Лекція 3 Система освіти України
План лекції :
Склад системи освіти
Українська структура освіти регулюється Законом України «Про освіту» та включає в себе:
дошкільна освіта
Загальна середня освіта
позашкільна освіта
професійно-технічна освіта
вища освіта
післядипломна освіта
аспірантура
Аспірантура — основна форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у СРСР, згодом — в Україні. Під час навчання аспіранти овол
докторантура
самоосвіта
Наукові, науково -методичні та методичні організації
Органи державного управління освіти:
Державні установи МОН України
Український державний центр міжнародної освіти
 Державні підприємства МОН
Ступені та кваліфікації вищої освіти
Основні поняття професійної сфери
Ступені (кваліфікації) вищої освіти
У більшості західноєвропейських країн і відповідно до Болонської декларації отримання академічної кваліфікації здійснюється в рамках дв
Основні поняття професійної сфери
Кваліфікації ступеня “магістр”
Завдання національної рамки кваліфікацій:
Завдання національної рамки кваліфікацій:
Національна рамка кваліфікацій Постанова КМ від 23.11.2011 р. № 1341
Дескриптори НРК – 7 рівень
Дескриптори НРК – 7 рівень
Завдання до самостійної роботи:
Література:
2.67M
Категория: ОбразованиеОбразование

Система освіти України

1. Лекція 3 Система освіти України

2. План лекції :

Основні принципи освіти в Україні
Склад системи освіти. Структура освіти в Україні.
Рівні та ступені вищої освіти
Національна рамка кваліфікацій
Типи вищих навчальних закладів.

3.

Семінари:
среда, 4- пара, 14.15 Ауд. 1/215
головн.корп.
Среда, четверг 1-я пара 120
ауд.головн.корпуса (групи до 10 чел.)
Обов’язково домовлятися

4.

Освіта - основа
інтелектуального,
культурного,
духовного,
соціального,
економічного
розвитку
суспільства і
держави
Закон України «Про
освіту»

5.

Виходячи зі структури освіти, в Україні встановлено
відповідніо світні рівні:
- початкова загальна
освіта;
- базова загальна
середня освіта;
- повна загальна
середня освіта;
- професійно-технічна
освіта;
- базова вища освіта;
- повна вища освіта.

6. Склад системи освіти

СИСТЕМА ОСВІТИ
Мережа
навчальних
закладів
Наукові,
науково-методичні
та методичні установи
Органи
державного
управління
Проектні та виробничі
організації
(підприємства)

7.

1. Склад системи освіти.
Структура освіти в Україні
ОСВІТА
ЦІННІСТЬ
ПРОЦЕС
СИСТЕМА
РЕЗУЛЬТАТ
ПОСЛУГА

8.

Систе́ма (від дав.гр. σύστημα — «сполучення»,
«ціле», «з'єднання») —
множина взаємопов'язаних
елементів, що
взаємодіє з середовищем, як
єдине ціле[1] і відокремлена
від нього.

9. Українська структура освіти регулюється Законом України «Про освіту» та включає в себе:

10. дошкільна освіта

11. Загальна середня освіта

12. позашкільна освіта

13. професійно-технічна освіта

14. вища освіта

15.

16.

17. післядипломна освіта

18. аспірантура

19. Аспірантура — основна форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у СРСР, згодом — в Україні. Під час навчання аспіранти овол

Аспірантура — основна форма підготовки науково-
педагогічних і наукових кадрів у СРСР, згодом — в
Україні.
Під час навчання аспіранти оволодівають методами
наукового дослідження, складають кандидатські іспити
та проводять наукові дослідження за обраним науковим
напрямком дисертаційної роботи.
В Україні кандидатські іспити складаються з філософії,
іноземної мови (на вибір), спеціальності (в залежності
від спеціальності, за якою готується дисертація)..

20.

Зараховані в аспірантуру з відривом від виробництва за
державним замовленням одержують державну стипендію.
Після закінчення терміну навчання аспіранти мають
закінчити роботу над кандидатською дисертацією й подати
її до захисту

21. докторантура

22. самоосвіта

23.

