1 бет - Мазмұны
Оқу жылының жұмысын жоспарлау І БӨЛІМ
ІІ БӨЛІМ. Міндетті жалпы орта білім беруге бағытталған (жалпы бастауыш, негізгі жалпы, орта (толық) білім беру) мектеп әрекетін
ІІІ БӨЛІМ. Педагогикалық кадрлармен жұмыс
ІV БӨЛІМ. Мектептің әдістемелік жұмысы
ХІІ БӨЛІМ. Материалдық-техникалық базаны нығайту және шаруашылық жұмыс.
214.00K
Категория: ОбразованиеОбразование

Планирование на казахском

1.

"Выживают не самые сильные
особи,
и
не
самые
интеллектуально развитые, а те,
которые легче всего приспосабливаются к изменениям"
Чарльз Дарвин

2. 1 бет - Мазмұны

1 БЕТ - МАЗМҰНЫ
Өткен оқу жылында атқарылған оқуәдістемелік және тәрбие жұмысының
талдауы ......................................2-15 бет;
2. Жалпыға міндетті орта білім беруге
бағытталған (жалпы бастауыш, негізгі
жалпы, орта (толық) білім беру) мектеп
әрекетін ұйымдастыру.............16-18 бет;
1.

3. Оқу жылының жұмысын жоспарлау І БӨЛІМ

Өткен оқу жылында атқарылған
оқу-әдістемелік
және
тәрбие
жұмысының талдауы мен жаңа оқу
жылына қойылатын мақсаттар.

4.

3. 1-11 сынып оқушыларының оқу
әрекетін талдау.
4. 1-11 сынып оқушыларын оқыту
нәтижесін талдау (Ескерту: -11 сынып
оқушылардың оқу, жазу,
жаратылыстану және математикалық
сауаттылықтарын; балалардың тілідік
құзыреттіліктерін 4 категория арқылы
анықтау- сөйлеу, оқу, жазу, айтылым) .

5.

4.1. Пәндік оқу бағдарламалардын
орындалуын талдау.
4.2. Мектеп оқушыларының сабаққа,
элективті, таңдау курстарына, жеке және
топтық сабақтарға қатысуын талдау.
5. Жеке оқу жоспары бойынша ерекше
қажеттіліктері бар оқушылармен жұмысты
талдау.

6.

5.1. 9-11 сынып түлектерінің мемлекеттік (қорытынды)
аттестациясының нәтижесін талдау.
5.2. 11 сынып түлектерінің жалпы орта (толық) білім беру
курсына мемлекеттік (қорытынды) аттестациясының
нәтижесін талдау.
6. Мектептің тәрбие жұмысын талдау.
7. Мектептің психологиялық қызметінің жұмысын талдау.
8.
Мектептің әлеуметтік-педагогикалық қызметінің жұмысын
талдау.
9.
9. Педагогикалық кадрлармен жұмыстың жағдайы, олардың
кәсіби деңгейі, мұғалімдердің аттестациясының
қорытындысы.
10. Мектептің басқару және бақылау әкімшілігінің қызметін
талдау.
11. Мектептің медицина қызметінің жұмысын талдау.
12. Мектеп кітапханасының жұмысын талдау.
13. Мектептің оқу-материалдық базасын нығайту жөніндегі
жұмысты талдау.

7. ІІ БӨЛІМ. Міндетті жалпы орта білім беруге бағытталған (жалпы бастауыш, негізгі жалпы, орта (толық) білім беру) мектеп әрекетін

ұйымдастыру
(Қазақстан Республикасы Конституциясының 30 бабы)
Балалар есебін жүргізу бойынша мөлтек аудан үйлерін бекіту.
Ұйымдастыру-педагогикалық іс-шаралар.
Оқушылар өмірі мен құқығын қорғау.
Мектеп қызметкерлерінің еңбегін қорғау және еңбек жағдайын
жақсарту жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар
жоспары
Балалардың жол-көлік жарақатын болдырмауға арналған ісшаралар жоспары.
Жаңа оқу жылында жеке және үйде оқытылатын балалардың
тізімі.
Болашақ бірінші сынып оқушыларымен жұмыс жоспары.
Жеке оқу жоспары бойынша ерекше қажеттіліктері бар
балалармен жұмыс жоспары.
Сынып бөлмелерінің, кабинеттердің байқауын өткізу,
ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар.

