20.18M
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Правопис прийменників

1.

Українська мова
Сьогодні
15.04.2022
Урок
№128
Правопис прийменників

2.

Сьогодні
15.04.2022
Створіть
формулу
гарного уроку.
Яке слово буде
на першому
місці?
Організація класу. Вправа «Формула успіху» з цеглинками Лего
МИСЛЕННЯ
ПРАЦЯ
АКТИВНІСТЬ

3.

Сьогодні
15.04.2022
Перевірка
домашнього
завдання.

4.

Сьогодні
15.04.2022
Каліграфічна хвилинка

5.

Сьогодні
15.04.2022
Гра «Злови прийменник»
Прийменник –
жовтий колір,
префікс –
червоний.
в?годівничці
Пере?летіла
про?читаю
з?дерев
на?гілці

6.

Сьогодні
15.04.2022
Робота в парах
Від слова пишу утвори нові слова за допомогою
Запишіть утворені словосполучення
префіксів.
на
за
до
ви
пере
у
до
пишу
із
в
зошит

7.

Сьогодні
15.04.2022
Розкажи про правопис прийменників і префіксів за схемою
Розрізняй префікси і прийменники
На?крити
Постав між
на і крити
інше слово
На?стіл
Постав між
на і стіл
інше слово
Підручник
Сторінка
63
Не можна
поставити
На великий
стіл
На —
префікс
На —
прийменник
Пиши разом:
накрити
Пиши
окремо:
на стіл

8.

Сьогодні
15.04.2022
Склади і запиши словосполучення, уставляючи слово між
прийменником та іменником
Зразок. Допливе до крутого берега, ... .
Підручник
Сторінка
63
Дієслова
Прийменники
Іменники
Допливе
до
берег, острів, міст
Залетить
за
обрій, ліс, паркан
Наїде
на
обрій, ліс, паркан
Покотиться
по
дорога, стежка,
шосе

9.

Сьогодні
15.04.2022
Спиши, розкриваючи дужки
Познач префікси. Обведи прийменники.
Богдан (на)малював (на)афіші клоуна. Соломія
(до)малювала (до)слова рисунок. Діти
(про)співали пісню (про) весну.
Підручник
Сторінка
63

10.

Сьогодні
15.04.2022
Рухлива вправа

11.

Сьогодні
15.04.2022
Зошит
Вправа
1
Зошит
Сторінка
36
Спиши, розкриваючи дужки. Познач префікси, обведи
прийменники
(За)ходить (за)коробку,
(за)біга (за)ворота,
(за)пливає (за)буйок,
(за)повзає (за)пеньок,
Зразок.
Заходить
за коробку.
(за)мовкає
(за)столом,
(за)програмувати
(за)алгоритмом,
(за)чепити (за)кишеню,
(за)везти (за)село.

12.

Сьогодні
15.04.2022
Зошит
Вправа
1
Зошит
Сторінка
36
Спиши, розкриваючи дужки. Познач префікси, обведи
прийменники
(від)ходить (від)школи,
(від)їжджає (від)зупинки,
(від)літає (від)гнізда,
(від)пливає (від)острова,
Зразок.
Відходить
від
школи
(по)стрибав (по)східцях,
(на)лили (на)підлогу, (на)брати
(на)зиму, (до)їхати
(до)майдана, (до)читати
(до)кінця, (до)жити (до) весни.

13.

Сьогодні
15.04.2022
Прочитай про права дітей
Запиши їх. Обведи прийменники.
Право на
захист життя
та здоров’я
Зошит
Вправа
2
Зошит
Сторінка
37
Право на
життя. Право
на ім'я.
Право на
освіту
Право на
життя з
батьками.

14.

Сьогодні
15.04.2022
Робота в зошиті
Запиши імена відомих тобі казкових героїв та назви їхніх
чарівних предметів, з'єднуючи сполучником і.
Зошит
Вправа
3
Зошит
Сторінка
37
Зразок. Фея і чарівна паличка.

15.

Сьогодні
15.04.2022
Фізкультхвилинка

16.

Сьогодні
15.04.2022
Дібрати за змістом прийменники
Прочитайте і доберіть потрібні за змістом прийменники, щоб
зв`язати слова між собою.
Перейду….. дорогу
Дійду ….. дороги
Вийду …… дорогу
Зійду …. дороги
Відійду ….. дороги

17.

Сьогодні
15.04.2022
Утвори словосполучення, вставляючи замість крапок
прийменники
Доплив … берега, відплив … берега,
заховався … дерево, підклав …
подушку, вскочили … воду, злетів …
аеродрому, намалював … полотні.

18.

Сьогодні
15.04.2022
Домашнє завдання
На сторінці 37
виконати вправу 5
Короткий запис у
щоденник
С.37, впр. 5

19.

Сьогодні
15.04.2022
Підсумок уроку. Прийом «Незакінчені речення».
Я дізнався…
Мені сподобалось…
Я зрозумів…

20.

Сьогодні
15.04.2022
Чи всі завдання були під силу? Оберіть відповідну цеглинку Лего.
English     Русский Правила