2.56M
Категория: ПравоПраво

Қазақстан Республикасының әкімшілік және еңбек, салық, қаржы құқығы

1.

Қазақстан Республикасының әкімшілік
және еңбек, салық, қаржы құқығы
Жоспар
1.Әкімшілік, еңбек құқығы, пәні, әдістері,
жүйесі
2.Қазақстан Республикасының аткарушы
билік органдарының жүйесі. Үкімет.
3. Жеке еңбек шарты.
4. Жұмыс уақыты, демалыс уақыты,
еңбекақы төлеу.

2.

Әкімшілік деген сөз
латын сөзінен
аударғанда
«басқару» деген
мағынаны білдіреді.
Яғни, әкімшілік
құқық басқару
саласындағы
биліктік
қатынастарды
реттейді.

3.

Әкімшілік құқықтың пәні:
Әкімшілік құқықтың
нормаларымен реттелетін
мемлекеттік басқару
аясында туындайтын
қоғамдық қатынастар

4.

әкімшілік құқық пәніне:
атқару билік
органдарын
ұйымдастыруме
н байланысты
әкімшілік билік органдарының
азаматтармен, мемлекеттік және
мемлекеттік емес ұйымдармен басқару
және әректтесуі барысында әкімшілікөктем өкілеттіктерін пайдалану кезінде
туындайтын қоғамдық қатынастар

5.

қоғамдық қатынастарды
реттеудің құқықтық әдістері
міндеттеу-нормамен белгіленген шарттарда
әрекет оның талаптарына толық сәйкес
етілуін тікелей міндеттілігін жүктеу
тыйым салу- қайбір белгілі құқықтың
тұрғысынан жол беруге болмайтын әрекеттерді
жасаудан бас тартуды талап ету;
руқсат ету – тұлғаларға қалағанын істеуге емес, бәлкім нақты
нормамен белгіленген шарттардың шеңберінен шыға алмайтын,
онымен алдын ала ескерілген жүріс-тұрыс варианттардан біреуін
дербес таңдаудың мумкіндігін беру .

6.

Әкімшілік құқық – реттеудің
әдістерін, қағидаларын,
мақсаттарын, пәнін біріктіретін
құқықтық нормалардың біртұтас
жүйесі. Бұл нормалар бір-бірімен
тығыз байланысқан, бірдей
қағидаларға негізделеді, бірдей
түсініктер жүйесін пайдаланады.
Сала ішінде әртүрлі заң күшіне ие,
жалпы және арнайы нормалардың
ерекшелігінен айқын көрінеді.

7.

Әкімшілік құқықтың жалпы және ерекше
бөлімдері:
Жалпы бөлімінде: әкімшілік құқықтың негізгі институттары
(белгілі бір қоғамдық ережелерді қамтитын құқық нормаларының
жиынтығы) оқытылады. Оларға әкімшілік құқығына кіріспе,
әкімшілік-құқықтық нормалары мен қатынастары, әкімшілік
құқықтың субъектілері, атқару билік органдары, мемлекеттік
қызмет, басқарудың нысандары мен әдістері, т.б. жатады.
Ерекше бөлімінде: әкімшілік құқық инстуттары мен
мемлекеттік өмірдің жекелеген аясындағы
(мемелекеттік меншікпен, ағартумен, тағы
басқалармен басқарудағы) институттарды үйлестіруші
нормалар оқытылады.

8.

Әкімшілік құқықтың
арнайы өзінің қайнар көзі
болып 2014 жылғы 5
шілдеде қабылданған “ҚР
Әкімшілік құқық
бұзушылық туралы
кодексі” табылады. Осы
Кодексте көрсетілгендей,
халықаралық шарттар
мемлекетпен
ратификацияланған болса,
қайнар көз ретінде заңды
күшке ие болады және де ол
ҚР-ның заңдарынан
жоғары тұрады.

9.

Қызмет сипатына қарай :
-
салалық құзіретті органдар;
сала аралық құзіретті органдар;
бақылау;
қадағалау;
мамандандырылған мемлекеттік
органдар;

10.

ҚР Орталық атқару
органдары:

Министрліктер;
Агенттіктер;
ҚР Ұлттық қауіпсіздік
комитеті;
Ведомствалар;
Жергілікті атқару
органдары;

11.

Экономика саласы бойынша:
- экономика және бюджеттік жоспарлау;
- индустрия және сауда;
- энергетика;
- ауыл шаруашылығы;
- көлік және коммуникация;
- қаржы т.б.

12.

Әлеуметтік – мәдени
бойынша:
сала
- білім және ғылым;
- еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау;
- денсаулық сақтау;
- туризм және спорт т.б.

13.

Әкімшілік-саяси қызмет
саласы бойынша:
Әділет;
Ішкі істер;
Қорғаныс;
Кедендік бақылау т.б.

14.

15.

