8.72M
Категория: ЭкологияЭкология

Антропічний вплив на атмосферу

1.

Презентація на тему:
Антропічний вплив
на атмосферу

2.

Яким є антропічний вплив на атмосферу?
Забруднення атмосферинадходження в повітря
газуватих хімічних речовин,
твердих часточок і
біологічних матеріалів, що
можуть чинити негативний
вплив на організми та їх
угруповання.
Завод, що забруднює повітря.
Смог над Сантьяго

3.

Яким є антропічний вплив на атмосферу?
Часто ефект забруднювачів є опосередкованим та виявляється
лише через тривалий час (наприклад, дія фреонів на природні
екосистеми через руйнування озонового шару).

4.

Яким є антропічний вплив на атмосферу?
Забруднення атмосфери може бути локальним й глобальним,
природним (вулкани, космічний вплив, лісові пожежі) й антропічним.

5.

Основні антропогенні
забруднювачі атмосфери.
•Найбільш поширеними та небезпечними
категоріями забруднювачів є:
• Вуглекислий газ
•Чадний газ (СО),
•Оксиди Нітрогену (NO, NO2),
•Оксиди Сульфуру(SO2, SO3),
•Ванадій(V) Оксид(V2O5),
•Тропосферний озон(сильний фотоокисник з
небезпечною дією на органи дихання)

6.

Види забруднень атмосфери
За будовою та характером впливу на атмосферу
забруднення умовно поділяють на:
механічні (пил цементних заводів, дим і сажа від
спалювання вугілля)
хімічні (пилуваті або газуваті речовини, що можуть
вступати в хімічні реакції).

7.

Види забруднень атмосфери
За агрегатним станом усі
забруднювачі поділяють на:
• Рідкі
• Газуваті.
• Тверді

8.

Види забруднень атмосфери
Саме газуваті забруднювачі становлять майже 90 %
загальної маси речовин, що надходять в атмосферу

9.

Основні джерела атмосферного
забруднення
(теплоенергетика)

10.

Основні джерела атмосферного
забруднення
(нафто- і газопереробна промисловість)

11.

Основні джерела атмосферного
забруднення
(автотранспорт)

12.

Основні джерела атмосферного
забруднення
(промисловість)

13.

Основні джерела атмосферного
забруднення
(випробування ядерної зброї)

14.

Транспорт
Атмосферу забруднюють
практично всі види сучасного
транспорту, кількість якого
постійно збільшується в усьому
світі

15.

Транспорт
Частка
автомобільного транспорту у
викидах шкідливих речовин
становить 90%, у тому числі:
94% – у викидах оксиду азоту,
92% – у викидах оксиду вуглецю,
90% сажі, 75% викидів метану та
неметанових органічних сполук,
70% викидів діоксиду сірки, 62–
65% викидів діоксиду азоту.

16.

Хімічна промисловість і сільське
господарство
(забруднення амоніаком)
Як відомо, головна
небезпека забруднення гідросфери
солями амонію полягає у перенасиченні
води амоніаком. Вміст амонійних солей
вище 0,1 мг/дм³ свідчить про
свіже забруднення води, адже амоніак є
першою сполукою, що утворюється при
розкладі органічних нітрогеновмісних
речовин. Усе це відбувається через
хімічну промисловість та сільське
господарство.

17.

Хімічна промисловість і сільське
господарство
Дуже серйозними для людства
є загрози забруднення
атмосфери радіоактивними
речовинами та зменшення
вмісту кисню внаслідок
спалювання
палива різних видів.

18.

Антропічний вплив
Склад атмосфери в умовах
антропічного впливу почав
якісно змінюватися; у ній у все
більших кількостях
накопичуються шкідливі речовини.

19.

Які екологічні проблеми є
наслідками забруднення атмосфери?
>Озонові діри
>Парниковий ефект
(Тепличний ефект)
>Викиди вихлопних газів
>Кислотні опади

20.

Які екологічні проблеми є
наслідками забруднення атмосфери?
Руйнування озонового шару
вуглеводнями (наприклад,
хлорофторовуглеводнями, що використовуються
в холодильній промисловості
й у виробництві аерозолів)
призводить до утворення озонових
дір.

21.

