Кафедра автомобілів та автомобільного господарства
Методи проведення ремонту ВАТ
ТУПИКОВИЙ МЕТОД ВИКОНУЄТЬСЯ У ПТОР ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ
Бригадно- вузловий виконується в ОРВБ з’єднання;
Поточний метод - виконується на заводських лініях
РЕМОНТ ВІЙСЬКОВОЇ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ
Засоби ремонту машин в польових умовах
СПЕЦІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ЗАСОБІВ РЕМОНТУ ВАТ
Обладнання пересувних ремонтних майстерень для проведення ремонту в польових умовах
КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ З ХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ І РЕМОНТІ ВАТ
7.49M
Категория: Военное делоВоенное дело

Основи ремонту військових автомобілів

1. Кафедра автомобілів та автомобільного господарства

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
Кафедра автомобілів та автомобільного господарства
ТЕМА № 3: Основи експлуатації автомобілів.
Заняття. 2: Основи ремонту військових автомобілів.
Керівник заняття, старший науковий співробітник НДВ
(механізованих і танкових військ) Наукового центру Національної
академії сухопутних військ пр. ЗСУ КОСТЮК В.В.

2.

Заняття № 2: Основи ремонту військових автомобілів.
Навчальна мета:
1.Вивчити основи та положення про ремонт автомобілів і агрегатів.
2.Вивчити методи ремонту ВАТ і методи організації ремонтних робіт
автомобілів.
3.Переконати студентів, що відмінне знання заходів техніки безпеки під
час проведення технічного обслуговування і ремонту ВАТ є
запорукою збереження їхнього життя і здоров’я
Час: 2 години.
Місце: Навчальна аудиторія.
Матеріальне забезпечення:
1. Стенди. 2. Мультимедійне забезпечення
Література: Підручник: Ремонт армейских автомобилей и гусеничных
машин. - Челябинск: ЧВВАИУ, 1980, стор. 16-27.
Румянцев С.И. Ремонт автомобілем. М.: Транспорт,1981, стор. 9-11.
Клебанов Б.В. Ремонт автомобилей.-М.: Транспорт, 1974 стор.9-12.
2

3.

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

п/п
І.
ІІ.
1.
2.
3.
Навчальні питання та їх коротка
характеристика
ВСТУПНА ЧАСТИНА
ОСНОВНА ЧАСТИНА
Основи та положення про ремонт рухомого
складу ВАТ
Види і методи ремонту ВАТ
Заходи безпеки під час проведення технічного
обслуговування та ремонту.
ІІІ. ЗАВЕРШАЛЬНА ЧАСТИНА
Час
(хв.)
5
80
30
30
20
5
3

4.

Система ремонту машин у Збройних силах
України
Промислові підприємства
АРЗ
центрального
підпорядкування
Центри забезпечення АТ, АМ
КРм, КРа, Рід, Вн.о.
ОРВБ
Склади АМ видів
ЗС і АК
ПРм, СРм
Частини без
ремонтних засобів
З’єднання,
частини
Рвб,ремр
ПРм, СрМ
Склади АМ,
з’єднання,
частини
4

5.

Види і методи проведення ремонту ВАТ.
Керівними документами та наказом МО України від 16.03.1994р. №70
встановлено такі види ремонту машин: поточний, середній, капітальний і
регламентований ремонти.
Поточний ремонт машини (агрегату) – призначений для відновлення працездатності
машини і полягає в усуненні несправностей шляхом заміни або ремонту несправних
деталей, приладів, вузлів та окремих агрегатів і проведенні регулювальних, кріпильних,
слюсарно-механічних та інших ремонтних робіт.
Середній ремонт машини – призначений для відновлення справності та часткового
ресурсу машини і полягає в заміні або відновленні агрегатів, вузлів,, контролем
технічного стану, і проведенням регулювальних, кріпильних, зварювальних, слюсарномеханічних та інших ремонтних робіт, а також проведенням технічного обслуговування машини.
Капітальний ремонт машини призначений для відновлення справності і повного
ресурсу машини (агрегату) і полягає в її повному розбиранні, заміні або капітальному
ремонті всіх агрегатів, механізмів, вузлів та пошкоджених (спрацьованих) деталей,
збиранні та випробуванні у відповідності з технічними умовами.
Регламентований ремонт призначений для відновлення справності і повного ресурсу
та надійності машини і полягає в проведенні тих самих робіт, що і при капітальному
ремонті, але з деякими своїми особливостями. Регламентований ремонт проводиться
5
з періодичністю 12–15 років, незалежно від технічного стану машини.

6. Методи проведення ремонту ВАТ

Ремонт машин може проводитися двома методами: індивідуальним та
агрегатним.
Індивідуальний метод ремонту полягає в тому, що агрегати, які зняті з
машини, після ремонту знову встановлюються на цю ж машину. Основні
деталі агрегатів (вузлів), які ремонтуються, також після ремонту
встановлюється на цей же агрегат.
При такому методі машина тривалий час простоює в ремонті, і тому
індивідуальний метод допускається лише у виняткових випадках, які
виправдані особливими умовами (невелика кількість машин,
багатомарочний парк, відсутність оборотних агрегатів і вузлів).
Агрегатний метод – це основний метод ремонту машин. Суть його
полягає в тому, що несправні агрегати, механізми, прилади з машини, яка
знаходиться в ремонті, знімаються та заміняються новими або капітально
відремонтованими, а зняті відправляються в ремонт і після відновлення
встановлюються на інші машини.
6

7.

