35.94M
Категория: ИскусствоИскусство

Стилі у мистецтві

1.

2.

Стиль – сукупність найтиповіших ознак, засобів
виразності, творчих прийомів, що склалися у
процесі творчої діяльності митця, у певного
народу в певний історичний період.
Стиль епохи – певний етап в історії
культури, що відрізняється цілісною
художньою системою, яка охоплює різні
види мистецтва.

3.

4.

Античний стиль
зародився в стародавньому Римі та Греції. Великі
колони, які, як правило, знаходилися одна від одної на
невеликій відстані, відношення довжини до ширини,
ці особливості античного стилю і відрізняють його від
інших стилів. Таке поєднання особливостей стилю
дозволяло створювати величні і масивні споруди. Цей
стиль застосовувався практично до всіх храмів
Древнього Риму і Греції. І це не дивно. Цей стиль якраз
і орієнтований на створення враження величі будівлі,
храми і повинні залишати таке враження. Афіни.
Акрополь

5.

6.

Візантійський стиль
це розкіш і витонченість, які
межують з химерністю.
Особливо він вплинув на
розвиток архітектури як в
православних країнах, так і в
магометанській Туреччині.
На мистецтво Візантії істотно впливала
православна церква. Тому, творчість митців
того часу носила виразно релігійний
характер і залежала від установлених
церквою канонів. Образ
ідеальної, прекрасної і гармонійно
розвиненої людини-громадянина, в якої
краса тіла поєднується з
моральною чистотою і духовним
багатством, перестає бути у центрі уваги

7.

Романський стиль
Під цим стилем звичайно розуміють стиль
матеріально-художньої культури, який склався в X
— XII ст. в країнах Західної Європи, зокрема в
Італії, Німеччині, Франції, Англії, Іспанії та на
території інших країн. Це був період, який
позначився поділом праці між землеробом і
ремісником, зростанням міст та торгівлі,
розквітом архітектури, скульптури і живопису.
Романська архітектура характерна будовами
суворого оборонного призначення: укріплені
замки феодалів, собори і церкви, монастирі з
товстими мурованими стінами.

8.

9.

10.

Упізнай замки України

11.

12.

13.

14.

Готичний стиль
Період в розвитку середньовічного
мистецтва, що охоплює майже всі області
матеріальної культури і що розвивається на
території Західної, Центральної і частково
Східної Європи з XII по XV століття.
Особливості стилю – арки із загостреним верхом, вузькі і високі
башти і колони, пишний фасад з різьбленими
деталями,загострений шпиль над порталами і віконними
отворами будівель. Багатоколірні вітражні стрілчасті вікна. Всі
елементи стилю підкреслюють вертикаль.

15.

Міланський собор,Мілан, Італія

16.

Бургоський собор, Бургос,Іспанія

17.

Реймський собор, Реймс,Франція

18.

Кельнський собор, Кельн, Німеччина

19.

Ренесанс –(Епоха Відродження)

20.

Бароко
Великого значення в цей час набули церемоніали, етикет, ушляхетнення образу
життя й зовнішнього вигляду людини. Ці постулати знайшли своє відображення в
мистецтві. Основні риси стилю бароко — парадність, урочистість, пишність,
динамічність. Особливо необхідно відзначити прагнення до синтезу мистецтв —
взаємопроникнення архітектури, скульптури, живопису й декоративного
мистецтва. Архітектура бароко відрізняється просторовим розмахом, плавністю й
складним поєднанням криволінійних форм, злиттям об'ємів у динамічну масу,
багату на скульптурний декор. Часто зустрічаються розгорнуті колонади, пілястри.
Куполи набувають складних форм, стають багатоярусними. Характерні деталі
бароко — теламон (атлант), каріатида й маскарон.

21.

Рококо
Вельможі доби рококо поставили
за мету щоденні насолоди.
Насолодам повинні були сприяти
розкішні інтер'єри палаців і
церков, розкішні сукні, черга свят
в садах бароко і
в павільйонах влітку, а взимку в
палацах. Надміру
використовувалась косметика —
білила, пудра, рум'яна, чорна
фарба(сурма)для брів, мушки.
Косметику рясно використовували
як шляхетні жінки, так і чоловіки.
Особливого поширення набуло
використання мушок на обличчі —
різне розташування мушок мало
своє значення для обізнаних в
куртуазних іграх вельмож.
Майже головним словом доби рококо було слово
«примха» (каприз). У мистецтві визначається
легкими, нервовими, ніжними та химерними
формами («грайливе» рококо). Він виявився
насамперед у розплануванні і декорації інтер'єру
(палаців, церков, костьолів). В добу рококо
скульптура (переважно поліхромна) стала
істотною частиною архітектурної композиції, а
орнамент (зокрема у різьбі) набрав форм мушлі
(«rocaille»). У добу рококо широко розвинулося
мистецьке ремесло — ткацтво,
ювелірство, порцеляна, меблі,

22.

Класицизм

23.

Романтизм
ідейний рух у літературі й мистецтві, що
виник наприкінці 18 століття
у Німеччині, Великій Британії й Франції,
поширився на початку 19 століття
в Російській імперії, Польщі й Австрії, а з
середини 19 століття охопив інші
країни Європи, а
також Північної та Південної Америки.
Динамічні композиції, пристрасні й емоційні
образи, культ природних почуттів,
одухотворена містичність

24.

Реалізм

25.

Джерела:
• http://www.myshared.ru/slide/1355023/
• https://multiurok.ru/files/stil-umistietstvi.html
• http://www.myshared.ru/slide/1070458/
English     Русский Правила