8. ІІІ БӨЛІМ. Педагогикалық кадрлармен жұмыс

1. Мектеп әкімшілігі мүшелерінің арасында міндеттерді
бөлу.
2. Мұғалімдердің жүктемесі.
2.1. Пәндер бойынша.
2.2. Жаңа оқу жылына 1-11 сынып оқушылармен
жеке-топтық сабақтар, элективтік, қолданбалы,
таңдау курстар туралы мәліметтер.
2.3. Кабинетті меңгеру.
2.4. Спорт секцияларына (үйірмелеріне) басшылық
ету.
2.5. Сынып жетекшілік.
2.6. Өзін-өзі бақылауда жұмыс істейтін мұғалімдердің
тізімі.

9. ІV БӨЛІМ. Мектептің әдістемелік жұмысы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Мектептің әдістемелік жұмысының жүйесі.
Мектептің ғылыми-әдістемелік кеңесінің құрамы.
Мектептің ғылыми-әдістемелік жұмысының жоспары.
Мектептің ғылыми-әдістемелік кеңесі жұмысының өткен
оқу жылына арналған жоспары.
НЗм-ің тәжірибесін енгізу бойынша жұмыс жоспары.
Мұғалімдердің тәжірибесін қорытындылау және
зерделеудің жаңа оқу жылына арналған жоспары.
Жас мамандармен жұмыс жоспары.
Педагогикалық кадрлардың аттестациядан өтуін
жоспарлау. Мектептің аттестациялық комиссиясының
қызметі.
Мұғалімдердің біліктілігін арттыру, олардың өз бетінше
білім алуы, ғылыми-тәжірибелік конференция және
педагогикалық оқулар ұйымдастырып, өткізу.
“Жыл мұғалімі” сайысын ұйымдастырып, өткізу
жоспары.

10.

V. БӨЛІМ.
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту
жоспары.
VІ. БӨЛІМ
Психологиялық қызметтің жұмысы.
VІІ. БӨЛІМ.
Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің жұмысы.
VІІІ. БӨЛІМ.
Логопед қызметінің жұмысы.
ІХ. БӨЛІМ.
Оқу-тәрбие үрдісіне басшылық ету.
Педагогикалық кеңестер.
Директордың жанындағы кеңестер.
Мектеп директорының орынбасарлары жанындағы
кеңестер.
Жаңа оқу жылына тәрбие жұмысы мен сыныптан тыс
жұмыстың жоспары.

11.

Х БӨЛІМ.
Оқу-тәрбие үрдісіне педагогикалық
бақылау жүргізу.
Мектепішілік бақылау жүйесі. Жаңа оқу
жылына педагогикалық үрдісті реттеу.
Оқулықтарды бақылау және тәрбие
жұмысын талдау.
ХІ.БӨЛІМ.
Ата-аналармен, отбасымен және
жұртшылықпен жұмыс.

12. ХІІ БӨЛІМ. Материалдық-техникалық базаны нығайту және шаруашылық жұмыс.

Мазмұны:
Мектеп кеңесінінің жұмыс жоспары.
Мектептің қамқорлық кеңесінің жұмыс жоспары.
Мектеп әкімшілігі кеңесінің жұмыс жоспары.
Қылмысқа қарсы күрес кеңесінің жұмыс жоспары.
Жаңа оқу жылындағы әдістемелік бірлестіктердің жұмыс
жоспары.
Жаңа оқу жылындағы мектеп кітапханасының жұмыс
жоспары.
Жаңа оқу жылындағы ата – аналар комитетінің жұмыс
жоспары.
Жаңа оқу жылындағы жазғы сауықтыру жұмыстарының
жұмыс жоспары.
Жаңа оқу жылындағы мектептің медициналық қызметінің
жұмыс жоспары.
Мектептің даму бағдарламасы.
Жаңа оқу жылына жасалған оқу тәрбие жұмысының жылдық
жоспарындағы іс – шаралар.

