Вступ. Економічна географія в системі географічних наук
Пригадайте
Зміст
Економічна географія є структурним компонентом суспільної географії.
Методи економіко-географічних досліджень
3.Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі.
Наведіть приклади використання природних ресурсів людиною
4.Значення знань з економічної географії для людства
Запитання й завдання
Значення знань з економічної географії
Підсумуємо
ПЕРЕВІР СЕБЕ
Домашнє завдання
7.96M

Вступ. Економічна географія в системі географічних наук

1. Вступ. Економічна географія в системі географічних наук

ВСТУП. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ В СИСТЕМІ
ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК

2. Пригадайте

ПРИГАДАЙТЕ
1.
Які природні об'єкти ви вивчали в курсі «Фізична
географія України»?
2. Що ви знаєте про рельєф країни?
3. Як ви вважаєте, рельєф України сприятливий для
розвитку господарства? Чому?
4. Назвіть характерні риси клімату країни.
5. Чому важливо правильно вибрати район
розміщення промислового підприємства?
6. Які науки ви знаєте? Що вони вивчають?
7. Наведіть приклади взаємозв'язків між
географічними науками.

3. Зміст

1.Економічна географія в
системі географічних
наук.
2.Об’єкт вивчення
економічної географії.
3. Взаємодія
господарства і природи
в географічному
(навколишньому)
середовищі.
4.Значення знань з
економічної географії для
людства
ЗМІСТ

4. Економічна географія є структурним компонентом суспільної географії.

1.Суспільна географія — це
наука про закони та
закономірності
територіальної організації
суспільства, механізми дії та
форми прояву їх у
територіальних суспільних
системах, що функціонують
у географічному просторі.
2. Економічна географія
вивчає територіальну й
видову структури
виробництва.
ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ Є СТРУКТУРНИМ КОМПОНЕНТОМ СУСПІЛЬНОЇ
ГЕОГРАФІЇ.

5. Методи економіко-географічних досліджень

МЕТОДИ
ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Для економічної
географії важливе
значення мають такі
методи
досліджень:
• картографічний,
статистичний,
моделювання,
• економічного
прогнозування

6. 3.Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі.

3.ВЗАЄМОДІЯ ГОСПОДАРСТВА І ПРИРОДИ
В ГЕОГРАФІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ.
Географічне середовище — це
частина географічної оболонки,
земного простору, пов’язана з
процесом життєдіяльності
людей,необхідна складова
існування суспільства, з яким
воно перебуває у
безпосередній взаємодії,
частина географічної оболонки,
включена в сферу людської
діяльності.

7. Наведіть приклади використання природних ресурсів людиною

ПРИКЛАД РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ
СМІТТЯ
НЕЗАКОННА ВИРУБКА ЛІСУ
В КАРПАТАХ
НАВЕДІТЬ ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЛЮДИНОЮ

8. 4.Значення знань з економічної географії для людства


Пригадайте з курсу 8 класу,
який внесок в українську
географічну науку зробили :
Павло Чубинський,
Степан Рудницький,
Юрій Липа,
Костянтин Воблий,
Володимир Вернадський,
Георгій Висоцький.
Михайло ТуганБарановський
Максим Паламарчук
Богдан Гаврилишин
Пол Робін Кругман
4.ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ З ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ЛЮДСТВА

9. Запитання й завдання

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ
1. Назвіть об’єкт і предмет вивчення
економічної географії.
2. Поясніть, як Ви зрозуміли, що таке
географічне середовище.
3. Наведіть приклади зв’язків економічної
географії з іншими науками.
4. На конкретних життєвих прикладах
продемонструйте значення географічних
знань для господарської діяльності людини.

10. Значення знань з економічної географії

ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ З ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ
заповніть схему
проілюструйте її
власними
прикладами

11. Підсумуємо

ПІДСУМУЄМО
1.Суспільна географія — це наука про закони та закономірності
територіальної організації суспільства, механізми дії та форми
прояву їх у територіальних суспільних системах, що функціонують у
географічному просторі.
2. Економічна географія вивчає територіальну й видову структури
виробництва.
3. Економічна географія є структурним компонентом суспільної
географії.
4. Для економічної географії важливе значення мають такі методи
досліджень: картографічний, статистичний, моделювання,
економічного прогнозування.

12. ПЕРЕВІР СЕБЕ

Який спільний об’єкт дослідження мають фізична
та суспільна географія?
2. Що є предметом вивчення економічної
географії?
3. Яка роль статистики в економічних і
географічних дослідженнях?
4. Дайте визначення понять «економічний
прогноз» та «економічне прогнозування».
.

13.

14. Домашнє завдання

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вивчити §1.
Визначити, які важливі проблеми покликана
розв’язувати сучасна економічна географія.
На основі своїх знань з географії спробуйте
спрогнозувати економічний
розвиток вашого населеного пункту на найближчі
10 років. Створіть основний та альтернативний
плани його розвитку (Скласти ессе обсягом одна
сторінка).
English     Русский Правила