Тема 24. Умови відбування покарання у виправних колоніях
ПЛАН
Питання 1. Розпорядок дня в установах виконання покарань
Питання 2. Підстави та порядок надання короткочасних виїздів засуджених до позбавлення волі за межі колоній
Питання 3. Правова допомога засудженим
Питання 4. Користування засудженими глобальною мережею Інтернет
Завдання для самостійного вивчення:
Література:
350.50K
Категория: ПравоПраво

Умови відбування покарання у виправних колоніях

1. Тема 24. Умови відбування покарання у виправних колоніях

Лектор:
доктор юридичних наук, доцент
Бараш Євген Юхимович

2. ПЛАН

1. Розпорядок дня в установах виконання
покарань.
2.Підстави та порядок надання
короткочасних виїздів засуджених до
позбавлення волі за межі колоній.
3.Правова допомога засудженим.
4.Користування засудженими глобальною
мережею Інтернет.

3. Питання 1. Розпорядок дня в установах виконання покарань

Відповідно до Розділу V ПВР УВП, у кожній
установі організовується суворо регламентований
розпорядок дня з урахуванням:
- особливостей роботи з різними категоріями
засуджених;
оперативної обстановки;
- пори року;
- місцевих умов;
- інших конкретних обставин.

4.

Розпорядок дня включає в себе:
- підйом;
- туалет;
- фізичну зарядку;
- приймання їжі;
- розвід на роботу;
- перебування на виробництві та навчанні;
- перевірку наявності засуджених;
- проведення виховних, культурно-масових та
спортивно-оздоровчих заходів тощо.

5.

Розпорядок дня установи передбачає
порядок та час роботи:
-
-
-
всіх підрозділів, об’єктів
установи;
ДІЗО та ПКТ;
медичної частини;
їдальні;
перукарні;
лазні;
пральні;
крамниці.
та
дільниць

6.

Відповідно до Розділу VI ПВР УВП, в
установах перевірки наявності засуджених
організовуються щодня:
- Вранці та ввечері у години, визначені
розпорядком дня;
- додатково в час перед прийманням їжі
засудженими або після цього;
- разі потреби вони можуть проводитися у
будь-який час доби.
Наявність засуджених перевіряється за
поіменними картками.

7.

Перевірки наявності засуджених
організовується покамерно:
- у виправних колоніях (секторах)
максимального рівня безпеки з триманням
засуджених у ПКТ;
- дільницях посиленого контролю;
- арештних домах, ПКТ (ОК) виправних
колоній;
- у ДІЗО та карцерах;
- перевірки проводяться з шикуванням
засуджених та відвідуванням камер.

8.

Організація перевірок наявності засуджених
покладається:
- у житлових зонах - на ЧПНУ, начальників
відділень і молодших інспекторів чергової зміни;
- на виробничих об’єктах - на представників
адміністрації установ виконання покарань,
зайнятих на виробництві, і молодших інспекторів
чергової зміни;
- на тимчасових виробничих об’єктах, де
працюють невеликі групи засуджених, - на
начальників варт, молодших інспекторів
чергової зміни, членів оперативних груп
установи виконання покарань.

9.

Розділ VII ПВР УВП, передбачає розвід
засуджених:
- на роботу;
- на
виконання
внутрішньоцехового
режиму на виробництві.
У встановлений розпорядком дня установи
виконання
покарань
час
засуджені
шикуються
відділеннями
соціальнопсихологічної служби та бригадами в
спеціально відведених місцях для розводу
на роботу.

10.

Виконання внутрішньоцехового режиму на
виробництві установи покладається на заступника
начальника установи з виробництва - директора
підприємства.
На виробничих об’єктах установи
засудженим забороняється тримати:
-
-
-
-
продукти харчування, посуд;
настільні ігри, спортивний одяг, телевізійні
приймачі та радіоприймачі;
споруджувати різні будови;
користуватися точильним обладнанням та
інструментом для власних потреб.

11.

Розділом VIII ПВР УВП передбачено
наступний порядок приймання
засудженими їжі:
- проводиться в години, установлені
розпорядком дня;
- окремо за структурними дільницями
установи, відділеннями соціальнопсихологічної служби та бригадами з
урахуванням їх надійної ізоляції в їдальні;
- на контрагентських об’єктах - на
спеціально обладнаних для цього місцях.

12. Питання 2. Підстави та порядок надання короткочасних виїздів засуджених до позбавлення волі за межі колоній

Відповідно до ст.111 КВК України, засудженим
надаються короткочасні виїзди за межі колоній:
- у виправних колоніях мінімального рівня
безпеки з полегшеними умовами тримання;
- дільницях соціальної реабілітації виправних
колоній мінімального рівня безпеки із загальними
умовами тримання;
- виправних колоніях середнього рівня безпеки
та виховних колоніях.

