842.23K
Категория: ФизикаФизика

Індукція магнітного поля. Магнітне поле Землі. 9 клас

1.

Індукція магнітного поля.
Магнітне поле Землі.
До підручника
«Фізика» 9 клас
За редакцією
В.Г. Бар’яхтара,
С.О. Довгого
Підготувала:
Слободянюк
Наталія
Олександрівна

2.

Силова характеристика магнітного поля
Магнітна індукція (індукція магнітного поля) — це векторна
фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного
поля.
Одиниця магнітної індукції в СІ — тесла
За напрямок вектора магнітної індукції в даній точці
магнітного поля обрано напрямок, у якому вказує північний
полюс магнітної стрілки, встановленої в даній точці
Демонстрація у віртуальній лабораторії vascak.cz Фізика в школі:
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mag_magnet&l=ua
Демонстрація у віртуальній лабораторії PhET:
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/latest/faraday.html?simulation=magnet-andcompass&locale=u0k

3.

Магнітні лінії
Умовні напрямлені лінії, дотичні до яких у кожній точці збігаються з лінією, уздовж якої напрямлений
вектор магнітної індукції, називають лініями магнітної індукції або магнітними лініями.
За допомогою магнітних ліній графічно зображують магнітні
поля:
1) за напрямок ліній магнітної індукції в даній точці
домовилися брати напрямок вектора магнітної індукції;
2) лінії магнітної індукції зображають щільніше в тих областях
поля, де модуль магнітної індукції більше.
Рисунок, утворений ланцюжками
залізних ошурок, відтворює
картину ліній магнітної індукції
магнітного поля підковоподібного
магніту.

4.

Однорідне магнітне поле
Магнітне поле в певній частині простору називають однорідним, якщо в кожній його точці вектори
магнітної індукції однакові як за модулем, так і за напрямком
Зображення ліній магнітної індукції однорідного
магнітного поля, які перпендикулярні до площини
рисунка та напрямлені до нас (а); напрямлені від
нас (б)

5.

Магнітне поле Землі
Гіпотеза Ґільберта: Земля — це величезний магніт, а
на півночі нашої планети розташований її південний
магнітний полюс.
Лінії магнітної індукції магнітного поля Землі не є
паралельними її поверхні.
Схема розташування магнітних ліній магнітного поля
планети Земля
Вільям Ґільберт

6.

Магнітні бурі
Сильні збурення магнітного поля Землі, які охоплюють
усю планету і тривають від одного до кількох днів,
називають магнітними бурями.
Магнітне поле Землі є своєрідним «щитом», який захищає
нашу планету від заряджених частинок, що летять із
космосу, переважно від Сонця
Поблизу магнітних полюсів потоки
частинок підлітають досить близько до
атмосфери Землі. Під час зростання
сонячної активності космічні частинки
потрапляють у верхні шари атмосфери та
йонізують молекули газу — тоді на Землі
спостерігаються полярні сяйва

7.

Розв’язуємо разом
Поміркуй:
• Штабовий магніт піднесли південним
полюсомдо магнітної стрілки. Як
поводитиметься стрілка?
• Корпуси компасів виготовляють їз
пластмаси, міді, алюмінію та інших
матеріалів. Що спільного в цих матеріалах?
1.
2.
3.
Укажіть на рисунку розташування
географічних та магнітних полюсів Землі
Укажіть полюси магніту. Зазначте
стрілками напрям ліній магнітного поля
всередині штабового магніту.
У випадках а, б на рисунку зображено
взаємне розташування двох штабових
магнітів. Нарисуйте в зошиті
приблизний вигляд загального
магнітного поля цих магнітів.

8.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила