124.71K
Категория: ПравоПраво

Жеке адамға карсы кұкық бұзушылықтар. 1-тарау

1.

2.

Қылмыстың объектісі: адамның өмірі
Объективтік жағы:басқа адамның өмірін айыру
Субъектісі: 14 жасқа толған адам
Субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне
қарай::1-тармағы-негізгі,2-тармағы: дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:
жай
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды
Қылмыс санаты: ауыр ,2-3т-аса ауыр

3.

Объект:жаңа туған баланың өмірі
Объективтік жағы: жаңа босанған әйелдің психикасын
күйзелтетін жағдайлардың әсерінен баланы өлтіру
Субъектісі:16 жасқа толған әйел адам
Субъективтік жағы:қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды
Қылмыс санаты бойынша: ауырлығы орташа

4.

Объект:адамның өмірі
Объективтік жағы:белсенді әрекет түрінде жүзеге
асырылады,жан күйзелісі жағдайында адамның өмірін
айыруы
Субъектісі:16 жасқа толған азамат
Субъективтік жағы:тек қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі;
дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: материалды
Қылмыс санаты бойынша: 1- ауырлығы орташа;2ауырлығы орташа

5.

Объект: адамның өмірі
Объективтік жағы: қажетті қорғаныс шегінен шығу
кезінде адамның өміріне зиян келтіру
Субъектісі: 16-ға толған тұлған
Субъективтік жағы: қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:
негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:
жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
материалды
Қылмыс санаты бойынша:онша ауыр емес

6.

Қылмыстың объектісі:: ұсталған тұлғаның өмірі
Қылмыстың объективтік жағы:қылмыс жасаған адамды
ұстау үшін қажетті шараларды асыра қолдану кезінде өмірін
қию
Қылмыстың субъектісі: арнаулы субъект
Қылмыстың субъективтік жағы: қасақана
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: материалды
Қылмыс санаты бойынша: ауырлығы орташа

7.

Қылмыстың объектісі: адамның өмірі
Қылмыстың объективтік жағы: адамды абайсызда
өлтіру
Қылмыстың субъектісі:16-жасқа толған тұлға
Қылмыстың субъективтік жағы: Абайсызда
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:
1-т- негізгі,2-т-дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне
қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды
Қылмыс санатыбойынша: ауырлығы орташа

8.

Объект: адамның өмірі
Объективтік жағы: Қорқыту, қатыгездікпен қарау,
жәбірленушінің қасиетін үнемі кемсіту жолымен адамды
өзін өзі өлтіруге жеткізу
Субъектісі: 16-ға толған тұлға
Субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі
2,3 дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
құрам
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: материалды
Қылмыс санатыбойынша: 1- ауырлығы орташа
2-3- ауыр

9.

Қылмыстың объектісі: адамның денсаулығы мен өмірі
Қылмыстың объективтік жағы:денсаулыққа қасақана
ауыр зиян келтіру
Қылмыстың субъектісі:14-жасқа толған тұлға
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне
қарай:негізгі;2,3-т– дәрежеленген.
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: 1т-жай
құрам;3- т-күрделі құрам
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: материалды
Қылмыс санаты бойынша: ауыр

10.

Қылмыстың объектісі: адамның денсаулығы
Қылмыстың объективтік жағы:Денсаулыққа қасақана
ауырлығы орташа зиян келтіру
Қылмыстың субъектісі:14-жасқа толған тұлға
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:1негізгі,2-т – дәрежеленген.
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: материалды
Қылмыс санаты бойынша: 1– онша ауыр емес;
2 – ауырлығы орташа

11.

Қылмыстың объектісі: адамның денсаулығы
Қылмыстың объективтік жағы: ұдайы ұрып –соғу, өзге
күш қолдану әрекеттерімен қинау
Қылмыстың субъектісі: 16-жасқа толған тұлға
Қылмыстың субъективтік жағы: қасақана
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:1- –
негізгі;2- – дәрежеленген.
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: материалды
Қылмыс санаты бойынша: 1– онша ауыр емес
2– ауыр қылмыс

12.

