6.32M
Категория: Военное делоВоенное дело

Організаційна та функціональна структура Збройних сил України. Види та роди військ. Сухопутні війська

1.

Лекція
Тема 2. Основи сучасного загальновійськового бою
Заняття 1. Організаційна та функціональна структура
Збройних сил України.
Види та роди військ Сухопутні війська.

2.

Література
1. Конституція України – 80 с.
2. З А К О Н У К Р А Ї Н И “Про Збройні Сили України “
3. Біла книга 2011: оборонна політика України. – К.: Заповіт,
2010. – 100с. (Біла книга 2006, 2007, 2008, 2009 років
видання)
4. Державна програма подальшого розвитку Збройних Сил
України до 2017 року.
5. Журнали "Наука і оборона"
6. Журнали "Військо України"
7. http://www.mil.gov.ua (офіційний сайт Міністерства оборони
України)
8. http://www.niss.gov.ua (офіційний сайт Національного інституту
стратегічних досліджень)
2

3.

Питання лекції
1. Призначення, організація та склад
Збройних сил України.
2. Призначення та склад видів ЗС України.
3. Призначення і склад військових частин та
установ підтримки та забезпечення.
3

4.

Збройні Сили України
4
Збройні Сили України - це військове формування, на
яке відповідно до Конституції України покладаються
оборона України, захист її суверенітету,
територіальної цілісності і недоторканності.
Збройні Сили України забезпечують стримування
збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону
повітряного простору держави та підводного
простору у межах територіального моря України.
З А К О Н У К Р А Ї Н И “Про Збройні Сили України “

5.

Збройні Сили України
1) можуть залучатися до здійснення заходів
- правового режиму воєнного і надзвичайного стану,
- посилення охорони державного кордону України і виключної (морської)
економічної зони, континентального шельфу України та їх правового
оформлення,
- ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру,
- надання військової допомоги іншим державам,
2) а також брати участь у
- міжнародному військовому співробітництві та міжнародних миротворчих
операціях на підставі міжнародних договорів України та в порядку і на умовах,
визначених законодавством України.
- у випадках, визначених законом, беруть участь у заходах,
спрямованих на боротьбу з тероризмом (ЗАКОН УКРАЇНИ № 803-VІ
“Про внесення змін до деяких законів України з питань оборони”
від 25 грудня 2008 року).
З А К О Н У К Р А Ї Н И “Про Збройні Сили України “
5

6.

ІСТОРІЯ
6
Після проголошення 24 серпня 1991 року незалежності та пізнішого розпаду Радянського
Союзу, Україна як незалежна держава успадкувала одне з найпотужніших угруповань військ у
Європі, оснащене ядерною зброєю та відносно сучасними зразками озброєння та військової техніки.
24.08.1991 року Верховна Рада України ухвалила рішення про взяття
під свою юрисдикцію усіх розташованих на українських теренах
військових формувань Збройних сил колишнього СРСР, та про створення
одного з ключових відомств — Міністерства оборони України.
З 24.08.91 р. під юрисдикцію України перейшли: 14 мотострілецьких,
4 танкові, 3 артилерійські дивізії та 8 артилерійських бригад (9293 танки і
11346 бойових машин), бригада спецназу, 9 бригад ППО, 7 полків
бойових вертольотів, 3 повітряні армії (близько 1100 бойових літаків) і
окрема армія ППО.
Стратегічні ядерні сили, дислоковані на території України, мали 176
міжконтинентальних балістичних ракет, а також близько 2600 од. тактичної ядерної зброї.
На час проголошення Україною незалежності чисельність військ в Україні нараховувала
близько 700 тисяч чол.

7.

Склад Збройних Сил України
7
Збройні Сили України
органи
військового
управління
об’єднання, з’єднання,
військові частини
установи та
організації
військові навчальні
заклади
З А К О Н У К Р А Ї Н И “Про Збройні Сили України “

8.

Організаційна структура Збройних Сил України
Міністерство
оборони
Сухопутні
війська
Об'єднане
оперативне
командування
(ООК)
8
Генеральний
штаб
Повітряні
сили
З'єднання, військові частини,
військові навчальні заклади,
установи та організації, що не
належать до видів Збройних Сил
Військовоморські сили
Командування
сил підтримки
(КСП)

9.

