4.11M
Категория: ИсторияИстория

Велика Британія у міжвоєнний період. Становище країни після першої світової війни

1.

2.

СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ЗА ПІДСУМКАМИ ВІЙНИ:
1. Досягла мети — усунула свого конкурента в Європі — Німеччину
2. Одержала велику частину німецьких репарацій (22%)
3. Захопила значну частину колишніх колоніальних володінь Німеччини

3.

ОДНАК З ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ВИЙШЛА
ОСЛАБЛЕНОЮ:
1. Втрати склали: приблизно 900 тис. загиблих і близько 1,7 млн. поранених.
2. На війну витрачено 10 млрд. £.
3. Втрачено 40% торгового флоту.
4. Зовнішній борг зріс до 1 млрд. 150 млн. £ (850 млн. → США).
5. Падіння конкурентноспроможності англійських товарів.
6. Зростання імпорту на 50%.
6. Падіння промислового виробництва на 20%.

4.

З’являються ознаки кризи англійської колоніальної імперії,
поширюється національно-визвольний рух в колоніях і домініонах
1926 р. прийняття
Декларації Бальфура
Артур Бальфур
11.ХІІ.1931 р. прийняття Вестмінстерського статуту –
проголошення утворення
Співдружності Націй (Commonwealth of Nations);
до 1946 Британської Співдружності Націй (British
Commonwealth of Nations)

5.

21 червня 1919 р.
проголошена незалежність Ірландії
06 грудня 1921 р.
Англія і Ірландія уклали договір про створення Ірландського домініону:
6 півн.-сх графств → Великій Британії, решта 26 → Ірландії

6.

ПІСЛЯВОЄННЕ ПІДНЕСЕННЯ ЕКОНОМІКИ
БУЛО НЕДОВГОТРИВАЛИМ:
• восени 1920 р. почалася перша післявоєнна економічна криза;
• навесні 1921 р. обсяг промислової продукції становив 2/3 довоєнного
рівня, експорт скоротився наполовину, імпорт — на 40%
До кінця 1921 р. криза була подолана, але нового промислового
піднесення не відбулося
У 1922-1923 pp. в економіці Британії спостерігався застій
ВИСНОВОК:
Великій Британії не вдалося досягти своєї колишньої могутності

7.

Георг V
(George V)
03.VІ.1865 – 20.І.1936
Король
Об’єднаного Королівства,
Британських Домініонів,
Імператор Індії
династія Віндзорів
03.VІ.1926 – 20.І.1936
ГАНЬБА БУДЬ-КОМУ, ХТО ПОГАНО ПРО ЦЕ
ПОДУМАЄ ПОГАНО
БОГ І МОЄ ПРАВО

8.

УРЯД
П А РЛ А М Е Н Т
ПРЕМ ’Є Р- М ІНІСТР
П А Л АТА
КАБІНЕТ
М ІНІСТР
ЛОРДІВ
П А Л АТА
ГРОМАД
ВИБОРЦІ
чоловіки – з 21
жінки – після 30

9.

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

10.

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
КОНСЕРВАТИВНА партія
Заснована у 1867 р.
Виражала інтереси промислових і фінансових підприємців, вищих урядовців,
бюрократії та великих землевласників.
Виступала за посилення позицій приватного капіталу, свободу підприємництва;
парламентаризм у поєднанні з монархічними традиціями.
Проводила політику «раціоналізму». Зберігала прихильність до традиційних порядків.
ЛІБЕРАЛЬНА партія
Заснована у 1832 p., остаточно оформилася у 1877 р.
Виражала інтереси дрібних і середніх власників, чиновників, частини інтелігенції.
Виступала за демократичні свободи, оптимальне поєднання інтересів держави і
власників, за розвиток вільного підприємництва. Після Першої світової війни втратила
свій вплив і почала виступати з більш поміркованих позицій.
ЛЕЙБОРИСТСЬКА партія
Заснована в 1900 р. (до 1906 р. називалася Комітетом робітничого представництва)
Виступала за демократичні реформи, демократизацію політичного ладу, широке
національне законодавство, розширення соціального законодавства; перевагу
державної та суспільної власності.