13.

Засудженим надають дозвіл на
короткочасний виїзд за таких
обставин:
- смерть або тяжка хвороба близького
родича, що загрожує життю хворого;
- стихійне лихо, що спричинило значну
матеріальну шкоду засудженому або його
сім'ї;
- одержання медичної допомоги, якщо така
допомога не може бути надана на території
відповідного місця позбавлення волі.

14.

Засудженим жінкам, які мають дітей
у будинках дитини при виправних
колоніях, може бути дозволено
короткочасний виїзд за межі виправної
колонії на території України для
влаштування дітей у родичів, опікунів або
в дитячих будинках тривалістю не більш
як десять діб без урахування часу
перебування в дорозі (не більш як три
доби).

15.

Порядок короткочасних виїздів засуджених
визначається Інструкцією про порядок
надання засудженим короткочасних
виїздів за межі установ виконання
покарань
Виїзд засудженого віком до 16 років може
бути дозволений тільки за умови
супроводження його у дорозі (в обидва
кінці) родичами або, з дозволу начальника
установи, опікунами.

16.

Дозвіл на короткочасний виїзд дається
начальником установи з урахуванням
особи і поведінки засудженого під час
відбування покарання.
Тривалість короткочасного виїзду
встановлюється начальником установи з
урахуванням підстав, відповідно до яких
надається короткочасний виїзд, та
віддаленості установи від населеного
пункту, до якого виїжджає засуджений.

17.

Про необхідність короткочасного
виїзду засуджений подає на ім'я
начальника установи:
-
письмову заяву;
документ, що підтверджує наявність
особистих обставин (за винятком
вирішення питань трудового і
побутового влаштування після
звільнення).

18.

На час короткочасного виїзду
засуджений:
- з обліку в установі не знімається;
- контроль за його своєчасним поверненням
до установи здійснює персонал відділу по
контролю за виконанням судових рішень
установи.

19.

Під час перебування за межами установи
засуджені зобов'язані:
-
-
дотримуватися правил громадського порядку;
повертатися до установи в строк, встановлений
адміністрацією установи;
у разі виникнення об'єктивних обставин, що не
дають змоги повернутися до установи в
установлений строк, по можливості самі або
через інших осіб повідомити про це
адміністрацію установи, зазначивши місце
свого перебування.

20.

Під
час
короткочасному
забороняється:
перебування
у
виїзді засудженим
- залишати межі населеного пункту, до
якого дозволено виїзд;
- вживати спиртні напої і пиво;
- наркотичні засоби, психотропні речовини
або їх аналоги чи інші одурманюючі
засоби.

21.

У разі відсутності у засудженого грошей,
він зобов'язаний повідомити про це
адміністрацію установи, яка вживає заходів
для повернення засудженого.
Прибуття засуджених, які виїхали у
короткочасний виїзд, фіксується
черговою частиною установи.

22.

Чергового територіального органу
Державної пенітенціарної служби України
інформує ЧПНУ:
-
-
про короткочасний виїзд засуджених з
установи;
про повернення засуджених до установи.

23. Питання 3. Правова допомога засудженим

Відповідно до ст. ст. 8, 107, 110 КВК
України, засуджені мають право
користуватися послугами адвоката або
іншого фахівця у галузі права, який за
законом має право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням
юридичної особи.

24.

Відповідно до с. 110 КВК України для
одержання правової допомоги за письмовою
заявою засуджених, їхніх близьких родичів,
громадських організацій засудженим надається
побачення з адвокатом або іншим фахівцем у
галузі права, який за законом має право на
надання правової допомоги особисто чи за
дорученням юридичної особи.

25.

У разі поміщення засуджених до ДІЗО,
карцеру або переведення до ПКТ (ОК)
побачення з адвокатом або іншим
фахівцем у галузі права, який за законом
має право на надання правової допомоги
особисто чи за дорученням юридичної
особи, надаються їм у порядку,
визначеному статтями 110, 134
Кримінально-виконавчого кодексу України.

26. Питання 4. Користування засудженими глобальною мережею Інтернет

07.09.2016 у другому читанні був прийнятий
ВРУ і переданий на підпис Проект Закону
про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення виконання
кримінальних покарань та реалізації прав
засуджених 2490а від 10.08.2015, який вніс
певні
зміни
до
організації
надання
засудженим до позбавлення волі доступу до
глобальної мережі Інтернет.
.

27.

