СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
Схема процесу стратегічного планування
ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СТРАТЕГІЧНОГО ТА ТАКТИЧНОГО РІВНІВ УПРАВЛІННЯ
165.54K
Категория: МенеджментМенеджмент

Стратегічне планування та управління

1. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

Управління Проектами
Реалізація Проектів та Програм
к.е.н., докторант НАДУ
Василь Байцим

2.

МІСІЯ
БАЧЕННЯ
СТРАТЕГІЯ
ЦІЛІ
ФІНАНСИ ЗАМОВНИКИ
ВНУТРІШНІ
ПРОЦЕСИ
НАВЧАННЯ
ТА РОЗВИТОК
ПОКАЗНИКИ
ФІНАНСИ
2
ЗАМОВНИКИ
ВНУТРІШНІ
ПРОЦЕСИ
ІНІЦІАТИВИ
НАВЧАННЯ
ТА РОЗВИТОК

3.

МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ФОНДІВ ЄС
Головна
ціль
Детальні цілі
Ціль: сприяння розвитку і структурного
пристосування в слабо розвинених регіонах
Місцева суспільна
інфраструктура
Головна ціль
Головна ціль
Детальні цілі
Створення умов
розвитку
конкурентноспромож
ності регіонів
Головна ціль
Детальні цілі
Детальні цілі
Місцевий
розвиток
Навчання
Операційні цілі
Модернізація
Рівень
ЄС
Рівень
держави
Рівень
регіону
Рівень
району

4. Схема процесу стратегічного планування

МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЦІЛІ – ЗМІСТ – ЦІННОСТІ - НАПРЯМКИ
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
СТРАТЕГІЧНІ ПЛАНИ
ТАКТИЧНІ ЦІЛІ
ТАКТИЧНІ ПЛАНИ
ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
ОПЕРАЦІЙНІ ПЛАНИ

5. ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СТРАТЕГІЧНОГО ТА ТАКТИЧНОГО РІВНІВ УПРАВЛІННЯ

ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 1
ПІДПРИЄМСТВО
ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС
ПРЕДМЕТИ ПРАЦІ
ЗАСОБИ ПРАЦІ
ПЕРСОНАЛ
КОМАНДА МЕНЕДЖЕРІВ
“ЯДРО” ПЕРСОНАЛУ
ЗАСНОВНИКИ
ВЛАСНИКИ, СПІВВЛАСНИКИ
АКЦІОНЕРИ
СУСПІЛЬСТВО, ГРОМАДЯНИ
ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ
МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУТИ
ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 2
ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРЯМОЇ ДІЇ,
ПОСТАЧАЛЬНИКИ (ІНФОРМАЦІЇ,
КАПІТАЛУ, МАТЕРІАЛІВ, ТРУДОВИХ
РЕСУРСІВ) ТА ЇХ ПОСТАЧАЛЬНИКИ
СПОЖИВАЧІ ТА ЇХ СПОЖИВАЧІ
КОНКУРЕНТИ ТА ЇХ КОНКУРЕНТИ
ПАРТНЕРИ ТА ЇХ ПАРТНЕРИ
СИСТЕМА
ДІАГНОСТИКИ ТА
ПРОГНОЗУ
ОСОБА,
ЩО
ПРИЙМАЄ
РІШЕННЯ
СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТ
ТЯ РІШЕНЬ ПО УПРАВЛІННЮ
ПРОЕКТОМ : ПЕРСОНАЛОМ,
ЦІЛЯМИ, СТРАТЕГІЯМИ, ІНТЕРЕСАМИ, МОТИВАМИ, РИЗИКАМИ,
КОНФЛІКТАМИ, КРИЗАМИ
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ
ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 3
ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ДІЇ,
ІНСТИТУТИ
ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУТИ
ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ,
ЗАКОНОДАВСТВО
ЗАСОБИ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
ГРОМАДЯНИ
ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ
ФАКТОРИ ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ
(НЕПРЯМОЇ) ДІЇ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ
ПРОГРЕС
СТАН ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
МІЖНАРОДНІ ЗАКОНИ, ПОДІЇ
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ
ФАКТОРИ
ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ
СТАН СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ТА ЕКОНОМІК ІНШИХ КРАЇН
English     Русский Правила