Зертханалыќ ж±мыс№11 таќырыбы: Жорѓалаушылардыњ ќањќасы
648.00K
Категория: БиологияБиология

Жорѓалаушылардыњ ќањќасы

1. Зертханалыќ ж±мыс№11 таќырыбы: Жорѓалаушылардыњ ќањќасы

2.

Материалдар және құралдар. Дайындалған кесіртке
қанқасы, жылан, тасбақа бір тобқа 1-2-ден. Біреуі 2
студентке жеткілікті.
1. бөлшектелген кесіртке қаңқасы
2. тасбақаның бас сүйегі
3. препаратталған инелер - 2
Тапсырма Кесірткенің тұтастай қаңқасын қарастыру. Оның
басты
бөліктерін қарастыру: бас ми сүйегі, омыртқа
жотасы, бел.
Жылан мен тасбақа құрылысындағы ерекшеліктерін
қарастыру. Кесірткенің бас сүйегін, тұтас қаңқасын,
қолтырауын мен тасбақа қаңқасының сипаттамасы.
Қолтырауын бас сүйегінің кесірткенің, жыланның,
тасбақаның құрылысындағы айырмашылықтарды
салыстыру. Келесі суреттерді салу:
1. кесірткенің бас сүйегін қырыннан
2. кесірткенің бас сүйегі астынан
3. кесірткенің иық белдеуі
4. кесірткенің алдыңғы аяқ бөлігі
5. кесірткенің артқы аяқ бөлігі
6. қолтырауынның бас сүйегі астынан
7. қолтырауынның бас сүйегі үстінен
8. қолтырауынның бас сүйегі қырыннан

3.

1- шүйде тесігі; 2- бүйір шүйде
тесігі; 3- жоғары шүйде сүйегі; 4негізгі шүйде сүйегі; 5- шүйде
ойығы; 6- негізгі сына тәрізді
сүйегі; 7- тігіс; 8-хоана; 9рудименталдың парасфеноид; 10желке сүйегі; 12- маңдай сүйегі;
13- мұрын сүйегі; 14- жақ аралық
сүйек; 15- жоғарғы жақ сүйегі;
16- маңдай алды сүйектер; 17жас сүйегі; 18- көз үсті сүйектер;
19- көз арты сүйек; 20қабыршақты сүйек; 21- самай
сүйек; 22- бет сүйегі; 23- мұрын
тесігі; 24-шаршы сүйек; 25таңдай сүйегі; 26- қанат тәрізді
сүйек; 27- баған тәрізді сүйек;
28- көлденең сүйек; 29-мүшелген
сүйек; 30- тіс сүйегі.
English     Русский Правила