На сьогодні частини сьома та восьма викладені в такій редакції:
«7. Засудженим надається право користуватися мережею Інтернет під
контролем адміністрації.
Засуджені можуть створювати електронну поштову скриньку та
користуватися нею під контролем адміністрації установи виконання
покарань. Адміністрація установи виконання покарань ознайомлюється
із змістом вхідних та вихідних повідомлень у разі, якщо це необхідно з
огляду на індивідуальні ризики окремих засуджених.
Під час користування глобальною мережею Інтернет засудженим
забороняється:
вносити будь-яку інформацію, у тому числі направляти листи,
коментарі, знаки тощо, та реєструватися на веб-сайтах, крім випадків
створення та користування електронною поштовою скринькою в
порядку, визначеному цією статтею, а також необхідності здійснення
реєстрації для користування дозволеними сайтами;
формувати будь-які бази даних та накопичувальні диски, у тому числі
віртуальні;
відвідувати веб-сайти соціальних мереж, сайти, що пропагують
жорстокість, насильство, еротичного або порнографічного змісту,
переглядати сайти, що можуть негативно вплинути на психічний стан
засудженого.

28.

Перелік сайтів, до яких дозволяється доступ,
формується центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері виконання
кримінальних покарань та пробації, та за заявою
засуджених може бути доповнений адміністрацією
установи виконання покарань сайтами, зміст яких не
суперечить вимогам цієї статті.
Користування
глобальною
мережею
Інтернет
проводиться протягом дня у вільний від роботи час та
поза часом, передбаченим для приймання їжі та
безперервного сну.
Користування
глобальною
мережею
Інтернет
оплачується з особистих коштів засуджених або коштів
інших осіб шляхом їх внесення на електронний
гаманець.

29.

.
Слайд 29. Засуджені під час перебування в
стаціонарних закладах охорони здоров’я, не
віднесених до відання центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері виконання кримінальних
покарань та пробації, з дозволу адміністрації
установи виконання покарань можуть мати при
собі
та
користуватися
під
контролем
адміністрації
портативними
персональним
комп'ютерами з доступом до глобальної мережі
Інтернет;

30.

Однак залишаєюься чинними Розділ ХIV ПВР УВП та Порядок
організації надання засудженим до позбавлення волі доступу до
глобальної мережі Інтернет, які регулюють порядок доступу до
Інтеренету. Так, для надання засудженим можливості доступу до
глобальної мережі Інтернет адміністрація установи виконання
покарань чи слідчого ізолятора забезпечує оптимальний спосіб
підключення установи до провайдера, який надає послуги доступу
до глобальної мережі Інтернет.
Для організації надання засудженим послуг доступу до глобальної
мережі Інтернет у відокремлених приміщеннях житлової зони поза
межами локальних дільниць відділень соціально-психологічної
служби у місці, доступному для відвідування усіма засудженими
установи, або у комп’ютерному класі загальноосвітнього
навчального закладу установи обладнується інтернет-клас.

31. Завдання для самостійного вивчення:

Організація розпорядку дня засуджених в установах виконання покарань:
проведення перевірок наявності засуджених; розвід засуджених на роботу;
порядок прийняття їжі; особистий прийом засуджених.
Сума грошей, які дозволяється витрачати засудженим до позбавлення волі та
порядок їх витрати.
Порядок надання та правила проведення короткострокових та тривалих
побачень засуджених до позбавлення волі. Вимоги до обладнання кімнат
короткострокових та тривалих побачень.
Порядок отримання та відправлення кореспонденції засуджених до
позбавлення волі. Порядок звернення засуджених із скаргами, заявами та
пропозиціями. Прийом засуджених з особистих питань.
Порядок організації роботи з прийняття та вручення засудженим посилок,
передач, бандеролей.

32. Література:

1.Кримінально-виконавчий кодекс України: Прийн. 11 липня 2003 р. №1129-ІУ. Офіц.
видання зі змін. та доп. станом на 2015 р. // М-во юстиції України.-К.: Паливода 2015.
2.«Про Державну кримінально-виконавчу службу України» Закон України від 23.06.2005 р.
№2713-ІУ.
3.«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» Закон України від
11 грудня 2003 року N 1382-IV.
4.«Про затвердження Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за
межі установ виконання покарань», Наказ Міністерства юстиції України від 22 листопада
2011 року № 2261/5.
5.«Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань»,
Наказ Міністерства юстиції України від 29 грудня 2014 року № 2186/5.
6.«Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які
тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах», Наказ Міністерства
юстиції України від 2 липня 2013 року № 1304/5.
7.«Про затвердження Порядку організації надання засудженим до позбавлення волі доступу
до глобальної мережі Інтернет», Наказ Міністерства юстиції України від 01.08.2014 року №
1275/5.
8.«Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку» Постанова Кабінету
Міністрів України від 05.03.2009 року № 270.
9.Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями, 1955.
English     Русский Правила