встречном разъезде на расстоянии не менее чем за сто пятьдесят метров
до встречного транспортного средства;
3. При встречном разъезде на расстоянии больше чем за сто пятьдесят метров,
если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением
света фар покажет необходимость этого;
4. При включении аварийной сигнализации водителем попутного
транспортного средства;
5. Во всех перечисленных случаях. *
Жоғарыда айтылған қандай жағдайларда, жақын және келе жатқан көліктердің
жүргізушілерін шағылыстыру мүмкіндігін болдырмау үшін, негізгі алыс шамды
жақын шамға ауыстыру міндетті болып табылады?
1. Елді мекенде, егер жол жарықтандырылған болса;
2. Қарсы жүріп-тұру кезінде қарсы көлік құралына дейін кемінде жүз елу метр
қашықтықта;
3. Қарсы жүріп-тұру кезінде жүз елу метрден артық қашықтықта, егер қарсы
көлік құралының жүргізушісі фар жарығын мезгіл-мезгіл ауыстырып қосу қажет
екенін көрсетсе;
4. Бағыттас көлік құралының жүргізушісі авариялық сигнал беруді қосқан
кезде;
5. Барлық көрсетілген жағдайларда. *
In what cases listed above, the switching of the high-beam to the dipped-beam is obligatory,
in order to exclude the possibility of blinding the drivers of both oncoming and passing
vehicles?
1. In the populated are, if the road is lit;
2. When passing of oncoming traffic at a distance of not less than one hundred and
fifty meters to the oncoming vehicle;
3. When passing of oncoming traffic at a distance of more than one hundred and fifty
meters, if the driver of the oncoming vehicle shows the need for this periodically switching
headlamps;
4. When the hazard warning lights are activated by the vehicle driver;
5. In all specified cases. *

51.

Вопрос № 1051
Какие из перечисленных действий Вы должны выполнить при ослеплении?
1. Включить аварийную световую сигнализацию и, не меняя полосы движения,
остановиться; *
2. Включить аварийную световую сигнализацию, принять как можно правее, в
сторону обочины и остановиться;
3. Подавая звуковой сигнал, включить аварийную световую сигнализацию и
остановиться.
Жарық шағылысқан кезде Сіз төмендегі қандай әрекеттерді орындауыңыз керек?
1. Авариялық жарық сигнализациясын қосу және қозғалыс жолағын өзгертпей,
тоқтау; *
2. Авариялық жарық сигнализациясын қосу, мүмкіндігінше оңға қарай
қабылдау және тоқтау;
3. Дыбыстық сигнал беру арқылы апаттық жарық сигнализациясын қосу және
тоқтату.
Which of the following actions should you perform when blinding?
1. Turn on the hazard warning lights and, without changing lanes, stop; *
2. Turn on the hazard warning lights, take to the right as far as possible, toward the
shoulder and stop;
3. While beeping, turn on the hazard warning lights and stop.

52.

Вопрос № 1052
Какие из перечисленных внешних световых приборов Вы должны включить на
буксируемом механическом транспортном средстве в светлое время суток?
1. Только габаритные огни;
2. Только фары ближнего света;
3. Только аварийную сигнализацию; *
4. Габаритные огни и аварийную сигнализацию.
Сыртқы жарық құрылғыларының қайсысы түнгі уақытта жолсыз учаскелерде тоқтау
(тұрақ) кезінде қосылуға тиіс?
1. Тек габаритті шамдар;
2. Тек жақын жарық фаралары;
3. Тек авариялық дабыл; *
4. Габариттік оттар және авариялық сигнал беру.
Which of the listed external lighting devices should you turn on a towed motor vehicle
during daylight hours?
1. Parking lights only;
2. Dipped-beam headlamps only;
3. Hazard warning lights only; *
4. Parking lights and hazard warning lights.

53.

Вопрос № 1053
Какие из перечисленных внешних световых приборов Вы должны включить при
остановке (стоянке) в тёмное время суток на неосвещённых участках дорог?
1. Габаритные огни; *
2. Аварийную световую сигнализацию;
3. Дневные ходовые огни;
4. Все перечисленные.
Сыртқы жарық құрылғыларының қайсысы түнгі уақытта жолсыз учаскелерде тоқтау
(тұрақ) кезінде қосылуға тиіс?
1. Габариттік шамдар; *
2. Авариялық жарық дабылы;
3. Күндізгі жүру оттары;
4. Барлық аталғандар.
Which of the listed external light devices should you turn on when stopping (parking) in
dark on unlit road sections?
1. Parking lights only; *
2. Emergency brake light;
3. Daytime driving light;
4. All listed.

54.

Вопрос № 1054
В каких случаях на буксируемом механическом транспортном средстве должны быть
включены габаритные огни?
1. При буксировке на гибкой сцепке;
2. При буксировке на жёсткой сцепке;
3. При буксировке вне населённых пунктов;
4. При буксировке в тёмное время суток и в условиях недостаточной
видимости; *
5. Во всех перечисленных случаях.
Сүйретпе механикалық көлік құралдарында қандай жағдайда габариттік көлемдік
жарықтар іске қосылады?
1. Иілгіш тіркемеде сүйреу кезінде;
2. Қатты тіркемеде сүйреу кезінде;
3. Күндізгі жүру оттары;
4. Қараңғыда және жеткіліксіз көріну жағдайында сүйреу кезінде; *
5. Барлық аталғандар жағдайларда.
When should the parking lights be switched on in a towed motor vehicle?
1. When towing on a flexible hitch;
2. When towing on a rigid hitch;
3. When towing outside populated areas;
4. When towing in the dark and in conditions of insufficient visibility; *
5. In all these cases.

55.

Вопрос № 1055
В зоне действия каких дорожных знаков, изображённых на рисунке, разрешается
применение звукового сигнала в случаях, когда это необходимо для предотвращения
дорожно-транспортного происшествия?
1. Знаки «D» и «F»;
2. Знаки «В» и «E»;
3. Знаки «А» и «С»;
4. Разрешается в зоне действия всех указанных знаков; *
5. Запрещается в зоне действия всех указанных знаков.
Суретте көрсетілген жол белгілерінің әрекетінде жол көлік оқиғаларын болдырмау
үшін қажет болған жағдайларда рұқсат етілген дыбыстық сигналды пайдалануға
болады?
1. Белгілер - D және F;
2. Белгілер - В және E;
3. Белгілер - А және С;
4. Барлық көрсетілген белгілердің әрекет ету аймағында рұқсат етіледі; *
5. Көрсетілген барлық белгілердің әрекет ету аймағында тыйым салынады.
In the area of which traffic signs, shown in the figure, is the use of an audible signal
permitted only in cases required to prevent a traffic accident?
1. Signs - D and F;
2. Signs - B and E;
3. Signs - A and C;
4. Allowed in the zone of action of all specified signs; *
5. Prohibited in the zone of action of all specified signs.

56.

