Диодтыѕ атќаратын ќызметі
Диод— екі электродты, электр тогыныѕ баєытына байланысты јр-тїрлі ґтімділігі бар электронды аспап (прибор).
Диодтыѕ тїрлері:
Тїзеткiш диод p-n ауысуыныѕ вентильді ќасиетiн пайдаланады жјне айнымалы тоќтарды тїзету їшiн ќолданады.
Стабилитрондар электрлік тесіп ґту режимінде жўмыс істейді. Аспаб кері ќосылєанда, минималдан Iмин максималєа дейін Iмакс электрлік тесу ж
Варикап (Varicap, vari (alle) - айнымалы жјне cap (a city) — сыйымдылыќ) — берілген кері кернеуге p – n ауысуыныѕ тосќауылдыќ сыйымдылыќќа тјуелділігі сыз
Туннельдік диодтардыѕ жўмыс істеу шарты туннельдік јсерге негізделген, 1 p-n ґткелі жјне екі шыќпасы бар диодтыѕ тїрі.
Шоттки диоды- метал мен жартылай ґткізгіш арасын ќосатын ґткелі бар шалаґткізгіш аспап
Ќорытынды Жартылай ґткізгіштердіѕ маѕызды ерекшелігі, онда ќоспалар болєанда, ґзіндік ґткізгіштікпен бірге ќосымша – ќоспалыќ ґткізгішт
91.00K
Категория: ФизикаФизика

Диодтыѕ атќаратын ќызметі

1. Диодтыѕ атќаратын ќызметі

Диодтың атқаратын
қызметі
студент:Төлеу Ақбөпе
оқытушы:Смайлов.Н

2. Диод— екі электродты, электр тогыныѕ баєытына байланысты јр-тїрлі ґтімділігі бар электронды аспап (прибор).

Диод— екі электродты, электр тогының бағытына
байланысты әр-түрлі өтімділігі бар электронды аспап
(прибор).

3. Диодтыѕ тїрлері:

Диодтың түрлері:
Түзеткіш диод;
Стабилитрон;
Варикап;
Тунелдік диод;
Шоттки;

4. Тїзеткiш диод p-n ауысуыныѕ вентильді ќасиетiн пайдаланады жјне айнымалы тоќтарды тїзету їшiн ќолданады.

Түзеткiш диод p-n ауысуының вентильді
қасиетiн пайдаланады және айнымалы
тоқтарды түзету үшiн қолданады.
Белгіленуі
ВАС

5. Стабилитрондар электрлік тесіп ґту режимінде жўмыс істейді. Аспаб кері ќосылєанда, минималдан Iмин максималєа дейін Iмакс электрлік тесу ж

Стабилитрондар электрлік тесіп өту режимінде жұмыс
істейді. Аспаб кері қосылғанда, минималдан Iмин
максималға дейін Iмакс электрлік тесу жерінде
кернеудің түсуі өте кішкентай болады да аспаб арқылы
ағатын тоқ тұрақты деп есептеледі.
Белгіленуі
ВАС

6. Варикап (Varicap, vari (alle) - айнымалы жјне cap (a city) — сыйымдылыќ) — берілген кері кернеуге p – n ауысуыныѕ тосќауылдыќ сыйымдылыќќа тјуелділігі сыз

Варикап (Varicap, vari (alle) - айнымалы және cap (a city)
— сыйымдылық) — берілген кері кернеуге p – n
ауысуының тосқауылдық сыйымдылыққа тәуелділігі
сызықты болмайтын шалаөткізгіш диод
Белгіленуі
ВАС

7. Туннельдік диодтардыѕ жўмыс істеу шарты туннельдік јсерге негізделген, 1 p-n ґткелі жјне екі шыќпасы бар диодтыѕ тїрі.

Туннельдік диодтардың жұмыс істеу шарты туннельдік
әсерге негізделген, 1 p-n өткелі және екі шықпасы бар
диодтың түрі.
Белгіленуі
ВАС

8. Шоттки диоды- метал мен жартылай ґткізгіш арасын ќосатын ґткелі бар шалаґткізгіш аспап

Шоттки диоды- метал мен жартылай
өткізгіш арасын қосатын өткелі бар
шалаөткізгіш аспап
Белгіленуі
ВАС

9. Ќорытынды Жартылай ґткізгіштердіѕ маѕызды ерекшелігі, онда ќоспалар болєанда, ґзіндік ґткізгіштікпен бірге ќосымша – ќоспалыќ ґткізгішт

Қорытынды
Жартылай өткізгіштердің маңызды ерекшелігі, онда қоспалар болғанда, өзіндік
өткізгіштікпен бірге қосымша – қоспалық өткізгіштік болады. Қоспалардың
концентрациясын өзгерте отырып, оң және теріс таңбалы зарядты тасымалдаушылардың
санын едәуір өзгертуге болады. Ол атомнан оңай бөлініп шығып, еркін электронға
айналады.
Донорлық қоспалары бар жартылай өткізгіштер электрондардың көп санына ие
болатындықтан, оларды n -типті жартылай өткізгіш деп атайды. Ал акцепторлық
қоспалары бар жартылай өткізгіштер кемтіктер, яғни p -типті жартылай өткізгіш.
p – n ауысудың қасиетін айнымалы токты түзету үшін пайдаланады. Оған арнап
жасалған құралдарды жартылай өткізгіштік диод деп аталынады.
Жартылай өткізгіштердің тағы бір қасиетіне, онда жарық сәулесінің әсерінен электр
қозғаушы күштердің пайда болуы жатады. Оның бұл қасиетін жарық фотоэлементтерін
жасау үшін пайдаланады.
Міне осындай жартылай өткізгіштердің көмегімен көптеген құралдар жасалынды.
Оларға диод, түзеткіш диод, туннельдік диод, қарымта диод, варикап, стабилитрон,
транзисторлар және т.б.. Осы құрылғылар техникада кең қолданыс тапты:
радиосигналдарды детекторлеу станцияларында; радиотехникада; электроникада; электр
және радио электрондық аппараттарда айнымалы токты түзету, детекторлеу, электр
тербелістерін түрлендіру, электр тізбектерін ажыратып-қосу үшін, жалпы барлық
техникада қолданылады.
English     Русский Правила