Дәріс жоспары
Микропроцессорлық ДО жүйелері
Өндіруші фирма және оның өнімдері
«ҚТЖ» ҰК» АҚ темір жол желісінде қолданылу орны
Жүйенің техникалық сипаттамалары
Орталық пост құрылғыларының құрылымы
ШН АЖО құрылымдық сұлбасы
БМ-1602 микроЭЕМ каркасы
БМ-1606 микроЭЕМ құрылымдық сұлбасы
Іске қосу және бақылау модулінің құрылымдық сұлбасы
Бекет кезекшісінің автоматтандырылған жұмыс орны (ДНЦ АЖО)
Бекет кезекшісінің автоматтандырылған жұмыс орны (ДНЦ АЖО)
Электромеханиктің автоматтандырылған жұмыс орны (ШН АЖО)
Жұмыс орны мониторындағы бекет мнемосұлбасы
Жұмыс орны мониторындағы бекет мнемосұлбасы
ЦП орталық процессор модулі
Р 40 шығыс модулі
Р 40 шығыс модулі
Қауіпсіз шығыс модулі
Тоқтық шығыс модулі
Кіріс модулі
Шығыс модулі
БМ-1602 блоктары орналасқан шкаф
Желілік пункт құрылғыларының орналасуы
Жүйенің атқаратын қызметтері
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Бақылау сұрақтары «Луч» ДО жүйесінің ТБ сигналы бойынша сиымдылығы
«Нева» ДО жүйесінің ТС сигналы бойынша сиымдылығы
ҚР темір жол желісінде қолданылатын микропроцессорлық ДО жүйелері
Диалог ДО жүйесі еліміздің қанша телімінді қолданылады?
Диалог ДО жүйесінің БМ-16-02 құрылғысының жұмыс сенімділігін қалай арттырған?
ДНЦ АЖО-ның ШН АЖО-дан айырмашылығы неде?
8.93M
Категория: ЭлектроникаЭлектроника

Микропроцессорлық ДО жүйелері

1.

2. Дәріс жоспары

ДӘРІС ЖОСПАРЫ
Микропроцессорлық ДО жүйелері
Диалог ДО жүйесін өндіруші және оның өнімдері
Жүйенің қолдану орны
Жүйенің техникалық сипаттамалары
БМ-1602 типті қауіпсіз микроЭЕМ және оның құрылымдық
сұлбасы
Жүйенің техникалық сипаттамалары
Автоматтандырылған жұмыс орны және бекет мнемосұлбасы
БМ-1602 типті қауіпсіз микроЭЕМ негізгі құраушы бөліктері
Жүйенің атқаратын қызметтері
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Бақылау сұрақтары

3. Микропроцессорлық ДО жүйелері

МИКРОПРОЦЕССОРЛЫҚ ДО ЖҮЙЕЛЕРІ
Диалог
Неман
Юг
с РКП
КП «КРУГ» базасындағы Юг
ДЦ-Е
Сетунь
Тракт
ДЦ-МПК

4. Өндіруші фирма және оның өнімдері

ӨНДІРУШІ ФИРМА ЖӘНЕ ОНЫҢ ӨНІМДЕРІ
ООО
«Диалог-транс» РФ, Мәскеу қаласы
Диалог
Диалгог-Ц

5. «ҚТЖ» ҰК» АҚ темір жол желісінде қолданылу орны

«ҚТЖ» ҰК» АҚ ТЕМІР ЖОЛ ЖЕЛІСІНДЕ
ҚОЛДАНЫЛУ ОРНЫ
Маңғыстау-Бейнеу
Бейнеу-Құлсары
Құлсары-Мақат
Мақат-Атырау
Атырау-Ганюшкино
Ганюшкино-Аксарайская
Ақтоғай-Достық

6.

7.

8.

9.

10.

11. Жүйенің техникалық сипаттамалары

ЖҮЙЕНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
«Диалог» жүйесі келесі техникалық сипаттамаларға ие:
-диспетчерлік басқару теліміндегі желілік пункттердің саны
127 дейін;
- бір желілік пункттегі басқару объектілерінің саны 264 дейін
(бұлардың ішінде 44 қауіпсіз. Қауіпсіз деп жүйенің
техникалық құрылғыларының кез-келген істен шығуы кезінде
басқарушы сигнал пайда болмайтын шығысты атайды);
- екіпозициялы бақылау объектілерінің саны 14366 дейін;
- телімнің желілік пунктерінен сұраныс циклінің орташа
уақыты 5 с;
- бір телебасқару командасын тарату уақыты 0,05 с дейін;
- диспетчердің сұранысына жүйенің реакция уақыты 5 с
дейін;
- кескінделетін пойыздық жағдайды жақсарту уақыты 5 с
дейін;

12.