Структура Збройних Сил України
Органи військового управління
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
Військово-політичне,
адміністративне керівництво
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ
Безпосереднє військове
керівництво
(Стаття 8. Керівництво Збройними Силами України. ЗАКОН України «Про Збройні Сили України»)
- участь у реалізації державної політики з
питань оборони і військового будівництва;
- визначення
рівня
воєнної
загрози
національній безпеці України;
- визначення
напрямів
розвитку
і
підготовки Збройних Сил в мирний та
воєнний час;
- всебічне забезпечення Збройних Сил;
- реалізація військово-технічної політики;
- забезпечення розвитку військової освіти
та науки;
- проведення
державної
військової
кадрової та військово-соціальної політики;
- контроль за додержанням законодавства,
створення умов для демократичного
цивільного контролю над Збройними
Силами
9

10.

Об'єднане оперативне командування
ОРГАН ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ
ОПЕРАТИВНОЇ ЛАНКИ
призначений
для оперативного планування та управління
міжвидовим угрупованням військ (сил) у збройних конфліктах і
кризових ситуаціях
миротворчими контингентами Збройних Сил України
силами і засобами, виділеними від ЗС України для участі в
антитерористичних операціях, ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій природного та техногенного характеру загальнодержавного і
регіонального рівнів
10

11.

Командування сил підтримки
ОРГАН ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ
Основні
завдання:
приймання, накопичення та утримання матеріально-технічних засобів
безпосереднє забезпечення з'єднань, військових частин, установ,
миротворчих контингентів матеріально-технічними засобами за
відповідною номенклатурою
організація ремонту та експлуатації озброєння і військової техніки
11

12.

Функціональні структури Збройних Сил України
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Об’єднані сили швидкого
реагування
(ОСШР)
Сили
негайного
реагування
(СНР)
Сили
швидкого
реагування
(СШР)
Основні сили оборони
(ОСО)
Сили
нарощування
(СН)
З'єднання та військові частини,що не належать
до функціональних структур
Сили
стабілізації
(СС)
12

13.

Повітряні
Сили
Повітряні
Сили

найбільш
мобільний вид Збройних Сил.
Його з'єднання та військові частини призначені:
- для захисту від ударів з повітря важливих об'єктів держави,
угруповань Збройних Сил
- нанесення ударів по угрупованнях військ (сил) та об'єктах
противника,
- висадки повітряних десантів,
- перевезення військ (вантажів) повітрям,
а також для виконання спеціальних завдань.
13

14.

14
Військово-Морські Сили
призначені
для
поразки
об'єктів
військового
і
військово-економічного
потенціалу противника і розгрому його
військово-морських сил на океанських і
морських театрах воєнних дій.

15.

Військово-Морські Сили
ПІДВОДНІ СИЛИ
15

16.

Сухопутні війська Збройних Сил України
16
Створені у 1991 році. Указом Президента України
встановлено
професійне
свято
День
Сухопутних військ, яке відзначається 12 грудня.
За своїм призначенням і
обсягом покладених
завдань Сухопутним
військам відводиться
вирішальна роль у
запобіганні та відбитті
можливої агресії проти
України.
Сухопутні війська призначені для:
- відбиття ударів сухопутних угруповань
противника; - - утримання території, районів,
рубежів, що займаються;
- розгрому угруповань противника, що вторглись
на територію держави;
- участі у територіальній обороні держави.
Роди військ
Механізовані та
танкові війська
Аеромобільні
війська
Ракетні війська і
артилерія
Авіація СВ
Війська ППО СВ
Спеціальні
війська

17.

17
Ген. Лейтенант Попко С.М

18.

Сухопутні війська Збройних Сил України призначені18
- для запобігання, нейтралізації (ліквідації)
потенційних загроз національним інтересам України;
- посилення охорони державного кордону та
найнебезпечніших ділянок морського узбережжя на
загрозливих напрямках;
- прикриття ділянок державного кордону, які
прилягають до району збройного конфлікту;
- ведення розвідки;
- здійснення оперативного розгортання військ;
- проведення демонстративних дій;
- проведення операції угруповання ОСШР,
оперативного угруповання військ (сил), участь у
протидесантних та спеціальних операціях;
- участь у протиповітряній обороні держави;

19.