Қылмыстың объектісі: адамның денсаулығы
Қылмыстың объективтік жағы: жан күйзелісі кезінде
жәбірленушіге қасақана ауыр немесе орташа ауырлықтағы
денсаулығына зиян келтіру
Қылмыстың субъектісі: 16-жастағы тұлға
Қылмыстың субъективтік жағы: қасақаналық
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: материалды
Қылмыс санаттары бойынша: онша ауыр емес

13.

Қылмыстың объектісі: адамның денсаулығы
Қылмыстың объективтік жағы: Қажеттi қорғаныс
шегiнен шығу кезiнде денсаулыққа қасақана ауыр зиян
келтiру
Қылмыстың субъектісі: 16-жасқа толған тұлға
Қылмыстың субъективтік жағы: қасақана
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне
қарай:негізгі,2т-- дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай 2т –
күрделі құрам
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: материалды
Қылмыс санаттары бойынша: 1– онша ауыр емес
қылмыс,2– онша ауыр емес

14.

Қылмыстың объектісі: адамның денсаулығы
Қылмыстың бъективтік жағы: әрекет арқылы
адамның денсаулығына абайсызда зиян келтіру
Субъектісі: 16-ға толған тұлға
Субъективтік жағы: абайсызда
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:
1 – негізгі;2,3,4- – дәрежеленген.
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне
қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
материалды
Қылмыс санаттары бойынша: онша ауыр емес

15.

Қылмыстың объектісі : адамдардың өмірі мен денсаулығы
Қылмыстың объективтік жағы: өлтіремін немесе
денсаулыққа ауыр зиян келтіремін деп жалпы қауіпті
тәсілмен қорқыту
Субъектісі: 16-ға толған тұлға
Субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
құрам
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды
Қылмыс санаттары бойынша: онша ауыр емес

16.

Қылмыстың объектісі: адамдардың өмірі мен денсаулығы
Объективтік жағы: ағзаларды заңсыз мәжбүрлеп алу
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған түлға
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі;
2,3- дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай құрам;3күрделі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальдық, 3
материалды
Қылмыс санаттары бойынша: 1-–ауырлығы орташа
қылмыс;2-3-б – ауыр
Қылмыс заты :адамның ағзалары ,алынған мүшелері

17.

Қылмыстың сбъектісі: адамның денсаулығы
Қылмыстың объективтік жағы: өзінде соз ауруы бар
екендігін білген адамның өзге адамдарға жұқтыруы
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған тұлға
Қылмыстың субъективтік жағы: қасақана немесе
байсызда
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1негізгі;2 - дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
құрам
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды
Қылмыс санаттары бойынша: онша ауыр емес

18.

Қылмыстың объектісі : адамдардың өмірі мен денсаулығы
Қылмыстың объективтік жағы: басқа адамды көрінеу
көрсетілген ауруды дұқтыру қаупінде қалдыру
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған тұлға
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі
2-3 дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: келте
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды
Қылмыс санаттары бойынша: 1– онша ауыр емес; 2–
ауырлығы орташа қылмыс; 3– ауыр

19.

Қылмыстың объектісі: қауіпті жағдайда қалған адамның өмірі
мен денсаулығы
Қылмыстың объективтік жағы:әрекетсіздік арқылы адамның
өміріне немесе денсаулығына қауіпті жағдайда өзін өзі сақтап
қалу шараларын қабылдау мүмкіндігінен айырылған адамды
көмексіз қалдыру
Қылмыстың субъектісі: 16-жастағы тұлға
Қылмыстың убъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі;
2,3,4 – дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: 1,2– жай құрам;
3,4– күрделі құрам
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды
Қылмыс санаттары бойынша: онша ауыр емес

20.

Қылмыстың объектісі: әйелдің жыныстық еркі, денсаулығы мен
ар намысы
Объективтік жағы: белсенді әрекет,жәбірленушіге күш қолданып
қорқытып немесе жәбірленушінің дәрменсіз күйін пайдаланып
жыныстық қатынас жасау
Субъектісі: 14-ке толған ер адам
Субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:негізгі;2-3-4дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай,3-4-күрделі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: материалды
Қылмыс санаттары бойынша:1-2-ауыр,3-4-аса ауыр

21.

