АПОСТРОФ
АПОСТРОФ
775.00K
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Апостроф

1.

АПОСТРОФ
М
В
П
Б
Ф
Я
Ю
Є
Ї
[ ja ]
[ jу ]
[ jе ]
[ jі ]

2.

АПОСТРОФ
б‘ється
м‘ята
солов‘ї
п‘ять
верф‘ю
бюро
бювет
мюслі
пюпітр
фюзеляж
АЛЕ:

3.

АПОСТРОФ
ВИНЯТКИ:
СВЯТО
ЦВЯХ
ДЗВЯКНУТИ
РІЗЬБЯР
МЕРТВЯК
МАВПЯЧИЙ
ТЬМЯНИЙ
МЕДВЯНИЙ
ДУХМЯНИЙ
МОРКВЯНИЙ
РУТВЯНИЙ
ГОРОХВЯНИК

4.

АПОСТРОФ
твердий
Я
Ю
Є
Ї
[ ja ]
[ jу ]
[ jе ]
[ jі ]

5.

АПОСТРОФ
подвір‘я
матір‘ю
бур‘ян
сузір‘я
на узгір‘ї
порядок
трюмо
буря
зоряний
Пирятин
АЛЕ:

6.

АПОСТРОФ
в іншомовних словах
Б
П
В
М
Ф
Р
Г
К
Х
Ж
Ч
ш
Я
Ю
Є
Ї
[ ja ]
[ jу ]
[ jе ]
[ jі ]

7.

АПОСТРОФ
в іншомовних словах
прем‘єра
інтерв‘ю
б‘єф
комп‘ютер
кар‘єра
Г‘ю
к‘янті
Іх‘ямас
Руж‘є
миш‘як

8.

АПОСТРОФ
ПІД
ВІД
ОБ
РОЗ
БЕЗ
З
Я
Ю
Є
Ї
[ ja ]
[ jу ]
[ jе ]
[ jі ]

9.

АПОСТРОФ
під‘яремний
ін‘єкція
від‘ємний
ад‘ютант
з‘юрмитися
ад‘юнкт
роз‘їхатися
фельд‘єгер
без‘ядерний кон‘юнктура

10.

АПОСТРОФ
НА
ПРИГОЛОСНИЙ
Я
Ю
Є
Ї
[ ja ]
[ jу ]
[ jе ]
[ jі ]

11.

АПОСТРОФ
дит‘ясла
Мін‘юст
трьох‘юаневий
трьох‘ярусний

12.

АПОСТРОФ
ПІВ
Я
Ю
Є
Ї
[ ja ]
[ jу ]
[ jе ]
[ jі ]

13.

АПОСТРОФ
пів‘яблука
пів‘ящика
пів‘яви
пів‘юрти
пів‘юрби
пів-Європи
пів-Японії
пів-Яви
пів-Єгипту
пів-Юрмали
АЛЕ:

14.

АПОСТРОФ
Лук ян

15.

АПОСТРОФ
Л
у
к‘
я
н
Лук‘янович
Лук‘янчук
Лук‘яненко
Лук‘янівський
Лук‘янівка

16. АПОСТРОФ

1. здоров…я
21. довір…я
41. без…іменний
61. роз…яснити
81. Лук…янівка
2. рутв…яний
22. цв…яшок
42. розм…якнути
62. Р…єпін
82. ін…єкція
3. п…єдестал
23. верб…я
43. сер…йозний
63. кур…ячий
83. р…яст
4. св…ященний
24. об…єкт
44. р…ясний
64. жираф…ячий
84. стерв…ятник
5. кур…йозний
25. від…їхати
45. з…економлений
65. дво…язикий
85. В…єтнам
6. вм…ятина
26. різьб…яр
46. сек…юриті
66. посв…ята
86. посв…ята
7. дзв…якнути
27. Х…юстон
47. мавп…ячий
67. Задніпров…я
87. над…яр…я
8. пів…яви
28. ін…єкція
48. інтер…єр
68. Віктор Г…юго
88. к…юрі
9. пів…Яви
29. з…єднати
49. кіновар…ю (О.в.)
69. кр…юк
89. бр…язкати
10. подвір…я
30. р…юкзак
50. кон…юнктивіт
70. М…юллер
90. м…юслі
11. кав…ярня
31. пор…ядок
51. Анрі Барб…юс
71. к…ювет
91. духм…яний
12. кон…югація
32. зор…яний
52. пор…ятунок
72. мертв…як
92. п…юпітр
13. роз…ятрити
33. з…йомка
53. від…ємний
73. п…юре
93. П…єро
14. дво…язикий
34. мир…янин
54. возз…єднання
74. Амудар…я
94. гар…ячий
15. горохв…яний
35. б…юро
55. духм…яний
75. різьб…яр
95. р…юш
16. зв…ялити
36. пів…яви
56. солом…яний
76. кап…юшон
96. миш…як
17. б…юджет
37. пів…Яви
57. двор…ядковий
77. Х…юго
97. солов…ї
18. мор…як
38. черв…як
58. верф…ю (О.в.)
78. пів…Ямайки
98. лл…яний
19. Монтеск…є
39. безхліб…я
59. дзв…якнути
79. медв…яний
99. к…янті
20. Лук…янчук
40. сап…ян
60. львів…янин
80. кон…югація
100. сум…яття

17. АПОСТРОФ

1. здоров'я
21. довір'я
41. безіменний
61. роз'яснити
81. Лук'янівка
2. рутвяний
22. цвяшок
42. розм'якнути
62. Рєпін
82. ін'єкція
3. п'єдестал
23. верб'я
43. серйозний
63. курячий
83. ряст
4. священний
24. об'єкт
44. рясний
64. жираф'ячий
84. стерв'ятник
5. курйозний
25. від'їхати
45. зекономлений
65. двоязикий
85. В'єтнам
6. вм'ятина
26. різьбяр
46. сек’юриті
66. посвята
86. посвята
7. дзвякнути
27. Х'юстон
47. мавпячий
67. Задніпров'я
87. над'яр'я
8. пів'яви
28. ін'єкція
48. інтер'єр
68. Віктор Гюго
88. кюрі
9. пів-Яви
29. з'єднати
49. кіновар'ю (О.в.)
69. крюк
89. брязкати
10. подвір'я
30. рюкзак
50. кон'юнктивіт
70. Мюллер
90. мюслі
11. кав'ярня
31. порядок
51. Анрі Барбюс
71. кювет
91. духмяний
12. кон'югація
32. зоряний
52. порятунок
72. мертвяк
92. пюпітр
13. роз'ятрити
33. зйомка
53. від'ємний
73. пюре
93. П'єро
14. двоязикий
34. мирянин
54. возз'єднання
74. Амудар'я
94. гарячий
15. горохвяний
35. бюро
55. духмяний
75. різьбяр
95. рюш
16. зв'ялити
36. пів'яви
56. солом'яний
76. капюшон
96. миш'як
17. бюджет
37. пів-Яви
57. дворядковий
77. Х'юго
97. солов'ї
18. моряк
38. черв'як
58. верф'ю (О.в.)
78. пів-Ямайки
98. лляний
19. Монтеск'є
39. безхліб'я
59. дзвякнути
79. медвяний
99. к'янті
20. Лук'янчук
40. сап'ян
60. львів'янин
80. кон'югація
100. сум‘яття
English     Русский Правила