Сухопутні війська Збройних Сил України призначені19
(продовження)
-
ведення територіальної оборони у визначених
зонах;
- участь у заходах з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру;
- участь у прикритті визначених важливих
державних об'єктів від можливих терористичних атак з
використанням літальних апаратів та інших засобів
повітряного нападу;
- забезпечення захисту об'єктів Сухопутних військ
Збройних Сил України від терористичних посягань;
- участь у проведенні антитерористичних операцій
на військових об'єктах.

20.

20

21.

21
Роди військ СВ:
1. Механізовані та танкові війська
2. Ракетні війська та артилерія (РВіА)
3. Аеромобільні війська (АемВ)
4. Війська протиповітряної оборони (ППО)
5. Авіація Сухопутних військ (Ав СВ)
Спеціальні війська:
підрозділи зв'язку, розвідки і радіоелектронної
боротьби (РЕБ) , інженерні, РХБ захисту, військові частини,
установи та організації логістики (матеріально-технічного
забезпечення), топогеодезичні та картографічні.
Механізовані, танкові, аеромобільні бригади будуть основними
елементами СВ, матимуть можливість брати участь у об'єднаних і
багатонаціональних операціях, а також володіти високою самостійністю
і здатними виконувати різноманітні завдання у різних умовах
обстановки.

22.

Сухопутні війська Збройних Сил України
Механізовані
війська
22
Танкові війська
становлять основу
Сухопутних військ
основні завдання
в обороні
у наступі
утримання займаних
районів, рубежів і
позицій, відбиття ударів
агресора і завдання
ураження його
наступаючим військам
прорив оборони противника,
розгром угруповань його
військ, що обороняються,
захоплення важливих
районів, рубежів і об'єктів,
переслідування противника,
що відходить, ведення
зустрічних боїв

23.

Сухопутні війська Збройних Сил України
23
Механізовані війська
маючи високу бойову самостійність
та універсальність, здатні виконувати
вказані завдання в різних умовах
місцевості та за будь-якої погоди, та
головних або другорядних
напрямках, у першому або другому
ешелоні, у складі резерву, морських і
повітряних десантів.
БМП - 1 (2,3),
БТР - 70, БТР - 80
Виконують завдання по
втриманню зайнятих районів,
рубежів, відбиттю ударів
противника та нанесенню
йому ураження

24.

Бойові машини
24
БМП-1
БМП-2
бойова вага - 13 тон.
екіпаж - 3+8 чол.
швидкість руху:
по ґрунту - 40-45 км/год;
по шосе - 65 км/год;
на плаву - 7 км/год;
озброєння: 73 мм гладкоствольна гармата
7,62 мм спарений кулемет, ПТРК
бойова вага - 14 тон
екіпаж - 3+7 чол.
швидкість руху:
по ґрунту - 40-50 км/год;
по шосе - 65 км/год;
на плаву – до 10 км/год
озброєння: 30 мм автоматична гармата
7,62 мм спарений кулемет, ПТРК

25.

Бойові машини
25
БТР - 80
бойова вага - 13,6 тон.
екіпаж - 2+6 чол.
швидкість руху:
• по шосе - 90 км/год.
• на плаву - 10 км/год
озброєння:
• 14.5 мм кулемет
• 7,62 мм спарений кулемет
Механізовані
війська
БТР - 70
бойова вага – 11,5 тон.
Екіпаж/десант – 3/7 чол.
швидкість руху:
•по шосе - 80 км/год.
•на плаву - 10 км/год
озброєння:
-14,5 мм кулемет
•7,62 мм спарений кулемет

26.

Стрілецьке озброєння
26
Механізовані
війська
РПК
ККМ
АК-74
СВД
АГС-17
ПМ
РПГ-7

27.

