Обдаровані діти: виявлення, навчання, розвиток
Існує дві крайні точки зору
Обдарована дитина – особлива дитина
Проблеми обдарованих дітей
Мозковий штурм
Д и т и н а
Учитель
Яких «+» у Вас більше?
Опитування вчителів є традиційним і найбільш зручним способом одержання інформації для психолога.....але враховує ..
Завдання практичного психолога
Методи виявлення обдарованих дітей
Після виявлення певних здібностей перед психологом постає завдання розвитку цих здібностей
Портфоліо обдарованої дитини
Робота з обдарованими дітьми різних вікових категорій
Робота з обдарованими дітьми різних вікових категорій
Робота з обдарованими дітьми різних вікових категорій
А відповідь на питання, що ж таке обдарованість – дар чи покарання, - буде залежати від нашого ставлення до цього явища. Те, що в нас є від Бог
3.53M

Обдаровані діти: виявлення, навчання, розвиток

1. Обдаровані діти: виявлення, навчання, розвиток

Велика кількість у світі людей,
яким ніхто не допоміг пробудитися
А.Екзюпері

2.

Обдаровані діти складають резерв
інтелектуального піднесення будьякої нації.
На сьогодні в Україні проблема
обдарованості, творчості, інтелекту
виходить на передній план у
державній політиці, визнаючи пошук,
навчання і виховання обдарованих
дітей та молоді, стимулювання
творчої праці, захист талантів

3.

ТО ЩО Ж ТАКЕ "ОБДАРОВАНІСТЬ"?
(Калейдоскоп тлумачень)
Обдарований - який має великі природні здібності; здібний,
талановитий. Здібність - природний нахил до чого-небудь; обдарування;
талант.
(Великий тлумачний словник сучасної української мови, 2002 р.)
Обдарованість - комплекс задатків і здібностей, які за сприятливих умов
дозволяють потенційно досягти значних успіхів у певному виді
діяльності (чи діяльностей) порівняно з іншими людьми.
(Л.Липова)
Обдарованість - якісно своєрідне сполучення здібностей, від якого
залежить імовірність більшого чи меншого успіху під час виконання тієї
чи іншої діяльності.
(Б.Тєплов)
Обдарованість - специфічне поєднання здібностей високого рівня, а
також інтересів, потреб, що дозволяє виконувати певну діяльність на
якісно високому рівні, відмінному від умовного "середнього рівня".

4.

Обдарованими
Обдарованими
ми вважаємо наших дітей і підлітків, рівень
інтелекта яких і мотивація, що склалася,
дозволяє їм досягти в майбутньому високих
професійних і творчих досягнень.
(Т.Хромова)
є ті учні, які, за оцінкою професіоналів,
внаслідок значних здібностей володіють
потенціалом до високих досягнень.
(Держвідділ освіти США)

5. Існує дві крайні точки зору

“усі діти є
обдарованими”
“обдаровані діти
зустрічаються
вкрай рідко”

6. Обдарована дитина – особлива дитина

• За рішенням Всесвітньої організації
охорони здоров'я обдаровані діти входять
до «групи ризику» поряд з малолітніми
правопорушниками, дітьми алкоголіків.
Їм необхідні спеціальні індивідуальні
програми, спеціально підготовлені вчителі,
школи, де знають і враховують
особливості і проблеми обдарованої
дитини, де він буде розвиватися згідно
своїм задаткам і здібностям.

7. Проблеми обдарованих дітей

висока чутливість
агресивність
неприязнь до школи
нонконформізм
занурення у філософські проблеми
диссинхронія розвитку
перфекціонізм
потреба в увазі дорослих
нетерплячість

8.

Креатив

9.

Вправи на розвиток творчої уяви
Вправа «Долоня»
Обведіть на аркуші паперу свою долоню.
Використовуючи творчу фантазію і контури долоні,
намалюйте будь-який образ. На завдання відводиться
2-5 хвилин. Малюнки одразу ж обговорюються. Потім
можна продемонструвати найбільш вдалі.

10.

11.

12.

13. Мозковий штурм

Виберіть картку, яка допоможе
вам визначити, що для вас є
обдарованість, творчість,
креативність

14.

