Ліси світу утворюють два величезних за протяжністю пояси – північний і південний.
Ліси світу утворюють два величезних по протяжності пояси – північний і південний.
Пожежі в Амазонії. 2019 рік.
Україна бідна на запаси лісових ресурсів.
Особливості лісового господарства України:
Лісозаготівля
Лісозаготівля
Домашнє завдання
3.41M
Категория: ГеографияГеография

Лісове господарство світу та України

1.

Лісове господарство
світу та України

2.

Світові лісові ресурси
характеризуються:
а) розмірами лісової площі
(4,2 млрд. га )
б) лісистість-32%
в) запасами деревини
За останні двісті років лісистість
земної кулі зменшилась
вдвічі і обезлісення набуло
загрожуючих масштабів.
З цим пов′язано й розширення
ерозії грунтів, і скорочення
запасів кисню в
атмосфері.

3. Ліси світу утворюють два величезних за протяжністю пояси – північний і південний.

Переважають хвойні породи:
Переважають листяні породи:
Найбільші масиви лісів мають
Росія, Канада, США, Швеція та
Фінляндія.
Центральна і Південна Америка,
Екваторіальна Африка, Південна
і Пд-Східна Азія.

4. Ліси світу утворюють два величезних по протяжності пояси – північний і південний.

Головні лісорозробки з
особливо цінних порід
деревини мішаних порід
(в США, Канаді, Фінляндії,
Швеції, Китаї).
Раніш використовували в
основному на дрова, в останній
час в багато раз збільшився
експорт в Японію, Західну
Європу, США.

5. Пожежі в Амазонії. 2019 рік.

6.

7.

Лісове господарство займається розведенням
(насадженням), упорядкуванням, захистом та
охороною лісів; розвинене в усіх регіонах України,
найбільше — у Карпатах і на Поліссі.
Лісове господарство складається з:
1. лісівництва (вирощування,догляд і охорона лісів);
2. лісозаготівлі ( рубання лісу);
3. одержування та первинного оброблення технічної
або паливної деревини;
4. збирання дикорослих лісових продуктів.

8. Україна бідна на запаси лісових ресурсів.

Загальна площа зайнята лісом 10,4 млн. га – це лише
становить 15,9% території країни.
У різних природних зонах України ліси поширені
неоднаково:
- у Поліссі лісами вкрито 26%,
- у лісостепу – 12%,
- у степу – 4%.
- Найбільш лісисті території України:
Карпати – 39% і Кримські гори – 36%.
Штучний ліс охоплює Нижньодніпровські піски у
Херсонській обл.

9.

10.

11.

12.

Ліси України сформовані понад 30 видами деревних порід.
Наша країна має переважно цінні хвойні породи
(сосну, ялину, смереку),
є твердолистяні (дуб,бук, ясен), породи дерев, які
застосовуються у меблевій промисловості (груша,
черешня, клен).
Запасів деревини в Україні більше 1 млрд. м3, щорічно
споживається 96 млн. м3. Промислове значення ліс має
у Карпатах та Поліссі.
Лісові масиви дуже виснажені, тому важливо переробляти
сировину на деревообробних підприємствах комплексно
і повно.

13. Особливості лісового господарства України:

Не відповідають потребам обсяги лісонасаджень(15,9%);
Оптимальної лісистості (19%) в Україні можна досягти, якщо у
найближчі 10 років площі лісів щорічно збільшувати на 250 —
280 тис. га (у 6 разів більше, ніж зараз);
Переважно екологічне значення лісів та висока їх частка (до
50%) з режимом обмеженого лісокористування;
Високий відсоток заповідних лісів(15,7%), який має стійку
тенденцію до зростання;
Значна площа лісів у зоні радіоактивного забруднення;
Половина лісів є штучно створеними і потребують посиленого
догляду.

14. Лісозаготівля

Лісозаготівельна промисловість
проводить вирубування, вивіз і
первинну обробку деревини, її
продукція — ділова деревина, яка
використовується у деревообробній і
целюлозно-паперовій промисловості,
будівництві.

15.

16. Лісозаготівля

Щорічний обсяг деревини, що
заготовляється в Україні,
становить біля 16 млн. м3.
Свого розвитку
вона досягла на
території
Закарпатської,
ІваноФранківської і
Чернівецької
областей.

17. Домашнє завдання

Параграф 16
English     Русский Правила