Сухопутні війська Збройних Сил України
27
Танкові війська
Т-64 Б, Т-72, Т-84
Складають ударну силу
сухопутних військ,
використовуються
переважно на головних
напрямках
є головною ударною силою Сухопутних
військ, використовуються переважно на
головних напрямках: у обороні — в
основному складі других ешелонів і
резервів для завдання контрударів
(проведення контратак) і розгрому
противника, що вклинився, а за
виділення до складу перших ешелонів
— для посилення стійкості й активності
оборони; у наступі – як правило, у складі
ударних угруповань у першому і другому
ешелонах

28.

Танки
Т-64Б
28
Т-64БМ “Булат”
Танкові війська
Т-64Б
бойова вага – 42,5 тонни.
екіпаж - 3 чол.
швидкість руху:
по ґрунту - 33 км/год.
по шосе - 60,5 км/год.
озброєння:
125 мм гладкоствольна гармата
12,7 мм зенітний кулемет
7,62 мм спарений кулемет
ПТРК
Т-64БМ “Булат”
бойова вага - 45 тонн
екіпаж - 3 чол.
середня швидкість руху: 37 км/год.
озброєння:
125 мм гладкоствольна гармата
Зенітно-кулеметна установка
12,7 мм зенітний кулемет
7,62 мм спарений кулемет

29.

Танки
Т-72
29
Танкові війська
Т-84 “Оплот”
Т-72
бойова вага - 41 тонна
екіпаж - 3 чол.
швидкість руху:
по ґрунту - 35-45 км/год.
по шосе - 60 км/год.
озброєння:
125 мм гладкоствольна гармата
12,7 мм зенітний кулемет
7,62 мм спарений кулемет
ПТРК
Т-84 “Оплот”
бойова вага - 48 тонн.
екіпаж - 3 чол.
швидкість руху:
по ґрунту - 45-50 км/год.
по шосе – 65-70 км/год.
озброєння:
125 мм гладкоствольна гармата
12,7 мм зенітний кулемет
7,62 мм спарений кулемет

30.

Бойові машини десанту
БМД - 2
бойова вага - 7 тон.
екіпаж - 2+6 чол.
швидкість руху:
•по грунту - 20-40 км/год
•по шосе - 80 км/год.
•на плаву - 9-10 км/год
озброєння:
-14,5 мм кулемет
•7,62 мм спарений кулемет
БМД - 2
30
Аеромобільні війська
високомобільний рід Сухопутних військ ,
призначений для охоплення противника
повітрям та виконання завдань у його
тилу як у обороні, так і у наступі, діючи
як повітряні десанти.
БРДМ - 2
бойова вага - 11,5 тон.
екіпаж - 2+6 чол.
швидкість руху:
•по грунту - 20-40 км/год
•по шосе - 60 км/год.
•на плаву - 7 км/год
озброєння:
•30 мм автоматична гармата
•7,62 мм спарений кулемет
БРДМ - 2

31.

Сухопутні війська Збройних Сил України
Ракетні війська і
артилерія
Ракетні війська призначаються для
ураження засобів ядерного і хімічного
нападу, наземних елементів
розвідувально-ударних комплексів та
інших систем високоточної зброї,
основних угруповань військ противника,
авіації в місцях її базування, засобів і
об'єктів протиповітряної оборони, пунктів
управління, тилових та інших об'єктів
противника на всю глибину його
оперативної побудови, дистанційного
мінування місцевості, а на приморських
напрямках, крім того, для руйнування
пунктів базування сил флоту
противника, знищення його бойових
кораблів і суден.
31

32.

Сухопутні війська Збройних Сил України
32
Ракетні війська і
артилерія
Артилерійськи
системи,
протитанкові ракетні
комплекси,
протитанкові гармати основний засіб вогневого
ураження противника
Артилерія призначена для ураження
засобів ядерного і хімічного нападу,
систем високоточної зброї, артилерії,
танків, бойових машин піхоти,
протитанкових та інших вогневих
засобів, живої сили, вертольотів на
майданчиках, засобів протиповітряної
оборони, пунктів управління,
радіоелектронних засобів, руйнування
фортифікаційних споруд противника,
дистанційного мінування місцевості,
світлового забезпечення, поставлення
аерозольних (димових) завіс і
виконання інших завдань.

33.