11.

КОАЛІЦІЙНИЙ УРЯД Д. ЛЛОЙД-ДЖОРДЖА
(коаліція консерваторів і лібералів)
Девід Ллойд-Джордж
(David Lloyd George)
17.І.1863 – 26.ІІІ.1945
державний та політичний діяч Великої Британії,
53-й прем'єр-міністр Великої Британії
07.ХІІ.1916 — 22.Х.1922
ліберал
В кінці 1918 р. відбулися парламентські вибори.
Лейбористська партія брала участь у виборах самостійно.
Перемогу здобула коаліція консерваторів і лібералів —
прихильників прем’єр-міністра Д. Ллойд-Джорджа.
Д. Ллойд-Джордж знову очолив уряд.

12.

УРЯД ЛЛОЙД-ДЖОРДЖА ЗДІЙСНИВ НИЗКУ РЕФОРМ:
1. Сприяв розвитку економіки, переходу економіки на випуск мирної
продукції.
2. Були ліквідовані всі державні контрольні органи, створені в роки війни, з
метою стимуляції вільної підприємницької діяльності.
3. Сприяв розширенню соціальної функції держави:
• була підвищена заробітна плата, скорочено робочий день;
• здійснювалася програма допомоги безробітним;
• допомога в житловому будівництві;
• встановлювалася матеріальна допомога демобілізованим солдатам, які
поверталися до мирної праці;
• була прийнята програма розвитку народної освіти;
• запроваджувалася обов’язкова шкільна освіта для дітей до 14 років.
4. лютий 1918 р. було проведено реформу виборчого права, згідно з якою:
• вперше виборчі права одержали жінки віком після 30 років;
• ліквідовувався майновий ценз.
Проте, післявоєнне зростання економіки було недовгим і в 1920-1921 рр.
високі податки, зростаючі ціни і безробіття призвели до кризи і депресії
(1922-1923 рр.)

13.

У жовтні 1922 р. консерватори розірвали коаліцію з лібералами і
перемогли на парламентських виборах.
ВИБОРИ
15 ЛИСТОПАДА 1922
Консерватори сформували
уряд Е. Бонар Лоу, якого у
травні 1923 р. змінив
Стенлі Болдуїн
Е. Бонар Лоу
Консерватори
Ліберали
Лейбористи
Стенлі
Болдуїн

14.

Проте, після позачергових парламентських виборів, у яких жодна
з трьох головних політичних партій Британії (консервативна,
ліберальна, лейбористська) не змогли одержати значної переваги
ТАКА РОЗСТАНОВКА СИЛ НЕ ДАВАЛА ПЕРЕВАГИ
ЖОДНІЙ ПАРТІЇ
Виникла така ситуація, при
якій будь-який однопартійний
уряд міг одержати вотум
недовіри. Так і сталося.
ВИБОРИ
06 ГРУДНЯ 1923
В січні 1924 р.
консервативний уряд
С. Болдуїна одержав вотум
недовіри в палаті громад
Консерватори
Ліберали
Лейбористи

15.

23 січня 1924 р. був сформований перший в історії країни
лейбористський уряд.
Його очолив лідер правого крила лейбористської партії Р. Макдональд,
який залишив за собою посаду міністра закордонних справ.
Усі ключові посади в уряді зайняли представники лейбористської партії.
Рамсей Джеймс Макдональд
(James Ramsay MacDonald)
12.Х.1866 – 09.ХІ.1937
державний та політичний діяч Великої Британії,
56-й прем'єр-міністр Великої Британії
22.І.1924 — 22.ХІ.1924
58-й прем'єр-міністр Великої Британії
05.VІ.1929 — 07.VІ.1935
лейборист

16.

