Лісівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів дошкільний навчальний заклад» Олександрійської
«Школа, дружня до дитини»
Досягненню мети сприяє вирішення такої задачі:
Мета науково - методичної діяльності:
Педагогічне кредо: “Люби і розумій музику, бо це частка твоєї душі”
Застосування ІТК на уроках музичного мистецтва сприяє всебічному і гармонійному розвитку особистості дитини, насамперед розвитку її твор
На уроках музичного мистецтва я застосовую сучасні інформаційні технології: мультимедійні навчальні програми з музичного мистецтва, елек
Організовуючи навчально-виховний процес на уроках музичного мистецтва , я використовую різна методи,що є актуальними в системі мистецької
Впровадження інноваційних методів навчання відбувається за логікою “ від простого до складного”, паралельно застосовуючи як фронтальні
У своїй роботі я застосовую різні форми навчання:
Методи мотивації навчання:
Методичні прийоми для перевірки домашнього завдання:
Використовую різні види уроків:
Творчі роботи в групах над створенням альбомів та пісенників “Історічні пісні та думи”
Позакласна та позаурочна робота з музичного мистецтва
Педагогічні читання за В. О. Сухомлинським. Участь в засіданнях круглого столу.
Мюзикл: “ Сонечко ховається ”. Свято музики. Концерт на День вчителя.
Районний семінар – практикум для вихователів .
Участь у конкурсі «Вчитель року -2013року»
Дякую за увагу!
6.44M
Категория: ПедагогикаПедагогика
Похожие презентации:

Організація навчально-виховного процесу на засадах розвитку соціальнопсихологічних компетентностей учнів

1. Лісівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів дошкільний навчальний заклад» Олександрійської

районної ради Кіровоградської області
Презентація досвіду роботи
вчителя музичного мистецтва
Задворної Олени Олександрівни
з проблеми:
«Формування естетичного
благополуччя дитини на уроках
музичного мистецтва через
використання інноваційних
технологій навчання.»

2.

ПІБ: Задворна Олена
Олександрівна
Дата народження: 24 липня
1969 року
Освіта: вища
Навчальний заклад , який
закінчила: Пермський
державний інститут
мистецтв
Категорія: спеціаліст I
категорії
Педагогічний стаж: 20 років
Місце роботи, посада: вчитель
музичного мистецтва
Лісівської ЗОШ I-III ступенів
Олександрівського р-ну,
Кіровоградської області

3. «Школа, дружня до дитини»

Науково – методична проблема школи:
«Організація навчально-виховного
процесу на засадах розвитку соціальнопсихологічних компетентностей учнів»
Мета діяльності Школи, дружньої до дитини, є
забезпечення цілісного благополуччя дитини
шляхом створення необхідних умов для її
особистісного розвитку, упорядкування
сприятливого шкільного середовища,
налагодження партнерської взаємодії учасників
навчального процесу.

4. Досягненню мети сприяє вирішення такої задачі:

Забезпечення якості освіти відповідно до
європейських, світових стандартів,
завдяки чому учні зможуть досягти
благополуччя, розвинути свій потенціал в
реалізувати власні здібності і повному
обсязі.
Науково – методична проблема:
«Формування естетичного
благополуччя дитини на уроках
музичного мистецтва через
використання інноваційних
технологій навчання.»

5.

Показниками цілісного
благополуччя учня у Школі
дружньої до дитини є і естетичне
виховання.
Естетична вихованість –
оволодіння учнем системою
елементарних мистецьких знань,
вияв прагнення збагнути та
виразити власне ставлення до
музичного мистецтва, інші
естетичні почуття, вміння
здійснювати творчу діяльність у
мистецькій сфері

6. Мета науково - методичної діяльності:

Працюючи над власним самовдосконаленням,
прагну до:
· викладання музики на якісно новому рівні (активне
впровадження нових форм і методів вивчення
музичного мистецтва, перспективних технологій);
збагачення власного творчого потенціалу
ознайомлення з новою методичною літературою;
поглиблення та вдосконалення системи дидактичних та
фахових знань і вмінь, що сприятиме активізації творчої
діяльності та професійному зростанню;
формування культури почуттів учнів, збагачення їх
емоційно-естетичного досвіду;
використання на уроках різних видів завдань: музичні
вікторини, асоціювання, співставлення та інтерпретації
музичних творів.

