Виховна година
Мета заходу:
Загальна інформація
Основними причинами правопорушень неповнолітніх є:
3. Проблеми у взаємостосунках неповнолітнього в середовищі
СТАТИСТИКА правопорушень неповнолітніми в Одеській області
1.61M
Категории: ПравоПраво ПедагогикаПедагогика

Виховна година. Тема: «Правопорушення та відповідальність неповнолітніх»

1. Виховна година

Тема:
«Правопорушення
та відповідальність
неповнолітніх»

2. Мета заходу:

• 1) Познайомити учнів зі змістом адміністративного правопорушення
та адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб.
• 2) Познайомити учнів зі змістом кримінального правопорушення та
кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб.
• 3)Формувати в учнів поняття про вчинок і наслідок;вчити думати про
наслідки своїх вчинків;розвивати в учнів співчуття до тих,хто
страждає
• 4) Сприяти вихованню у учнів високих морально-етичних
якостей,активної життєвої позиції
• 5)Добитися розуміння учнями принципу обов’язкового покарання за
правопорушення і скоєні злочини
• 6) Виховувати в учнів повагу до положень Кодексу “ Про
адміністративні правопорушення” ; “Про кримінальні
правопорушення”

3. Загальна інформація

На сьогоднішній день проблема правопорушень
неповнолітніх є і залишається однією з гострих проблем
українського суспільства. Над пошуком шляхів її вирішення
працює широке коло фахівців різних наукових галузей:
кримінології, юриспруденції, психології, педагогіки,
соціальної педагогіки, соціології, правознавства тощо.
За статистичними даними на сьогодні злочинність
неповнолітніх має таку структуру:
• злочини, пов’язані з наркотиками – 2,8 %;
• хуліганство – 6,2 %;
• крадіжки – 70,5 %;
• злочини проти життя та здоров’я – 2,1 %;
• інше – 9,4 %.

4. Основними причинами правопорушень неповнолітніх є:

• 1. Соціально-економічні: зубожіння населення;
відсутність цивілізованих ринкових відносин;
розвиток тіньової економіки; зростання в суспільстві
соціальної напруги.

5.


2. Несприятливе сімейне оточення (сорок відсотків неповнолітніх
правопорушників виховувалося в неблагополучних сім’ях: з них 30 % –
у неповних, 45% – у конфліктних, 25 % - в асоціальних і кримінальних
сім’ях). У той же час шістдесят відсотків неповнолітніх
правопорушників виховувалося в зовнішньо благополучних сім’ях,
проте, з них 55 % виховувалося в матеріально незабезпечених сім’ях,
35 % – у сім’ях із низьким культурно-освітнім рівнем батьків, а 10 % – у
досить заможних родинах).

6. 3. Проблеми у взаємостосунках неповнолітнього в середовищі

3. Антипедагогічні методи роботи
вчителів із важковиховуваною дитиною,
конфліктні ситуації в колективі,
неуспішність у навчанні, слабкий зв’язок
між ліцеєм та сім’єю.
Окремо потрібно виділити низький
рівень правової освіти та виховання
в ДНЗ та сім’ї й формування на цій
основі правового нігілізму –
негативного або байдужого
ставлення до норм державного
права.

7.

• 4. Негативний вплив зовнішнього
середовища: негативний вплив засобів
масової інформації, що пропагують культ
фізичної сили та агресію.

8.

5. Вікові особливості психіки підлітків, які сприяють
антисуспільним проявам (почуття дорослості,
прагнення до самоствердження, емоційна
неврівноваженість, підвищена збудливість,
комфортність тощо).
6. Біологічними та генетичними причинами вчинення
неповнолітніми правопорушень є порушення роботи
ферментативної та гормональної систем організму;

9.

10.

11.

12.

•Кримінальна
відповідальність
неповнолітніх

13.

14.

15.

Кримінальної
відповідальності підлягає
особа, якій до вчинення
злочину минуло 16 років, і
лише за вчинення злочинів,
які перелічені у ч. 2 ст. 10 (у
тому числі за готування чи
замах щодо їх вчинення та
співучасть у них), з 14-річного
віку

16.

Особи, які вчинили
злочин у віці від 14 до 16
років, підлягають
кримінальній
відповідальності лише за
вбивство
(статті 93—98),

17.

Крадіжка (статті 81, 86', 140, 223 і 2292),
грабіж (статті 82, 86', 141, 223 і 2292),
розбій 153 (статті 86, 86', 142, 223 частина 2 і 2292
частина 3),
злісне або особливо злісне хуліганство (ст. 206
частини 2 і 3),

18.

Паління в громадських
місцях
Під час порушення , яке учень вже
неодноразово скоював і отримав
адміністративне попередження,
передбачається штраф від 10 до 20
мінімумів доходів громадян (від 170 до 340
гривень).
Неповнолітні, яким не виповнилось 18 років
підлягають сплати штрафу від 51 до 170
гривень.

19.

При застосуванні до неповнолітнього
міри покарання необхідно
враховувати не лише характер і
ступінь суспільної небезпечності
вчиненого злочину, але й особу
винного, його психофізіологічний
розвиток, обставини, що пом'якшують
і обтяжують відповідальність, а також
причини, з якими пов'язаний злочин.

20.

Неповнолітній направляється до
спеціальної навчально-виховної
установи до його виправлення на
визначений судом строк, який не може
перевищувати трьох років. До
загальноосвітньої школи соціальної
реабілітації направляються
неповнолітні віком від 11 до 14 років, а
до професійного училища соціальної
реабілітації — від 14 до 18 років. У
загальноосвітніх школах соціальної
реабілітації неповнолітні утримуються
до досягнення ними 14 років, а при
необхідності закінчення навчального
року або професійної підготовки в
школах — до досягнення ними 15
років, в училищах, за рішенням суду,
— до досягнення 19 років.

21. СТАТИСТИКА правопорушень неповнолітніми в Одеській області

За паління в громадських місяцх
притягнені до адміністративної
відповідльності 348 осіб, з яких 35
— підлітків.
За скоєння злочинів в Одеській
області з 1 червня затримано 73
дитини, а 106 підлітків — за
скоєння адміністративних
правопорушень. Із загальної
кількості 40 дітей направлені в
приюти, одна дитина
направлена в медустанову, 183 —
передані батькам на поруки.
English     Русский Правила