ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мета роботи. На основі систематичного науково-методичного підходу проаналізувати адміністративно-територіальний устрій Волинської обла
Структура сучасного АТУ України
Зміни в адміністративно-територіальному устрої Волинської області (1940-2015 pp.)
Повіти Волинської області (за В. Я. Малиновським)
Повіти Волинської області (запропоновано автором)
Перспективний план формування території громад Волинської області від 25.06.2015 р.
Територіальна реформа Волинської області станом на 30.05.2016 р. (за сайтом «Децентралізація влади»)
Висновки
Дякую за увагу!
2.78M
Категории: ЭкономикаЭкономика ПравоПраво

Проблеми реформування адміністративно-територіального устрою

1. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КАЛЕНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
Науковий керівник:
к.г.н, доц.
Пугач С. О.
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.

Актуальність теми
Проблематика адміністративно-територіального устрою у процесі
державотворення займає особливе місце, адже об'єктивні політикоекономічні зміни спонукають до періодичного перегляду окремих його
аспектів у будь-якій країні. Тільки за останній період територіальне
реформування мало місце у Франції, Польщі, Угорщині, Словаччині.
Питання реформування адміністративно-територіального устрою
України набуло особливої актуальності у період демократизації суспільнополітичного життя. Система адміністративно-територіального поділу
України, її територіальна організація влади, по суті, не змінилася з
радянських часів. Систему територіальної організації влади в нашій країні
можна охарактеризувати як моноцентричну з елементами місцевого
самоврядування (про реальне місцеве самоврядування можна вести мову
лише на рівні міст обласного підпорядкування). Зрозуміло, що така
система організації влади не сприяє проведенню реформ, становленню
дійового місцевого самоврядування. Сьогодні в Україні відбувається
територіальна реформа, яка має ряд суперечностей. Саме тому тема
дипломної роботи є актуальною і такою, що потребує подальших
досліджень.
2

3. Мета роботи. На основі систематичного науково-методичного підходу проаналізувати адміністративно-територіальний устрій Волинської обла

Мета роботи. На основі систематичного науково-методичного
підходу проаналізувати адміністративно-територіальний устрій
Волинської області та особливості його сучасного реформування.
.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
– уточнити методи та методику дослідження адміністративнотериторіального устрою з точки зору економічної та соціальної
географії;
– дослідити історико-географічні передумови формування
адміністративно-територіального поділу Волинської області;
– проаналізувати сучасний адміністративно-територіальний устрій
Волинської області;
– розглянути принципи та підходи до реформування
адміністративно-територіального устрою Волинської області.
Об’єкт дослідження – адміністративно-територіальний устрій
Волинської області.
Предмет дослідження – геопросторова організація
адміністративно-територіального устрою Волинської області у
3
контексті сучасної територіальної реформи.

4.

Адміністративно-територіальний устрій – (від
латинського administration – керівництво, управління і
territorium – територія) – це законодавчо закріплена
система поділу території держави на окремі частини (краї,
області, землі, провінції, штати, департаменти, округи,
волості, райони), відповідно до якої твориться система
органів державної влади і місцевого самоврядування. Це
внутрішня територіальна організація держави, яка певним
чином змінюється у часі і просторі.
Основними структурними елементами системи АТУ є
адміністративно-територіальні одиниці – частини
території держави з певним правовим статусом, у межах
яких створюються і діють місцеві органи державного
управління і самоврядування.
4

5. Структура сучасного АТУ України

5

6. Зміни в адміністративно-територіальному устрої Волинської області (1940-2015 pp.)

Роки
1940
1946
1950
1958
1959
1960
1962
1963
1965
1966
1969
1971
1981
1987
1989
1994
1996
2015
Кількість
адміністративних
районів
30
30
30
21
19
19
7
7
12
15
15
15
15
15
15
16
16
16
Кількість Рад
Кількість поселень
міських
селищних
сільських
міст
селищ
міського
типу
сільських
поселень
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
16
15
14
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
21
22
22
22
859

249
393
304
297
295
295
298
304
308
312
309
317
339
370
374
379
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
16
15
15
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
21
22
22
22
1049
1193
11931077
1070
1064
1045
1044
1050
1049
1054
6

7. Повіти Волинської області (за В. Я. Малиновським)

7

8. Повіти Волинської області (запропоновано автором)

8

9. Перспективний план формування території громад Волинської області від 25.06.2015 р.

9
Перспективний план
формування території
громад Волинської
області від 25.06.2015 р.

10. Територіальна реформа Волинської області станом на 30.05.2016 р. (за сайтом «Децентралізація влади»)

10

11. Висновки

На нашу думку, однією із проблем того, що реформа
проходить не дуже дало є те, що економіко-географи
мало залучаються до розробок схем
адміністративно-територіального устрою. Як
наслідок не у повній мірі враховується географічний
(територіальний) чинник. З метою підвищення
ефективності адміністративно-територіальної
реформи Волинської області, мінімізації негативних
(кризових) наслідків, необхідне комплексне
суспільно-географічне дослідження із залучення
провідних фахівців Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки.
11

12. Дякую за увагу!

12
English     Русский Правила