Ракетні комплекси
Ракетний комплекс
“Точка”, “Точка-У”
бойова маса ПУ - 17 945 кг
дальність пуску - 70/120 км.
тип бойової частини
- осколочно-фугасна, касетна
обслуга - 4 чол.
33

34.

Артилерійські системи
122 мм самохідна гаубиця
2С1 “Гвоздика”
Ракетні війська і артилерія
122 мм самохідна гаубиця
2С1 “Гвоздика”
бойова вага - 15700 кг.
max. дальність стрільби:
уламково-фугасним снарядом -15200 м.
практична швидкострільність - 4-6 п/хв.
обслуга - 4 чол
152 мм самохідна гаубиця
2С3 “Акація”
бойова вага - 27500 кг.
max. дальність стрільби:
уламково-фугасним -17300 м.
швидкострільність - 3,5 п/хв.
обслуга - 4/6 чол.
152 мм самохідна гаубиця
2С3 “Акація”
34

35.

Артилерійські системи
35
152 мм самохідна гаубиця
152 мм самохідна гаубиця
2С19 “МСТА-С”
2С19 “МСТА-С”
бойова вага - 42000 кг.
max. дальність стрільби:
уламково-фугасним снарядом -24000 м.
практична швидкострільність - 7-8 п/хв.
обслуга – 4 чол.
152 мм гаубиця
Д-20
152 мм гаубиця Д-20
122 мм гаубиця
Д-30
бойова вага - 5650 кг.
бойова вага - 3200 кг.
122 мм гаубиця max. дальність стрільби:
max. дальність стрільби:
Д-30
уламково-фугасним -15300 м.
уламково-фугасним -17410 м.
швидкострільність - 5-6 п/хв.
обслуга - 8 чол.
швидкострільність - 6-8 п/хв.
обслуга - 6 чол.

36.

Артилерійські системи
152 мм самохідна гармата
2С5 “Гіацинт”
36
Ракетні війська
і артилерія
бойова вага - 27500 кг.
152 мм
max. дальність стрільби:
самохідна
уламково-фугасним снарядом -28300 м.
гармата
практична швидкострільність - 5-8 п/хв.
2С5 “Гіацинт”
обслуга - 5/7 чол.
203 мм самохідна гармата
2С7 “Піон”
бойова вага - 46000 кг.
max. дальність стрільби:
уламково-фугасним снарядом -37500 м.
практична швидкострільність - 1,7 п/хв.
обслуга - 7 чол.
203 мм
самохідна
гармата 2С7
“Піон”

37.

Артилерійська зброя
82 мм Автом.мин.2БМ
“Василек”
Дальність стрільби, км:
максимальна осколковою міною – 4,27
Мінімальна осколково-фугасною – 0,77
Скорострільність, постр/хв – 120
Вага міномета, кг – 620
Вага осколкової міни, кг – 3,1
Боєкомплект, мін – 300
Обслуга, чол – 4
240 мм СМ 2С4 “Тюльпан”
Ракетні війська і
артилерія
82 мм автом.мин.2БМ “Василек”
240 мм СМ 2С4 “Тюльпан”
Дальність стрільби, км:
максимальна ОФМ – 9,51
максимальна ОФАРМ – 19,69
Мінімальна дальність стрільби ОФМ, км: - 0,8
Скорострільність, постр/хв: - 1
боєкомплект пострілів, шт – 40
Вага 2С4, т: - 27,5
Обслуга (екіпаж), чол: - 6(5)
37

38.

Реактивні системи залпового вогню
Ракетні війська
і артилерія
122 мм РСЗВ БМ-21 “ Град”
Дальність стрільби, км:
мінімальна – 2
максимальна –27,5
Вага РС, кг – 66
Розрахунок, чол – 3
Кількість напрямних, шт – 40
Боєкомплект, шт: - 120
“Смерч”
300мм. РСЗВ 9К58 “Смерч”
Дальність стрільби, км:
мінімальна – 20
максимальна – 70
Вага РС, кг – 800
Розрахунок, чол – 4
Кількість напрямних, шт – 12
Боєкомплект, шт: - 24
38
“ Град”
“Ураган”
220 мм РСЗВ 9К57 “Ураган”
Дальність стрільби НУР, км:
мінімальна – 8
максимальна – 35
Вага РС кг: - 280
Розрахунок, чол – 4
Кількість напрямних, шт: - 16
Боєкомплект, шт: - 48

39.