7. Педагогічне кредо: “Люби і розумій музику, бо це частка твоєї душі”

Музика - це диво, радість, чудеса. Музика
- це сонце, зорі, небеса.
Музика - це честь і відвага. Музика - це
мудра порада.
Музику люблять усі. Музика живе у моїй
душі.
Величчя музики, вершись! Палай, святку
й, здіймайся й падай!
Так, щоб забулися незгоди й зради. Усіх
нас підіймай увись!

8. Застосування ІТК на уроках музичного мистецтва сприяє всебічному і гармонійному розвитку особистості дитини, насамперед розвитку її твор

Застосування ІТК на уроках музичного мистецтва сприяє
всебічному і гармонійному розвитку особистості дитини,
насамперед розвитку її творчих здібностей та дозволяє:
підвищувати продуктивність уроку;
підвищувати якість рівня використання
наочності на уроках;
об’єктивно та своєчасно проводити
контроль та підведення підсумків;
дозволяє залучити учнів до створення
творчих робіт;
підвищувати пошук інформації з
найрізноманітніших джерел;
розвивати самостійне мислення;

9. На уроках музичного мистецтва я застосовую сучасні інформаційні технології: мультимедійні навчальні програми з музичного мистецтва, елек

На уроках музичного мистецтва я застосовую сучасні інформаційні
технології: мультимедійні навчальні програми з музичного
мистецтва, електроні музичні енциклопедії, фоно та аудіо записи ,
відео матеріали:

10. Організовуючи навчально-виховний процес на уроках музичного мистецтва , я використовую різна методи,що є актуальними в системі мистецької

освіти:
загальні:
-метод розповіді та бесіди;
-метод наочності;
-ігровий метод;
-метод порівняння і зіставлення;
-метод узагальнення
та спеціальні:
-метод художньо- педагогічної
драматургії;
-метод драматизації;
-метод “ емоційного заряду”

11. Впровадження інноваційних методів навчання відбувається за логікою “ від простого до складного”, паралельно застосовуючи як фронтальні

Впровадження інноваційних методів навчання
відбувається за логікою “ від простого до складного”,
паралельно застосовуючи як фронтальні так і групові
методи за схемою:
мозаїка
робота в парах
карусель
мозковий штурм
«кулька»
незакінчена фраза
робота в трійках
мікрофон
фронтальні
групові
малі групи

12. У своїй роботі я застосовую різні форми навчання:

індивідуальна робота
робота в групах
колективна робота
робота в парах

13. Методи мотивації навчання:

Бесіда
Метод здивування
Кросворди
Асоціації на дошці
Мозкова атака
Рольові ігри

14. Методичні прийоми для перевірки домашнього завдання:

Інтелектуальна розминка
“Вірю - не вірю”
Знайди помилку”
Метод “Мікрофон”
Фронтальне опитування
Вікторина

15. Використовую різні види уроків:

Урок - вікторина
Урок – концерт
Урок – конкурс
Урок – дискусія
Урок – захист
Урок – картинна галерея, або художній
салон
Урок – подорож
Урок - КВК

16. Творчі роботи в групах над створенням альбомів та пісенників “Історічні пісні та думи”

Творчі роботи в групах над створенням альбомів та

пісенників “Історічні пісні та думи”
Календарно - обрядові пісні
“Ліричні колискові пісні

17. Позакласна та позаурочна робота з музичного мистецтва

18. Педагогічні читання за В. О. Сухомлинським. Участь в засіданнях круглого столу.

19. Мюзикл: “ Сонечко ховається ”. Свято музики. Концерт на День вчителя.

20. Районний семінар – практикум для вихователів .

21. Участь у конкурсі «Вчитель року -2013року»

22. Дякую за увагу!

English     Русский Правила