Отримання кисню властивості кисню
Експрес-контроль
Отримання кисню в лабораторії
Отримання кисню в лабораторії
Отримання кисню в лабораторії
Хімічні Властивості кисню реакція сполучення
Хімічні Властивості кисню реакція сполучення
Властивості кисню
Горіння неметалів
Горіння металів
Взаємодія кисню зі складними речовинами
Горіння складних речовин
Повільне окиснення
Вибух
Горіння
Домашнє завдання
618.51K
Категория: ХимияХимия

Отримання кисню. Властивості кисню

1. Отримання кисню властивості кисню

2. Експрес-контроль

• Оксиген – це проста речовина чи
хімічний елемент?
• Яка валентність Оксигену?
• Молекула кисню складається з …
• В якій групі Періодичної системи
розташований Оксиген?
• Оксиген відносять до металічних чи
неметалічних елементів?
• Найпоширеніша сполука Оксигену на
Землі – це …

3. Отримання кисню в лабораторії

У лабораторії добувають кисень, розкладаючи складні
сполуки, що містять Оксиген.
Ці сполуки — термічно нестійкі, тобто при нагріванні легко
розкладаються з виділенням кисню.
Уперше кисень був добутий Дж. Прістлі із меркурій(ІІ) оксиду,
який сфокусував сонячне проміння на цю речовину.

4. Отримання кисню в лабораторії

Реа́кція ро́зкладу — хімічна реакція, під час якої з молекул однієї
складної речовини утворюються молекули кількох простих або складних
речовин.
За звичайних умов реакції розкладу відбуваються дуже повільно.
Для прискорення хімічної реакції використовують каталізатор.
Каталізатор — речовина, що змінює швидкість хімічної реак- ції, а сама в
результаті реакції не витрачається і не змінюється.

5. Отримання кисню в лабораторії

6. Хімічні Властивості кисню реакція сполучення

Кисень є однією з найактивніших
речовин.
У більшості випадків унаслідок
взаємодії речовин із киснем
утворюються бінарні сполуки, до складу
яких входять атоми Оксигену.
Такі сполуки називають оксидами.

7. Хімічні Властивості кисню реакція сполучення

Кисень є однією з найактивніших
речовин.
У більшості випадків унаслідок
взаємодії речовин із киснем
утворюються бінарні сполуки, до складу
яких входять атоми Оксигену.
Такі сполуки називають оксидами.

8. Властивості кисню

• Взаємодія речовин з киснем належить
до реакцій окиснення.
• Горіння – це хімічна реакція, під час
якої відбувається окиснення речовин з
виділенням тепла і світла.

9. Горіння неметалів

• Взаємодія кисню з сіркою:
S + О2 → SO2
• Взаємодія кисню з фосфором:
4P + 5О2 → 2P2O5
Завдяки утворенню густого білого диму Р2О5
цю реакцію використовують для створення
димової завіси

10. Горіння металів

• Взаємодія кисню з магнієм:
2Mg + О2 → 2MgO
Цю реакцію раніше використовували
фотографи для створення спалаху.
• Взаємодія кисню з залізом:
2Fe + О2 → 2FeO
Цю реакцію можна спостерігати на
будівництвах під час різання та зварюванню
металів.

11. Взаємодія кисню зі складними речовинами

• Горіння складних речовин принципово
не відрізняється від горіння простих
речовин.
• При горінні складних речовин
утворюються оксиди всіх елементів, які
входять до складу цієї речовини.

12. Горіння складних речовин

• Взаємодія кисню з бензеном С6Н6:
2C6H6 + 15О2 → 12CO2 + 6H2O
• Взаємодія кисню з метаном СН4 (природним
газом):
CH4 + 2О2 → CO2 + 2H2O
• Взаємодія кисню зі спиртом С16Н34О :
C16H34O + 24О2 → 16CO2 + 17H2O

13.

Види реакцій
з киснем
Повільне
окиснення
Горіння
Вибух

14. Повільне окиснення

• Відбувається повільно.
• Теплота виділяється поступово.
• Не супроводжується полум’ям.
Приклади:
• Залізні предмети з часом вкриваються
іржею.
• Скисання молока або сока.
• Ваші приклади.

15. Вибух

• Відбувається дуже швидко.
• Енергія, що виділяється, призводить до
руйнівних наслідків.
• Супроводжується вибуховою хвилею та іноді
короткочасним спалахом.
Приклади:
• Суміш кисню з воднем (гримучий газ).
• Суміші природного газу або вугільного пилу з
повітрям.
• Тирса, просочена рідким киснем (вибухівка).

16. Горіння

• Відбувається швидко.
• Виділяється велика кількість теплоти.
• Найчастіше супроводжується полум’ям.
Умови виникнення:
• вільний доступ кисню;
• досягнення температури займання;
• наявність горючої речовини.

17. Домашнє завдання

•Вивчити п.25, 27, 28
•Вправа 7 стр. 134
English     Русский Правила