Вопрос № 1056
В каком из перечисленных случаев, в связи с установленными правилами, Вам
разрешается применение звукового сигнала?
1. Для получения преимущества в движении перед другими транспортными
средствами;
2. Для предупреждения других водителей транспортных средств о намерении
произвести обгон вне населённого пункта; *
3. Для предупреждения других водителей транспортных средств о намерении
произвести обгон в населённом пункте;
4. Во всех перечисленных случаях.
Қағидамен бекітілген жағдайлармен байланысты төмендегі қандай жағдайда Сізге
дыбыстық сигналды қолдануға рұқсат етіледі
1. Басқа көлік құралдарының алдында жүруде артықшылық алу үшін;
2. Басқа көлік құралдарының жүргізушілерін елді мекеннен тыс басып
озатындығы туралы ескерту үшін; *
3. Елді мекенде басып озатындығы туралы басқа көлік құралдарының
жүргізушілерін ескерту үшін;
4. Барлық аталған жағдайларда.
In which of the listed cases, in connection with the established Rules, are you allowed to use
a sound signal?
1. To get driving priority over other vehicles;
2. To warn other vehicles drivers about the intention to overtake outside a populated
area; *
3. To warn other vehicles drivers about the intention to overtake inside a populated
area;
4. In all above cases.

57.

Вопрос № 1057
В каком из перечисленных случаев могут использоваться противотуманные фары?
1. В условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или
дальним светом фар;
2. В тёмное время суток на неосвещённых участках дорог совместно с ближним
или дальним светом фар;
3. В светлое время суток вместо ближнего света фар на всех движущихся
транспортных средствах с целью их обозначения;
4. Во всех перечисленных случаях. *
Төмендегі қандай жағдайларда тұманға қарсы фаралар пайдаланылады?
1. Жеке және жақын немесе алыс фар жарығымен көріну жеткіліксіз жағдайда;
2. Тәуліктің қараңғы уақытында жарықтандырылмаған жол учаскелерінде фар
жақын немесе алыс жарығымен бірге;
3. Тәуліктің жарық уақытында фардың жақын жарығының орнына барлық
қозғалыстағы көлік құралдарында оларды белгілеу мақсатында;
4. Барлық аталған жағдайларда. *
In which of the listed cases can fog lamps be used?
1. In conditions of insufficient visibility both separately and with dipped-beam or
high-beam headlamps;
2. At dark, on unlit road sections, together with the dipped-beam or high-beam
headlamps;
3. During daylight, instead of dipped-beam headlamps on all moving vehicles with
the purpose of their marking;
4. In all above cases. *

58.

Вопрос № 1058
На каких транспортных средствах при движении в светлое время суток с целью их
обозначения должны быть включены фары ближнего света или дневные ходовые
огни?
1. На транспортных средствах, движущихся в населённых пунктах;
2. На транспортных средствах, движущихся вне населённых пунктов;
3. На всех движущихся транспортных средствах. *
Тәуліктің жарық уақытында жүріп келе жатқан барлық көлік құралдарында оларды
белгілеу мақсатында қандай жарық фаралары қосылуы керек?
1. Елді мекендерде қозғалатын көлік құралдарында;
2. Елді мекендерден тыс қозғалатын көлік құралдарында;
3. Барлық қозғалыстағы көлік құралдарында. *
On which vehicles should be turned on the dipped-lights or daytime running lights in order
to designate them when driving during daylight hours?
1. On vehicles moving in populated areas;
2. On vehicles moving outside populated areas;
3. On all moving vehicles. *

59.

Вопрос № 1059
Какие из перечисленных световых приборов должны быть включены на движущихся
транспортных средствах в светлое время суток?
1. Фары ближнего или дальнего света;
2. Габаритные огни;
3. Фары дальнего света;
4. Фары ближнего света, или дневные ходовые огни, или противотуманные
фары. *
Тәуліктің жарық уақытында жүріп келе жатқан барлық көлік құралдарында қандай
жарық фаралары қосылуы керек?
1. Жақын немесе алыс жарық фаралары;
2. Габариттік шамдар;
3. Алыс жарық фаралары;
4. Жақын жарық фаралары немесе күндізгі жүріс оттары немесе тұманға қарсы
фаралар. *
Which of the following lighting devices should be turned on during daylight hours on
moving vehicles?
1. Dipped-beam or high-beam headlamps;
2. Parking lights;
3. High-beam headlamps;
4. Dipped-beam headlamps or daytime driving lights or fog lamps. *

60.

Вопрос № 1060
Какие из перечисленных световых приборов должны быть включены на
механических транспортных средствах в светлое время суток при организованной
перевозке детей?
1. Фары ближнего или дальнего света;
2. Габаритные огни;
3. Фары дальнего света;
4. Фары ближнего света, или дневные ходовые огни, или противотуманные
фары. *
Балаларды ұйымдасқан түрде тасымалдау кезінде тәуліктің жарық уақытында
механикалық көлік құралдарына аталған Жарық құралдарының қайсысы қосылуы
тиіс?
1. Жақын немесе алыс жарық фаралары;
2. Габариттік шамдар;
3. Алыс жарық фаралары;
4. Жақын жарық фаралары немесе күндізгі жүріс оттары немесе тұманға қарсы
фаралар. *
Which of the following lighting devices should be turned on when organized transportation
of children is carried out by motor vehicles during daylight?
1. Dipped-beam or high-beam headlamps;
2. Parking lights;
3. High-beam headlamps;
4. Dipped-beam headlamps or daytime driving lights or fog lamps. *

61.

Вопрос № 1061
На каком расстоянии при встречном разъезде Вам необходимо переключить дальний
свет на ближний?
1. не менее чем за 100 метров;
2. не менее чем за 200 метров;
3. не менее чем за 150 метров; *
4. По усмотрению водителя.
Қандай қашықтықта қарама-қарсы жүріп, Сізге алыс жарықты жақынға ауыстыру
қажет?
1. 100 метрден кем емес;
2. 200 метрден кем емес;
3. 150 метрден кем емес; *
4. Жүргізушінің қалауы бойынша.
At what distance at the oncoming junction you are required to switch the high-beam
headlamps to the dipped-beam?
1. not less than in 100 meters;
2. no less than in 200 meters;
3. no less than in 150 meters; *
4. At the discretion of the driver.

62.

Вопрос № 1062
Включение каких внешних световых приборов обеспечивает наилучшую видимость
при движении в тёмное время суток во время метели?
1. Противотуманных фар совместно с фарами дальнего света;
2. Противотуманных фар совместно с фарами ближнего света. *
Қандай сыртқы жарық құралдарын қосу боран кезінде тәуліктің қараңғы уақытында
қозғалғанда ең жақсы көрінуді қамтамасыз етеді?
1. Тұманға қарсы фаралар, алыс жарық фараларымен бірге;
2. Тұманға қарсы фаралар, жақын жарық фараларымен бірге. *
Which enabled external lighting devices provides the best visibility when driving in the dark
during a blizzard?
1. Fog lights, together with high-beam headlamps;
2. Fog lights, together with dipped-beam headlamps. *

63.

Вопрос № 1063
При остановке (стоянке) автопоезда опознавательный знак должен быть включён:
1. В тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости; *
2. В светлое время суток и в условиях недостаточной видимости;
3. Всегда.
Автопойызды тоқтатқан кезде (тұрақта) тану белгісі қосылуы қажет:
1. Тәуліктің қараңғы уақытында және жеткіліксіз көріну жағдайында; *
2. Тәуліктің жарық уақытында және жеткіліксіз көріну жағдайында;
3. Әрқашан.
During stop (parking) of a roadtrain, the identification mark should be turned on:
1. In the dark and in conditions of insufficient visibility; *
2. In the daytime and in conditions of insufficient visibility;
3. Always.

64.

