Мінерали та гірські породи. Корисні копалини

1.

Тема: «Мінерали та гірські породи.
Корисні копалини.»

2.

1. З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ ЗЕМНА КОРА?
Склад, будову та історію розвитку Землі вивчає геологія.
Земна кора складається з різних речовин – мінералів і гірських порід.
Речовини земної кори
Мінерали ( близько 3000)
Мінерали – однорідні тіла, складені
однією речовиною.
Вода
Кам’яна сіль
Золото
Алмаз
Гірські породи ( близько 1500)
Гірські породи – складні утворення,
складаються з багатьох мінералів.
Кварц
Граніт
Слюда
Вапняк
Графіт

3.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД
Гірські породи за походженням
Магматичними називають
породи, що утворені з
магми. Магма (з грецької –
“густа мазь”) – вогненнорідка розплавлена маса, що
формується в мантії.
Осадові породи
виникають на поверхні
земної кори. Вони
утворюються в
результаті осідання
речовин на дні водойм
або нагромадження на
суходолі.
Осадові породи
бувають уламкового,
органічного та хімічного
походження.
Метаморфічні це породи, що
зазнали змін під
дією високих
температур і
тиску в надрах
Землі.

4.

МАГМАТИЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ – це вивержені гірські породи, які
утворилися при застиганні магми на поверхні чи в глибинах
земної кори. базальти граніти

5.

ОСАДОВІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ – утворюються під дією температури
повітря, води, живих організмів та інших процесів на поверхні
Землі.

6.

МЕТАМОРФІЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ - це породи, які утворилися
внаслідок метаморфізму – перетворення гірських порід на
великих глибинах під дією високого тиску та температури.

7.

Корисні копалини
Корисні копалини – гірські породи і мінерали, які використовуються
людиною у народному господарстві

8.

9.

ЗАВДАННЯ 1

10.

11.

12.

13.

14.

ЗАВДАННЯ 2
https://pidruchnyk.com.ua/1718-piznaiemo-pryrodu-bida-5-klas.html с.79
English     Русский Правила