Біржа
Зміст
Біржі України в XIX - на початку XX століть
Залежно від активів якими торгує біржа, їх поділяють на:
Товарні біржі мають такі переваги:
Основні види операцій, які здійснюють на валютній біржі:
продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку та скрапленого газу, в тому числі для потреб населення; - продажу державного та
Дякую за увагу!
25.49M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Біржа

1. Біржа

Роботу виконала студентка 115 групи
Назаренко Вікторія

2. Зміст

ЗМІСТ
Біржа, значення
Біржі України в XIX - на початку XX століть
Поділ Бірж
Основні види операцій

3.

Біржа — організований торгівельний майданчик, на якому
відбувається гуртова торгівля товарами або цінними паперами у
вигляді стандартизованих біржових угод.

4.

Біржі беруть початок від купецьких сходок в
італійських містах 13—14 ст., а пізніше в
торговельних містах інших країн Західної
Європи.

5.

В світовій торгівлі 17 ст. велику роль відіграла Амстердамська
біржа, де сформувались основні типи біржових операцій, відомих
в сучасних капіталістичних країнах.

6. Біржі України в XIX - на початку XX століть

На початку XIX ст. на українських землях в складі Російської
імперії головними центрами товарно-грошового обігу
були ярмарки.
У Європі ще в XVI-XVII ст. на зміну ярмаркам прийшли біржі організовані та контрольовані державою центри оптової торгівлі.

7.

У 1796 році в Одесі була створена перша в Україні біржа, яка
обслуговувала головним чином іноземних негоціантів і діяла на
постійній основі за європейським зразком.

8.

У 1869 році в Києві була відкрита біржа де відбулися перші
торги сільськогосподарською сировиною та продуктами її
переробки.

9.

Впродовж 1873-1893 років обсяги продажів на Київській біржі зросли з 4
524 тис. до 90 890 тис. рублів. Київська біржа стала основним центром
оптової торгівлі цукром. На початку ХХ сторіччя через Київську біржу
було продано більше половини цукру, виробленого в Україні, і не менше
однієї третини цукру Російської імперії.

10.

Біржі в Україні працювали до початку Першої світової
війни. Згодом вони були закриті урядом Російської
імперії під приводом боротьби з відпливом капіталу за
межі імперії

11. Залежно від активів якими торгує біржа, їх поділяють на:

Товарна біржа — гуртовий, регулярно чинний ринок, де
відбувається торгівля товарами за зразками або стандартами, в
яких вказано перелік необхідних ознак (якість, сортність тощо).

12.

Товарні біржі з розвитком капіталізму стали центром оптової торгівлі,
де продаються і купуються масові однорідні товари
(бавовна,цукор, кава, зерно, метал, каучук та ін.) за зразками
і стандартами.

13. Товарні біржі мають такі переваги:

контрагенти, добровільно вибирають один одного;
ціни формуються під впливом попиту і пропозиції;
торги проводяться за єдиними, встановленими біржею, правилами;
типова форма контрактів спрощує до мінімуму проведення торгів.

14.

Фо́ндова бі́ржа — організаційно оформлений, постійно
діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами;

15.

Валютна біржа — установа, в якій на підставі чинного
законодавства здійснюється регулярна й упорядкована торгівля
іноземною валютою відповідно до попиту і пропозиції.

16. Основні види операцій, які здійснюють на валютній біржі:

укладання угод з членами біржі на купівлю чи продаж іноземної
валюти відповідно до ринкового курсу;
визначення ринкових курсів іноземних валют;
здійснення розрахунків у національній та іноземній валюті відповідно
до укладених на біржі угод;
проведення операцій центрального банку щодо підтримки ринкового
курсу національної валюти;

17.

Ф'ючерсні - біржа, торгівля на якій ведеться ф'ючерсними
контрактами - контрактами на поставку біржових товарів або
цінних паперів у майбутньому.

18. продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку та скрапленого газу, в тому числі для потреб населення; - продажу державного та

Універсальна — організація та проведення біржових та
відкритих торгів (аукціонів) по:
-продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку та
скрапленого газу, в тому числі для потреб населення;
- продажу державного та комунального майна;
- продажу активів платника податків, які перебувають у податковій
заставі;
- продажу земельних ділянок та прав оренди на них на підставі Ліцензії
на проведення земельних торгів;

19.

- продажу земельних ділянок та прав оренди на них на підставі Ліцензії
на проведення земельних торгів;
- продажу необробленої деревини;
- продажу військового надлишкового та списаного майна;
- реалізації конфіскованого та безхазяйного (що перейшло у
власність держави) майна;
- реалізації майна підприємств-банкрутів на всіх стадіях;
-тощо;

20. Дякую за увагу!

English     Русский Правила