Вопрос № 1064
На прицепах, при движении в составе с механическим транспортным средством,
габаритные огни должны быть включены:
1. При перевозке тяжеловесных грузов;
2. При перевозке крупногабаритных грузов;
3. На любых дорогах населённых и вне населённых пунктов;
4. В тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости; *
5. Всегда.
Механикалық көлік құралы құрамында қозғалыс кезінде, габариттік шамдар қосылуы
керек пе:
1. Ауыр салмақты жүктерді тасымалдау кезінде;
2. Ірі көлемді жүктерді тасымалдау кезінде;
3. Елді мекендердің кез келген жолдарында және елді мекендерден тыс
жерлерде;
4. Тәуліктің қараңғы уақытында және жеткіліксіз көріну жағдайында; *
5. Әрқашан.
The parking lights should be enabled on trailers, when driving in a combination with a
motor vehicle:
1. When transporting heavy loads;
2. When transporting bulky cargo;
3. On any roads of populated and non-populated areas;
4. In the dark and in conditions of insufficient visibility; *
5. Always.

65.

Вопрос № 1065
Если при движении в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве
произошло отключение габаритных огней, Вам рекомендуется:
1. Остановиться как можно ближе к правому краю дороги и устранить
неисправность;
2. Убрать автомобиль за пределы дороги, а если это невозможно, включить
аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный
фонарь); *
3. Продолжить движение на минимальной скорости, периодически подавая
звуковой сигнал.
Егер көлік құралында жеткіліксіз көрінуі жағдайында қозғалу кезінде, габариттік
оттары өшіріліп қалса, Сізге ұсынылады:
1. Жолдың оң жақ шетіне мүмкіндігінше жақындап тоқтау және ақаулықты
жою;
2. Автомобильді жолдан тыс алып тастау, ал егер бұл мүмкін болмаса,
авариялық сигнализацияны қосу және тоқтауы белгісін қою (жыпылықтайтын қызыл
фонарь); *
3. Дыбыстық сигналды мезгіл-мезгіл бере отырып, ең төменгі жылдамдықта
қозғалысты жалғастыру.
If, when driving in conditions of insufficient visibility on the vehicle, the side lights are
switched off, you are advised to:
1. Stop as close to the right edge of the road as possible and eliminate failure;
2. Take the car off the road, and if this is not possible, turn on the alarm and set the
warning triangle (flashing red light); *
3. Continue driving at a minimum speed, periodically beeping.

66.

Вопрос № 1066
В каких случаях разрешено использовать фару-прожектор или фару-искатель?
1. При отсутствии транспортных средств вне населённых пунктов;
2. В населённых пунктах, только водителям транспортных средств
оперативных и специальных служб при выполнении служебного задания;
3. В обоих случаях. *
Қандай жағдайларда жарық-фарын немесе іздеу -фарын қолдануға рұқсат етілген?
1. Елді мекендерден тыс жерлерде көлік құралдары болмаған кезде;
2. Елді мекендерде, қызметтік тапсырманы орындау кезінде жедел және арнайы
қызметтердің көлік құралдарының жүргізушілеріне ғана;
3. Екі жағдайда да. *
When is it allowed to use a searchlight or spotlight?
1. In the absence of vehicles outside populated areas;
2. In populated areas, only drivers of operational and special services vehicles in the
performance of official tasks;
3. In both cases. *

67.

Вопрос № 1067
В каких случаях Вы обязаны переключить дальний свет фар на ближний, чтобы
исключить возможность ослепления водителей других транспортных средств?
1. При встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 метров до
встречного транспортного средства;
2. При встречном разъезде, если водитель встречного транспортного средства
периодическим переключением света фар покажет необходимость этого;
3. При попутном движении, если водитель движущегося впереди
транспортного средства включил аварийную световую сигнализацию;
4. Во всех перечисленных случаях. *
Қандай жағдайларда Сіз басқа көліктердің жүргізушілерінің көзін шағылыстыру
мүмкіндігін болдырмау үшін алыс жарық фарды жақынға ауыстыруыңыз керек?
1. Қарсы жүріп-тұру кезінде қарсы көлік құралына дейін кемінде 150 метр
қашықтықта;
2. Қарама-қарсы жүріп өту кезінде, егер қарсы көлік құралының жүргізушісі
фар жарығын мезгіл-мезгіл ауыстырып қосу қажет екенін көрсетсе;
3. Егер алда келе жатқан көлік құралының жүргізушісі авариялық жарық
сигнализациясын қосса, жол-жөнекей қозғалыс кезінде;
4. Барлық аталған жағдайларда. *
In which cases you are obliged to switch the high-beam headlamps to the dipped-beam, in
order to exclude the possibility of the blinding of other vehicle drivers?
1. When passing of oncoming traffic at a distance of not less than 150 meters to the
oncoming vehicle;
2. When passing of oncoming traffic, if the driver of the oncoming vehicle shows the
need for this periodically switching headlamps;
3. During same-direction traffic, if the driver of a vehicle in front activate the hazard
warning lights;
4. In all above cases. *

68.

Вопрос № 1068
В каких случаях водители мопеда и велосипеда нарушают Правила дорожного
движения?
1. Только если управляют мопедом и велосипедом, не держась за руль хотя бы
одной рукой;
2. Только если перевозят пассажира;
3. Только если ездят по пешеходному переходу;
4. Во всех перечисленных случаях не нарушают;
5. Во всех перечисленных случаях нарушают. *
Қандай жағдайларда мопед пен велосипедшілер Жол жүрісі қағидаларын бұзады?
1. Тек мопед пен велосипедті басқарса, кем дегенде бір қолмен руль ұстамаңыз;
2. Жолаушыларды тасымалдайтын болса ғана;
3. Тек егер жаяу жүргіншілер жолымен жүрсе;
4. Барлық аталған жағдайларда бұзбайды;
5. Барлық аталған жағдайларда бұзады. *
When do moped and bike drivers violate the Rules of the road?
1. Only when driving the moped and bicycle, without holding the wheel with at least
one hand;
2. Only if the passenger is transported;
3. Only if driving at a pedestrian crossing;
4. In all enumerated cases does not violate;
5. In all enumerated cases violate. *

69.

Вопрос № 1069
Водителям мопедов разрешается движение:
1. Только по правому краю проезжей части в один ряд;
2. Только по полосе маршрутных транспортных средств один ряд;
3. Только по обочине, если не создаются помехи пешеходам;
4. Только по велосипедной полосе для велосипедистов;
5. Во всех перечисленных случаях разрешается; *
6. Во всех перечисленных случаях запрещается.
Мопедтердің жүргізушілеріне рұқсат етіледі:
1. Жүріс бөлігінің оң жақ шеті бойынша бір қатарға;
2. Тек маршруттық көлік құралдарының жолағында бір қатар;
3. Жаяу жүргіншілерге кедергі болмаса, жол жиегінде ғана;
4. Тек велосипедшілерге арналған велосипед жолағында;
5. Барлық аталған жағдайларда рұқсат етіледі; *
6. Барлық аталған жағдайларда тыйым салынады.
Drivers of mopeds are allowed to drive:
1. Only along the right edge of the carriageway in one row;
2. Only along the lane for route vehicles in one row;
3. Only along the shoulder if pedestrians are not disturbed;
4. Only along the bike lane for cyclists;
5. Allowed in all above cases; *
6. Prohibited in all above cases.

70.