Склад системи освіти
СИСТЕМА ОСВІТИ
Мережа
навчальних
закладів
Наукові,
науково-методичні
та методичні установи
Органи
державного
управління
Проектні та виробничі
організації
(підприємства)

24. Наукові, науково -методичні та методичні організації

НІІ АПН України (педагогіки,психології ім.
Г.С. Костюка, проблем виховання,
педагогіки і психології професійної освіти;
Науково-методичні центри
(вищ.образования,проф-техн. і середньої
освіти);
Міські і районні методичні кабінети

25. Органи державного управління освіти:

- Кабінет Міністрів України;
- МОН України;
- Управління освіти і науки обласних державних
адміністрацій, міські та районні відділи освіти;
- управління галузевих міністерств і відомств яким
підпорядковані заклади освіти;
- Вища атестаційна комісія;
- Державна акредитаційна комісія;
- Національне агентство із забезпечення якості
вищої освіти
- НАЗЯВО.

26.

Згідно з статтею 12 Закону України
"Про освіту" (1996) Міністерство
освіти і науки України є центральним
органом державної виконавчої влади,
який здійснює керівництво у сфері
освіти.

27.

У зв'язку з цим воно бере участь у визначенні державної політики в
галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів, розробляє
програми розвитку освіти, її державні стандарти;
- визнає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового
забезпечення закладів освіти;
-
встановлює державні стандарти знань із кожного предмета;
- здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням
державних стандартів освіти, державне інспектування;
- забезпечує зв'язок із закладами освіти, державними органами інших країн
з питань, які входять до його компетенції;
- проводить акредитацію вищих та професійно-технічних закладів освіти
незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії,
сертифікати;
- формує і розміщує державне замовлення на підготовку спеціалістів з
вищою освітою;
-

28.

розробляє умови прийому до закладів освіти;
- забезпечує випуск підручників, посібників, методичної
літератури;
- розробляє проекти положень про заклади освіти, що
затверджуються Кабінетом Міністрів України;
організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних
працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій,
педагогічних та вчених знань;
- разом з іншими міністерствами і відомствами, яким
підпорядковані заклади освіти, Міністерством освіти
Автономної Республіки Крим реалізує державну політику в
галузі освіти, здійснює контроль за її практичним втіленням,
дотриманням актів законодавства про освіту в усіх закладах
освіти незалежно від форм власності і підпорядкування;
- здійснює керівництво державними закладами освіти.

29. Державні установи МОН України

Інститут модернізації змісту освіти
Інститут освітньої аналітики
Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді
Державна наукова установа «Державний інститут
науково- технічної та інноваційної експертизи»
Науково-дослідний інститут «Миколаївська
астрономічна обсерваторія»
Український інститут науково- технічної і
економічної інформації
Інститут фізичної оптики
Науково-дослідний інститут українознавства

30.

- Державна установа «Національний антарктичний
науковий центр»
- Державна наукова установа «Державний центр
інноваційних біотехнологій»
- Комітет з фізичного виховання та спорту МОН
- Державний музей іграшки
- Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього
середовища і людини
- Український центр оцінювання якості освіти
- Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та
НАН України
-Національний центр «Мала академія наук України»
-Український державний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді
- Український державний центр міжнародної освіти
-Український державний центр позашкільної освіти
-Державна науково-технічна бібліотека України
-Державний фонд фундаментальних досліджень

31. Український державний центр міжнародної освіти

Місія Центру – сприяти популяризації української системи
освіти на міжнародному рівні.
Мета – у співпраці з українськими навчальними закладами
створити умови для отримання іноземцями освіти
міжнародної якості, яка гарантувала б їм безумовну
професійну успішність у будь-якій країні світу.

32.

33.  Державні підприємства МОН

Державні підприємства МОН
Дніпропетровський ливарно-механічний завод».
Державне підприємство «Об’єднання по торгівлі та
постачанню»
Державне підприємство фірма «ГКР»
Державне спеціалізоване видавництво «Освіта»
Державне підприємство «Виробничо-будівельне
об’єднання»
Державне інформаційно-виробниче підприємство
видавництво «Педагогічна преса»
Державне підприємство «Інфоресурс»>
Державне підприємство «Інформаційно-іміджевий
центр»
Івано-Франківське державне підприємство по
торгівлі

34.