Еңбек құқығы азаматтардың еңбек
бостандығына
конституциялық құқығын
іске асыру барысында,
жұмыс беруші мен
қызметкердің арасында,
жеке, ұжымдық және
басқа шарттар негізінде
белгілі бір еңбек қызметін
тараптардың жүзеге
асыруы кезінде
туындайтын еңбек
қатынастарын реттеуші
саласы.

16.

Еңбек құқығының пәні:
Еңбек қатынастары еңбек
құқығының пәні болып
табылады. Еңбек қатынастары
еңбек құқығының негізгі бөлігі
бола отырып, қоғамдық еңбек
саласындағы материалды және
рухани игіліктерді игеру
барысында қалыптасады.

17.

18.

Еңбек құқығының
арнайы қайнар көзі болып
2015 жылғы 23 қарашада
қабылданған “ҚР Еңбек
кодексі” табылады. Осы
Кодексте көрсетілгендей,
халықаралық шарттар
мемлекетпен
ратификацияланған болса,
қайнар көз ретінде заңды
күшке ие болады және де ол
ҚР-ның заңдарынан
жоғары тұрады.

19.

Жеке еңбек шарты
бұл қызметкер мен жұмыс берушінің
арасындағы жазбаша келісім, бұған сәйкес
қызметкер белгілі бір жұмысты (еңбек
функциясын) жеке өзі орындауға, еңбек
тәртіптемесінің ережелерін сақтауға
міндеттенеді, ал жұмыс беруші қызметкерге
келісілген еңбек функциясына сәйкес
жұмыс беруге, заңнамалық актілерде,
ұжымдық шартта, жұмыс берушінің
актілерінде көзделген еңбек жағдайын
қамтамасыз етуге, қызметкерге уақытылы
және толық мөлшерде жалақы төлеуге
міндеттенеді.

20.

Қаржы құқығы
Қаржылық
құқық
мемлекеттің
қаржы
жүйесін
қалыптастыру
және оны жүзеге асыру
процесінде, сонымен қатар
мемлекеттің
ақша
қорларын қалыптастыру,
бөлу,
пайдалануды
ұйымдастыру процесінде
пайда болатын қоғамдық
қатынастарды
реттейтін
құқықтық нормалардың
жиынтығы.
Қаржылық
құқық
пәні - мемлекеттік
қаржыландыру
қызметінің,
яғни
мемлекеттің
ақша
қорларын
қалыптастыру, бөлу,
және
пайдалануды
ұйымдастыру
барысында
пайда
болатын
қоғамдық
қатынастар.

21.

Қаржылық-құқықтық қатынастардың өздеріне тән белгілері:
1. Олар мемлекеттің қаржылық экономикалық қатынастарды
құқықпен реттеуінің нәтижесінде пайда болады және олардың
құқықтық формасы болып саналады.
2. Қаржылық - құқықтық қатынастардың объектісі ақшалар немесе
ақшалай міндеттемелер болып табылады.
3. Қаржылық - құқықтық қатынастардың міндетті субьектісі
мемлекет болып табылады.
4. Қаржылық - құқықтың қатынастар мемлекеттік өктем сипатта
болады.
5.Қаржылық - құқықтық қатынастар мемлекеттің ақшалай
қорларын қалыптастыруға бөлуге және пайдалануын
ұйымдастыруға байланысты процестерді білдіреді.
Қаржылық - құқықтық қатынас субьектілерінің түрлері:
1. мемлекеттің біртұтас өзі
2. мемлекеттік өкімет және басқару органдары
3. өздерінің өкілді және атқарушы органдары арқылы әкімшілік
аумақтық
құрылымдар
4. заңды тұлғалар
5. жеке тұлғалар.

22.

23.

САЛЫҚ ЖӘНЕ
БЮДЖЕТКЕ ТӨЛЕНЕТІН
БАСҚА ДА МІНДЕТТІ
ТӨЛЕМДЕР ТУРАЛЫ
(САЛЫҚ КОДЕКСІ)
Қазақстан
Республикасының Кодексі
2017 жылғы 25
желтоқсандағы № 120-VІ
ҚРЗ.

24.

189-бап. Салықтардың түрлері
Салықтар:
Салықтар:корпоративтік табыс салығы;
жеке табыс салығы;
қосылған құн салығы;
акциздер;
экспортқа рента салығы;
жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен
салықтары;
әлеуметтік салық;
көлік құралы салығы;
жер салығы;
мүлік салығы;
ойын бизнесі салығы;
бірыңғай жер салығы;

25.

189-бап. Салықтардың, бюджетке
төленетін төлемдердің түрлері
мемлекеттік баж;
алымдар;
мыналар:
жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға арналған лицензияларды
пайдаланғаны;
жер учаскелерін пайдаланғаны;
жерүсті көздерінен су ресурстарын пайдаланғаны;
қоршаған ортаға эмиссия;
жануарлар дүниесін пайдаланғаны;
орманды пайдаланғаны;
ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны;
радиожиілікті спектрді пайдаланғаны;
қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын,
сондай-ақ ұялы байланысты бергені;
сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақылар
қолданылады.

26.

Назарларыңызға
рахмет!
English     Русский Правила