Вопрос № 1070
В каких из перечисленных случаев разрешается буксировка велосипедами и
мопедами?
1. Велосипеда – велосипедом;
2. Велосипеда – мопедом;
3. Мопеда – мопедом;
4. Только прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом и
велосипедом. *
Көрсетілген жағдайлардың қайсысында велосипедтермен және мопедтермен сүйреу
рұқсат етіледі?
1. Велосипед-велосипед;
2. Велосипедпен-мопедпен;
3. Мопед - мопед;
4. Тек мопедпен және велосипедпен пайдалануға арналған тіркеме. *
In which of the following cases are towing bicycles and mopeds permitted?
1. Bicycle - by bicycle;
2. Bicycle - by moped;
3. Moped - by moped;
4. Only a trailer designed for use with a moped and bicycle. *

71.

Вопрос № 1071
Водителю мопеда запрещается поворачивать налево и разворачиваться:
1. Только на дорогах с трамвайным движением;
2. Только при движении по дороге, имеющей более одной полосы для
движения в данном направлении;
3. В обоих перечисленных случаях. *
Мопедтердің жүргізушілеріне солға бұрылу, бұрылыс жасауға тыйым салынады:
1. Тек трамвай қозғалысы бар жолдарда;
2. Тек осы бағыттағы қозғалыс үшін бір жолақтан артық жолағы бар жол
бойымен қозғалыс кезінде;
3. Аталған екі жағдайда да. *
Drivers of mopeds are prohibited to turn left and make a U-turn:
1. Only on tram roads;
2. Only when driving on a road that has more than one lane for traffic in a given
direction;
3. In both specified cases. *

72.

Вопрос № 1072
В каком случае запрещается перевозка грузов водителями велосипеда и мопеда?
1. Если перевозимый груз мешает управлению;
2. Если перевозимый груз выступает более чем на 50 см по длине или ширине
за габариты транспортного средства;
3. Если перевозимый груз выступает более чем на 30 см по длине или ширине
за габариты транспортного средства;
4. В случаях, указанных в п. п. 1 и 3;
5. В случаях, указанных в п. п. 1 и 2. *
Аталған жағдайлардың қайсысында тауарларды велосипедпен және мопед
жүргізушілермен тасымалдауға тыйым салынады?
1. Егер тасымалданатын жүк басқаруға кедергі келтірсе;
2. Егер тасымалданатын жүк көлік құралының габаритінен ұзындығы немесе
ені бойынша 50 см-ден асатын болса;
3. Егер тасымалданатын жүк көлік құралының габаритінен ұзындығы немесе
ені бойынша 30 см-ден асатын болса;
4. 1 және 3-тармақтарда көрсетілген жағдайларда;
5. 1 және 2-тармақтарда көрсетілген жағдайларда. *
In which of the following cases is it prohibited to transport goods by bicycle and moped
drivers?
1. If the transported cargo interferes with the control;
2. If the transported cargo is overhang for more than 50 cm in length or width beyond
the vehicle's dimensions;
3. If the transported cargo is overhang for more than 30 cm in length or width beyond
the vehicle's dimensions;
4. In the cases specified in cl. 1 and 3;
5. In the cases specified in cl. 1 and 2. *

73.

Вопрос № 1073
По требованию каких лиц водитель механического транспортного средства обязан
передавать для проверки водительское удостоверение?
1. Уполномоченных на то должностных лиц органов внутренних дел
(полиции);*
2. Работников органов внутренних дел (полиции);
3. Всех лиц, уполномоченных регулированию дорожного движения;
4. Всем перечисленным лицам.
Қандай тұлғалардың сұратуы бойынша, механикалық көлік құралының жүргізушісі
жүргізуші куәлігін тапсыру керек?
1. Уәкілетті лауазымды тұлғалардың ішкі істер органдарының (полиция); *
2. Ішкі істер органдарының (полиция);
3. Жол жүрісін реттеуге уәкілетті барлық адамдар;
4. Барлық аталған адамдарға.
On the request of what persons, the driver of a motor vehicle is obliged to pass a driver's
license for verification?
1. Authorized officials of internal affairs bodies (police); *
2. Employees of internal affairs bodies (police);
3. All persons authorized to control traffic;
4. All listed persons.

74.

Вопрос № 1074
Разрешается ли водителю при движении на транспортном средстве, оборудованном
ремнями безопасности, перевозить пассажиров непристёгнутыми ремнями
безопасности?
1. Разрешается только на заднем сиденье;
2. Разрешается только вне населённых пунктов;
3. Разрешается только детей до 12 лет;
4. Запрещается. *
Жүргізушіге қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталған көлік құралын жүргізген кезде
жолаушыларды бекітілмеген қауіпсіздік белбеуімен тасымалдауға рұқсат етілген бе?
1. Тек артқы орындықта рұқсат етіледі;
2. Елді мекендерден тыс жерлерде ғана рұқсат етіледі;
3. Тек 12 жасқа дейінгі балаларға рұқсат етіледі;
4. Тыйым салынады. *
Is the driver allowed to transport passengers with non-fastened seat belts when driving in a
vehicle equipped with seat belts?
1. Allowed only in the back seat;
2. Allowed only outside populated areas;
3. Allowed only children under 12 years old;
4. Prohibited. *

75.

Вопрос № 1075
В каком из указанных случаев водитель обязан предоставить своё транспортное
средство сотрудникам органов внутренних дел?
1. Для проезда к месту стихийного бедствия;
2. При проведении антитеррористических операций с возмещением затрат;
3. Для транспортировки транспортных средств, повреждённых при дорожнотранспортных происшествиях;
4. Во всех перечисленных случаях. *
Жоғарыда айтылған оқиғалардың қайсысында, жүргізуші өз көлігін ішкі істер органы
қызметкерлеріне беруге міндетті?
1. Табиғи апат орнына бару үшін;
2. Шығындарды өтей отырып, терроризмге қарсы операцияларды жүргізу
кезінде;
3. Жол - көлік оқиғалары кезінде зақымдалған көлік құралдарын тасымалдау
үшін;
4. Барлық аталған жағдайларда. *
In which of the above cases, the driver is obliged to provide his vehicle to police officers?
1. To drive to a disaster area;
2. When conducting antiterrorist operations with cost recovery;
3. For transportation of vehicles damaged in traffic accidents;
4. In all above cases. *

76.

Вопрос № 1076
При какой из перечисленных неисправностей водителю запрещается управление
транспортным средством во время дождя или снегопада?
1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители;
2. Неисправны стеклоочистители ветрового стекла; *
3. Не работают в установленном режиме стеклоомыватели.
Жүргізушінің жаңбыр немесе қар кезінде аталған ақаулардың қайсысында көлікті
басаруға тыйым салынады?
1. Шыны тазалағыштар белгіленген режимде жұмыс істемейді;
2. Жел әйнегінің әйнек тазалағыштары ақаулы; *
3. Шыны жуғыштар белгіленген режимде жұмыс істемейді.
Under which of the following malfunctions is the driver prohibited from driving during rain
or snow?
1. Wipers do not work in the set mode;
2. Windscreen wipers do not work; *
3. Windscreen washers do not work in the set mode.

77.

Вопрос № 1077
Управление транспортным средством запрещается, если:
1. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода;
2. Не действует рабочая тормозная система; *
3. Неисправна стояночная тормозная система;
4. При всех перечисленных неисправностях.
Көлік жүргізуге тыйым салынады, егер:
1. Гидравликалық тежегіш жетегінің герметикалығы бұзылған;
2. Жұмыс тежегіш жүйесі жұмыс істемейді; *
3. Тоқтап тұрған тежегіш жүйесі бұзылған;
4. Барлық аталған ақаулар кезінде.
Driving is prohibited if:
1. Hydraulic brake actuator sealer missing;
2. Primary braking system does not work; *
3. Faulty parking brake system;
4. With all the listed faults.

