Тема №15. Основи технічної експлуатації техніки РЕБ.
Навчальні питання:
Література:
776.50K
Категория: Военное делоВоенное дело

Основи технічної експлуатації техніки РЕБ

1. Тема №15. Основи технічної експлуатації техніки РЕБ.

Лекція №27. Основи технічної
експлуатації техніки РЕБ.

2. Навчальні питання:

1. Загальні положення.
2. Обов’язки посадових осіб.
3. Введення в експлуатацію техніки РЕБ.
4. Категорування техніки РЕБ.

3. Література:

1. Комплекси радіоелектронного
подавлення. Навчальний посібник.
М.Д.Петрук, М.В.Дюков,
В.М.Ничипорчук, А.В.Гламазда:
Житомир, 2014, 516с.
2. Керівництво з технічної експлуатації
техніки радіоелектронної боротьби у
Збройних Силах України (КТЕТ РЕБ).
Введено у дію наказом начальника Генерального штабу
Збройних Сил України від 14 серпня 2003 року № 59

4.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
КЕРІВНИЦТВО
З ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІКИ
РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
(КТЕТ РЕБ)

5.

ЗМІСТ
Розділ 1 ВСТУП
Загальні положення
Розділ 2 ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ З
ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІКИ
РЕБ
2.1. Загальні положення
Розділ 3 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА
КАТЕГОРУВАННЯ ТЕХНІКИ РЕБ
3.1. Введення в експлуатацію
3.2. Категорування техніки РЕБ

6.

Розділ 4 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ
РЕБ
4.1. Задачі та види ТО
4.2. Зміст видів ТО
4.3. Організація та проведення ТО
Розділ 5 ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ РЕБ
5.1. Організація ТО в обсязі ТО-1
5.2. Організація ТО в обсязі ТО-2, сезонного та річного технічного
обслуговування
5.3. Особливості ТО техніки РЕБ
5.4. Особливості ТО техніки РЕБ при дії несприятливих факторів
зовнішнього середовища.
5.5. Особливості ТО в польових умовах
5.6. Особливості ТО техніки РЕБ в умовах бойових дій.

7.

Розділ 6 РЕМОНТ ТЕХНІКИ РЕБ
6.1. Задачі та види ремонту
6.2. Планування ремонту
6.3. Здача техніки РЕБ у ремонтні органи та отримання її з
ремонту
6.4. Ремонт техніки РЕБ виїзними бригадами
6.5. Організація роботи ремонтних підрозділів в/ч
6.6. Особливості ремонту техніки РЕБ у бойових умовах
6.7. Інженерна методика пошуку несправностей
Розділ 7 ЗБЕРІГАННЯ ТЕХНІКИ РЕБ
7.1. Організація зберігання та збереження техніки РЕБ
7.2. ТО техніки РЕБ при зберіганні

8.

Розділ 8 ЗБІР ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ДАНИХ ПРО
НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІКИ РЕБ І ВИДИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТЕХНІКИ РЕБ, ДОРОБКА ТЕХНІКИ РЕБ
8.1. Штатна експлуатація техніки РЕБ, організація збору даних про її
надійність.
8.2. Підконтрольна експлуатація техніки РЕБ
8.3. Дослідна експлуатація техніки РЕБ
8.4. Лідерна експлуатація техніки РЕБ
8.5. Доробка техніки РЕБ.
Розділ 9 ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІК І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІКИ РЕБ.СПИСАННЯ ТА
ПЕРЕДАЧА ТЕХНІКИ РЕБ.
9.1. Планування технічної експлуатації
9.2. Облік технічної експлуатації
9.3. Матеріально-технічне забезпечення експлуатації техніки РЕБ
9.4. Передача техніки РЕБ
9.5. Списання техніки РЕБ

9.

Розділ 10 КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІКИ РЕБ
10.1. Задачі контролю технічного стану та експлуатації техніки РЕБ.
10.2. Контроль технічного стану техніки РЕБ
10.3. Контроль комісіями технічного стану та експлуатації техніки
10.4. Оцінка технічного стану техніки РЕБ
10.5. Оцінка стану експлуатації техніки РЕБ
10.6. Оцінка стану ремонту техніки РЕБ і підрозділів ремонту
10.7. Оцінка стану матеріально-технічного забезпечення
Розділ 11 ДОПУСК ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДО
РОБІТ НА ТЕХНІЦІ РЕБ І ОРГАНІЗАЦІЯ
ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
11.1. Допуск особового складу до робіт на техніці РЕБ
11.2. Технічна підготовка особового складу

10.

Розділ 12 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІКИ РЕБ
12.1.Забезпечення безпечної експлуатації під час виконання
робіт на техніці РЕБ.
12.2. Правила зберігання спеціальних низькозамерзаючих
охолоджувальних рідин для охолодження радіоелектронної
апаратури та поводження з ними.
Розділ 13 МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІКИ РЕБ
13.1. Загальні положення
Розділ 14 РЕСУРСИ (ТЕРМІНИ) ТЕХНІЧНОЇ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІКИ РЕБ
14.1. Міжремонтні ресурси (терміни) експлуатації техніки РЕБ
14.2. Продовження ресурсу техніки РЕБ

11.

