1. Типи холодильників і їх особливості
Типи холодильників і їх особливості
Типи холодильників і їх особливості
Типи холодильників і їх особливості
2. Розрахунок умовної вантажомісткісті холодильника
Вантажомісткість холодильників визначається з урахуванням виробничого циклу
3. Розрахунок охолоджуємого будівельного об'єму холодильника
4. Об'ємно-планувальні рішення холодильників
Об'ємно-планувальні рішення розподільних холодильників
Об'ємно-планувальні рішення виробничого холодильника м'ясокомбінату
Об'ємно-планувальні рішення виробничого холодильника міського молочного заводу
Об'ємно-планувальні рішення одноповерхового виробничого холодильника консервного заводу
1.30M
Категория: МеханикаМеханика

Холодильники

1.

Візуальне супроводження лекцій з дисципліни
“ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА”
Тема 11
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Лекція 16
ХОЛОДИЛЬНИКИ
1. Типи холодильників і їх особливості
2. Розрахунок умовної вантажомісткісті
холодильника
3. Розрахунок охолоджуємого будівельного об'єму
холодильника
4. Об'ємно-планувальні рішення холодильників
1

2. 1. Типи холодильників і їх особливості

Поняття «холодильник» включає спеціально обладнану
будівлю і холодильну компресорну установку, яку
використовують для підтримки в будівлі температурновологістного режиму, відповідного технологічним нормам
зберігання або виробництва харчових
продуктів (t=12 °…-30 °С , =80… 95 %).
За призначенням розрізняють наступні типи холодильників:
продовольчих виробничі,
для зберігання овочів і фруктів,
розподільні,
баз,
портові (транспортно-експедиційні),
перевалочні,
підприємств
роздрібної
торгівлі
і
громадського
харчування,
змішаного призначення.
2

3. Типи холодильників і їх особливості

Виробничі холодильники входять до складу харчових
підприємств (м'ясокомбінатів, рибокомбінатів, молочних і
консервних заводів, фабрик морозива і ін.) Вони призначені
для охолоджування, заморожування і зберігання сировини і
готової продукції. На базі виробничих холодильників можна
здійснювати холодопостачання технологічних процесів
основного виробництва.
Холодильники для зберігання овочів і фруктів входять до
складу плодоовочевих і продовольчих баз або є самостійними
підприємствами. Вони розташовуються в містах споживання,
або в сільській місцевості (заготовчі холодильники).
Сучасні холодильники цього типу обладнано холодильними
камерами з регульованим газовим середовищем.
Розподільні холодильники є підприємствами системи
оптової торгівлі і призначені для тривалого зберігання
харчових продуктів з метою рівномірного забезпечення
населення продуктами харчування. Залежно від
номенклатури вантажів, розподільні холодильники можуть
бути універсального типу або спеціалізованими. Розподільні
холодильники поєднані з виробничим підприємством носять
назву холодокомбінатів.
3

4. Типи холодильників і їх особливості

Холодильники продовольчих баз обслуговують торгову
мережу невеликих міст, отримуючи харчові продукти з
розподільних і виробничих холодильників.
Портові холодильники призначені для зберігання харчових
продуктів, що перевозяться водним транспортом, з їх
перевалюванням з судів-рефрижераторів на залізничний і
автомобільний транспорт і у зворотному напрямі. Портові
холодильники відносять до групи транспортноекспедиційних.
Перевалочні холодильники використовують для
короткочасного зберігання вантажів при передачі їх з одного
виду транспорту на іншій, наприклад з залізничного на
автомобільний.
Холодильники на підприємствах роздрібної торгівлі і
громадського харчування призначені для короткострокового
зберігання запасу продуктів, що реалізовуються підприємством
протягом декількох днів.
Холодильники змішаного призначення виконують
одночасно декілька функцій. Виробничі і портові
холодильники в крупних містах здійснюють функції
розподільних. Портові холодильники в рибних портах можуть
виконувати функції виробничих для рибокомбінатів.
4

5. Типи холодильників і їх особливості

За капітальністю будівлі холодильники відносять до трьох
класів: II клас — термін експлуатації 50…100 років, III клас —
25…50 років, IV клас — 5...25 років. При цьому холодильники з
вантажомісткістю понад 700 т відносяться до II класу, 250…700 т
— до III, менше 250 т — до IV класу.
Будівлі холодильників виконують одноповерховими і
багатоповерховими (2…5 поверхів).
Одноповерхові холодильники мають ряд переваг: відсутність
ліфтового господарства; можливість збільшення прольотів, за
рахунок відсутність колон; збільшення корисного навантаження
на підлогах в 2...3 рази унаслідок розташування їх на грунті.
Недоліком одноповерхових холодильників є підвищений
теплоприплив через зовнішні огорожі, особливо кривлю, поверхня
якої превалює (до 70 %).
Багатоповерхові холодильники мають ряд переваг: простіше
вирішується захист грунту будівлі від промороження,
теплоприплив через кривлю менший (на 20...40 %) , ніж в
одноповерхових, менша території для своєї споруди. Недоліки –
наявність сітки колон 6 6 м, менше корисне навантаження на
підлогу поверху.
В даний час холодильники місткістю 10 тис. т і вище
споруджуються переважно багатоповерховими.
5