78.

Вопрос № 1078
Управление транспортным средством запрещается, если:
1. Суммарный люфт рулевого управления не превышает установленные
значения;
2. Не действует рулевое управление; *
3. Неисправен усилитель рулевого управления.
Көлік жүргізуге тыйым салынады, егер:
1. Рульдік басқарудың жиынтық люфты белгіленген мәндерден аспайды;
2. Рульдік басқару әрекет етпейді; *
3. Рульдік басқару күшейткіші бұзылған.
Driving is prohibited if:
1. Total endfloat of steering control does not exceed the specified values;
2. Steering control does not work; *
3. Faulty power steering.

79.

Вопрос № 1079
Что должен сделать в первую очередь водитель, причастный к дорожнотранспортному происшествию (ДТП)?
1. Освободить проезжую часть;
2. Сообщить о случившемся в ближайший орган внутренних дел;
3. Немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство,
включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, а также
не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП; *
4. Принять все возможные меры для оказания доврачебной медицинской
помощи пострадавшим.
Жол-көлік оқиғасына (ЖКО) қатысы бар жүргізуші алдымен не істеуі керек?
1. Жол бөлігін босату;
2. Болған жағдай туралы жақын жердегі ішкі істер органына хабарлау;
3. Көлік құралын дереу тоқтату (орнынан тиіспеу), авариялық сигнализацияны
қосу және тоқтауы белгісін қою, сондай-ақ ЖКО-ға қатысы бар заттарды орнынан
қозғалтпау; *
4. Зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету үшін
барлық мүмкін болатын шараларды қабылдау.
What should the driver involved in a traffic accident do first?
1. Clear the carriageway;
2. Report about the incident to the nearest police department;
3. Stop the vehicle immediately (do not move), turn on the alarm and set the warning
triangle, and do not move objects related to traffic accidents; *
4. Take all possible measures to provide first aid to victims.

80.

Вопрос № 1080
Разрешается ли водителю, имеющему доверенность на право управления
транспортным средством, эксплуатировать транспортное средство, владелец которого
в установленных законодательством случаях не заключил договор обязательного
страхования?
1. Разрешается;
2. Запрещается. *
Көлік құралын басқару құқығына сенімхат беретін жүргізуші заңда белгіленген
жағдайларда міндетті сақтандыру келісімшартын жасаспаған көлік құралын
пайдалануға рұқсат беріле ме?
1. Рұқсат етіледі;
2. Тыйым салынады. *
Is a driver, with a power of attorney for the right to drive a vehicle, be allowed to operate a
vehicle, whose owner has not concluded a compulsory insurance contract in cases specified
by law?
1. Permitted;
2. Forbidden. *

81.

Вопрос № 1081
Управление транспортным средством запрещается, если:
1. Отсутствует предусмотренное конструкцией заднее защитное устройство;
2. Неисправно сцепное устройство (в составе поезда); *
3. Установлены дополнительные предметы, ограничивающие обзорность с
места водителя;
4. Во всех перечисленных случаях.
Көлік жүргізуге тыйым салынады, егер:
1. Конструкцияда көзделген артқы қорғаныс құрылғысы жоқ;
2. Ақаулы ілініс құрылғысы ( пойыз құрамында); *
3. Жүргізуші орнынан шолуды шектейтін қосымша заттар орнатылған;
4. Барлық аталған жағдайларда.
Driving is prohibited if:
1. Designed rear safety device is missing;
2. Faulty towing hitch device (as part of the train); *
3. Installed additional elements that limit visibility from the driver's seat;
4. In all above cases.

82.

Вопрос № 1082
Управление транспортным средством в тёмное время суток на дорогах без
искусственного освещения или в условиях недостаточной видимости запрещается,
если:
1. На световых приборах отсутствуют рассеиватели, либо используются
рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора;
2. Регулировка фар не соответствует требованиям;
3. Не горят (отсутствуют) фары и (или) задние габаритные огни; *
4. При всех перечисленных неисправностях.
Көлік құралын қараңғыда жасанды жарықсыз немесе төмен көру қабілетсіз автокөлік
жолымен жүргізуге тыйым салынады, егер:
1. Жарық аспаптарында шашыратқыштар жоқ немесе осы жарық аспабының
түріне сәйкес келмейтін шашыратқыштар мен шамдар пайдаланылады;
2. Фараларды реттеу талаптарға сәйкес келмейді;
3. Фаралар және (немесе) артқы габариттік оттар жанбайды (жоқ); *
4. Барлық аталған ақаулар кезінде.
Driving a vehicle in the dark on roads without artificial light or in low visibility conditions
is prohibited if:
1. There are no diffusers on the light devices, or used diffusers and lamps do not
correspond to the type of this light device;
2. Headlamps adjustment does not meet the requirements;
3. The headlamps and (or) rear parking lamps are off (absent); *
4. With all the listed faults.

83.

Вопрос № 1083
Рабочая тормозная система считается недействующей, если:
1. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода;
2. Не позволяет остановить транспортное средство при движении с
минимальной скоростью; *
3. При дорожных испытаниях не соблюдаются нормы эффективности
торможения рабочей тормозной системой.
Жұмыс тежегіш жүйесі жарамсыз болып саналады, егер:
1. Гидравликалық тежегіш жетегінің герметикалығы бұзылған;
2. Ең аз жылдамдықпен қозғалғанда көлік құралын тоқтатуға мүмкіндік
бермейді; *
3. Жол сынақтары кезінде жұмыс тежегіш жүйесінің тежелу тиімділігінің
нормалары сақталмайды.
Primary braking system is considered inactive if:
1. Hydraulic brake actuator sealer missing;
2. Does not allow to stop the vehicle when driving at a minimum speed; *
3. During road tests, the performance standards of braking by the service brake
system are not complied.

84.

Вопрос № 1084
Рулевое управление считается недействующим, если:
1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает установленные
значения;
2. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель
рулевого управления;
3. Не позволяет осуществить манёвр при движении с минимальной скоростью;*
4. При всех перечисленных неисправностях.
Меңгерікпен басқару жарамсыз деп саналады, егер:
1. Рульдік басқарудағы жиынтық люфт белгіленген мәндерден асатын;
2. Конструкцияда көзделген рульдік басқару күшейткіші бұзылған немесе жоқ;
3. Ең аз жылдамдықпен қозғалыс кезінде маневр жасауға мүмкіндік бермейді; *
4. Барлық аталған ақаулар кезінде.
Steering is considered inactive if:
1. Total endfloat of steering control exceeds the specified values;
2. There is no power steering provided by the design or it is faulty;
3. Does not allow to perform maneuver when driving at minimum a speed; *
4. With all the listed faults.

85.

Вопрос № 1085
При недействующей рабочей тормозной системе водитель обязан:
1. Устранить неисправность, а если это невозможно, то следовать к месту
стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности;
2. Продолжить движение с минимальной скоростью;
3. Прекратить управление (дальнейшее движение). *
Жұмыс істемейтін тежегіш жүйесі кезінде, жүргізуші міндетті:
1. Ақаулықты жою, ал егер бұл мүмкін болмаса, қажетті сақтық шараларын
сақтап, тұрақ орнына немесе жөндеу орнына бару;
2. Қозғалысты ең аз жылдамдықпен жалғастыру;
3. Басқаруды тоқтату (одан әрі қозғалыс). *
With an inoperative brake system, the driver is obliged to:
1. Eliminate failure, and if this is not possible, follow to the place of parking or repair
with the necessary precautions;
2. Drive at a minimum speed;
3. Stop controlling (further driving). *

86.