Активність
Творчість
Задатки
Природні
потреби
Абстрагування
Власна
природна
цінність
Оригінальність
Обдарованість
Нестандартне
мислення
Високий
інтелект
Високий
рівень
свідомості
Цілеспрямованість
Ініціативність

15. Д и т и н а

Дитина
Вразливість
Постійні
прояви
цікавості
Надзвичайно
розвинене сприйняття
Демонстративність
Велика зосередженість
уваги
Інтенсивний мовний
розвиток
Егоїстичність
Схильність
до стресів
Зверхність
Комплекс
“Я не такий”
Завищена
самооцінка
Розкиданість
інтересів
Бажання
пізнати
оточуюче
Швидке та міцне
запам'ятовування
Наявність великих
можливостей до навчання
Швидке оволодіння
інтелектуальним процесом
формування понять,
узагальнень
Виявлення продуктивного
та творчого мислення
Схильність до творчої
праці як виявлення
обдарованості
Наполегливість
у реалізації
інтересів

16. Учитель

Знатися на психології обдарованих дітей,
відчувати їхні потреби та інтереси
Мати високий рівень
інтелектуального розвитку
Бути емоційно стабільною людиною,
тому що співпраця з обдарованою дитиною
потребує емоційних витрат,
а це – велике навантаження
Мати широке коло інтересів
Бути доброзичливим, чуйним, поважати право
Іншого бути не схожим на нього самого
Володіти почуттям гумору
(але без схильності до сарказму)

17.

Соціально-орієнтовна модель
обдарованого учня
1. Здатність ставити перед собою завдання різного рівня
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
складності та різного терміну досягнення
Наявність інноваційних характеристик особистості
Креативність, тобто творче сприйняття навколишньої
дійсності
Рефлексія та аналітичні здібності
Функціональна грамотність
Комунікативні навички
Емоційний розвиток особистості
Залучення до цінностей світової культури

18.

Тест
Нижче перелічені особисті риси й
ділові якості, які учитель зустрічає в
своїх учнів
Позначте знаком «+» ті риси, які Вам
подобаються в учнях, а знаком «-» ті, що не
подобаються.

19.

1. Неровно успевающий.
2. Организованный.
3. Выбивающийся из общего темпа.
4. Эрудированный.
5. Странный в поведении, непонятный.
6. Умеющий поддержать общее дело.
7. Выскакивающий на уроке с нелепыми замечаниями.
8. Стабильно успевающий (всегда хорошо учится).
9. Занятый своими делами (индивидуалист).
10. Быстро, «на лету» схватывающий.
11. Не умеющий общаться, конфликтный.
12. Общающийся легко, приятный в общении.
13. Иногда тугодум, иногда не может понять очевидного.
14. Ясно, понятно для всех выражающий свои мысли.
15. Не всегда желающий подчиняться большинству или
официальному руководителю.

20. Яких «+» у Вас більше?

Якщо парних «+» більше, то
Ви – нестандартний учитель,
який уміє виявити, разгледіти
обдарованість в дитині. На
практиці такі вчителі
зустрічаються рідко!

21. Опитування вчителів є традиційним і найбільш зручним способом одержання інформації для психолога.....але враховує ..

Якщо педагог сам є оригінальною, творчою
людиною, нестандартність учня буде сприйнята
позитивно
Якщо вчитель не відрізняється високим інтелектом,
авторитарний чи схильний до консерватизму творчо здібний учень може бути сприйнятий як
вперта, нестерпна, чи навіть “ тупа " дитина

22.

23. Завдання практичного психолога

• Психологічний комфорт
• Увагу до дитини з боку дорослих
• Підтримку дитини
• Емоційний комфорт
• Довірливе спілкування

24. Методи виявлення обдарованих дітей

25.

• методи тестових досліджень інтелекту
Фурмана, ШТРР,
• тест структури інтелекту Амтхауера,
• тест прогресивних матриць Равена,
• тест творчого мислення Торенса,
• тест Гілфорда,
• індивідуальна картка розвитку школяра та
низка інших.

26. Після виявлення певних здібностей перед психологом постає завдання розвитку цих здібностей

• Педагогічна і психологічна практика свідчить, що не можна на
замовлення “ створювати ” творчі особистості, можна лише
створити умови, розробити способи стимуляції активності
• Створення умов для виявлення і розвитку творчих здібностей
– основна умова розвитку обдарованості: батьки, психолог,
викладачі, педагоги-організатори мають залучити учня до
такої діяльності, за якої б реалізувалися його можливості
Слід пам‫׳‬ятати, що обдарованість виявляється і в атмосфері
ініціативи , змагання, дискусії. Тому в своїй діяльності ми
намагаємось урізноманітнювати форми роботи з учнями і
відходити, по можливості, від традиційних уроків

27. Портфоліо обдарованої дитини

• Психологічний портрет
(характеристика)
• Педагогічна характеристика
• Моніторинг розумового розвитку
• Моніторинг пізнавальної активності
• Результати досягнень (грамоти,
нагороди, сертифікати тощо)

28.

ФОРМИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ
Традиційні
Інноваційні
Заняття за індивідуальними
Аукціон талантів;
програмами розвитку та
Вернісаж;
саморозвитку;
Пізнавальні комп’ютерні, дидактичні
Учнівські наукові товариства;
ігри, турніри, брейн-ринги;
Захист науково-дослідницьких,
Ділові та рольові ігри;
творчих, проектних і пошукових
Мозковий штурм;
робіт;
Поле чудес, Що? Де? Коли?;
Виставки власних наробок
Турніри знавців наук;
Учнівські наукові товариства;
Аукціони творів юних літераторів;
Розв'язання і складання власних Дні науки та інтелектуальної праці;
ребусів, кросвордів,
Презентація проектів та веб-сайтів.
головоломок;
Фестивалі

29.