Державна інспекція навчальних закладів України
Волинське підприємство по торгівлі та постачанню
Державне підприємство "Укрекспоцентр "ОДЗ"
Одеський дослідний завод
Державне підприємство "Волинський державний
науковий та інформаційний центр"
Державне підприємство «Житомирський
державний центр науки, інновацій та
інформатизації»
Державне підприємство «Центр науково-технічної
інформації та сприяння інноваційному розвитку
України»
Державне підприємство «Львівський державний
центр науки, інновацій та інформатизації»
Державне підприємство «Полтавський державний
центр науки, інновацій та інформатизації»

35.

Державне підприємство «Хмельницький державний
центр науки, інновацій та інформатизації»
Державне підприємство «Черкаський державний
центр науки, інновацій та інформатизації»
Державне підприємство «Чернігівський державний
центр науки, інновацій та інформатизації»
Державне підприємство «Український науковий
центр розвитку інформаційних технологій»
Державне підприємство «Базовий центр критичних
технологій «Мікротек»
Державне підприємство «Редакція газети «Світ»
Державне підприємство «Оріон»
Державне підприємство «Луганськучторгпостач»

36.

СТРУКТУРА ОСВІТИ
ЗАГАЛЬНА ОСВІТА:
- дошкільна;
- загальна середня;
- позашкільна.
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА:
- професійно-технічна;
- вища;
- післядипломна;
- підготовка науковопедагогічних кадрів.
САМООСВІТА

37.

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА
Спеціалізація
– набуття особою
здатностей
виконувати окремі
завдання та
обов’язки,
які мають
особливості,
в межах
спеціальності
Підвищення
кваліфікації
(розширення профілю)
– набуття особою
здатностей
виконувати додаткові
завдання та
обов’язки в межах
спеціальності;
Стажування – набуття особою досвіду виконання
завдань та обов’язків певної спеціальності.

38.

2. РІВНІ ТА СТУПЕНІ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

39.

ЩО ТАКЕ
“РІВЕНЬ ОСВІТИ” ?
ЯКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ
ВИ МАЄТЄ ?

40.

Рівень освіти – характеристика
освіти за ознаками ступеня
сформованості інтелектуальних
якостей особи, достатніх для
продовження освіти і здобуття
відповідної кваліфікації.

41.

Освітні рівні

Рівні що були:
початкова загальна середня освіта;
– базова загальна середня освіта;
– повна загальна середня освіта;
– неповна вища освіта;
– базова вища освіта;
– повна вища освіта.

Нові рівні:
початкова загальна середня освіта;
– базова загальна середня освіта;
– повна загальна середня освіта;
– рівні вищої освіти.

42. Ступені та кваліфікації вищої освіти

початковий рівень
(короткий цикл) вищої
освіти молодший бакалавр (коледж ЧНУ);
перший (бакалаврcький) рівень;
другий (магістерський) рівень;
третій (освітньо-науковий) рівень,
доктор філософії ;
Доктор наук – це другий науковий
ступінь, що здобувається особою на
науковому рівні вищої освіти на основі
ступеня доктора філософії.

43. Основні поняття професійної сфери

“ПРОФЕСІЯ” –
ЩО ЦЕ ТАКЕ ?

44.

КВАЛІФІКАЦІЯ
ОСВІТНЯ
ПРОФЕСІЙНА
Офіційний результат
процесу оцінювання і
визнання навчального
результату за заданими
стандартами
Здатність особи
виконувати завдання
і обов’язки певного
виду діяльності,
визначається рівнем
і спеціалізацією освіти
(Лисабонська конвенція,
ЄФО)
(МСКЗ-88)

45.

The main existing classifications in social
statistics are ISCED, ISCO-88 and ICD.
Международная стандартная классификация
занятий. МСКЗ-88
Європейський фонд освіти (ЄФО)

46.

Кваліфікація - офіційний результат
оцінювання і визнання, який
отримано, коли уповноважена
установа встановила, що особа
досягла компетентностей
(результатів навчання) відповідно до
стандартів вищої освіти, що
засвідчується відповідним
документом про вищу освіту.
(ЗВО, ст.1.)

47. Ступені (кваліфікації) вищої освіти

Рівні ВО
початковий
(короткий цикл)
перший
(бакалаврcький)
другий
(магістерський)
третій (освітньонауковий)
науковий
Ступені ВО
молодший бакалавр
(освітньо-професійний)
бакалавр (освітній)
магістр (освітній)
доктор філософії
(освітній та перший
науковий)
доктор наук (другий
науковий)

48.