Вопрос № 1086
В каких случаях водителю запрещается употреблять алкогольные напитки,
наркотические и психотропные препараты?
1. После дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен;
2. После того, как транспортное средство было остановлено по требованию
сотрудника органа внутренних дел;
3. При управлении транспортным средством;
4. Во всех перечисленных случаях. *
Алкогольдік, есірткі және психотропты препараттарды пайдалануға жүргізушілерге
қандай жағдайларда тыйым салынады?
1. Оған қатысы бар жол-көлік оқиғасынан кейін;
2. Көлік құралы ішкі істер органы қызметкерінің талабы бойынша
тоқтатылғаннан кейін;
3. Көлік құралын басқару кезінде;
4. Барлық аталған жағдайларда. *
In what cases a driver is prohibited to consume alcoholic beverages, narcotic and
psychotropic drugs?
1. After a traffic incident, in which he is involved;
2. After the vehicle has been stopped at the request of an employee of the internal
affairs authority;
3. When driving a vehicle;
4. In all above cases. *

87.

Вопрос № 1087
Разрешается ли водителю при управлении транспортным средством пользоваться
телефоном или радиостанцией?
1. Разрешается;
2. Разрешается, при их использовании посредством применения наушников или
громкой связи; *
3. Разрешается при движении с минимальной скоростью;
4. Запрещается.
Көлік құралын айдап отырған жүргізушіге телефон немесе радиостанцияны
пайдалануға рұқсат етіле ме?
1. Рұқсат етіледі;
2. Құлаққап немесе қатты байланыс арқылы пайдалану кезінде рұқсат етіледі; *
3. Ең аз жылдамдықпен қозғалғанда рұқсат етіледі;
4. Тыйым салынады.
Is a driver allowed to use a telephone or radio station while driving a vehicle?
1. Allowed;
2. Allowed, when used through the headphones or speakerphone; *
3. Allowed, when driving at a minimum speed;
4. Prohibited.

88.

Вопрос № 1088
Разрешается ли водителю транспортного средства пересекать организованную
транспортную колонну?
1. Разрешается при движении по главной дороге;
2. Разрешается, если при этом не создаётся помех транспортным средствам,
движущимся в колонне;
3. Запрещается. *
Көлік құралының жүргізушісіне ұйымдастырылған көлік колоннасын кесіп өтуге
рұқсат етіледі ме?
1. Басты жолмен қозғалыс кезінде рұқсат етіледі;
2. Егер бұл ретте колоннада қозғалатын көлік құралдарына кедергі жасалмаса
рұқсат етіледі;
3. Тыйым салынады. *
Is a vehicle driver allowed to cross an organized traffic convoy?
1. Allowed when driving on the main road;
2. Allowed if this does not hamper the movement of vehicles in a convoy;
3. Prohibited. *

89.

Вопрос № 1089
Как должен поступить водитель маршрутного транспортного средства, если в
результате его резкого торможения или другого манёвра в салоне пострадал
пассажир?
1. Продолжить движение, предварительно оказав медицинскую помощь
пострадавшему, использовав автомобильную аптечку;
2. Прекратить движение, оказать первую медицинскую помощь, а в случае
необходимости вызвать «Скорую помощь», сообщить о случившемся в ближайший
орган внутренних дел и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел; *
3. Остановиться и вызвать «Скорую помощь».
Маршруттық көлік құралының жүргізушісіне не істеу қажет, егер оның күрт тежеуі
немесе салонда басқа маневр жасаған нәтижесінде салондағы жолаушы зардап
шеккен болса?
1. Автокөлік қобдишасын пайдаланып, зардап шегушіге алдын ала
медициналық көмек көрсете отырып, қозғалысты жалғастыру;
2. Қозғалысты тоқтату, алғашқы медициналық көмек көрсету, ал қажет болған
жағдайда "Жедел жәрдем" шақыру, болған жағдай туралы жақын жердегі ішкі істер
органына хабарлау және ішкі істер органдары қызметкерлерінің келуін күту; *
3. Тоқтау және "Жедел жәрдем» шақыру.
What should a route vehicle driver do if a passenger in the cabin is injured in the result of
his sudden braking or other maneuver?
1. Continue driving, after providing medical assistance to the victim, using the car
first aid kit;
2. Stop the movement, provide first aid, and if necessary call an ambulance, report
the incident to the nearest internal affairs agency and wait for the arrival of internal affairs
officers; *
3. Stop and call an "Ambulance".

90.

Вопрос № 1090
Имеет ли право водитель, причастный к дорожно-транспортному происшествию,
оставить место происшествия при наличии пострадавших в данном ДТП?
1. Да, для доставки пострадавших в лечебное учреждение, если предварительно
составил схему ДТП;
2. Да, для доставки пострадавших в лечебное учреждение, если жизни
пострадавших угрожает опасность;
3. Да, для доставки пострадавших в лечебное учреждение, если «Скорая
помощь» не прибыла, и попутным транспортным средством отправить пострадавших
не удалось. *
Жол-көлік апатына қатысқан жүргізуші авария болған жағдайда, ЖКО зардап
шегушілер болған жағдайда оқиға орнынан кетуге құқылы ма?
1. Иә, зардап шеккендерді емдеу мекемесіне жеткізу үшін, егер алдын ала ЖКО
схемасын құрастырса;
2. Иә, зардап шеккендерді емдеу мекемесіне жеткізу үшін, егер зардап
шеккендердің өміріне қауіп төнсе;
3. Иә, зардап шеккендерді емдеу мекемесіне жеткізу үшін, егер "Жедел
жәрдем" келмесе және жолай көлік құралымен зардап шеккендерді жіберу мүмкін
болмаса. *
Does the driver involved in a traffic accident have the right to leave the scene of the
accident if there are casualties?
1. Yes, for the delivery of casualty to a medical institution, if previously draw an
accident scheme;
2. Yes, for the delivery of casualties to the hospital, if the lives of the victims are in
danger;
3. Yes, for the delivery of the injured to the medical institution, if the "Ambulance"
did not arrive and it was not possible to send the injured with the moving in the same
direction vehicle. *

91.

Вопрос № 1091
Где, согласно установленным правилам, разрешается первоначальное обучение
вождению?
1. В дворовых территориях или жилых зонах;
2. На дорогах с малой интенсивностью движения;
3. На закрытых площадках или автодромах; *
4. Разрешается во всех перечисленных местах.
Бекітілген Ережеге сәйкес, бастапқы жүргізуді үйрету қайда рұқсат етіледі?
1. Аула аумақтарында немесе тұрғын аймақтарда;
2. Қозғалыс қарқындылығы аз жолдарда;
3. Жабық алаңдарда немесе автодромдарда; *
4. Барлық аталған орындарда рұқсат етіледі.
Where, according to the Rules, is the initial driving training allowed?
1. At common areas or housing areas;
2. On roads with low traffic;
3. At closed areas or motor-vehicle testing tracks; *
4. Permitted in all listed places.

92.