Методи організації проведення ремонтних робіт
В залежності від ступеня розподілу виробництва, ремонту і спеціалізації
існують три методи організації технологічного процесу ремонту машин:
тупиковий ( виконується у ПТОР військової частини);
бригадно-вузловий ( виконується в ОРВБ з’єднання);
поточний (виконується на заводських лініях);
Тупиковий метод – (метод універсальних постів) полягає в тому, що всі
основні розбирально-складальні і регулювальні роботи при ремонті
машини виконуються силами однієї бригади на одному робочому посту.
Перевагою цього методу є простота організації ремонту.
Кількість постів визначається кількістю машин, які знаходяться в ремонті.
Недоліками цього методу потрібно вважати низьку продуктивність праці,
необхідність використання ремонтників високої кваліфікації, тривалий час
ремонту машини, велику необхідність у виробничій площі, низький
коефіцієнт використання обладнання.
Тупиковий метод використовується лише в невеликих ремонтних
майстернях або під час ремонту машин різних марок.
7

8. ТУПИКОВИЙ МЕТОД ВИКОНУЄТЬСЯ У ПТОР ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ

9. Бригадно- вузловий виконується в ОРВБ з’єднання;

10. Поточний метод - виконується на заводських лініях

11.

Схема тупикового методу проведення
ремонту машин
Рис. 1. Розташування робочих місць бригади під час
проведення ремонту машин тупиковим методом. Склад бригади :
1.– командир відділення; 2- старший механік; 3.– механік - регулювальник;
4 - автослюсар- водій; А – пост №1 ; Б – пост №2
8

12.

Схема проведення ремонту машин поточним
методом
Рис. 2. Розташування робочих місць бригади під час
проведення ремонту машин поточним методом. Склад бригади :
1.– командир відділення; 2- старший механік; 3.– механік - регулювальник;
автослюсар-складальник; 5 - автослюсар- водій; А – пост №1 ; Б – пост №2
9

13. РЕМОНТ ВІЙСЬКОВОЇ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

14. Засоби ремонту машин в польових умовах

15. СПЕЦІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ЗАСОБІВ РЕМОНТУ ВАТ

16. Обладнання пересувних ремонтних майстерень для проведення ремонту в польових умовах

17. КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ З ХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ І РЕМОНТІ ВАТ

• Закон України про охорону праці від 18 грудня 2002 року.
Наказ міністерства оборони україни 29 вересня 2014 року № 688
“Про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців
збройних сил україни до виконання робіт “
• Наказ МО України № 20 від 28 січня 1998 року „Про затвердження Положення про організацію
роботи з охорони праці у військових частинах, військово-навчальних закладах. установах,
організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України”
• Наказ МО України № 133 від 13 травня 2003 року „Про затвердження Правил безпечної
експлуатації військових електроустановок”.
• Наказ Міністра Оборони України № 36 від 5 лютого 2001 року „ Про затвердження Інструкції про
розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних силах
України”.
• Наказ МО України № 115 від 5 квітня 1994 року „Про затвердження Положення про пожежну
охорону в Збройних силах України”.
• Постанова Кабінету Міністрів України № 1112 від 25 серпня 2004 року „Про розслідування
нещасних випадків на виробництві”.
• Постанова Кабінету Міністрів України № 1238 від 6 листопада 1997 року „Про обов’язковий
профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення”.
• Наказ Міністра Охорони Здоров’я України № 280 від 23 липня 2002 року „Щодо організації
проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій,
виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговування населення і може призвести
до поширення інфекційних хвороб”.
• Статут внутрішньої служби України від 24 березня 1999 року, стаття 59.
Перед початком проведення практичних занять вивчити:
1. Допуск військовослужбовця до самостійного виконання робіт передбачених їх
функціональними обов’язками.
2. Допуск військовослужбовця до самостійного виконання робіт з підвищеною небезпекою.
3. Допуск військовослужбовця до самостійного виконання разових робіт.

18.

Заходи
безпеки
під
час
проведення
технічного обслуговування та ремонту ВАТ
1.Заходи безпеки під час виконання ремонту ВАТ за допомогою
вантажопідйомних засобів.
2. Заходи безпеки під час роботи з ручним і механізованим інструментом.
3.Заходи безпеки під час виконання слюсарних робіт.
4.Заходи безпеки під час виконання електрозварювальних і
газозварювальних робіт.
5.Заходи безпеки під час виконання ремонту і заряджання
акумуляторних батарей
6.Заходи безпеки під час обкатування і припрацювання агрегатів.
7. Заходи безпеки під час виконання робіт з ТО машин.
10

19.

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ ПІДГОТОВКУ:
За конспектом та рекомендованою літературою вивчити
матеріал даного заняття:
1.Основні положення з технічного обслуговування ВАТ.
2.Види і періодичність технічного обслуговування ВАТ.
3.Особливості сезонної експлуатації автомобілів та
експлуатації в особливих умовах.
САМОСТІЙНО ВІДПРАЦЮВАТИ І ЗАКОНСПЕКТУВАТИ У
КОНСПЕКТ: Заходи безпеки під час виконання робіт з
технічного обслуговування та ремонту ВАТ
English     Русский Правила