- графикті оптимизациялау бойынша ұсыныс өңдеу уақыты
және конфликттерді орнату уақыты 60 с дейін;
- пойыздар қозғалысының өзгертілген жоспар-графигін өңдеу
бойынша оптимизациялық мәселені шешу уақыты 5 мин
дейін;
- телебасқару және телесигнализация арналарында хабар
элементінің бұрмалану ықтималдығы 10-4 артық емес;
- телебасқару және телесигнализациядан хабарларын басқа
рұқсат етілген орынға трансформациялау ықтималдығы 10-15
артық емес;
- телебасқару немес телесигнализация хабарларының
табылмайтын шығын ықтималдығы 10-16 артық емес;
- телебасқару және телесигнализация сигналдарын тарату
әдісі циклдік;
- телебасқару арналарының саны – бір;
- телесигнализация арналарының саны – бір;

13. Орталық пост құрылғыларының құрылымы

ОРТАЛЫҚ ПОСТ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

14. ШН АЖО құрылымдық сұлбасы

ШН АЖО ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СҰЛБАСЫ

15. БМ-1602 микроЭЕМ каркасы

БМ-1602 МИКРОЭЕМ КАРКАСЫ
КР
364
ЌБ1
Р1 Z
Р2 М
I
T
I
O
O
O
O
A
ЌБ2
В
343
483
Мұндағы КР – басқарушы микроЭЕМ крейті; ҚБ1 (ҚБ2) – негізгі
және қосымша қорек блоктары; В – вентиляторлық блок; Р1 (Р2) –
орталық процессордың бірінші және екінші модульдері; Z – іске қосу
және бақылау модульдері; М – модем модульі; Т – тоқтық шығыстар
модульі; I – дискретті кірістер модульі; О – дискретті шығыстар
модульі; А – аналогты шығыстар модульі.

16. БМ-1606 микроЭЕМ құрылымдық сұлбасы

БМ-1606 МИКРОЭЕМ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СҰЛБАСЫ

17. Іске қосу және бақылау модулінің құрылымдық сұлбасы

ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ МОДУЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СҰЛБАСЫ
Р1 жј не Р2-ге
Б
ТЖГ
83 кГц
A
CC1
B
VF
ЌС
ZAP1
ZAP2
A
ЌЌС
B
1
CC2
RESET

18. Бекет кезекшісінің автоматтандырылған жұмыс орны (ДНЦ АЖО)

БЕКЕТ КЕЗЕКШІСІНІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРНЫ
(ДНЦ АЖО)

19. Бекет кезекшісінің автоматтандырылған жұмыс орны (ДНЦ АЖО)

БЕКЕТ КЕЗЕКШІСІНІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРНЫ
(ДНЦ АЖО)

20. Электромеханиктің автоматтандырылған жұмыс орны (ШН АЖО)

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКТІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН
ЖҰМЫС ОРНЫ (ШН АЖО)

21. Жұмыс орны мониторындағы бекет мнемосұлбасы

ЖҰМЫС ОРНЫ МОНИТОРЫНДАҒЫ БЕКЕТ МНЕМОСҰЛБАСЫ

22. Жұмыс орны мониторындағы бекет мнемосұлбасы

ЖҰМЫС ОРНЫ МОНИТОРЫНДАҒЫ БЕКЕТ МНЕМОСҰЛБАСЫ

23. ЦП орталық процессор модулі

ЦП ОРТАЛЫҚ ПРОЦЕССОР МОДУЛІ

24. Р 40 шығыс модулі

Р 40 ШЫҒЫС МОДУЛІ

25. Р 40 шығыс модулі

Р 40 ШЫҒЫС МОДУЛІ

26. Қауіпсіз шығыс модулі

ҚАУІПСІЗ ШЫҒЫС МОДУЛІ

27. Тоқтық шығыс модулі

ТОҚТЫҚ ШЫҒЫС МОДУЛІ

28. Кіріс модулі

КІРІС МОДУЛІ

29. Шығыс модулі

ШЫҒЫС МОДУЛІ

30. БМ-1602 блоктары орналасқан шкаф

БМ-1602 БЛОКТАРЫ ОРНАЛАСҚАН ШКАФ

31. Желілік пункт құрылғыларының орналасуы

ЖЕЛІЛІК ПУНКТ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫНЫҢ ОРНАЛАСУЫ

32. Жүйенің атқаратын қызметтері

ЖҮЙЕНІҢ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРІ
«Диалог» жүйесі біржолды, көпжолды темір жол телімінде пойыздар
қозғалысын басқару үшін және бекеттер мен аралықта кез-келген
автоматика құрылғыларында пайдалануға арналған.
«Диалог» жүйесі келесі қызметтерді орындайды:
- автоматты режимде пойыздар индекстері мен номерлерін үздіксіз
бақылау;
- берілген графиктен кешігу кезінде пойыз қозғалысын автоматты
басқару (бұрмаларды, бағдаршамдарды басқару);
- пойыз қозғалысының берілген графиктен кешігуін жорамалдау және
кешігуді болғызбау үшін диспетчерге нұсқау беру;
- пойыздардың орындалған қозғалыс графигін құжаттау;
- пойыздар қозғалысын басқару бойынша диспетчердің әрекеті мен
пойыздық жорамалданған графигін сипаттау;
- АСОУП жоғарғы деңгейдегі ақпаратты басқарушы жүйелермен қажет
ақпарат алмасу;

33.