Вопрос № 1092
Разрешается ли находиться пассажирам в механическом транспортном средстве при
индивидуальном обучении вождению?
1. Разрешается;
2. Запрещается; *
3. Правила это не регламентируют.
Көлік жүргізуге жеке үйрету кезінде жолаушыларға механикалық көлік құралында
болуға рұқсат етіледі ме?
1. Рұқсат етіледі;
2. Тыйым салынады; *
3. Қағидамен регламенттелмейді.
Is it settled to be to the passengers in a mechanical transport vehicle at the individual
educating to driving?
1. Allowed;
2. Prohibited; *
3. The rules do not regulate it.

93.

Вопрос № 1093
Разрешается ли учебная езда на легковом автомобиле в жилой зоне?
1. Разрешается;
2. Разрешается при наличии первоначальных навыков вождения у обучаемого;
3. Разрешается вблизи места проживания обучаемого;
4. Запрещается. *
Тұрғын ауданында жеңіл атомобильде үйрену үшін жүру рұқсат етіледі ме?
1. Рұқсат етіледі;
2. Білім алушының алғашқы жүргізу дағдылары болған жағдайда рұқсат
етіледі;
3. Білім алушы тұратын жерге жақын жерде рұқсат етіледі;
4. Тыйым салынады. *
Is the driving training in a motor-car allowed in a populated area?
1. Allowed;
2. Allowed if the student has initial driving skills;
3. Allowed near the place of student residence;
4. Prohibited. *

94.

Вопрос № 1094
Обучающий вождению обязан иметь:
1. Высшее или средне-техническое образование, водительский стаж более 5 лет
той категории или подкатегории, на которую он обучает;
2. Высшее или средне-техническое образование, водительский стаж более 5 лет
той категории или подкатегории, на которую он обучает, а также документ на право
обучения вождению;
3. Водительское удостоверение на право управления той категории или
подкатегории, по которой он проводит обучение, и квалификационное
свидетельство.*
Жүргізуге оқытатын тұлғада келесілер болуы тиіс:
1. Жоғары немесе орта-техникалық білім, өзі оқитын санаттағы немесе кіші
санаттағы жүргізуші өтілі 5 жылдан астам;
2. Жоғары немесе орта-техникалық білімі, өзі оқитын санаттың немесе кіші
санаттың 5 жылдан астам жүргізуші өтілі, сондай-ақ жүргізуді оқыту құқығына
құжат;
3. Ол оқытуды жүргізетін санаттың немесе кіші санаттың басқару құқығына
арналған Жүргізуші куәлігі және біліктілік куәлігі. *
Driving instructor, must have:
1. Higher or secondary technical education, driving experience of more than 5 years
of the category or subcategory he is training;
2. Higher or secondary technical education, driving experience of more than 5 years
of the category or subcategory he is training, as well as a document on the right to train
driving;
3. Driver's license for the category or subcategory in which he conducts training and
qualification certificate. *

95.

Вопрос № 1095
При каких условиях разрешается осуществлять обучение вождению на дорогах
общего пользования?
1. При наличии у обучающего квалификационного свидетельства;
2. При наличии у обучаемого документа, удостоверяющего личность, и
медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению
транспортным средством;
3. При наличии у обучающего маршрута для индивидуального обучения
вождению, согласованного с уполномоченным органом в порядке, установленном
Правительством Республики Казахстан;
4. Разрешается при всех перечисленных условиях; *
5. Запрещается при всех перечисленных условиях.
Қоғамдық пайдалану жолдарында жүргізуді оқытуды жүзеге асыруға қандай
жағдайларда рұқсат етіледі?
1. Оқытушыда біліктілік куәлігі болған жағдайда;
2. Білім алушының жеке басын куәландыратын құжаты және көлік құралын
жүргізуге қарсы айғақтардың жоқ екендігі туралы медициналық қорытындысы болған
жағдайда;
3. Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен уәкілетті органмен
келісілген жүргізуге жеке оқытуға арналған бағдар болған кезде;
4. Барлық аталған шарттар кезінде рұқсат етіледі; *
5. Барлық аталған жағдайларда тыйым салынады.
Under what conditions is it allowed to carry out driving training on public roads?
1. If available, the training qualification certificate;
2. If the learner has an identity document and a medical report on the absence of
contraindications for vehicle driving;
3. If the learner has a training route for individual driving training, agreed with the
authorized body in the manner established by the Government of the Republic of
Kazakhstan;
4. Allowed under all listed conditions; *
5. Prohibited under all listed conditions.

96.

Вопрос № 1096
Сигналом, запрещающим выезжать на железнодорожный переезд, является
положение корпуса дежурного по переезду, обращённого в сторону водителя:
1. Левым боком с поднятым над головой жезлом (красным фонарём или
флажком);
2. Правым боком с поднятым над головой жезлом ( красным фонарём или
флажком);
3. Грудью с опущенными руками, в правой руке- жезл (красный фонарь или
флажок);
4. Грудью или спиной, в поднятой руке – жезл (красный фонарь или флажок),
либо он стоит с вытянутыми в сторону руками. *
Теміржол өткелінде жүруге тыйым салатын сигнал ретінде жүргізуші жағына қараған
өтпе бойынша кезекші корпусының жағдайы болып табылады:
1. Сол жақ бүйір жақпен жоғары көтерілген қолында жезл (қызыл фонарьмен
немесе жалаушамен);
2. Оң бүйір жақпен жоғары көтерілген қолында жезл ( қызыл фонарьмен
немесе жалаушамен);
3. Түсірілген қолдарымен кеудесін қарата тұрып, оң қолында - жезл(қызыл
фонарь немесе жалаушамен);
4. кеудесiн немесе арқасын қарата тұрып жоғары көтерiлген қолында - жезл,
қызыл фонарь немесе жалаушы, не екi жағына қолдарын созып тұрады. *
The prohibiting signal to enter a railway crossing - is the position of the level-crossing
attendant body facing the driver:
1. By left side with a baton raised above his head (red lantern or flag);
2. By right side with a baton raised above his head (red lantern or flag);
3. By chest, with arms down, a baton in the right hand (red lantern or flag);
4. By chest or back, in a raised hand - a baton (red lantern or flag), or he is standing
with arms outstretched to the side. *

97.

Вопрос № 1097
Без разрешения начальника дистанции пути железной дороги движение через
железнодорожный переезд запрещается:
1. Тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/час, а также тракторных
саней – волокуш; *
2. Тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/час, кроме тракторных
саней-волокуш;
3. Тихоходных машин, скорость которых менее 6 км/час, а также тракторных
саней-волокуш.
Теміржол дистанциясы
бастығының рұқсатынсыз, темір жол өтпесі арқылы
қозғалысқа тыйым салынады:
1. Жылдамдығы сағатына 8 км-ден кем тыныш жүретін машиналар, сондай-ақ
тракторлық шаналар-сүйретпе; *
2. Тракторлық шаналар-сүйретпеден басқа, жылдамдығы сағатына 8 км-ден кем
тыныш жүретін машиналар;
3. Жылдамдығы сағатына 6 км-ден кем тыныш жүретін машиналар, сондай-ақ
тракторлық шаналар-сүйретпе.
Without the permission of the permanent railway inspector, the movement through a railway
crossing is prohibited:
1. Low-speed vehicles with a speed of less than 8 km/h, as well as tractor cargo
sled;*
2. Low-speed vehicles with a speed of less than 8 km/h, except tractor cargo sled;
3. Low-speed vehicles with a speed of less than 6 km/h, as well as tractor cargo sled.

