Грузия мемлекетіндегі нотариат
Грузияның наориат туралы заңы 2009 жыл 4.12
НОТАРУИСТАРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ТӘРТІБІ
Грузияның нотариалды палатасы
Қолданылатын тіл 6-бап
Нотариус болып кім қызмет ете алады?
КІМ НОТАРИУС БОЛА АЛМАЙДЫ
602.57K
Категория: ПравоПраво

Грузия мемлекетіндегі нотариат

1. Грузия мемлекетіндегі нотариат

ГРУЗИЯ
МЕМЛЕКЕТІНДЕГІ
НОТАРИАТ
МП-51К
Елеукен Аида

2. Грузияның наориат туралы заңы 2009 жыл 4.12

ГРУЗИЯНЫҢ НАОРИАТ ТУРАЛЫ ЗАҢЫ
2009 ЖЫЛ 4.12
5 бөлім 58 баптан тұрады.
1 бөлімінде Нотариат
дегеніміз- жеке және
заңды тұлғалардың
арасында орнатылатын
мемлекетпен бекітілген
құқықтық қатынастарды
куәландыру болып
табылады.
Грузиядағы нотариат
қызметі Грузия
заңнамасы бойынша
Әділет министрлігімен
реттеледі.
Нотариат қызметі Грузия
Конституциясына,осы
заңға,халықаралық
шарттар мен келісімдер
және нормативтік
актілеріне сүйенеді.

3. НОТАРУИСТАРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ТӘРТІБІ

Нотариалдық қызмет
көрсеткен кезде
нотариустар тәуелсіз және
бейтарап болады. Осы заң
шеңберінде ғана қызметін
жүзеге асырады.
Кәсіпкерлік қызмет болып
табылмайды.Нотариусқа
жасаған қызметі үшін
берілген сыйақысы өзіне
тиесілі болады.
Нотариус жіберген
қателіктерге өз тарапынан
жауапты,мемлекет оның
келтірген зардабына жауап
бермейді.
Дисплинарды
жауаптылық Грузияның
Нотариалды палатаның
ұсынысымен,Әділет
министрлігінің шешімімен
белгіленеді.

4. Грузияның нотариалды палатасы

ГРУЗИЯНЫҢ НОТАРИАЛДЫ ПАЛАТАСЫ
Нотариустардың қызметін бақылайды,қолдау
көрсетеді.Шетелге тәжірибие жинауға жіберуді
қамтамасыз етеді.
Нотраиалды палатаның бас органықатысушылардың жиналысы. Ал атқарушы және
басқарушы органы-Грузияның Нотариалдық
палатасының Басқармасы.
Жария құқықтың заңды тұлғасы болып табылады.

5. Қолданылатын тіл 6-бап

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТІЛ
6-БАП
Нотариалдық қызметтер мемлекеттік тілде
жүргізіледі.
Нотариалдық қызмет алуға жүгінген тұлға
мемлекеттік тілді білмеген жағдайда
аудармашының көмегімен қызмет
көрсетіледі.
Дау туындаған жағдайда сотқа жіберіледі.

6.

Құпиялылық
8-бап
Натариус өзі жүргізген
істері бойынша
құпиялылықты
жұмыста,жұмыстан
босатылған кезде де
сақтауы тиіс.
Нотариалдық
қызмет көрсетілген
тұлғаның
рұқсатымен
құпиялылықты
сақтау
жауапкершілігінен
босатуға болады.
Тек тергеу және сот
органдарының
тапсырысы
бойынша ғана
жасалған
нотариалдық
әрекеттер туралы
справка береді.

7. Нотариус болып кім қызмет ете алады?

НОТАРИУС БОЛЫП КІМ ҚЫЗМЕТ ЕТЕ
АЛАДЫ?
Заң мамандығы бойынша жоғарғы
білімі бар,1 жылдан кем емес
нотариус ретінде жұмыс өтілі бар
немесе өз мамандығы бойынша
мемлекеттік органдарда 5 жыл
жұмыс істеген және нотариустың
квалификациялық экзаменін
тапсырған азамат болады.
Азаматтық,азаматтық іс-жүргізу
және халықаралық жеке құқық
бойынша доктор немесе соған
теңестірілген ғылыми дәрежесі
болса тестті тапсырудан
босатылады.

8.

1
2
Профессиональная
Әділет министрлігі
қабылдайды,ұйымдастырады.
Тест тапсрған соң
Нотариалдық қызмет
көрсетпесе 2 жыл ішінде
күщін жояды.
Судьялардың проф.тестін
тапсырған болса,немесе
тапсырғаннан кейін 2 жыл
өтпесе немесе судья болатын
болса,босатылады.
Общие навыки и
умения (математическая
и вербальная)

9. КІМ НОТАРИУС БОЛА АЛМАЙДЫ

Егер талаптарға сай келмесе(11 бап 1,2
тармақша)
Егер соттылығы болса немесе
нотариалдық қызметпен байланысты
қылмысты болса
Егер қылмысы үшін
амнистия немесе ескіру
мерзімінің өтуіне
байланысты босатылса
Дисциплинарный
проступок
(қызметтік тәртіп
бұзушылық үшін)
Конкурсты өте
алмаса

10.

Қайтыс болса.
Денсаулығы
нашарласа
Зейнеткерлік
жасына жетсе
Соттың
қайтыс болды
немесе хабарошарсыз кетті
деп тануы
Қылмыстық іс
бойынша
кінәлілігі
дәлелденсе

11.

Әр нотариуста нотариалдық бюро
болуы қажет. Екі немесе одан көп
нотариустар шарт негізінде бір
нотариалдық бюрода тұра алады.
Әділет Министрлігін ескерте
отырып, нотариустар
аудармашылармен,адвокаттармен,
жеке орындаушымен бір бюрода
бола алады.

12.

Заңи ұйым
Әділет
Министрлігінің және
Палата мүшелерінің
1/5 бөлігінің өтініші
бойынша мерзімнен
тыс шақырылады.
Жиналыс бір рет
жылына
Нотариус болып
танылған кез-келген
нотариус палата
мүшесі болып
табылады.
Мүшелік жарна төлеу
қажет,мөлшері
Нотариалды Палата
жарғысымен
белгіленеді.

13.

1. Нотариус мына даулар туындағанда медиатор бола алады
А) отбасы даулары (кроме усыновления, признания недействительным усыновления,
ограничения родительских прав и
лишения родительских прав);
б) мұрагерлік бойынша
в) көршілік даулар
2. Нотариустың медиациямен айналысуы екі тараптың келісуімен жасалынады
3. Әділет Министрлігінің рұқсаты қажет
4. Татуласатын болса, ол жөнінде нотариалды акт жасалынады
5.Егер актте көрсетілген талаптар орындалмаса, Грузияның «Об исполнительных
производствах»Заңымен реттеледі.
English     Русский Правила