- жүйе құралдарының техникалыұ жағдайы туралы
диагностикалық ақпарат жиынтығы, ақпарат беру арналары,
аралық пен стансадағы автоматика құрылғылары;
- жылжымалы құрамның жағдайын болғызбаудың жолдық
құрылғыларының ақпарат жиынтығы (ПОНАБ, ДИСК);
- түйіспелі желі құрылғылары мен электр қамтамасыздану
жағдайының ақпарат жиынтығы;
- жолаушылар пойызына нөмір беру және жолаушыларға қызмет
көрсететін ақпараттық жүйелерге олардың келу уақытын беру;
- берілген уақыт периодында пойыз қозғалысының күнделікті
немесе жобаланған графигін сипаттау;
- телімдегі автоматика құрылғыларымен қамтамасыз етілетін
жолдық объектілер, энергообъектілер, жылжымалы бірлік
жағдайын бақылау;
- телімдегі пойыз қозғалысының пойыз жағдайына байланысты
жылдамдығын басқару, стансада маршрут орнатылған кезде
жылдамдықтық тұрақты немесе уақыттық шектеуі болады;
- жолдық пункттегі жауапты командаларды беру (мұндай
командалар тізімі және оларды қорғау формасы сұраныс
берушімен келісіліп орындалады);

34. Қорытынды

ҚОРЫТЫНДЫ
Аппаратуралар көлемі азайтылады
Объектілер
логикалық басқарылып, олардың күйі
логикалық бақыланады
Пойыздардың
атқарылған қозғалыс графигін енгізу
мүмкіндігі
Құрылғылардың жұмыс істеу сенімділігі артады
Қолданыстағы
ДО құрылғыларын өзгертусіз оларға
“Диалог” құрылғыларын монтаждау мүмкіндігі

35. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Системы
диспетчерской централизации: учеб. для
вузов ж.-д. Транспорта / Д.В.Гавзов, О.К.Дрейман,
В.А.Кононов,
А.Б.Никитин;
под
ред.
Вл.В.Сапожникова. – М: Маршрут, 2005.
Системы
диспетчерской централизации. Д.В.
Гавзов, О.К. Дрейман. – М: Маршрут, 2002.

36. Бақылау сұрақтары «Луч» ДО жүйесінің ТБ сигналы бойынша сиымдылығы

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ
«ЛУЧ» ДО ЖҮЙЕСІНІҢ ТБ СИГНАЛЫ
БОЙЫНША СИЫМДЫЛЫҒЫ
А
– 1840
B – 1480
C – 6400
D – 460
E – 1120

37. «Нева» ДО жүйесінің ТС сигналы бойынша сиымдылығы

«НЕВА» ДО ЖҮЙЕСІНІҢ ТС СИГНАЛЫ
БОЙЫНША СИЫМДЫЛЫҒЫ
А
– 1840
B – 1480
C – 6400
D – 460
E – 32

38. ҚР темір жол желісінде қолданылатын микропроцессорлық ДО жүйелері

ҚР ТЕМІР ЖОЛ ЖЕЛІСІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН
МИКРОПРОЦЕССОРЛЫҚ ДО ЖҮЙЕЛЕРІ
А
– Неман, Юг, Сетунь, ДЦ-Е
B – Диалог, Неман, Юг, ДЦ-Е
C – ДЦ-Е, Тракт, Диалог, ДЦ-МПК
D – Тракт, КП «Круг» базасындағы Юг
E – Неман, Тракт, Юг, Диалог

39. Диалог ДО жүйесі еліміздің қанша телімінді қолданылады?

ДИАЛОГ ДО ЖҮЙЕСІ ЕЛІМІЗДІҢ ҚАНША
ТЕЛІМІНДІ ҚОЛДАНЫЛАДЫ?
А
–1
B – 6
C – 2
D – 7
E – 4

40. Диалог ДО жүйесінің БМ-16-02 құрылғысының жұмыс сенімділігін қалай арттырған?

ДИАЛОГ ДО ЖҮЙЕСІНІҢ БМ-16-02
ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ ЖҰМЫС СЕНІМДІЛІГІН
ҚАЛАЙ АРТТЫРҒАН?
А
– бағдарлама қолдану арқылы
B – микроконтроллер қолдану арқылы
C – процессорды екі еселеу арқылы
D – салыстыру элементін қолдану арқылы
E – сенімді қорек көзін қолдану арқылы

41. ДНЦ АЖО-ның ШН АЖО-дан айырмашылығы неде?

ДНЦ АЖО-НЫҢ ШН АЖО-ДАН
АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ НЕДЕ?
А
– мониторлар саны ерекше
B – екеуінде екі басқа бағдарлама
қолданлған
C – қозғалысты басқару мүмкіндігі бар
D – құрылғылыр жағдайын бақылау
мүмкіндігі бар
E – қозғалысты басқару мүмкіндігі жоқ
English     Русский Правила