Сортування, пошук і фільтрація даних у базі даних
Сортування даних
Сортування даних
Фільтрація даних
Фільтрація даних
Пошук даних
Пошук даних
100.18K
Категория: ИнформатикаИнформатика

Сортування, пошук і фільтрація даних у базі даних

1. Сортування, пошук і фільтрація даних у базі даних

2. Сортування даних

– це процес упорядкування записів у базі
даних.
Сортування
За вмістом
За вмістом
одного поля
кількох полів
Увага!
Сортування даних у формі виконується аналогічно
сортуванню в таблиці.
Виняток: у формі не можна виділити одночасно кілька
полів для встановлення однакових параметрів сортування.

3. Сортування даних

Способи виконання дії сортування:
За допомогою команди меню Сортировка и
фильтр
;
За допомогою спливаючого контекстного меню
(натиснути праву кнопку маніпулятора “миша” на
полі, яке підлягає сортуванню та вибрати в меню, що
з’явиться спосіб сортування).
Відміна дії сортування:
меню Сортировка и фильтр
сортировки
кнопка Очистить все

4. Фільтрація даних

Фільтр - набір умов, застосовуваних для відбору
підмножини даних або для сортування даних.
Фільтрація даних (записів) – зміна кількості
відображуваних записів, при цьому кількість даних, що
зберігається у файлі, не змінюється.
Фільтр за виділенням – це відбір за вказаним
(виділеним) у таблиці значенням. Результатом дії
такого фільтра буде відображення лише тих записів,
які мають вказане (виділене) значення поля.
Способи застосування фільтра за виділеним:
меню Сортировка и фильтр
кнопка Выделение

5. Фільтрація даних

Розширений фільтр – надає користувачеві
можливість самостійно створювати критерії
фільтрації даних у спеціальному вікні, а не в таблиці
з даними.
Виклик розширеного фільтра:
меню Сортировка и фильтр
кнопка Дополнительно
команда Расширенный фильтр

6. Пошук даних

— це процес знаходження одного або кількох записів у таблицях бази даних,
запитах і формах.
При пошуку даних можна використати спеціальні символи, які в Access 2010 називають
символи узагальнення.
У базах даних, створених у Access 2010 та попередніх версіях Access, використовувались
символи узагальнення за стандартом ANSI-89:
*
– будь-яка кількість будь-яких символів, у тому числі й їх
відсутність;
?
– будь-який один символ;
[]
– будь-які символи, вказані у квадратних дужках;
[!]
– будь-які символи, крім тих, що вказані у квадратних
дужках перед знаком оклику;
-
– будь-який символ із послідовності символів,
наприклад, д-к відповідає символам від д до к в
алфавіті;
#
– будь-яка одна цифра.

7. Пошук даних

У базах даних, створених у Access 2010, крім зазначеного
стандарту можуть використовуватись і символи узагальнення
за стандартом ANSI-92. Приклади цих символів і можливі
варіанти застосування наведені у таблиці:
Символ
%
_
Опис символу
Довільна кількість символів
Будь-який один символ
Приклади
запису
Ан%
Іра_
Будь-які символи, вказані у квадратних
[]
дужках
дужках
Барбадос» тощо
Буде знайдено «Ірак» і «Іран»
Кр[ои]к
Буде знайдено «Іран», але не «Ірак»
Іра[к^]
Будь-який символ із послідовності символів
[-]
Буде знайдено «Ангола», «Андорра», «Антигуа і
Буде знайдено «крок» і «крик», але не «крук».
Будь-які символи, не вказані у квадратних
[ ^]
Можливі варіанти результатів пошуку
Буде знайдено «Ірак», але не «Іран»
Іра[д-л]
English     Русский Правила