Протитанкові комплекси
ПТКР “Фагот”
дальність ураження цілі - 70-2000 м.
39
Ракетні війська
і артилерія
бронепробиття - до 500 мм
швидкострільність - 3 постр/хв
ПТКР “Метіс”
9К111 “Фагот”
дальність ураження цілі - 40-1000 м.
бронепробиття - до 550 мм
швидкострільність – 4-5 постр/хв
“Рапира”
9К115 “Метіс”
Протитанкова гармата
МТ-12 “Рапира”
бойова вага - 3100 кг.
дальність прямого пострілу - 2200 м
практична швидкострільність
- прицільна - 6 п/хв.
- найбільша -12 п/хв.
бронепробиття - до 300 мм
обслуга - 6 чол.

40.

Протитанкові системи
БМ ПТКР 9П149 “Штурм”
40
Ракетні війська і
артилерія
ПТРК “Конкурс”
дальність стрільби:
max. – 4000 м.
min. – 70 м.
Бронепробиваємість до 800
ПТРК “Штурм-С”
дальність стрільби:
max. 5000 м.
min. 400 м.
бронепробиваємість до 600
ПТРК “Конкурс”

41.

Сухопутні війська Збройних Сил України
41
Авіація СВ
Мі-24, Мі-8
Засіб підтримки військ з
повітря. Також
призначається для
транспортування військ,
та малорозмірних рухомих
об’єктів і мінування з
повітря
- ведення довготривалих бойових дій на
передньому краю в тактичні глибині, на різній
місцевості і в будь-яких метео умовах;
- підтримки вогнем загальновійськових частин і
підрозділів;
- контролювання вогнем визначених ділянок
місцевості;
- ведення самостійного пошуку та знищення
наземних мало розмірних і рухомих об’єктів
противника, танків та інших бронемашин;
- знищення вертольотів, БПЛА противника у
повітрі;
- знищення повітряних десантів в повітрі і на
землі;
- мінування з повітря;
- вед бойових дій в тилових районах своїх військ;
- заборона захвату окремих районів міст;
- здійснення поповнення запасів матеріальних
засобів;
- евакуація поранених і хворих;
- здійснення пошуково-рятувальних робіт;
- ведення радіаційної та хімічної розвідки.

42.

Вертольоти
42
Авіація СВ
Мі-24
max. швидкість - 315 км/год.
приборна висота - 4500 м.
max дальність польоту - 450 км.
max. зльотна вага - 11 200 кг.
озброєння:
ФАБ 100, 250, 500
1х12.7 мм кулемет
Мі-24
Мі-8
Мі-8
max. швидкість - 250 км/год.
приборна висота - 4500 м.
max дальність польоту - 475 км.
max. зльотна вага - 12 000 кг.
озброєння:
НАР
7,62 кулемет

43.

Сухопутні війська Збройних Сил України
Війська ППО СВ
ЗРК “Оса”, ЗРГК “Тунгуска”,
ЗСУ “Шилка”
Виконують завдання
радіолокаційної розвідки
повітряного противника,
оповіщення своїх військ, захисту
угруповання військ і об'єктів від
ударів з повітря
Призначені для радіолокаційної
розвідки повітряного противника й
оповіщення про нього своїх військ,
прикриття та захисту угруповань
військ, пунктів управління,
аеродромів, тилових та інших
об'єктів від ударів противника з
повітря, боротьби з його авіацією,
крилатими, оперативно-тактичними і
тактичними балістичними ракетами,
повітряними десантами в польоті та
повітряними елементами
розвідувально-ударних комплексів.
43

44.

Комплекси противоповітряної оборони
ЗРГК “Тунгуска”
вогневі можливості:
max. висота ураження цілі
ракетами - 3500 м
гарматами - 3000 м
min. висота ураження цілі
ракетами - 15 м.
швидкість цілі на зустріч - 500 м/с
швидкість цілі вдогін - 500 м/с
“Тунгуска”
44
Війська ППО СВ
“Оса”
ЗРК “Оса-АК”
вогневі можливості:
max. висота ураження цілі - 5000 м
min. висота ураження цілі - 15 м.
швидкість цілі на зустріч - 500 м/с
швидкість цілі вдогін - 300 м/с

45.