6. 2. Розрахунок умовної вантажомісткісті холодильника

По умовній вантажомісткості холодильники підрозділяються
на малі (до 500 т), середні (до 5000 т) і великі (понад 5000 т).
За умовний вантаж прийнято м'ясо в напівтушах, що має при
укладанні на підлогу в штабель об'ємну масу 0,35 т/м3 або при
розміщенні на підвісних шляхах завантаження 0,25 т на 1 м шляху.
Умовну вантажомісткість переводять у фактичну для конкретного
вантажу шляхом її ділення на коефіцієнти перерахунку,
визначувані по нормах завантаження холодильника різними
продуктами.
Умовна вантажомісткість холодильника визначається
формулою
Ех=Еко+Екз+Екп ,
(1)
де Еко и Екв — відповідно умовна вантажомісткість всіх камер
збереження охолоджених і заморожених вантажів, т; Екп — умовна
вантажомісткість всіх камер збереження (охолодженого м'яса),
обладнаних підвісними шляхами, т.
Еко= 0,35Vко; Екз = 0,35Vкз; Екп = 0,25L,
де Vко и Vкз — вантажний об'єм камер збереження охолоджених і
заморожених вантажів , м3; L — вантажна довжина підвісних
шляхів , м.
6

7. Вантажомісткість холодильників визначається з урахуванням виробничого циклу

Вантажомісткість розподільних холодильників
приймається на основі визначення річного вантажообігу,
достатнього для забезпечення підприємств роздрібної
торгівлі. При цьому кратність вантажообігу приймається
4...6 разів на рік.
Для фабрик морозива місткість камер гартування,
зберігання морозива і сировини повинна відповідати
20…40-добовій їх продуктивності і можливості
зберігання місячного запасу сировини.
На холодильниках м'ясокомбінатів місткість камер для
зберігання замороженого м'яса повинна відповідати
40…60-змінній продуктивності комбінату по виробленню
м'яса, а камер збереження охолодженого м'яса
дводобовому виробничому запасу.
Вантажомісткість холодильника при міському
молочному заводі приймається рівною 10…15-змінному
об'єму виробництва продукції, що підлягає зберіганню.
7

8. 3. Розрахунок охолоджуємого будівельного об'єму холодильника

Охолоджуваний будівельний об'єм камери
холодильника
Vc = FH,
(2)
F — площа підлоги камери, м2; Н — висота камери від підлоги
до стелі, м.
Вантажний об'єм камери менше будівельного..
VГ = FГHГ < Vc,
(3)
де FГ — площа підлоги камери, на якій укладений вантаж, м2;
НГ — вантажна висота приміщення.,
(4)
F F f
Г
де f — загальна площа підлоги, зайнята колонами,
проходами і проїздами, холодильним устаткуванням
майданчиками для маневрування навантажувачів і т.д..
НГ = Н — h
де h — відстань від верху штабелю до перекриття, приладів
охолоджування і повітряних каналів (h=0,2…0,3 м).
8

9. 4. Об'ємно-планувальні рішення холодильників

Об'ємно-планувальне вирішення холодильника
визначаються призначенням холодильника і
відповідною структурою його охолоджуваних приміщень.
У будівлях холодильників розміщують різні холодильні
камери: зберігання охолоджених, заморожених
продуктів або універсальні; попереднього охолоджування
і заморожування; охолоджування, заморожування і
доморожування; зберігання дефектних вантажів і так
далі. Передбачають також розвантажувальні,
накопичувальні, експедиційні і інші приміщення.
Об'ємно-планувальне вирішення повинні забезпечувати
прогресивну технологію холодильної обробки і
зберігання харчових продуктів, раціональні
вантажопотоки, високий рівень механізації, мінімальні
теплоприпливи і витрати холоду.
9

10. Об'ємно-планувальні рішення розподільних холодильників

Структура вантажомісткості:
камери збереження заморожених продуктів
(-20 °С) займають 50...70% об'єму,
камери збереження охолоджених продуктів
(4…3 °С) — 20…35%,
універсальні камери (0…-20 °С) — 10…15%,
камери заморожування (-30 °С) — 0,5…1 %.
Розміри камер в одноповерхових холодильниках
камери для зберігання заморожених продуктів —
300...600 м2, для зберігання охолоджених
продуктів — до 300 м2. У багатоповерхових — до
1000 м2.
10

11.