Начальное общее среднее образование
Образовательноквалификационные
уровни
Базовое общее среднее образование
Квалифицированный
рабочий
Полное общее среднее образование
Младший специалист
Неполное высшее образование
Бакалавр
Образовательные уровни
Базовое высшее образование
Специалист
Полное высшее образование
Магистр

49. У більшості західноєвропейських країн і відповідно до Болонської декларації отримання академічної кваліфікації здійснюється в рамках дв

У більшості західноєвропейських країн і відповідно до
Болонської декларації отримання академічної кваліфікації
здійснюється в рамках двох академічних ступенів.
Перший ступінь-відповідно до Міжнародної Стандартної
Класифікації Освіти (далі - ISCED-98) не призводить
безпосередньо до наукової кваліфікації, - від трьох до
чотирьох років, тобто найчастіше це « бакалавр",
Другий ступінь, призводить до наукової кваліфікації, - від
одного до двох років навчання - "магістр",
Ступені в залежності від країни використання мають
широке різноманіття назв., але « бакалавр» , «магистр»
прийнято в країнах з англо-американської системи вищої
освіти.
. Третім рівнем цієї системи є наукова кваліфікація - доктор
філософії (Doctor of Philosophy - Ph.D.).

50. Основні поняття професійної сфери

Професія – рід економічної діяльності,
обумовлений суспільним розподілом
праці, який вимагає певних
компетенцій (знань, навичок та
умінь).
Перелік (назви) професій в Україні
встановлюється Національним
класифікатором України "Класифікатором
професій" ДК 003:2010.

51.

52. Кваліфікації ступеня “магістр”

Спеціальність
Всі спеціальності ,
ФІОТ
Кваліфікація
Інженердослідник
Код

53.

.
“СПЕЦІАЛЬНІСТЬ” –
ЩО ЦЕ ?

54.

.
Спеціальність – категорія сфери праці, що
характеризує особливості спрямованості
трудової діяльності та специфіку роботи в
межах професії.
Спеціалізація спеціальності – категорія
професіональної освіти, що
характеризується відмінностями в засобах
праці, продукту праці чи умовами
діяльності в межах спеціальності.

55.

Кваліфікація – категорія професійної сфери,
що характеризує ступінь сформованості
компетентностей (знань, умінь, досвіду та
навичок), що забезпечують здатність особи
виконувати завдання та обов’язки певного
рівня професійної діяльності.
Рівень професійної діяльності –
характеристика професійної діяльності за
ознаками певної сукупності професійних
завдань та обов'язків (робіт), які виконує
фахівець.

56.

Рівні професійної діяльності:
– виконавчий;
– операційний рівень;
– технологічний (сервісноексплуатаційний);
– інноваційний (проектноконструкторський);
– науково-дослідницький.

57.

3. Національна рамка кваліфікацій
Національна рамка кваліфікацій
відображає структуру та зміст
кваліфікацій, взаємозв’язок
відповідних результатів
навчання кожного рівня,
що є легкозрозумілими
як на національному,
так і міжнародному рівнях.

58.

Національну рамку кваліфікацій
запроваджено з метою:
впровадження європейських стандартів
та принципів забезпечення якості
стосовно вимог ринку праці до
компетентностей фахівців;
забезпечення гармонізації законодавства
у сфері освіти та соціально-трудових
відносин;
сприяння визнанню, на національному
та міжнародному рівні, кваліфікацій,
отриманих в Україні;
налагодження ефективної взаємодії між
сферою освітніх послуг та ринком праці.