Розділ 15 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА
РЕКЛАМАЦІЙНА РОБОТА
15.1. Ведення рекламаційної роботи
Розділ 16 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТЕХНІКИ РЕБ
16.1. Вимоги щодо охорони природного середовища
16.2. Обов’язки посадових осіб щодо охорони навколишнього
природного середовища

12.

1. Загальні положення.
КТЕТ РЕБ визначає основні положення по:
плануванню, проведенню та контролю технічної
експлуатації техніки номенклатури
радіоелектронної боротьби (РЕБ) військових
частин і підрозділів РЕБ Збройних Сил України.

13.

Техніка номенклатури включає в себе:
- радіоелектронні засоби створення радіоперешкод
(станції перешкод, передавачі перешкод) – засоби (РЕП);
- комплекси РЕП;
- рухомі пункти та вузли управління РЕЗ
радіоелектронними засобами створення радіоперешкод;
- засоби радіо та радіотехнічного контролю;
- засоби технічного обслуговування та ремонту,
контролю та діагностики технічного стану засобів
(комплексів) РЕП, спеціальні вимірювальні комплекси
та прилади;
- спеціальні контрольно-тренувальні, випробувальні та
налагоджувальні стенди, тренажери й імітатори;
- комплекти запасних частин, інструменту та приладдя
(ЗIП).

14.

Експлуатація техніки РЕБ – це стадія
життєвого циклу техніки РЕБ з моменту
прийняття її військовою частиною від
підприємства-виробника чи ремонтного
підприємства до зняття з експлуатації.
Етапи експлуатації техніка РЕБ:
введення в експлуатацію;
приведення до готовності;
підтримання в готовності;
використання (застосування);
зберігання;
транспортування.

15.

Заходи підтримання техніки РЕБ в постійній
готовності до застосування:
• введення в експлуатацію;
• комплексне технічне обслуговування і ремонт;
• забезпечення зберігання;
• технічна підготовка обслуговуючого персоналу;
• контроль технічного стану;
• матеріально-технічне забезпечення;
• ведення облікової і експлуатаційної
документації;
• збір та узагальнення експлуатаційних даних про
надійність техніки РЕБ;
• проведення рекламаційної роботи.

16.

Постійна готовність техніки РЕБ до застосування
досягається:
- своєчасним, якісним і повним виконанням робіт по
комплексному технічному обслуговуванню та ремонту;
- глибокими знаннями о/с улаштування, правил
технічного обслуговування та ремонту техніки РЕБ;
- тісною взаємодією підрозділів в/ч з питань технічної
експлуатації техніки РЕБ;
- суворим дотриманням правил техніки безпеки;
- високою дисциплінованістю особового складу;
- своєчасним і повним забезпеченням в\ч комплектами
ЗІП, радіоелектронними та електротехнічними
виробами, засобами вимірювання, іншими МТЗ;
- контролем технічного стану техніки РЕБ.

17.

Основні задачі служби технічної експлуатації:
- планування і проведення робіт по технічному
обслуговуванню техніки РЕБ;
- виконання ремонту техніки РЕБ в ремонтних
майстернях;
- забезпечення умов зберігання техніки РЕБ у в\ч;
- проведення дослідної експлуатації техніки РЕБ;
- збір, аналіз і узагальнення експлуатаційних
даних про надійність техніки РЕБ;
- рекламаційна робота.

18.

Технічний стан – це стан, який характеризується в
певний момент часу, за певних умов зовнішнього
середовища значеннями параметрів, установлених
технічною документацією.
Контроль технічного стану – це перевірка відповідності
значень параметрів техніки вимогам технічної
документації та визначення на цій основі одного із
заданих видів технічного стану в даний момент.
Справний стан – це стан техніки, який відповідає всім
вимогам нормативної (експлуатаційної) та (чи)
конструкторської документації.
Несправний стан – це стан техніки, який не відповідає
хоча би одній з вимог нормативної (експлуатаційної) та
(чи) конструкторської документації
Працездатний стан – це стан техніки, коли вона здатна
виконувати всі потрібні функції.

19.

Боєготова техніка – це техніка, яка є
працездатною, має необхідний запас ресурсу,
приведена у вихідне, встановлене
експлуатаційною документацією положення чи
стан, і підготовлена до виконання поставленого
бойового завдання на використання за
призначенням.
Безпосередню відповідальність за технічний
стан і постійну готовність техніки РЕБ несуть
командири підрозділів та посадові особи, за
якими закріплена техніка РЕБ.

20.