Озонові діри
локальні ділянки озоносфери, де концентрація стратосферного
озону істотно (на 40 – 50 %) менша за звичайну
Справа в тому, що на полюсах внаслідок низької
тамтешньої температури утворюються
стратосферні хмари, які містять в собі крижані
кристали. Коли ці хмари стикаються з
молекулярним хлором, що потрапляє в атмосферу,
відбувається ціла серія хімічних реакцій,
результатом яких є руйнування молекул озону,
відбувається скорочення його кількості в
атмосфері. І як результат утворюється озонова
діра.

22.

Озонові діри
локальні ділянки озоносфери, де концентрація стратосферного
озону істотно (на 40 – 50 %) менша за звичайну
Поява озонових дір становить
реальну
екологічну небезпеку для
відповідного регіону через
послаблення захисту всього живого від згубної дії
«жорсткого» ультрафіолетового
випромінювання.

23.

Озонові діри
Причини
Які причини виникнення озонових дір?
Причин цього явища є кілька, і
найголовніша з них – забруднення
навколишнього середовища. Безліч
фабрик, заводів, димових газових
ТЕЦ викидають в атмосферу, в тому
числі, і згадуваний хлор, і той вже
вступаючи в хімічні реакції, робить
бум в атмосфері

24.

Озонові діри
Причини
Також появі озонових дір в
чималому ступені сприяли ядерні
випробування, що проводилися в
минулому столітті. При ядерних
вибухах в атмосферу потрапляють
окиси азоту, які вступаючи в хімічні
реакції з озоном, також руйнують
його.

25.

Озонові діри
Наслідки
Наслідки розширення озонових дір, зрозуміло, не дуже райдужні – внаслідок посиленого
ультрафіолетового випромінювання може збільшиться кількість людей із захворюванням на рак
шкіри. Крім цього падає загальний імунітет людини, що приводить і до багатьох інших хвороб.
Втім, від посиленого ультрафіолетового випромінювання, що проходить крізь озонову діру,
можуть страждати і не тільки люди, а й, наприклад, жителі верхніх шарів океану: креветки,
краби, водорості. Чим небезпечні озонові діри для них? Все тими ж проблемами з імунітетом.

26.

Парниковий ефект
Підвищення концентрації СО2 і СН4 внаслідок спалювання органічного
палива зумовлює парниковий ефект.

27.

Парниковий ефект
тепличний ефект – нагрівання нижніх шарів атмосфери і поверхні Землі внаслідок
поглинання водяною парою, вуглекислим газом відбитого від поверхні планети
теплового випромінювання.
Століття тому ця екологічна проблема існувала, але була не настільки очевидною. З розвитком технологій кількість
джерел, що забезпечують парниковий ефект в атмосфері, щороку збільшується. Для визначення механізму цього
явища необхідно визначити причини, з яких формується парниковий ефект.

28.

Парниковий ефект
наслідки
Одною з основних проблем є зміна
клімату. З підвищенням температури
повітря води морів і океанів
випаровуються інтенсивніше з кожним
роком. Деякі вчені пророкують, що через
200 років відбудеться таке явище, як
«висихання» океанів, а саме значне
падіння рівня води. Це одна сторона
проблеми

29.

Парниковий ефект
наслідки
Інша причина полягає в тому, що підвищення
температури призводить до танення льодовиків, що
підвищує рівень води в океанах і призводить до
затоплення берегів континентів і островів.
Збільшення кількості повеней і затоплень
прибережних районів вказує на те, що рівень води в
океані збільшується з кожним роком.

30.

Викиди вихлопних газів
Смог – видиме сильне забруднення повітря, що характеризується поєднанням часточок пилу,
краплин туману, газуватих забруднювачів і диму. Джерелами смогу є й продукти згоряння
вугілля, мазуту, дизельного палива (тетраетилсвинець, оксиди Сульфуру).

31.

Викиди вихлопних газів
основна причина перевищення ГДК токсичних і
канцерогенних речовин в атмосфері великих міст й утворення смогів.

32.

Викиди вихлопних газів
Наслідки
Тривалий вплив високої температури повітря може призвести
до порушення обміну речовин, зневоднення та тепловим
ударам, окрім того зниження імунітету, що викликає ряд
захворювань.
Смог стає причиною появи болі в голові, ускладнення при
диханні, викликає запалення слизових оболонок очей, носа,
гортані.