59. Завдання національної рамки кваліфікацій:

Опис змісту кваліфікацій через певні
результати навчання (дескриптори);
Визначення взаємозв’язків між рівнями\
кваліфікаціями;
Сприяння легкозрозумілості для
студентів, батьків, роботодавців,
викладачів, сумісності і порівнянності з
міжнародними рівнями кваліфікаціями;

60. Завдання національної рамки кваліфікацій:

Підтримка системи забезпечення якості
освіти;
Сприяння навчанню впродовж життя.
Дескриптор – узагальнений опис очікуваних
навчальних результатів, виражених у термінах
компетентностей (реалізаційних здатностей
особи):
Автономність,
Знання
відповідальність
Професійна
Уміння
компетентність
Комунікація (соціальна
компетентність)

61. Національна рамка кваліфікацій Постанова КМ від 23.11.2011 р. № 1341

Рівень НРК
Відповідність
0
Дошкільна освіта
1
Початкова ЗОШ
2
Базова ЗОШ
3
Старша ЗОШ
4
ПТУ, кваліфікований робітник
5
мол. спеціаліст, мол. бакалавр
6
Коледж (університет), бакалавр
7
Університет, магістр
8
Університет, доктор філософії
9
Доктор наук

62. Дескриптори НРК – 7 рівень

Знання
Спеціалізовані концептуальні знання,
на рівні новітніх досягнень, які є
основою для оригінального
мислення та інноваційної діяльності,
зокрема в контексті дослідницької
роботи
Уміння
Розв'язання складних задач і
проблем, що потребує оновлення та
інтеграції знань, часто в умовах
неповної/недостатньої інформації та
суперечливих вимог
Зрозуміле і недвозначне донесення
власних висновків, а також знань та
пояснень, що їх обґрунтовують, до
фахівців і нефахівців, зокрема до
осіб, які навчаються
Комунікація
(соціальна
компетентність)

63. Дескриптори НРК – 7 рівень

Автономність,
відповідальність
Прийняття рішень у складних і
непередбачуваних умовах, що
потребує застосування нових
підходів та прогнозування
Професійна
компетентність
Здатність розв'язувати складні задачі
і проблеми у певній галузі
професійної діяльності або у процесі
навчання, що передбачає
проведення досліджень та/або
здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю
умов і вимог

64.

НРК
Освітні
стандарти
Професійні
стандарти

65.

4. Типи вищих навчальних закладів.
Існуючі:
І рівень акредитації
- училище
- технікум;
ІІ рівень акредитації
- коледж
ІІІ рівень акредитації
- інститут
IV рівень акредитації
- університет;
- академія;
- консерваторія;
- інститут
Що планується:
- коледж;
- університет;
- академія

66.

Університет - багатогалузевий (класичний,
технічний) або галузевий (профільний,
технологічний, педагогічний, тощо) вищий
навчальний заклад, що провадить
інноваційну освітню діяльність за різними
ступенями вищої освіти (у тому числі
доктора філософії), проводить
фундаментальні та/або прикладні наукові
дослідження, є провідним науковим і
методичним центром, має розвинуту
інфраструктуру навчальних, наукових і
науково-виробничих підрозділів, сприяє
поширенню наукових знань та провадить
культурно-просвітницьку діяльність;

67.

Структура ВНЗ в Україне2017 р.
197
121
130
63
109
234
Училище
Технікум
Коледж
Інститут
Академія
Університет

68.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

69.

5. Основні принципи освіти в Україні.
– доступність кожного громадянина до
всіх форм і типів освітніх послуг, що
надаються державою;
– рівність умов кожної людини для повної
реалізації її здібностей, таланту, всебічного
розвитку;
– гуманізм, демократизм, пріоритетність
загальнолюдських духовних цінностей;
– органічний зв’язок із світовою та
національною історією, культурою, традиціями;
– незалежність освіти від політичних партій,
країн; суспільних і релігійних організацій;

70.

– науковий, світський характер освіти;
– інтеграція з наукою і виробництвом;
– взаємозв’язок з освітою інших держав
– гнучкість і прогностичність системи
освіти;
– єдність і наступність системи освіти;
– безперервність і різноманітність освіти;
– поєднання державного управління і
громадського самоврядування в освіті.
Стаття 6 Закону України «Про освіту».

71.

Структура ВНЗ Киевського регіону

72. Завдання до самостійної роботи:

1. Засвоїти матеріал лекції (
2. Відповість на контрольні запитання
3. Підготуватися до контрольної роботи
за матеріалами лекцій 1,2,3

73. Література:

Подольская Е.А. Педагогика и психология высшей школы.
Харьков. Изд-во НУА, 2010 г.316 с.
Система освіти України, її структура. http://www.infolibrary.com.ua/books-text-4033.html
English     Русский Правила