Найкращий учень
Його усі люблять, робить те що йому скажуть і так, як
кажуть. Любить подобатися.
Бунтівник
Сперечається. З ним важко спілкуватися. Часто у нього
виникають фрукстації - стан емоційно-вольового
напруження, коли щось загрожує досягненню мети.
«Підпільник»
Знає, що за обдарованість не платять, а навпаки вимагають, тому прагне не вистрибувати, а бути "як усі“.

30.

«Втікач»
Випадає зі шкільної системи, не може прилаштуватися до
вимог школи, вчителів.
«Двобічний»
Відстає чи має вади (фізичні). Його розглядають як
слабкого, не помічають обдарованості.
Цілеспрямований
Незалежний, автономний. Знає собі ціну. Знає, чого хоче.
Найкращий тип для розробки індивідуальної програми.

31. Робота з обдарованими дітьми різних вікових категорій

Вікова
Особливості вікової Завдання
категорі обдарованості
роботи з
я
обдарованими
Форми
роботи
Позиція
вчителя
Молодші
школярі
Рольові ігри.
Індивідуальні
творчі
завдання.
Створення
проблемної
ситуації.
Конкурси,
змагання.
Екскурсії.
Рольові ігри.
Індивідуальний
підхід.
Проведення
виставок
кращих робіт,
виробів.
Загострене почуття
свідомості, особистої
гідності, ініціативність,
поєднання
протилежностей
(швидкість і повільність,
гнучкість і стійкість
суджень), допитливість,
точність виконання
мисленєвих операцій,
стійкість уваги, пам’яті,
навички логічного
мислення, активний
словниковий запас,
налаштованість на
Велика увага до
вияву здібностей.
Тактовне
ставлення до учня,
Постійне
навантаження,
Раціональна
організація
позаурочної форми
роботи. Взаємодія з
сім’єю. Розвиток
дивергентного
мислення

32. Робота з обдарованими дітьми різних вікових категорій

Вікова
Особливості
категорі вікової
я
обдарованості
Завдання
роботи з
обдарованими
Форми роботи Позиція
вчителя
Учні 5-9
класів
Залучення до
винахідництва й
дослідницької
роботи, розвиток
навичок аналізу;
впровадження
проблемних методів
навчання, висування
гіпотез, їх
аргументації,
перевірки і
висновків,
різнорівнева
диференціація,
Навчання орієнтації у
Тематичні, творчі,
індивідуальні
завдання,
поглиблення
знань;
консультації,
інтелектуальні
ігри, турніри,
конкурси,
конференції,
олімпіади; зустрічі
з майстрами,
фахівцями
(письменниками,
художниками,
Інтенсивне
становлення
особистості, значене
зростання моральних і
інтелектуальних сил,
прагнення до
самостійності,
самоосвіти,
раціонального способу
вирішення завдань,
послідовне
обгрунтоване
мислення, розвиток
просторових уявлень,
розвиток стійкого
Доброзичливе,
обережне
оцінювання;
підтримка
прагнення
подальшого
розвитку;
підтримка,
захист

33. Робота з обдарованими дітьми різних вікових категорій

Вікова Особливості
категор вікової
ія
обдарованості
Завдання роботи Форми роботи
з обдарованими
Позиція
вчителя
Учні 1011
класів
Становлення
Профільні класи;
спеціальних
поглиблене
схильностей, нахилів і вивчення окремих
здібностей.
предметів;
Розвиток інтересу до індивідуальні
творчості; розвиток
навчальні плани,
конструктивних,
факультативи
винахідницьких
можливостей
Співпраця,
консультації.
Створення умов
для роботи з
фахівцями
вищого рівня;
турніри, наукові
товариства,
диспути,
проектні роботи
Енергійне зростання
моральних,
інтелектуальних
можливостей;
підвищений рівень
абстрагування й
узагальнення;
здатність до прямих і
зворотніх операцій,
міркувань,
умовиводів;
критичність,
прагнення до
самовдосконалення

34. А відповідь на питання, що ж таке обдарованість – дар чи покарання, - буде залежати від нашого ставлення до цього явища. Те, що в нас є від Бог

А відповідь на питання, що ж таке
обдарованість – дар чи покарання, буде залежати від нашого ставлення до
цього явища. Те, що в нас є від Бога,
батьків, природи, можна перетворити в
задоволення для себе та інших, або на
покарання.
Все залежить від нас.

35.

До кожної дитини слід
ставитися з надією та
очікуванням...
English     Русский Правила