2. Обов’язки посадових осіб
Загальні обов’язки посадових осіб з
технічної експлуатації техніки РЕБ визначені
Статутом внутрішньої служби Збройних Сил
України,
настановами
та
посадовими
інструкціями.
Посадові особи зобов’язані знати дійсний стан
довіреної їм техніки та приймати всі необхідні
заходи щодо підтримання її в постійній готовності
до застосування за призначенням і забезпечення
всім необхідним для правильної експлуатації.

21.

Командир підрозділу (батальйону, роти,
взводу) військової частини відповідає за технічний
стан, облік, збереження, постійну готовність до
використання, своєчасне і якісне виконання робіт
по комплексному технічному обслуговуванню та
ремонту техніки РЕБ підрозділу.
Командир ремонтного підрозділу (начальник
ремонтної майстерні) відповідає за своєчасне та
якісне забезпечення робіт з технічного
обслуговування й ремонту техніки РЕБ, стан,
облік і збереження апаратури, обладнання та
майна підрозділу (майстерні) і його готовність до
виконання робіт у встановлені терміни.

22.

Начальник станції (комплексу) відповідає за
справність і постійну готовність станції
(комплексу) до використанням за призначенням.
Оператор екіпажу (відділення, обслуги)
відповідає за підтримання закріпленої техніки
РЕБ і готовності її до негайного використання за
призначенням.

23.

Введення в експлуатацію техніки РЕБ
3.
Заходи по введенню в експлуатацію техніки
РЕБ:
- прийом техніки РЕБ, яка надходить у
військову
частину
з
баз
зберігання
(підприємств промисловості);
- передачу техніки РЕБ до підрозділів для
експлуатації або зберігання і закріплення її за
відповідальними особами;
-
оформлення
документації.
експлуатаційної
та
звітної

24.

Прийом техніки РЕБ проводиться
робочою комісією, призначеною наказом
командира військової частини.
Прийом джерел електричного живлення
проводиться під безпосереднім контролем
посадової
особи,
відповідальної
за
електрогосподарство частини,
автомобільних засобів рухомості та гусеничних
базових машин – під контролем начальника
автомобільної служби частини,
засобів зв’язку – під контролем начальника
зв’язку військової частини.

25.

-
-
-
При прийомі техніки РЕБ проводяться:
перевірка наявності та правильність оформлення
експлуатаційної документації;
перевірка зовнішнього стану, комплектності,
відповідності заводських номерів записам у
формулярах (паспортах);
перевірка
технічного
стану,
відповідність
основних технічних характеристик вимогам
експлуатаційної документації;
контроль функціонування в режимах, вказаних
в експлуатаційній документації;
перевірка автомобільних засобів рухомості,
базових
гусеничних
машин
і
джерел
електричного живлення.

26.

На прийняту техніку РЕБ складається акт прийому.
Акт затверджується командиром військової частини
і висилається не пізніше триденного терміну після
прийому техніки РЕБ до постачального органу.
Один примірник акту залишається у військовій
частині.
Введення в експлуатацію та закріплення техніки
РЕБ за відповідальними особами оформлюється
наказом командира військової частини.
Некомплектна або несправна техніка РЕБ, на
якій гарантійний термін не закінчився, приймається
на тимчасове зберігання у військовій частині і на
неї надаються встановленим порядком рекламації.

27.

4.
Категорування техніки РЕБ
Категорія – це умовна облікова характеристика техніки,
установлювана за певними правилами відповідно до її
технічного стану та необхідності проведення того чи
іншого виду ремонту.
Категорії техніки РЕБ:
перша – для нової техніки РЕБ, яка не була в
експлуатації;
друга – для техніки РЕБ, яка знаходиться в експлуатації у
військовій частині та відповідає вимогам експлуатаційної
документації, а також для техніки РЕБ, що пройшла
планові ремонти;
четверта – для техніки РЕБ, яка потребує капітального
ремонту;
п’ята – для несправної техніки РЕБ, відновлення якої
технічно неможливо або економічно недоцільно.

28.

Категорування – це установлення та
документальне оформлення категорії техніки і (чи)
переведення її з однієї категорії до іншої.
Категорування проводиться з метою визначення
технічного стану та виду ремонту, що потрібний для
відновлення працездатності (ресурсу) техніки РЕБ.
Технічний огляд техніки РЕБ обов’язково
проводиться у випадках:
- при відпрацюванні встановлених термінів
експлуатації (ресурсів);
- при отримані аварійних, бойових та інших
пошкоджень;
- після відмов, які призвели до різкого погіршення
якості функціонування техніки РЕБ у цілому.

29.

Категорії техніки РЕБ оформляються:
друга – наказом командира військової частини при
введенні техніки РЕБ в експлуатацію;
четверта та п’ята – актом технічного стану.
Про встановлення категорії техніки РЕБ вносяться
записи у формулярах (паспортах) з позначкою
підстави (наказу, акту) для зміни категорії, дати
запису та прізвища особи, що внесла запис.
Записи завіряються гербовою печаткою військової
частини.
English     Русский Правила