ПОЛІТИКА ПЕРШОГО ЛЕЙБРИСТСЬКОГО УРЯДУ
ПЕРШИЙ ЛЕЙБОРИСТСЬКИЙ УРЯД ПІШОВ НА ЧАСТКОВІ ПОСТУПКИ
РОБІТНИКАМ:
1. Збільшив допомогу по безробіттю, пенсії по старості та інвалідам
2. Зменшив податки (акцизні збори на чай, цукор тощо)
3. Удосконалив систему страхування по безробіттю
4. Активізував житлове будівництво
ОКРІМ ЦЬОГО:
1. Сприяв розвитку приватної ініціативи
2. Зменшив мито на деякі продовольчі товари
3. Знижені деякі податки, в тому числі на прибутки монополістичних
компаній
4. Визнав Радянський Союз і встановив з ним дипломатичні відносини
Субсидія (від лат. subsidium – допомога, підтримка) – це допомога в грошовій або натуральній формах, яка
надається державою за рахунок коштів бюджету місцевим органам влади, організаціям, громадянам. На
відміну від позики, субсидія не повертається.

17.

ВИБОРИ
29 ЖОВТНЯ 1924
У жовтні 1924 р. уряд розпустив
парламент і призначив нові
вибори.
Перемогу на виборах здобули
консерватори.
Уряд очолив С. Болдуїн.
Консерватори
Ліберали
Лейбористи
Стенлі Болдуїн
(Stanley Baldwin)
3. VІІІ.1867 – 14.ХІІ.1947
державний та політичний діяч Великої Британії,
55-й, 57-й, 59-й прем'єр-міністр Великої Британії
22.V.1923–22.І.1924 04.ХІ.1924–05.VІ.1929 07.VІ.1935–28.V.1937
консерватор

18.

ПОЛІТИКА КОНСЕРВАТИВНОГО УРЯДУ
ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ КОНСЕРВАТОРІВ:
• саморегуляція ринку;
• зменшення контролю над економікою з боку уряду;
• збалансований бюджет;
• міцна позиція фунта стерлінгів
ОДНАК:
• скорочення соціальних програм
• падіння конкурентоспроможності товарів
• придушення виступів робітників
ЗДІЙСНЕНО ЗАХОДИ:
1. Відновлено золотий стандарт фунта стерлінга на рівні довоєнного паритету з
доларом (1 фунт стерлінгів дорівнював 4,86 долара).
2. Уряд підтримував підприємців у їхніх діях, спрямованих на зниження собівартості
продукції і підвищення конкурентноздатності англійських товарів на зовнішніх ринках.
3. Підприємці прагнули домогтися цього не шляхом заміни застарілого обладнання, а
шляхом зниження заробітної плати робітникам.
4. Було здійснено зниження заробітної плати робітників, збільшено тривалість
робочого дня, що викликало незадоволення шахтарів, транспортників, залізничників,
машинобудівників.

19.

У країні назрівав загальний страйк
31 липня 1925 р. Уряд оголосив про
надання власникам шахт строком на 9
місяців державних субсидій, щоб не
допустити зниження заробітної плати
шахтарям. Цей день робітники назвали
«червоною п’ятницею».
30 квітня 1926 р. власники шахт оголосили про звільнення
всіх гірників, не згодних на зменшення заробітної плати
У відповідь шахтарі почали страйк
Уряд ввів надзвичайний стан
04 травня 1926 року
Генеральна рада
Британського конгресу тред-юніонів
оголосила загальний страйк.
Це був перший в історії англійського
робітничого руху загальний страйк.

20.

ДРУГИЙ ЛЕЙБОРИСТСЬКИЙ УРЯД (1929-1931 pp.)
В 1929 р. на парламентських виборах
консерватори зазнали поразки.
Перемогу здобули лейбористи.
ВИБОРИ
Другий лейбористський уряд
сформував Р. Макдональд.
Другий прихід лейбористів до
влади збігся з початком
економічної кризи.
30 ТРАВНЯ 1929
Консерватори
Ліберали
Лейбористи
Рамсей Джеймс Макдональд

21.