33.

Кислотні опади
атмосферні опади, кислотність яких перевищує нормальне значення
(рН ≤ 5,5).

34.

Кислотні опади
Кислотні дощі- оксиди, що
викидаються в атмосферу
внаслідок роботи ТЕС і
автомобільних двигунів,
сполучаються з атмосферною
вологою й утворюють дрібні
краплинки сульфатної та нітратної
кислот, що випадають на поверхню
Землі.

35.

Кислотні опади
Фільтруючись у ґрунті,
вода кислотних дощів забирає багато
необхідних біоелементів (Кальцію, Магнію,
Калію,
Натрію). Їхнє місце займають токсичні
метали,
що чинять негативну дію на видовий
склад
редуцентів

36.

Забруднювачі атмосфери
Близько 20 % забруднювачів
атмосфери є мутагенами і
становлять загрозу
здоров’ю не тільки нинішнього, а й
наступних поколінь.

37.

Забруднення повітря
1) знижує адаптаційні
можливості організму і, як
наслідок, стійкість до негативних чинників;
2) підвищує рівень
захворюваності, насамперед
органів дихальної системи;
3) негативно впливає на
рівень смертності.

38.

Забруднення повітря
У населення, яке проживає в
місцях з інтенсивним
забрудненням атмосферного повітря, підвищується
кількість імунодефіцитів.
Зростають кількість захворювань на хронічний бронхіт і
поширеність бронхіальної астми,
підвищується
рівень онкологічних захворювань
дихальної системи.

39.

Головні наслідки
Отже, головними
глобальними екологічними
наслідками
забруднення атмосфери є
парниковий ефект,
озонові діри, кислотні
опади, смог.

40.

Які заходи охорони атмосфери від
забруднень?
Охорона атмосферного повітря –
система заходів, пов’язаних із
збереженням, поліпшенням та відновленням
стану атмосферного повітря,
запобіганням і зниженням рівня його
забруднення та впливу на нього
хімічних, фізичних і
біологічних забруднювачів.

41.

Які заходи охорони атмосфери від
забруднень?
Сталий розвиток країн передбачає
регулювання усіх
сфер діяльності таким чином, аби
економічний розвиток сприяв
соціальному
благополуччю населення, не
завдаючи при цьому шкоди довкіллю.

42.

Основні заходи охорони
атмосферного повітря
• економічні заходи (застосування підприємствами екологічних фільтрів,
абсорберів для очищення повітря, раціоналізація процесів спалювання,
створення безвідходних технологій виробництва);
• організаційні заходи (створення санітарно-захисних зон для підприємств – джерел забруднення, озеленення й зонування населених місць, пе-
рехід на експлуатацію екологічного транспорту, впровадження «зелених»
альтернатив);
• соціальні заходи (контроль технічного стану транспортних засобів,
складу
палива; утилізація сміття);
• законодавчі правові заходи (розробка нормативів, стандартів, прийняття
законів).

43.

Основні заходи охорони
атмосферного повітря
Для визначення якості повітря фактичні концентрації
забруднювачів порівнюють з ГДК.
На цій основі й формується комплексний індекс
забруднення
атмосферного повітря (КІЗА).
За цим індексом найбільш забрудненими містами України у
2018 р. (дані Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б.
Срезневського) вважалися Маріуполь, Одеса, Луцьк, Дніпро,
Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя.
Найменш забрудненим повітря було в таких містах, як
Горішні Плавні Полтавської області, Ізмаїл, Світловодськ,
Чернівці.

44.

Основні заходи охорони
атмосферного повітря
Спостереження за концентрацією пилу, нітроген (IV)
оксиду, сульфур (IV)
оксиду, карбон (IV) оксиду (вуглекислого газу),
плюмбум (IV) оксиду, бензопірену,
формальдегіду та радіоактивних речовин є
обов’язковими

45.

Висновок
Отже, для охорони атмосфери
необхідні різноманітні та скоординовані заходи
на різних рівнях організації суспільства.

46.

Дякуємо за увагу!
English     Русский Правила