Комплекси противоповітряної оборони
“Ігла”
45
Війська ППО СВ
ПЗРК “Ігла”
вогневі можливості:
max. висота ураження цілі - 3000 м
min. висота ураження цілі - 10 м.
швидкість цілі на зустріч - 360 м/с
швидкість цілі вдогін - 320 м/с
“Шилка”
ЗСУ “Стрела-10”
вогневі можливості:
max. висота ураження цілі – 3,5 км
min. висота ураження цілі – 0,01 км
max. висота ураження цілі – 5 км
min. висота ураження цілі – 0,3 км
ЗРК “Стріла-10”
ЗСУ “Шилка”
вогневі можливості:
max. висота ураження цілі - 1500 м
min. висота ураження цілі - 0 м.
швидкість цілі на зустріч - 417 м/с
швидкість цілі вдогін - 306 м/с

46.

Сухопутні війська Збройних Сил України
Спеціальні війська
Розвідувальні
Гідрометеорологічні
Інженерні
Радіоелектронної
боротьби
Зв’язку
Радіаційного, хімічного
та біологічного захисту
Топографічні
Матеріально-технічного та
медичного забезпечення
46

47.

Сухопутні війська Збройних Сил України
Спеціальні війська
Війська зв’язку
Призначаються для розгортання й
експлуатації систем зв'язку і забезпечення
керування військами у всіх видах їхньої
бойової діяльності. На них покладаються
також завдання по розгортанню й
експлуатації систем і засобів автоматизації
на пунктах керування і проведенню
організаційних і технічних заходів щодо
забезпечення безпеки зв'язку
Топографічні частини і підрозділи
Призначаються для виконання завдань по
топографічному забезпеченню частин і
підрозділів Сухопутних військ
Гідрометеорологічні частини і
підрозділи
Призначаються для гідрометеорологічного
забезпеченню бойових дій
47

48.

Сухопутні війська Збройних Сил України
48
Спеціальні війська
Частини та підрозділи
радіоелектронної боротьби
Призначаються для виконання завдань по дезорганізації
керування військами і зброєю супротивника шляхом
радіоелектронного придушення засобів зв'язку,
радіолокації, радіонавігації, радіоуправління й оптикоелектронних засобів. Крім того, вони застосовуються для
радіоелектронної розвідки супротивника, протидії його
технічним засобам, розвідки і здійснення комплексного
технічного контролю.
Частини та підрозділи
радіаційного, хімічного та
біологічного захисту
Вдосконалюють способи організації
забезпечення РХБ захисту військ при діях в
умовах застосування зброї масового ураження,
зараження території внаслідок зруйнувань
об’єктів, небезпечних у радіаційному та
хімічному відношенні, здійснюють екологічне
забезпечення повсякденної діяльності військ та
екологічний моніторинг ЗС в системі державного
екологічного моніторингу

49.

Сухопутні війська Збройних Сил України
Спеціальні війська
Частини та підрозділи
матеріально-технічного та медичного
забезпечення
Призначені для технічного, тилового та
медичного забезпечення військ в ході їх
життєдіяльності та при виконанні бойових
(спеціальних) завдань
49

50.

Завдання на самостійну підготовку
а) з теоретичної підготовки
З`ясувати тему та навчальні питання заняття, джерела інформації по темі
лекції.
Поновити знання з питань щодо: організаційних та функціональних структур
ЗС України, місце Сухопутних військ в ній.
б) з практичної підготовки
Контрольні питання
1. Призначення ЗС України. Заходи в яких вони мають право брати участь.
2. Визначити організаційні структури ЗС України. Призначення її елементів.
3. Визначити функціональні структури ЗС України. Призначення її елементів..
4. Призначення СВ. Назвати роди військ.
5. Призначення родів військ СВ. Озброєння та ТТХ основних видів.
50
English     Русский Правила