ПОКАЗНИКИ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ (МЛН. $)
ПРОЯВИ КРИЗИ
1929-1933 рр.
6407
2276
3549
1280
1929
ВИДОБУТОК ВУГІЛЛЯ І
ВИПЛАВКА СТАЛІ (МЛН. ТОНН)
300
262
212,1
200
100
9,8
5,3
1929
1932
0
1929
1932
РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ
1932
(У % ДО ВСЬОГО ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
15,1
15,6
11,2
11,1
1932
1933
8,1
1929
1930
1931

22.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УРЯД (1931-1935 pp.)
Незадоволення викликали антикризові заходи
уряду:
• зниження заробітної плати;
• зменшення допомоги по безробіттю;
• не було відновлено 7-годинний робочий день
на шахтах;
• зберігалися антипрофспілкові закони.
В уряді Р. Макдональда не було єдиного погляду на
шляхи виходу країни з кризи, тому стався розкол.
В 1931 р. Р. Макдональд і деякі інші міністри погодились на союз з
консерваторами і лібералами.
Був сформований Національний уряд, очолюваний Р. Макдональдом, який
перебував при владі до 1935 р.

23.

1931-1935 рр.
збільшення
митного збору
на імпорт
скорочення
соціальних
виплат
на 10%
скорочення
заробітної плати
на 5% – 25%
1931 р.
скасування
золотого
стандарту
фунту стерлінгів
1934 р. – вихід з кризи
1932 р.
зменшення
митних тарифів

24.

ДИНАСТИЧНА КРИЗА
(1936-1937 рр.)
1936 р. – смерть короля Георга V, його наступник Едуард VІІІ зрікається
престолу із-за свого бажання одружитися на американці У.Сімпсон. Корона
переходить до його брата Георга VІ.
У.Сімпсон та Едуард VІІІ
Акт про зречення
Едуарда VIII
Георг VI
11.ХІІ.1936 – 06.ІІ.1952

25.

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ В 30-х pp.
1935-1937 pp. при владі консервативний уряд, який
очолив Стенлі Болдуїн.
Було досягнуто деяке економічне відновлення країни.
У 1937 р. уряд консерваторів
очолив Невілл Чемберлен
Невілл
Чемберлен
1. Внутрішня політика була спрямована на збереження
існуючих порядків.
2. Були дещо скорочені витрати на соціальні потреби.
3. Почалося промислове піднесення, особливо в
автомобільній, авіаційній, електротехнічній і хімічній
галузях промисловості.
4. Швидко зростала військова промисловість.
5. Значно зросли державні асигнування на військові потреби.
6. У квітні 1939 р. було запроваджено загальну військову повинність.
7. У зовнішній політиці провадилася політика «умиротворення».

26.

Особливості політичного та економічного розвитку
Великої Британії у 1920-1930-ті рр.
ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК:
1. Домінування консервативних тенденцій.
2. Утрата ліберальною партією свого місця у двопартійній системі в результаті
поступового витіснення її лейбористською партією.
3. Подальша демократизація політичного життя, розширення виборчих прав
(ліквідація майнового цензу, надання права голосу жінкам).
4. Зміцнення парламентської монархії після подолання династичної кризи
1936-1937 рр.
5. Єдиним значним потрясінням був політичний страйк 1926 р.
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК:
1. Остаточна втрата світової першості за всіма показниками економічного
розвитку.
2. Повільний економічний розвиток, структурна перебудова економіки.
3. Відносно незначний, порівняно з іншими країнами, вплив економічної
кризи 1930-х рр.
4. Орієнтація економіки на ринки колоніальної імперії.
5. Розвиток новітніх галузей економіки (автомобільної, авіаційної, електротехнічної, хімічної тощо), занепад традиційних галузей (вуглевидобувної,
суднобудівної, металургійної)
English     Русский Правила