98.

Вопрос № 1098
На каком расстоянии от ближайшего рельса Вы должны остановиться в случаях,
когда движение через переезд запрещено, а знак «Движение без остановки
запрещено», стоп-линия или светофор отсутствуют?
1. 15 метров;
2. 10 метров; *
3. 5 метров.
Өту арқылы қозғалуға тыйым салынған жағдайда, ал "Тоқтаусыз қозғалуға тыйым
салынады" белгісі, тоқтау сызығы немесе бағдаршам жоқ кезде жақын жердегі
рельстен қай қашықтықта тоқтауыңыз керек?
1. 15 метр;
2. 10 метр; *
3. 5 метр.
At what distance from the nearest rail should you stop, in cases when movement through the
crossing is prohibited but the sign "Stop", stop line or traffic light are absent?
1. 15 meters;
2. 10 meters; *
3. 5 meters.

99.

Вопрос № 1099
При движении через железнодорожный переезд водителю запрещается:
1. Переезжать железнодорожные пути вне железнодорожных переездов;
2. Объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед
переездом транспортные средства;
3. Перемещать через железнодорожный переезд в нетранспортном положении
сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и механизмы;
4. Все перечисленные действия. *
Теміржол өтпесі арқылы өту кезінде жүргізушіге тыйым салынады:
1. Темір жол өтпелерінен тыс теміржолдардан өту;
2. Қарама-қарсы қозғалыс жолағына шығып өту алдында тұрған көлік
құралдарын айналып өту;
3. Темір жол өткелі арқылы ауыл шаруашылығы, жол, құрылыс және басқа да
машиналар мен механизмдерді көліктік емес жағдайда жылжыту;
4. Барлық аталған іс-әрекеттер кезінде. *
When driving through a railway crossing the driver is prohibited:
1. Cross the railroad tracks outside the railway crossing;
2. Pass the vehicles standing at the crossing, with the exit to the oncoming lane;
3. Move through the railway crossing the agricultural, road, construction and other
machines and mechanisms in non-transport position;
4. With all the listed actions. *

100.

Вопрос № 1100
В каком из перечисленных случаев запрещается водителям с нарушением опорнодвигательного
аппарата,
управляющим
транспортными
средствами
с
опознавательными знаками «Инвалид», осуществлять остановку или стоянку в
населённом пункте в зоне действия запрещающих знаков остановки или стоянки?
1. Оставлять транспортное средство на местах стоянки с ограниченным
временем свыше предусмотренного срока;
2. Оставлять транспортное средство на дорогах дворовой территории за
пределами мест стоянки при условии, что не создаёт помех для пешеходов и
движению другим транспортным средствам;
3. Оставлять транспортное средство на участках дороги, обозначенных
дорожной разметкой, запрещающей остановку; *
4. Запрещается во всех перечисленных случаях.
Мүгедек тану белгілері бар көлік құралдарын басқаратын тірек-қимыл аппараты
бұзылған жүргізушілерге аталған жағдайлардың қайсысында тоқтаудың немесе
тұрақтың тыйым салу белгілері қолданылатын аймақта елді мекенде тоқтауды немесе
тұрақтауды жүзеге асыруға тыйым салынады?
1. Көзделген мерзімнен артық уақыты шектеулі тұрақ орындарында көлік
құралын қоюға;
2. Жаяу жүргіншілер үшін және басқа көлік құралдарының жүруіне кедергі
келтірмейтін жағдайда тұрақ орындарының шегінен тыс аула аумағындағы жолдарда
көлік құралын қоюға;
3. Жол таңбаларымен тоқтауға тыйым салынатын жол учаскелерінде көлік
құралын қоюға; *
4. Барлық аталған жағдайларда тыйым салынады.
In which of the listed cases, it is prohibited for drivers with the musculoskeletal system
violation, while driving vehicles with identification marks "Disabled driver", to stop or park
in a populated area in the zone of action of signs prohibiting stop or parking?
1. Put a vehicle on the timed parking over a specified period;
2. Put a vehicle on the roads of the common area outside the parking, provided that it
does not interfere with pedestrians and other vehicles;
3. Put a vehicle on the road sections, marked with the road markings prohibiting
slop;*
4. Prohibited in all listed cases.

101.

Вопрос № 1101
Разрешается ли буксировка механических транспортных средств в гололедицу?
1. Разрешается;
2. Разрешается на жёсткой сцепке;
3. Разрешается путём вывешивания передней части транспортного средства на
специальном опорном устройстве буксирующего транспортного средства или путём
его частичной погрузки на платформу буксирующего транспортного средства;
4. Разрешается в случаях, перечисленных в п.п. 2 и 3; *
5. Запрещается.
Механикалық көлік құралдарын көктайғақта сүйретуге рұқсат етіледі ме?
1. Рұқсат етіледі;
2. Қатты тіркемеде рұқсат етіледі;
3. Көлік құралының алдыңғы бөлігін тіркеп сүйрейтін көлік құралының арнайы
тірек құрылғысында ілу жолымен немесе оны тіркеп сүйрейтін көлік құралының
платформасына ішінара тиеу жолымен рұқсат етіледі;
4. 2 және 3-тармақтарда аталған жағдайларда рұқсат етіледі; *
5. Тыйым салынады.
Is towing motor vehicles allowed on an ice-slick?
1. Allowed;
2. Allowed on rigid hitch;
3. Allowed by hanging the front part of the vehicle on a special support device of the
towing vehicle or by partially loading it onto the platform of the towing vehicle;
4. Allowed in cases listed in cl. 2 and 3; *
5. Prohibited.

102.

Вопрос № 1102
Какое количество предупредительных устройств на связывающем звене гибкой
сцепки должно быть при буксировке механических транспортных средств?
1. Не менее одного;
2. Не менее двух; *
3. Не менее трёх;
4. Правила это не регламентируют.
Механикалық көлік құралын сүйреу кезінде, икемді тікемені байланыстырушы
сілтемесінде ескерту құрылғыларының саны қандай?
1. Кемінде бір;
2. Кемінде екі; *
3. Кемінде үш;
4. Қағидамен регламенттелмейді.
What is the number of warning devices on the connecting element of the flexible hitch when
towing motor vehicles?
1. At least one;
2. At least two; *
3. At least three;
4. The rules do not regulate it.

103.

Вопрос № 1103
В случае неисправности аварийной сигнализации буксируемое механическое
транспортное средство должно быть обозначено:
1. Знаком аварийной остановки, закреплённым сзади; *
2. Сигнальными флажками, на которые должны быть нанесены полосы белого
и красного цветов со светоотражающей поверхностью;
3. Двумя фонарями белого (спереди) и красного(сзади) цветов.
Апаттық сигнал беру істен шыққан жағдайда, сүйретілетін көлік құралы белгіленуі
керек:
1. Артына бекітілген авариялық тоқтау белгісімен; *
2. Жарық шағылыстырғыш беті бар ақ және қызыл түсті жолақтар салынуы тиіс
сигналдық жалаушалармен;
3. Екі ақ (алдыңғы) және қызыл (артқы) түсті шамдармен.
In the event of the hazard warning lights failure, the towed motor vehicle should be
indicated:
1. Warning triangle, fixed behind; *
2. Signal flags, which should have stripes of white and red colors with a reflective
surface;
3. Two lanterns of white (front) and red (rear) colors.
English     Русский Правила