4 3 1 11 2
8
5
10
13
14
17
26
7
21
22
23
18
12
11 6 25
20
15 9
24
23
24
23
24
19
20 20
12
16 12
25
18
27
Планування одноповерхового розподільного холодильника:
1—16 — службові, підсобні, виробничі і побутові приміщення; 17 —
компресорне відділення; 18 — камери збереження морожених вантажів;
19 — накопичувальна морозильних камер; 20 — морозильні камери; 21 —
камера збереження дефектних вантажів; 22 — експедиція; 23 — камери з
11
універсальним режимом зберігання (0 — 18 °С); 24 — камери збереження
охолоджених вантажів; 25 — коридори; 26 — автомобільна платформа; 27
— залізнична платформа

12.

Планування одного з поверхів і розріз багато-поверхового
розподільного холодильника
3
1
4
2
1
3
1
1
2
4
4
2
5
1
2
3
6
1 — камера
зберігання
охолоджених
або заморожених
продуктів:
2 — вестибуль
камери;
3 — ліфти і
ліфтові шахти;
4 — службові
приміщення;
5- автомобільна
платформа;
12
6— залізнична
платформа

13. Об'ємно-планувальні рішення виробничого холодильника м'ясокомбінату

Структура вантажомісткості:
камери інтенсивного охолоджування
(одностадійного —3 °С, двостадійного -10…-15 °С
і -1°С), ,
однофазного заморожування (-30 °С),
зберігання заморожених м'ясопродуктів (-20 °С)
зберігання охолодженого м'яса (-1°С)
універсальні камери (-1…-20 °С).
Кількість камер для охолоджування м'яса до 3, для
заморожування м'яса 5…7, для зберігання
охолодженого м'яса 1...2 (площа 200...300 м2),
замороженого м'яса 3…4 (площа 300…1000 м2),
універсальних 1...3.
13

14.

20
19
17
Планування
19
одноповерхового
виробничого
холодильника
м'ясокомбінату
8
7
10
6
1
1
11
11
1
1
221
21 23
4
2
5
12
13
14
3
16
15
19
18
1 — камери схову
мороженого м'яса;
2 — камери
однофазного
заморожування
м'яса;
3 — камера схову
охолодженого
(мороженою) м'яса;
4 — камера
охолоджування
м'яса;
5 — камера
накопичення і
зберігання
охолодженого м'яса;
6, 7 — камери заморожування і упаковки блокового м'ясо; 8 — камера схову жиру;
9, 10 — камери заморожування і зберігання субпродуктів; 11 — камери
некондиційних вантажів; 12 — трансформаторна; 13 — КІП: 14 — компресорне
відділення: 15 — апаратне відділення; 16 — побутові приміщення; 17— залізнична14
платформа; 18- автомобільна платформа; 19 — вагові; 20 — морозильні апарати;
21 — експедиція; 22 — м’ясо-жировой корпус; 23 — м'ясопереробний корпус

15. Об'ємно-планувальні рішення виробничого холодильника міського молочного заводу

Структура вантажомісткості:
Місткість холодильника 2000 т,
з них 1600 т — камери збереження замороженого
сиру (-20 °С) ,
400 т — камери збереження заморожених сливок
(-20 °С).
дві камери заморожування сиру і сливок (-30 °С) і
накопичувальна камера перед ними,
камери гартування і зберігання морозива (-23 °С)
камера для завантаження і тимчасового
розміщення контейнерів (-10 °С).
15

16.

7
3
5
4
1
1
1
1
6
2
4
6
7
Планування одноповерхового виробничого холодильника міського молочного
заводу:
1 — камери схову охолодженої і замороженої продукції; 2 — камери
16
охолоджування і заморожування; 3 — компресорне відділення; 4 —
службові, підсобні, виробничі і побутові приміщення; 5 — відділення
прийому молочної продукції; 6 — експедиція; 7- автомобільна платформа

17. Об'ємно-планувальні рішення одноповерхового виробничого холодильника консервного заводу

Структура вантажомісткості:
Загальна вантажомісткість 1300 т
морозильне відділення з трьома морозильними
апаратами,
чотири камери збереження замороженої
продукції (-20 °С) загальною вантажомісткістю
1200 т
три камери збереження охолодженої сировини
(0°С) загальною вантажомісткістю 100 т.
Висота холодильних камер 6 м.
17

18.

1
10
2
3
4
4
4
5
4
8
11
9
9
11
11
5
6
5
7
Планування одноповерхового виробничого холодильника консервного
заводу:
1— залізнична платформа; 2 — компресорне відділення; 3 — відділення
заморожування; 4 — камери схову охолоджених і заморожених
продуктів: 5 — камери схову сировини: 6 — відділення підготовки
18
продукції до охолоджування і заморожування; 7 — майданчик прийому
і складування сировини: 8 — сполучний коридор; 9 — підсобні і
побутові приміщення; 10 — коридор; 11 — морозильні апарати

19.

Планування одного з поверхів багатоповерхового виробничого
холодильника в рибному порту
1
4
3
2
3
1 — камери схову
мороженої риби:
2 — вестибуль;
3 -- ліфти і ліфтові
шахти;
4 — компресорне
відділення,
трансформаторна,
льдозавод і інші
виробничі
приміщення;
5 — автоплатформа
1
5
19
English     Русский Правила