13.

Қосымша 1
Құрметті мұғалімдер!
Төмендегі сауалнама мектеп жұмысын жоспарлауды
жетілдіруге арналған. Сауалнамада педагогикалық қызметтің
бағыттары келтірілген. Жаңа оқу жылында анағұрлым өзекті деген
педагогикалық қызметтің бағыттарын белгілеңіздер.
Жалпы оқу біліктерін жетілдіру.
Жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін дамыту.
Дамыта және ынтымақтаса оқыту.
Оқушылардың тәртіп бұзушылығына қарсы жұмыс.
Сыныпта қолайлы психологиялық ахуал қалыптастыру
бағытындағы жұмыс.
Жеке тұлғаны қалыптастыруда оқушыларға адамгершілік және
эстетикалық тәрбие беру.
Мектеп мәселелерін шешуге ата – аналарды қатыстыру.
Жанұямен жеке жұмыс.
Сіздің мектебіңіз үшін өзекті мәселе қандай?
Осы мәселелерді шешу үшін алдыңызға қандай мақсат, міндет
қойдыңыз?

14.

Қосымша №2
Жаңа оқу жылының жоспарын жетілдірудегі ұсыныстарды зерттеуге арналған
САУАЛНАМА (ата – аналар үшін)
1. Сіз біріккен жұмыстың қай формасын анағұрлым тиімді деп есептейсіз:
ата – аналар жиналысы, ашық сабақтар, балалар мен ата – аналардың бірігіп өткізетін іс
шаралары, педагогикалық конференциялар және т.б.
________________________________________________________________________________________
2. Жасөспірімнің жанұядағы, мектептегі, бос уақытындағы құқықтық жағдайы туралы
ақпаратты қажетсінесіз бе?___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.Оқушылардың бос уақытын өткізуге қандай ұсыныстар бере аласыз?_______________________
________________________________________________________________________________________
4.Оқушылардың
ата–аналардың
алдында
шығармашылық
есеп
беруі
қажет
пе?(иә,жоқ)__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5.Сіз мектепте қандай клуб немесе үйірме ұйымдастыра аласыз?____________________________
________________________________________________________________________________________
6.Сіздің мектеп әкімшілігімен, қалалық әкімшілікпен және білім департаменті өкілдерімен
кездесуге қатысқыңыз келе ме?_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7.Мектепке қандай көмек және қандай шамада бере аласыз?_________________________________
________________________________________________________________________________________
8.Дәл қазіргі кезде біздің мектеп үшін қандай мәселе өзекті деп ойлайсыз?______
____________________________________________________________________________________
Жауабыңызға рахмет!

15.

Қосымша №3
Жаңа оқу жылының жоспарын жетілдірудегі ұсыныстарды
зерттеуге арналған
САУАЛНАМА (оқушылар үшін)
1. Өткен оқу жылында өткізілген мектепішілік іс – шаралардың қайсысы қызықты болды
және неліктен деп ойлайсыз?________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__
2. Осы іс – шаралардың қайсысында сіз ұйымдастырушы ретінде қатыстыңыз?________
_______________________________________________________________________________________
__
3. Өткен оқу жылында өткізілген қандай іс – шара қызықсыз болып өтті және
неліктен?___________________________________________________________________________
4. Жаңа оқу жылының жоспарына қандай жаңалық енгізе аласыз?____________________
_______________________________________________________________________________________
__
5. Сіз қандай істе ұйымдастырушы ретінде қатыса аласыз?____________________________
_______________________________________________________________________________________
__
6. Сыныптың негізгі жетістіктеріне нені жатқызасыз?__________________________________
_______________________________________________________________________________________
__
7. Мектеп өмірі қызықты, әлде қызықсыз бола бастады ма? Қалай ойлайсыз?__________
_______________________________________________________________________________________
__
8. Басқа да ұсыныстарыңыз?___________________________________________________________
Жауабыңызға рахмет!
English     Русский Правила