Қылмыстың объектісі: жәбірленушінің жыныстық
бостандығы
Қылмыстың объективтік жағы: жәбірленушіге күш
қолданып жасалған еркек пен еркектің әйел мен әйелдің
жыныстық қатынасы
Субъектісі: 14-ке толған ерлер /әйелдер
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі;
2,3,4– дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: 1,2 – жай;
3,4– күрделі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды
Қылмыс санаттары бойынша: 1-2- – ауыр; 3- 4 аса ауыр

22.

Қылмыстың объектісі: 16 жасқа толмаған адамның жыныстық
бостандығы
Қылмыстың объективтік жағы: 16 жасқа толмаған адаммен
жыныстық қатынас немесе сексуалдық сипаттағы өзге де
әрекеттер жасау
Қылмыстың субъектісі: 18-ге толған ер немесе әйел жынысты
адам
Субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі; 2-3дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай; 2-3 - жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды
Қылмыс санаттары бойынша: ауыр,3– аса ауыр қылмыс

23.

Қылмыстың объектісі: жыныстың бостандық,
жәбірленушінің ар намысы
Қылмыстың объективтік жағы: адамды бопсалау қорқыту
жолдарымен жәбірленішінің материалдық өзге тәуелділігін
пайдаланып жыныстық қатынас жасауға мәжбүр ету
Субъектісі: 16-ға толған әйел/еркек адам
Субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды
Қылмыс санаттары бойынша: онша ауыр емес

24.

Қылмыстың объектісі: жас балалардың адамгершілік
тұрғысынан дұрыс қалыптасуы мен дамуы
Қылмыстың бъективтік жағы: 14 жасқа жетпеген
адамға қатысты күш қолданусыз азғындық іс
әрекеттерді жасау
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған ер / әйел адам
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:
негізгі,2-3-дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды
Қылмыс санаттары бойынша: ауыр,3– аса ауыр

25.

Қылмыстың объектісі: адамның жеке бостандығы,
қосымша ,жәбірленушінің өмірі,денсаулығы,меншігі
Қылмыстың объективтік жағы: белсенді әрекет, тірі
адамды оның еркінен тыс ұрлап әкету
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған адам
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1негізгі,2 3- дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды
Қылмыс санаттары бойынша:1-2 ауыр,3- аса ауыр

26.

Қылмыстың объектісі: адамның жеке басының бостандығы,
адам өмір мен денсаулығының қауіпсіздігі
Қылмыстың объективтік жағы: адамды бас бостандығынан
айыру яғни жәбірленушінің еркіне тыйым салу
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған субъект
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі; 2-3
дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды
Қылмыс санаттары бойынша: ауырлығы орташа; 2-3-ауыр

27.

Қылмыстың сбъектісі: адамның бостандығын реттейтін
қоғамдық қатынас
Қылмыстың объективтік жағы: адамды психиатриялық
стационарға заңсыз орналастыру ,заңсыз ұстау
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған тұлға
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі; 2т- дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды
Қылмыс санаттары бойынша: 1т- ауырлығы орташа
қылмыс; 2-т ауыр қылмыс

28.

Қылмыстың объектісі: адамдардың бостандығы мен еркі, ар
намысы, адамгершілігі
Қылмыстың объективтік жағы: белсенді әрекет арқылы,
әртүрлі тәсілдермен адамды сату
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған тұлға
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1т– негізгі;
2,3,4 т – дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: 1-тармағы –
жай; 2-тармағы – жай; 3,4-тармағы – жай;
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды
Қылмыс санаттары бойынша: 1-т – ауырлығы орташа ; 2-3т–
ауыр; 4-т – аса ауыр

29.

Қылмыстың объектісі: адамның ар намысы,қадір қасиеті
мен беделі
Қылмыстың объективтік жағы: юелсенді әрекет арқылы
басқа адамның ар намысына нұқсан келітретін өтірік
ақпарат тарату
Қылмыс субъектісі: 16-ға толған субъект
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі;
2,3-т дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды
Қылмыс санаттары бойынша: 1-т-ауырлығы орташа; 2-3-т
ауыр;

30.

Қылмыстың объектісі: адамның ар намысы , қадір
қасиеті ,беделі
Объективтік жағы: басқа адамның ар намысын
кемсіту
Субъектісі: 16-ға толған субъект
Субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1негігізгі; 2- дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды
Қылмыс санаттары бойынша: онша ауыр емес
English     Русский Правила