MS WORD РЕДАКТОРЫ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ МАҒЛҰМАТТАР
WORD редакторын тағайындау,іске қосу және онымен жұмыс істеуді аяқтау
WORD экранымен танысу
Дискіде бар құжатты ашу
Құжатты сақтау
Қаріп сұхбат терезесін ашу
“Қаріп” парағының жолдары
Абзацтарды форматтау
217.00K

Ms word редакторы туралы негізгі мағлұматтар

1. MS WORD РЕДАКТОРЫ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ МАҒЛҰМАТТАР

2.

Жалпы мағлұматтар
MS WORD – мәтіндік құжаттарды
дайындауға,түзетуге және қағазға
басып шығаруға арналған Windows
жүйесінің қосымша программасы.
Ол мәтіндік және графикалық
информацияларды өңдеу барысында
жүзден аса операцияларды орындай
алатын ең кең тараған мәтін
редакторларының бірі.

3. WORD редакторын тағайындау,іске қосу және онымен жұмыс істеуді аяқтау

1.
2.
WORD редакторын іске қосу бірнеше тәсілмен
жүзеге асырылады:
Басқару тақтасындағы Іске қосу (Пуск) менюінің
Орындау
(Выполнить)
командасының
көмегімен,бұл тәсіл редактордың қосымша
параметрлерін іске қосуға арналған.
Программалардың Microsoft Office тобындағы
WORD шартбелгісінде тышқанды екі рет шерту
арқылы.

4.

3.Windows жүйесіндегі Сілтеуіш
(Провадник) терезесін пайдалану арқылы.
4. WORD редакторына дайындалған
құжаттың шартбелгісіне тышқан
курсорын жеткізіп,оны екі рет шерту
арқылы т.б.
Іске қосу
Барлық программалар
Microsoft Office
Microsoft WORD

5.

Редактормен жұмысты кез келген стандартты
тәсілдермен жүргізіледі :
Файл
Шығу (Выход) меню командасын таңдау
арқылы;
WORD негізгі терезесінің жүйелік менюіндегі
Жабу (Закрыт) командасын таңдау;
Тікелей Alt + F4 пернелерін басу.
Егер программамен жұмысты аятау барысында
мұның
алдында
өзгертіліп,бірақ
дискіге
жазылмаған құжат бар болса,онда редактор
экранға қосымша сұхбаттасу терезесін шығарып,
өзгертілген құжатты дискіге жазу (иә-да)
керектігін,ал жазбасаңыз ( жоқ - нет) оны да
растап беруіңізді өтінеді.Қалауыңыз бойынша,
редакторда одан әрі қарай жұмыс істей беруіңізге
де (Болдырмау-Отмена) болады.

6. WORD экранымен танысу

WORD редакторын іске қосқаннан кейін
экран бетінде құжат терезесі ашылады.
Терезеде Windows жүйесіндегі
кездесуге тиіс стандартты көптеген
элементтер бар.Солардың ішінен
WORD редакторына тән қосымша
элементтерді қарастыралық.

7. Дискіде бар құжатты ашу

Құжат ашу сұхбат терезесін экранға
шығару үшін,мына тәсілдердің бірін
пайдалану керек:
Файл
Ашу (Файл
Открыть)
меню командасын таңдау:
Ctrl + O пернелерін қатар басу.
Стандартты саймандар тақтасындағы
Ашу (открыть) батырмасын басу.

8. Құжатты сақтау

Файлды сақтау үшін келесі әрекеттерді
орындау қажет:
1. Файл
...деп сақтау командасын таңдау
немесе F12 пернесін басу.
2. Файл аты
деген өріс жолына құжатқа
қойылатын атты енгізу,әйтпесе Word-тың
ұсынған
атын
(мысалы,Документ2)
қабылдау.
3. Мәтіндік
редактор
бетіндегі
сақтау
батырмасын басу арқылы да сақтауға
болады.

9. Қаріп сұхбат терезесін ашу

Ол үшін:
1. Формат
Қаріп командасын таңдау;
2. Құжаттың жұмыс аймағында тышқанның
оң батырмасын басу. Сонда экранда пайда
болған контекстік менюден “Қаріп”
командасын таңда.
Осы
әрекеттер
нәтижесінде
шыққан
терезеде екі парақ бар: “Қаріп” және
“Интервал”

10. “Қаріп” парағының жолдары

Қаріп компьютерде орнатылған қаріптер тізімі.
Қаріптердің сызылымы мына опциялардан тұрады.
Кәдімгі
негізгі мәтін символдары үшін
пайдаланылады;
Курсив сөздерді,тақырыптарды айқындау үшін
пайдаланылады;
Жартылай
қалыңдатылған
сөздерді,
тақырыптарды айқындау үшін пайдаланылады;
Жартылай қалыңдатылған курсив алдыңғы екі
түрлі
қаріптер
комбинациясын
бірге
пайдаланушы,
Мөлшер әріптердің мүмкіндік мөлшерінің тізімі.

11.

Астын сызу мыналардан тұрады:
- Жоқ-Мәтінің асты сызылмай бейнеленді;
-Кәдімгі-мәтіннің астын тұтас сызықпен сызу;
-Тек сөзде-тек сөздерің асты сызылып, сөз арасындағы бос
орындар асты сызылмайды;
- Қоссызық-сөздердің астын қоссызықпен сызу;
- Пунктерлік –үзбе сызықпен астын сызыу;
- Түс(Цвет)- мәтінді бояйтын мүмкін түстер
(Авто,Қара,Қызыл,Сары т.б.) тізімі бар;
- Эффектілер құрамы
- Сызылған (Зачеркнутый) – мәтін үстінен тұтас түзу сызықпен
сызу (түзету кезінде пайдаланылады);
-Жоғарғы индекс –мәтін символы негізі жол сызығы деңгейінен
жоғары көтеріледі;
-Төменгі индекс -мәтін символы негізі жол сызығы деңгейінен
төмен түсіріледі;
- Жасырын (скрытый) – мәтін баспаға берілген кезде көрінбейді;
-Кішірейтілген үлкен әріптер (малые прописные) – мәтін әріптері
кіші әріптердің мөлшеріндей үлкен әріптермен жазылады;
- Алдын ала келісім бойынша ( по умолчанию) – бұл батырманы
бассақ, “қаріп” терезесіндегі тағайындалған параметрлер бұдан
былай осы нұсқамен даярланып,барлық құжаттарға келісім
бойынша пайдаланылады.

12. Абзацтарды форматтау

Абзац деп мәтіннің жаңа жолынан
бастап, оның келесі Enter пернесін
басу аралығымен шектелген бөлігін
айтады.
Абзацты форматтау тәсілдері:
1. - Формат
Абзац
English     Русский Правила